Muhasebe – Genel Muhasebe – Muhasebeye Giriş

Genel Muhasebe

Aşağıda size ait olan muhasebeyi seçin

Çıkmış Sorular

Muhasebe Genel Muhasebe Muhasebeye Giriş
2022 Final Soruları Genel Muhasebe Vize Ünite 1-7  Muhasebeye Giriş 2021 Final
Genel Muhasebe Final Deneme Sınavı
Genel Muhasebe 3 Ders Sınavı 2020
Genel Muhasebe 2020 Vize Soruları
Genel Muhasebe 2021 Final

Muhasebe Soruları

Aşağıda size ait olan muhasebeyi seçin

Muhasebe Ders Kitabı

Ders notları

Genel Muhasebe Kitabı

Ders notları

Muhasebeye Giriş Kitabı

Ders notları

Muhasebe Soruları

Test-1

1. Özsermaye aşağıdakilerden hangisinden etkilenmez?

A) Alacak Tahsilatı
B) Kâr Payı Ödemesi
C) Gelirler
D) Giderler
E) Sermaye Artışı

Cevap: A)

2. Kapanış kayıtları esnasında aşağıdaki hesaplardan hangisinin daima borç tarafına kayıt yapılır?

A) Alacak Hesabı
B) Gider Hesapları
C) Gelir Hesapları
D) Stok Hesabı
E) Nakit Hesabı

Cevap: C)

3. Yeşil İda Oteli, Kaz Dağlarında faaliyet göstermekte olan bir oteldir. Müşteriler internet üzerinden rezervasyon yaptıklarında otel paranın tamamını tahsil etmektedir. Otel 2011 yılı Aralık ayı içerisinde 60.000 TL tutarında nakit tahsilat yapmış ve tahsilatı kazanılmamış gelir hesabına kaydetmiştir. İşletme ay sonunda bu tutarın üçte birlik tutarını kazanmıştır. Geri kalan tutar 2012 yılı içerisinde kazanılacaktır. 31 Aralık 2011 tarihinde yapılacak ayarlama kaydı işletmenin finansal durumunu nasıl etkiler?

A) Özsermaye 40.000 TL tutarında artar
B) Borçlar 20.000 TL tutarında azalır
C) Varlıklar 60.000 TL tutarında artar
D) Özsermaye 20.000 TL tutarında azalır
E) Varlıklar 40.000 TL tutarında artar

Cevap: B)

Genel Muhasebe

4. Stokların veresiye satılması ile ilgili günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisini içerir?

A) Stok hesabının borç tarafına kayıt
B) Alacak hesaplarının borç tarafına kayıt
C) Satış hesaplarının borç tarafına kayıt
D) Satılan malın maliyeti hesabının alacak tarafına kayıt
E) Alacak hesaplarının alacak tarafına kayıt

Cevap: B)

5. Doktor Mehmet Bey muhasebe kayıtlarını nakit esasına göre tutmaktadır. Mehmet Bey 2011 yılı içerisinde hastalarından 360.000 TL tahsil etmiştir. 31 Aralık 2010 tarihinde Mehmet Bey’in 50.000 TL alacağı bulunmaktaydı. 31 Aralık 2011 tarihinde ise 70.000 TL alacağı ve 10.000 TL tutarında kazanılmamış (önceden tahsil edilmiş) geliri bulunmaktaydı. Tahakkuk esasına göre Dr. Mehmet Bey’in 2011 yılına ilişkin hizmet geliri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 310.000 TL
B) 370.000 TL
C) 380.000 TL
D) 390.000 TL
E) 400.000 TL

Cevap: B)
Genel Muhasebe

6. Kapanış kayıtları esnasında aşağıdaki hesaplardan hangisinin daima alacak tarafına kayıt yapılır?

A) Alacak Hesabı
B) Gelir Hesapları
C) Borç Senetleri Hesabı
D) Banka Kredisi Hesabı
E) Sermaye Hesabı

Cevap: A)

7. Yeşil İda Oteli, Kaz Dağlarında faaliyet göstermekte olan bir oteldir. Müşteriler internet üzerinden rezervasyon yaptıklarında otel paranın tamamını tahsil etmektedir. Otel 2011 yılı Aralık ayı içerisinde 60.000 TL tutarında nakit tahsilat yapmış ve tahsilatı hizmet geliri hesabına kaydetmiştir. İşletme ay sonunda bu tutarın üçte birlik tutarını kazanmıştır. Geri kalan tutar 2012 yılı içerisinde kazanılacaktır. 31 Aralık 2011 tarihinde yapılacak ayarlama kaydı işletmenin finansal durumunu nasıl etkiler?

A) Özsermaye 40.000 TL tutarında artar
B) Borçlar 20.000 TL tutarında azalır
C) Varlıklar 60.000 TL tutarında artar
D) Özsermaye 40.000 TL tutarında azalır
E) Varlıklar 40.000 TL tutarında artar

Cevap: D)

8. Doktor Mehmet Bey muhasebe kayıtlarını nakit esasına göre tutmaktadır. Mehmet Bey 2011 yılı içerisinde hastalarından 600.000 TL tahsil etmiştir. 31 Aralık 2010 tarihinde Mehmet Bey’in 150.000 TL alacağı bulunmaktaydı. 31 Aralık 2011 tarihinde ise 70.000 TL alacağı ve 40.000 TL tutarında kazanılmamış (önceden tahsil edilmiş) geliri bulunmaktaydı. Tahakkuk esasına göre Dr. Mehmet Bey’in 2011 yılına ilişkin hizmet geliri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 120.000 TL
B) 300.000 TL
C) 480.000 TL
D) 600.000 TL
E) 640.000 TL

Cevap: C)

 

Genel Muhasebe

9. Banka kredi borcunun ödenmesi ile ilgili günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisini içerir?

A) Banka kredisi hesabının borç tarafına kayıt
B) Kasa hesabının borç tarafına kayıt
C) Banka kredisi hesabının alacak tarafına kayıt
D) Banka hesabının borç tarafına kayıt
E) Alacak hesaplarının alacak tarafına kayıt

Cevap: A)

10. Somun İşletmesi restoranlar ve marketler için ekmek üretmektedir. 2013 yılı Aralık ayında ortalama saat ücreti 60 TL olan çalışanlar toplam 1.200 saat çalışmışlardır. 31 Aralık 2013 tarihinde Somun İşletmesi çalışanlarına 30.000 TL tutarında ücret ödemiştir. Eğer Somun İşletmesi 31 Aralık 2013 tarihinde ayarlama kaydını doğru olarak yapmazsa işletmenin 31 Aralık 2011 tarihli bilançosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden ifadelerden hangisi gerçekleşir?

A) Özsermaye olduğundan 42.000 TL fazla raporlanır.
B) Özsermaye olduğundan 42.000 TL az raporlanır.
C) Borçlar olduğundan 42.000 TL fazla raporlanır.
D) Varlıklar olduğundan 42.000 TL fazla raporlanır.
E) Borçlar olduğundan 30.000 TL fazla raporlanır.
E) Varlıklar 30.000 TL tutarında artar Cevaplar

Cevap: A)

Test-2

1. %8 faiz oranı ile üçüncü yıl sonunda 10.000 TL elde etmek için bankaya bugün ne kadar para yatırmamız gerekir? ( Çözüm için aşağıdaki tabloyu kullanınız )
Dönem 8% Faiz Oranı için 1 TL’nin Bugünkü Değeri1 0,9259
2 0,8573
3 0,7938
4 0,7350
5 0,6806

A) 10.000 TL * 0,7938
B) 10.000 TL * 0,7938 * 3
C) 10.000 TL 0,7938
D) 10.000 TL 0,9259 * 3
E) 10.000 TL 0,7938 * 3

Cevap: A)

2. Eğer bir kişi bugün bankaya 4.000 TL yatırırsa %10 faiz oranı ile ikinci yıl sonunda eline ne kadar geçer? (Aşağıdaki tabloyu kullanınız)
Dönem 10% Faiz Oranı için 1 TL’nin Gelecekteki Değeri
1 1,1000
2 1,2100
3 1,3310
4 1,4641
5 1,6105

A) 4.000 TL * 1,2100
B) 4.000 TL * 1,2100 * 2
C) 4.000 TL 1,2100
D) 4.000 TL 1,1000 * 2
E) 4.000 TL 1,2100 * 2

Cevap: A)

3. 1 Ocak 2012 tarihinde Gümüş İşletmesi 160.000 TL tutarında bir makine satın almış ve karşılığında vadesi 1 Ocak 2015 olan faizsiz bir borç senedi vermiştir. 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle piyasadaki faiz oranı %10’dur. %10 faiz oranı ile 1 TL’nin 3 döneme ilişkin bugünkü değeri 0,75 olduğuna göre Gümüş İşletmesinin 2012 yılı kâr-zarar tablosunda raporlanacak faiz geliri tutarı nedir?

A) 0 TL
B) 8.000 TL
C) 12.000 TL
D) 13.200 TL
E) 16.000 TL

Cevap: C)
Genel Muhasebe

4. Bay Ahmet bugün bankaya bir miktar toplu para yatırmak ve önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl sonunda 20.000 TL çekmek istemektedir. Eğer faiz oranı %10 ve banka bileşik faiz uyguluyorsa Bay Ahmet’in bugün bankaya ne kadar para yatırması gerekmektedir?

A) 20.000 TL × %10 faiz ile 1 TL’lik anüitenin 5 döneme ilişkin gelecekteki değeri
B) 20.000 TL ÷ %10 faiz ile 1 TL’lik anüitenin 5 döneme ilişkin gelecekteki değeri
C) 20.000 TL × %10 faiz ile 1 TL’lik anüitenin 5 döneme ilişkin bugünkü değeri
D) 20.000 TL ÷ %10 faiz ile 1 TL’lik anüitenin 5 döneme ilişkin bugünkü değeri
E) 100.000 TL × %10 faiz ile 1 TL’lik anüitenin 1 döneme ilişkin gelecekteki değeri

Cevap: C)
Genel Muhasebe

5. Yağmur İşletmesi gelecek 5 yıl boyunca her yıl sonunda 18.000 TL ödemeyi kabul ederek yeni bir makine satın almıştır. Faiz oranı %8’dir. %8 faiz oranı ile 1 TL’nin 5 dönem sonraki değeri 1,46933’tür. %8 faiz oranı ile 1 TL’lik anüitenin 5 döneme ilişkin gelecekteki değeri 5,8666’dır. %8 faiz oranı ile 1 TL’lik anüitenin 5 döneme ilişkin bugünkü değeri 3,9271’dir. Makinenin Yağmur İşletmesine maliyeti ne kadardır?

A) 26.448 TL
B) 71.869 TL
C) 90.000 TL
D) 105.600 TL
E) 109.000 TL

Cevap: B)

6. Aycan İşletmesi 2011 yılından başlamak üzere her yılın 1 Eylül tarihinde bankaya %8 bileşik faiz ile 8.000 TL yatırmaktadır. Son para yatırma işlemi 1 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşmişse Aycan İşletmesinin 1 Eylül 2018 tarihinde bankadaki hesabının bakiyesi ne kadardır?
Anüitenin Bugünkü Değeri Anüitenin Gelecekteki Değeri
7 Dönem 5,2064 8,92280
8 Dönem 5,7466 10,63663
9 Dönem 6,2469 12,48756

A) 45.973 TL
B) 49.651 TL
C) 69.120 TL
D) 79.382 TL
E) 85.093 TL

Cevap: D)

7. Mehmet Bey 5 yıl boyunca her dönem sonunda bir miktar parayı bankaya yatırmak istemektedir. Banka yıllık %6 bileşik faiz vermektedir. Mehmet Bey’in beşinci yıl sonunda toplam 40.000 TL’ye ihtiyacı vardır. Yıllık olarak yatırılması gereken para tutarı nasıl hesaplanır?

A) 40.000 TL * %6 faiz oranı ile 5 dönem 1 TL’lik anüitenin gelecekteki değeri
B) 40.000 TL ÷ %6 faiz oranı ile 5 dönem 1 TL’lik anüitenin gelecekteki değeri
C) 40.000 TL * %6 faiz oranı ile 5 dönem 1 TL’lik anüitenin bugünkü değeri
D) 40.000 TL ÷ %6 faiz oranı ile 5 dönem 1 TL’lik anüitenin bugünkü değeri
E) 40.000 TL ÷ %5 faiz oranı ile 6 dönem 1 TL’lik anüitenin bugünkü değeri

Cevap: B)
Genel Muhasebe

8. Pelin Hanım 300.000 TL’ye bir ev almıştır. Tutarın %20’sini peşin ödemiş, kalan bakiye için 30 yıllık ve %6 faizli kredi almıştır. Krediler her ay sonunda eşit taksitlerle ödenecektir. Aylık olarak ödenecek kredi tutarı hesaplanırken aşağıdaki hangi zaman değeri kavramı kullanılır?

A) 1 TL’nin bugünkü değeri
B) 1 TL’nin gelecekteki değeri
C) 1 TL’lik anüitenin bugünkü değeri
D) 1 TL’lik anüitenin gelecekteki değeri
E) 1 TL’lik anüite

Cevap: C)

 

9. Faiz oranının %9 olduğu bir ortamda ilk 10.000 TL’yi bugün almak koşuluyla 15 yıl boyunca her dönem başında 10.000 TL tahsil etmek amacıyla bugün ne kadar para yatırılmalıdır?
Dönem %9 faiz oranı ile 1 TL’lik Anüitenin Bugünkü Değeri
14 7,78615
15 8,06069
16 8,31256

A) 73.125 TL
B) 80.607 TL
C) 87.862 TL
D) 125.000 TL
E) 150.000 TL

Cevap: C)

Genel Muhasebe

10. Bahar İşletmesi gelecek 4 yıl boyunca her yıl sonunda 20.000 TL ödemeyi kabul ederek yeni bir makine satın almıştır. Faiz oranı %9’dur. %9 faiz oranı ile 1 TL’nin 4 dönem sonraki değeri 1,4116’dır. %9 faiz oranı ile 1 TL’lik anüitenin 4 döneme ilişkin gelecekteki değeri 4,5731’dir. %9 faiz oranı ile 1 TL’lik anüitenin 4 döneme ilişkin bugünkü değeri 3,2397’dir. Makinenin Bahar İşletmesine maliyeti ne kadardır?

A) 56.672 TL
B) 64.794 TL
C) 80.000 TL
D) 91.462 TL
E) 112.928 TL

Cevap: B)

Test-3

1. Döneme ilişkin şüpheli alacak giderinin belirlenmesinde kullanılan aşağıdaki yöntemlerden hangisi dönemsellik (döneme ait gelirlerin aynı döneme ait giderlerle karşılaştırılması) ilkesine en uygun sonucu verir?

A) Kredili satışların yüzdesi yöntemi
B) Dönem sonu alacak hesabı bakiyesinin yüzdesi yöntemi
C) Ortalama alacak hesabı bakiyesinin yüzdesi yöntemi
D) Alacakların tek tek değerlenmesi yöntemi
E) Dönem sonu borçlar hesabı bakiyesinin yüzdesi yöntemi

Cevap: A)

 

2. Kasa noksanı veya fazlası hesabı

A) Bilançoda kasa hesabının altında raporlanır
B) Kasa noksanı olduğunda alacak tarafına kayıt yapılır
C) Kasa fazlası olduğunda borç tarafına kayıt yapılır.
D) Bilançoda borçlar tarafında raporlanır
E) Finansal tablolar hazırlanmadan önce genellikle sebebi bulunur ve kapatılır.

Cevap: E)

3. Çınar İşletmesinin 31 Aralık tarihi itibariyle alacak hesabının bakiyesi 2.540.000 TL’dir ve yıla ilişkin kredili satış tutarı 12.800.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca dönem sonunda şüpheli alacak karşılığı hesabı ayarlamalar öncesi mizanda 6.000 TL tutarında borç bakiyesi vermektedir. Eğer işletme kredili satışlarının %1’inin tahsil edilemeyeceğini düşünüyorsa şüpheli alacaklarla ilgili olarak yıl sonunda yapılacak ayarlama kaydından sonra işletmenin şüpheli alacak karşılığı hesabının bakiyesi ne olur?

A) 25.400 TL
B) 31.400 TL
C) 122.000 TL
D) 134.000 TL
E) 128.000 TL

Cevap: C)
Genel Muhasebe

4. Söğüt İşletmesi liste fiyatı 800.000 TL olan bir makineyi Duman İşletmesine satmıştır. Makine ile ilgili olarak bir yıl sonra 850.000 TL ödenmesi konusunda anlaşılmıştır. Söğüt İşletmesi peşin satışlarda liste fiyatı üzerinden %10’luk bir iskonto uygulamaktadır.
Söğüt İşletmesinin bu satış işlemi sonucu kâr zarar tablosunda satış geliri rakamı ne kadar raporlanacaktır?

A) 720.000 TL
B) 765.000 TL
C) 800.000 TL
D) 850.000 TL
E) 790.000 TL

Cevap: A)

5. Tahsili şüpheli alacaklarla ilgili olarak karşılık ayırırken yapılan kayıt sonucu

A) Alacak hesabının bakiyesi artar.
B) Şüpheli alacak karşılığı hesabı etkilenmez.
C) Net kâr azalır.
D) Net kâr artar.
E) Net kâr etkilenmez

Cevap: C)

6. Merve İşletmesinin büyük defter kayıtlarına göre 31 Aralık 2012 tarihinde “Kasa Hesabı” 30.000 TL, “Kasa Fazlası Hesabı” 2.000 TL bakiye vermektedir. Yapılan incelemeye göre yıl içerisinde tahsil edilen 2.000 TL’lik alacağın kayıtlara geçirilmediği tespit edilmiştir. Hatanın tespit edildiği anda yapılacak olan muhasebe kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) “Kasa Fazlası Hesabı”na 2.000 TL alacak kaydı yapılacaktır.
B) “Kasa Fazlası Hesabı”na 2.000 TL borç kaydı yapılacaktır.
C) “Kasa Hesabı”na 2.000 TL borç kaydı yapılacaktır.
D) “Kasa Hesabı”na 2.000 TL alacak kaydı yapılacaktır.
E) “Alacak Hesabı”na 2.000 TL borç kaydı yapılacaktır.

Cevap: B)

Genel Muhasebe

7. Metin İşletmesinin 31 Aralık 2012 tarihli mizanında yer alan bazı hesaplar ve bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

Borç Bakiyesi Alacak Bakiyesi

Alacaklar Hesabı 200.000 TL

Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabı 1.300 TL

Metin İşletmesi şüpheli alacakların kayıtlara alınması ile ilgili olarak “Alacakların Yüzdesi Yöntemi”ni kullanmaktadır. Metin İşletmesi 31 Aralık 2012 tarihinde alacaklarının %2’sini tahsil edemeyeceğini düşünmektedir. Metin İşletmesinin 31 Aralık 2012 tarihli bilançosunda raporlanacak olan “Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabı”nın bakiyesi ne kadardır?

A) 1.300 TL
B) 2.700 TL
C) 4.000 TL
D) 5.300 TL
E) 5.600 TL

Cevap: C)

8. Tekin İşletmesinin 31 Aralık 2012 tarihli mizanında yer alan bazı hesaplar ve bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

Borç Bakiyesi Alacak Bakiyesi

Alacaklar Hesabı 450.000 TL

Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabı 10.500 TL

Tekin İşletmesi şüpheli alacakların kayıtlara alınması ile ilgili olarak “Alacakların Yüzdesi Yöntemi”ni kullanmaktadır. Tekin İşletmesi 31 Aralık 2012 tarihinde alacaklarının %3’ünü tahsil edemeyeceğini düşünmektedir. Tekin İşletmesinin 2012 yılı kâr-zarar tablosunda raporlanacak olan “Şüpheli Alacak Gideri Hesabı”nın bakiyesi ne kadardır?

A) 3.000 TL
B) 10.500 TL
C) 13.500 TL
D) 23.500 TL
E) 25.000 TL

Cevap: E)

9. Zeki İşletmesinin 31 Aralık 2012 tarihli mizanında yer alan bazı hesaplar ve bakiyeleri aşağıdaki gibidir.
Borç Bakiyesi Alacak Bakiyesi
Satışlar Hesabı 1.500.000 TL
Alacaklar Hesabı 300.000 TL
Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabı 15.000 TL
Zeki İşletmesi şüpheli alacakların kayıtlara alınması ile ilgili olarak “Satışların Yüzdesi Yöntemi”ni kullanmaktadır. Zeki İşletmesi 31 Aralık 2012 tarihinde satışlarının %5’ini tahsil edemeyeceğini düşünmektedir. Zeki İşletmesinin 2012 yılı kâr-zarar tablosunda raporlanacak olan “Şüpheli Alacak Gideri Hesabı”nın bakiyesi ne kadardır?

A) 15.000 TL
B) 20.000 TL
C) 35.000 TL
D) 60.000 TL
E) 75.000 TL

Cevap: E)

Genel Muhasebe

10. Aynur İşletmesi Nur İşletmesine 1 Aralık 2012 tarihinde peşin fiyatı 200.000 TL olan 100 adet malı 6 ay vadeli olarak 230.000 TL’ye satmıştır. Aynur İşletmesinin 31 Aralık 2012 tarihli bilançosunda raporlanacak olan “Gerçekleşmemiş Faiz Hesabı”nın bakiyesi ne kadardır?

A) 5.000 TL
B) 15.000 TL
C) 20.000 TL
D) 25.000 TL
E) 30.000 TL

Cevap: D)

Test-4

1. Ayçiçeği İşletmesi 1 Ocak 2011 tarihinde 376.100 TL ödeyerek Börülce İşletmesinin ihraç etmiş olduğu %10 faizli ve 400.000 TL nominal değerli tahvillerini satın almıştır. Tahvillerin vadesi 1 Ocak 2021 ve faiz ödemeleri her yılın 1 Temmuz ve 1 Ocak tarihlerinde yapılacaktır. Ayçiçeği İşletmesi 23.900 TL tutarındaki iskontoyu amortismana tabi tutarken etkin faiz oranı yöntemini kullanmaktadır ve etkin faiz oranı %11’dir. Ayçiçeği İşletmesi satın aldığı tahvilleri vade sonuna kadar elde tutma kararı vermiştir. 2011 yılı için Börülce İşletmesinin tahvilleri ile ilgili olarak Ayçiçeği İşletmesinin raporlayacağı faiz geliri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 42.392 TL
B) 41.409 TL
C) 41.368 TL
D) 40.000 TL
E) 39.758 TL

Cevap: B)

2. Assos İşletmesi kısa vadede kazanç elde etmek amacıyla 26.400 TL ödeyerek 400 adet Kadırga İşletmesi hisse senedi satın almıştır. Yıl içerisinde Kadırga İşletmesi hisse başına 6,50 TL nakit kâr payı ödemiştir. Yıl sonunda Kadırga İşletmesinin hisse senetlerinin gerçeğe uygun değeri borsada hisse başına 69 TL olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık ile sona eren yıla ait kâr-zarar tablosunda Assos İşletmesi tarafından Kadırga İşletmesinin hisseleri ile ilgili olarak raporlanacak değer artış kârı, değer düşüş zararı ve kâr payı gelirinin toplamı ne kadardır?

A) 2.600 TL
B) 1.200 TL
C) 1.400 TL
D) 2.800 TL
E) 3.800 TL

Cevap: E)

3. Selvi İşletmesi Çam İşletmesindeki hisselerini öz kaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmektedir. Selvi İşletmesi Çam İşletmesinin yaptığı nakit kâr payı ödemesini nasıl muhasebeleştirir?

A) Menkul kıymetlerin defter değerini düşürerek
B) Hisse senedi ihraç primini artırarak
C) Menkul kıymetlerin defter değerini yükselterek
D) Kâr payı geliri hesabının borç tarafına
E) Kâr payı geliri hesabının alacak tarafına

Cevap: A)

Genel Muhasebe

4. 2010 yılı içerisinde, Ceviz İşletmesi 315.000 TL ödeyerek 20.000 adet Fındık İşletmesi hisse senedini satın almış ve bu hisseleri satışa hazır menkul kıymet olarak sınıflandırmıştır. Hisselerin 31 Aralık 2010 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 300.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Ceviz İşletmesi elindeki tüm hisseleri 3 Aralık 2011 tarihinde hisse başına 17 TL karşılığında satmıştır. Ceviz İşletmesinin hisse satışına ilişkin olarak 2011 yılında raporlayacağı kazanç tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10.000 TL
B) 11.000 TL
C) 25.000 TL
D) 26.000 TL
E) 40.000 TL

Cevap: C)

 

5. Zeytin İşletmesi Hardal İşletmesinin toplam 10.000 hissesinin 4.000 adedini elinde bulundurmaktadır. 2012 yılında Hardal İşletmesi 120.000 TL tutarında kâr elde etmiş ve 40.000 TL tutarında nakit kâr payı ödemiştir. Eğer hisse senetlerinin dönem başındaki defter değeri 240.000 TL ise hisse senetlerinin 31 Aralık 2012 tarihinde raporlanacak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 240.000 TL
B) 272.000 TL
C) 288.000 TL
D) 320.000 TL
E) 200.000 TL

Cevap: B)

6. Ay İşletmesi 1 Ocak 2011 tarihinde nominal değeri 400.000 TL, nominal faizi %10 olan tahvilleri 376.100 TL ödeyerek satın almıştır. Tahvillerin vadesi 1 Ocak 2021 ve faiz ödemeleri her yılın 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerindedir. Tahvillerin satın alındığı anda piyasa faiz oranı %11’dir. Ay İşletmesi satın almış olduğu tahvilleri vadesine kadar elde tutma kararı almıştır. Ay İşletmesi 1 Temmuz 2011 tarihinde tahvillerinin değerini ne kadar artıracaktır?

A) 18.805 TL
B) 20.000 TL
C) 20.686 TL
D) 22.000 TL
E) 23.000 TL

Cevap: C)
Genel Muhasebe

7. Mavi İşletmesi 1 Temmuz 2012 tarihinde nominal değeri 1.000.000 TL nominal faizi %9 olan tahvilleri 940.000 TL ödeyerek satın almıştır. Tahvillerin vadesi 1 Temmuz 2022 ve faiz ödemeleri her yılın 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerindedir. Tahvillerin satın alındığı anda piyasa faiz oranı %10’dur. Mavi İşletmesi satın almış olduğu tahvilleri vadesine kadar elde tutma kararı almıştır. Mavi İşletmesinin 31 Aralık 2012 tarihli bilançosunda raporlanacak olan tahvil yatırımının değeri ne kadardır?

A) 943.000 TL
B) 982.300 TL
C) 985.000 TL
D) 987.000 TL
E) 990.000 TL

Cevap: D)

8. Yeşil İşletmesi Sarı İşletmesinin hisselerinin %30’una sahiptir. 2012 yılı içerisinde Sarı İşletmesi 240.000 TL kâr etmiş, 80.000 TL kâr payı dağıtmıştır. Yeşil İşletmesinin “İştirakler Hesabı”nın 1 Ocak 2012 tarihli bakiyesi 320.000 TL ise 31 Aralık 2012 tarihli bakiyesi ne kadardır

A) 392.000 TL
B) 320.000 TL
C) 368.000 TL
D) 416.000 TL
E) 480.000 TL

Cevap: C)

9. Pembe İşletmesi Lila İşletmesinin hisselerinin %40’ına sahiptir. 212 yılı içerisinde Lila İşletmesi 120.000 TL kâr etmiş, 40.000 TL kâr payı dağıtmıştır. Pembe İşletmesinin 2012 yılı kâr-zarar tablosunda raporlaması gereken iştirak geliri ne kadardır?

A) 16.000 TL
B) 32.000 TL
C) 40.000 TL
D) 48.000 TL
E) 64.000 TL

Cevap: D)

Genel Muhasebe

10. Alanya İşletmesi 10 Ekim 2012 tarihinde Antalya İşletmesinin 1.600 tane hisse senedini 52.800 TL’ye satın almıştır. Alanya İşletmesi satın aldığı bu hisse senetlerini satışa hazır menkul kıymet olarak sınıflandırmıştır. 31 Aralık 2012 tarihinde Antalya İşletmesinin hisse senetlerinin gerçeğe uygun değeri 38 TL’dir. Alanya İşletmesinin hisse senetleri ile ilgili olarak 31 Aralık 2012 tarihinde yapacağı ayarlama kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) “Menkul Kıymetler Hesabı”na 8.000 TL alacak kaydı yapılacaktır.
B) “Menkul Kıymet Değer Artış Kârı Hesabı”na 8.000 TL borç kaydı yapılacaktır.
C) “Menkul Kıymet Değer Artış Kârı Hesabı”na 8.000 TL alacak kaydı yapılacaktır.
D) “Menkul Kıymet Değerleme Farkı Hesabı”na 8.000 TL borç kaydı yapılacaktır.
E) “Menkul Kıymet Değerleme Farkı Hesabı”na 8.000 TL alacak kaydı yapılacaktır.

Cevap: E)

Test-5

1. Stoklarla ilgili olarak maliyet veya net gerçekleşebilir değerden düşük olan ile değerleme yönteminde hangi yaklaşım kabul görmez?

A) Stokları bulundukları coğrafi bölgelere göre değerleme
B) Stok gruplarını tek tek değerleme
C) Stok kalemlerini tek tek değerleme
D) Stokları toplu olarak değerleme

Cevap: A)

2. Net gerçekleşebilir değer nasıl bulunur?

A) Gerçeğe uygun değer + ( tahmini tamamlanma + tahmini satış maliyetleri )
B) Tahmini satış fiyatı
C) Tahmini satış fiyatı + ( tahmini tamamlanma + tahmini satış maliyetleri )
D) Tahmini satış fiyatı – ( tahmini tamamlanma + tahmini satış maliyetleri )
E) Tahmini satış fiyatı – tahmini satış maliyetleri

Cevap: D)

3. Bulut İşletmesinin stoklarında iki ürün bulunmaktadır. Ürünlere ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur. İşletme stoklarını maliyet veya net gerçekleşebilir değerden düşük olan ile değerlemektedir. Dönem sonunda raporlanacak stok değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 

Tahmini Satış Fiyatı

Maliyet Değeri

Tahmini Satış Maliyeti

Tahmini Tamamlanma Maliyeti

Ürün 1

60 TL

40 TL

10 TL

15 TL

Ürün 2

130 TL

70 TL

26 TL

40 TL

 

A) 35 TL ve 64 TL
B) 50 TL ve 104 TL
C) 40 TL ve 70 TL
D) 45 TL ve 90 TL
E) 40 TL ve 64 TL

zoic-pub-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">
Cevap: A)

Genel Muhasebe

4. Kumbağ İşletmesinin stokları 2010 yılında modası geçmesi nedeniyle değer kaybına maruz kalmış ve stokların değeri 240.000 TL’den 200.000 TL’ye düşürülmüştür. Stok değer düşüş gideri hesabı borçlandırılmış, stok değer düşüş karşılığı hesabı alacaklandırılmıştır. 2011 yılında piyasa koşulları beklenmedik bir şekilde iyileşmiş ve işletmenin stoklarının net gerçekleşebilir değeri 216.000 TL’ye yükselmiştir. Kumbağ İşletmesinin 2011 yılında aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapması gerekir?

A) Gelir hesabına 16.000 TL borç kaydı.
B) Gelir hesabına 24.000 TL alacak kaydı
C) Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabına 16.000 TL borç kaydı
D) Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabına 24.000 TL alacak kaydı
E) Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabına 16.000 TL alacak kaydı

Cevap: C)

5. Bostancı İşletmesinin Ekim ayına ilişkin aşağıdaki bilgiler mevcuttur.
Dönem Başı Stok 50.000 TL
Net Alışlar 150.000 TL
Net Satışlar 300.000 TL
Maliyet Üzeri Kâr Yüzdesi %66,67
İşletmede 31 Ekim tarihinde çıkan bir yangın sonucu stokların çoğu yok olmuş ve geriye zarar görmemiş 3.000 TL maliyetli stoklar kalmıştır. Brüt kâr yüzdesi yöntemi kullanılarak hesaplanan yangında yok olan stokların değeri ne kadardır?

A) 17.000 TL
B) 77.000 TL
C) 80.000 TL
D) 100.000 TL

Cevap: A)

Genel Muhasebe

6. 16 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul İşletmesi tarafından, önceki gece yaşanan hırsızlık sonucu çalınan mal stokunun değerini tespit etmek amacıyla görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Çalışmanız sonucunda elde ettiğiniz bilgiler aşağıdaki gibidir.
1 Temmuz 2012 Tarihli Mal Stoku 38.000 TL
1-15 Temmuz 2012 Tarihleri Arasında Gerçekleşen Mal Alışları 90.000 TL
Satışlar 112.000 TL
Brüt Kâr Marjı %25
15 Temmuz 2012 tarihinde çalınan mal stokunun değeri ne kadardır?

A) 16.000 TL
B) 44.000 TL
C) 52.000 TL
D) 60.500 TL
E) 100.000 TL

Cevap: B)

7. İzmir İşletmesinden aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.
Maliyet Değeri Perakende Satış Değeri
Dönem Başı Stok 58.000 TL 100.000 TL
Alışlar 122.000 TL 200.000 TL
Satışlar 186.000 TL
Perakende fiyatla değerleme yöntemine göre İzmir İşletmesinin dönem sonu stoklarının değeri ne kadardır?

A) 120.000 TL
B) 114.000 TL
C) 84.000 TL
D) 68.400 TL
E) 6.000 TL

Cevap: D)

Genel Muhasebe

8. Aycan İşletmesinin stoklarında iki farklı ürün bulunmaktadır. Ürünlere ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur. İşletme stoklarını maliyet veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlemektedir. Dönem sonunda raporlanacak stok değerleri ürünler için sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Tahmini Satış Fiyatı

Maliyet Değeri

Tahmini Satış Maliyeti

Tahmini Tamamlanma Maliyeti

Ürün A

120 TL

80 TL

20 TL

30 TL

Ürün B

300 TL

140 TL

52 TL

80 TL

A) 70 TL ve 140 TL
B) 100 TL ve 104 TL
C) 80 ve 140 TL
D) 90 ve 180 TL
E) 80 ve 128 TL

Cevap: A)

Genel Muhasebe

9. Samsun İşletmesi 1 Aralık 2012 tarihinde İstanbul İşletmesinden peşin değeri 10.000 TL değerinde olan malı 3 ay vadeli olarak 13.000 TL’ye satın almıştır. Malın işletmeye nakledilmesiyle ilgili olarak 500 TL taşıma bedeli, 200 TL sigorta bedeline katlanılmıştır. Samsun İşletmesinin 1 Aralık 2012 tarihinde yapacağı satın alma kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) “Mal Stoku Hesabı”na 13.700 TL borç kaydı yapılacaktır.
B) “Mal Stoku Hesabı”na 13.500 TL borç kaydı yapılacaktır.
C) “Mal Stoku Hesabı”na 13.000 TL borç kaydı yapılacaktır.
D) “Mal Stoku Hesabı”na 10.700 TL borç kaydı yapılacaktır.
E) “Mal Stoku Hesabı”na 10.000 TL borç kaydı yapılacaktır.

Cevap: D)

10. Manyas İşletmesi sürekli envanter yöntemini kullanmaktadır. 31 Aralık 2011 tarihinde sahip olduğu stokların maliyet değeri 46.000 TL, net gerçekleşebilir değeri ise 32.000 TL’dir. Sahip olduğu bu stokların 31 Aralık 2012 tarihindeki net gerçekleşebilir değeri ise 36.000 TL olmuştur. Manyas İşletmesinin stokları ile ilgili olarak 31 Aralık 2012 tarihinde yapacağı ayarlama kayıtları ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) “Stok Değer Düşüş Karşılığı Hesabı”na 4.000 TL alacak kaydı yapılacaktır.
B) “Stok Değer Düşüş Karşılığı Hesabı”na 4.000 TL borç kaydı yapılacaktır.
C) “Stok Değer Artış Kazancı Hesabı”na 10.000 TL alacak kaydı yapılacaktır.
D) “Stok Değer Düşüş Zararı Hesabı”na 4.000 TL alacak kaydı yapılacaktır.
E) “Stok Değer Artış Kazancı Hesabı”na 4.000 TL borç kaydı yapılacaktır.

Cevap: B

 

FACEBOOK ADALET GRUBU

adalet
İktisat-Açıköğretim
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!