Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi

 

Vize Final
2021 Vize Soruları-1 2021 Final Soruları
2021 Vize Soruları-2 2021 Final Soruları-1
2021 Final Soruları-2

 

 

Pazarlama Yönetimi 2021 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmenin yararlarından biri değildir?

A) Tüketicilerin psikolojik yapıları belirlenmiş olur.
B) Pazarlama yönetiminde etkinlik sağlanmış olur.
C) Pazardaki gelişmeler daha iyi izlenir.
D) İşletme en kârlı pazar bölümüne yönelir.
E) Tüketici ihtiyaçları daha iyi karşılanır.

Cevap : A) Tüketicilerin psikolojik yapıları belirlenmiş olur.

2- “___________, işletmelerin ya da pazarlamacıların, tüketicileri satın alma kararına neyin/nelerin yönlendirdiğine yönelik doğru bakış açısından uzak olmalarını, yani tüketici ihtiyaçlarını gözden kaçırmalarını ifade eden bir kavramdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Satış miyopluğu
B) Toplumsal pazarlama anlayışı
C) Pazarlama yönetimi
D) Değer önerisi
E) Pazarlama miyopluğu

Cevap : E) Pazarlama miyopluğu

3- I. Meslek
II. Kullanım sıklığı
III. Sosyal sınıf
IV. Sadakat durumu
V. Ürüne karşı tutum
VI. Beklenen faydalar
Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangileri davranışsal bölümlendirme kriterleri arasında yer almaktadır?

A) II, III, IV, V
B) I, II, IV
C) II ve IV
D) I, II, III, IV, V, VI
E) II, IV, V, VI

Cevap : E) II, IV, V, VI

4- Ürün odaklı bir firmayı aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi yansıtmaktadır?

A) Tüm ürünlerimizi avantajlı fiyata satan lider bir satış organizasyonuna sahibiz.
B) Satış sadece pazarlamanın bir bileşenidir.
C) Bizim temel fonksiyonumuz mümkün olan en yüksek kalitede ürünler üretmektir.
D) Tüketici odaklı bir şirketiz.
E) Müşterilerimize %100 memnuniyet garantisi veriyoruz, memnun olmazlarsa paralarını iade ediyoruz.

Cevap : C) Bizim temel fonksiyonumuz mümkün olan en yüksek kalitede ürünler üretmektir.

5- “Hedeflenen satın alıcıların zihinlerinde, bazı temel faydaları ile bir işletmenin pazarlama önerisi/önerilerine dair özel bir yer yaratılmasına ________ denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bölümlendirme
B) Ulusal çevre
C) Konumlandırma
D) Uluslararası çevre
E) Hedef Pazar

Cevap : C) Konumlandırma

6- Aşağıdakilerden hangisi makro pazarlama çevresi unsurları arasında ele alınmaktadır?

A) Rakipler
B) Müşteriler
C) Demografik çevre
D) Kamuoyu grupları
E) Tedarikçiler

Cevap : C) Demografik çevre

7- Aşağıdakilerden hangisi Michael Porter tarafından öne sürülen “jenerik rekabet stratejileri” arasında yer almaktadır?

A) Pazara nüfuz etme
B) Satış geliştirme
C) Farklılaştırma
D) Pazarın kaymağını alma
E) Pazar geliştirme

Cevap : C) Farklılaştırma

8- Boston Danışma Grubu (BDG) Matrisinde, iş birimleri, konumlarına göre 4 hücreden oluşan alan içerisinde yerleştirilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu matriste bulunan hücreler arasında yer almaz?

A) Köpekler
B) Yıldızlar
C) Ördekler
D) işaretleri
E) Nakit inekleri

Cevap : C) Ördekler

9- “____________, algıladıkları somut/soyut faydalar ve maliyetlere dair tüketicilerin kıyaslamalarını ifade eder.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Değer
B) İstek
C) Talep
D) Fayda
E) İhtiyaç

Cevap : A) Değer

10- Toplam gelirdeki değişikliklere göre, talebin fiyat elastikiyeti hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fiyatlar düşer, gelir düşerse talep inelastiktir.
B) Fiyatlar düşer, gelir artar ise talep elastiktir.
C) Fiyatlar yükselir ve gelir artarsa talep inelastiktir.
D) Fiyatlar düşer, gelir artar ise talep inelastiktir.
E) Fiyatlar yükselir ve gelir düşerse talep elastiktir.

Cevap : D) Fiyatlar düşer, gelir artar ise talep inelastiktir.

11- Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin olgunlaşma evresindeki bir ürünü için izleyebileceği stratejilerden biri değildir?

A) Üretimi durdurmak
B) Ürün ya da markanın farklılığını vurgulamak
C) Faydaları vurgulayan tutundurma çalışmaları yapmak
D) Marka bağlılığı yaratmak
E) Yeni kullanıcılar ya da kullanım alanları ile ürün ya da pazarı farklılaştırmak

Cevap : A) Üretimi durdurmak

12- ______________ stratejisini işletmeler, belirli bir kâr hedefleri var ise uygular. Bu kâr amacına ulaşabilmek için işletme, beklenen toplam kârı birim maliyet üzerine dağıtarak yani, satılan her birim başına sabit bir kâr yüzdesi ekleyerek fiyatı belirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hedef kâr fiyatlandırması
B) Sepet fiyatlandırma
C) Hedef getiri oranı fiyatlandırması
D) Psikolojik fiyatlandırma
E) Maksimum kâr fiyatlandırması

Cevap : A) Hedef kâr fiyatlandırması

13- ________, fiyattaki azalış ya da artışlara rağmen ürüne yönelik talebin önemli ölçüde değişmediği durumlarda söz konusudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Birim elastik talep
B) Sabit talep
C) Elastik talep
D) Başa-baş noktası
E) İnelastik talep

Cevap : E) İnelastik talep

14- _________, belirli bir zaman aralığında işletmenin belirlediği farklı fiyat düzeylerinde satın alınabilecek toplam ürün adedini göster.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fiyat eğrisi
B) Ürün hayat eğrisi
C) Talep eğrisi
D) Maliyet eğrisi
E) Arz eğrisi

Cevap : C) Talep eğrisi

Pazarlama Yönetimi 2021 Final

15- Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen dışsal unsurlardan biri değildir?

A) Dağıtım kanalları
B) Politik ve yasal yapılanmalar
C) Maliyetler
D) Pazar ve talebin yapısı
E) Rakipler

Cevap : C) Maliyetler

16- I. Test pazarlaması
II. Yeni ürün fikirlerinin geliştirilmesi
III. Pazarlama stratejisi geliştirme
IV. İş Analizi
V. Konsept geliştirme ve test etme
VI. Fikirlerin değerlendirilmesi
VII. Ticarileştirme
VIII. Ürün geliştirme
Yukarıdaki “yeni ürün geliştirme” sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

A) IV, III, V, VI, II, I, VII, VIIII
B) IV, III, VII, VIII, V, VI, II, I
C) II, VI, V, III, IV, VIII, I, VII
D) II, I, IV, III, V, VII, VIII, VI
E) II, III, IV, VI, V, I, VII, VIII

Cevap : C) II, VI, V, III, IV, VIII, I, VII

17- ___________ stratejisinde, fiyata az duyarlı pazarlarda ve pazara ilk giren işletmeler söz konusu olduğunda, ürüne yüksek fiyat koyarak yüksek oranda kâr sağlanması amaçlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Psikolojik fiyatlandırma
B) Dinamik fiyatlandırma
C) Pazarın kaymağını alma
D) Pazara nüfuz etme
E) Sepet fiyatlandırma

Cevap : C) Pazarın kaymağını alma

18- “Boston Danışma Grubu (BDG) Matrisinde, dikey eksen ____________, yatay ekseni ise ____________ kriterlerini temsil eder.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Pazar büyüme hızı – Görece pazar payı
B) Pazar büyüme hızı – Rekabet gücü
C) Görece pazar payı – Pazar çekiciliği
D) Görece pazar payı – Pazar büyüme hızı
E) Pazar büyüklüğü – Görece pazar payı

Cevap : A) Pazar büyüme hızı – Görece pazar payı

19- Sattığı tüm mallar için %10 kâr marjı getirecek şekilde fiyat belirleyen işletmenin, öncelikli fiyatlandırma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kâr amacı
B) Müşteri tatmini amacı
C) Rekabet amacı
D) Satış/pazar payı amacı
E) Prestij amacı

Cevap : A) Kâr amacı

20- “Yeni açılan bir restoranın, ziyaretçi sayısını artırmak için yıllık üyelik ücretlerini düşük tutup, belki de daha az bir kârlılık oranı ile ilk etapta daha fazla kişiye hizmet vermeye yoğunlaşması” aşağıdaki fiyatlandırma amaçlarından hangisine bir örnektir?

A) Rekabet amacı
B) Müşteri tatmini amacı
C) Satış/pazar payı amacı
D) Kâr amacı
E) Prestij amacı

Cevap : C) Satış/pazar payı amacı

21- Bir pazarlama yöneticisinin, işletmenin satın alma birim müdürü ile iletişimi ve yaptığı görüşmeler hangi çevre unsurları dâhilinde ele alınır?

A) Sosyal çevre
B) Makro çevre
C) Mikro çevre
D) Ulusal çevre
E) Uluslararası çevre

Cevap : C) Mikro çevre

22- ________, fiyat değişikliği olduğunda, tüketicilerin daha fazla ya da az satın alması halinde mevcuttur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Birim elastik talep
B) Elastik talep
C) İnelastik talep
D) Başa-baş noktası
E) Sabit talep

Cevap : B) Elastik talep

23- ___________, özellikle pahalı ya da sık satın alınmayan ürünlere dair pazarlama mesajlarının, yüz yüze, her bir alıcıyla ayrı ayrı görüşülerek iletilmesini sağlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dolaylı kanallar
B) Kişisel olmayan kanallar
C) Kişisel kanallar
D) Stratejik kanallar
E) Medya kanalları

Cevap : C) Kişisel kanallar

24- ___________, bir mal veya hizmetin satılması ya da bir fikrin desteklenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirici ve ikna edici kanalların kurulması için satıcı tarafından başlatılan her türlü çabaların koordinasyonudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Lojistik
B) Tutundurma
C) Planlama
D) Dağıtım
E) Fiyatlandırma

Cevap : B) Tutundurma

Pazarlama Yönetimi 2021 Final

25- __________, ürünün tüketicilerin bulabileceği her yerde satılmasıdır. Bu yöntemi, daha çok bakım ürünleri, şekerleme, içecekler gibi kolayda mal üreten işletmeler tercih etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Özellikli dağıtım
B) Doğrudan dağıtım
C) Dolaylı dağıtım
D) Seçimli dağıtım
E) Yoğun dağıtım

Cevap : E) Yoğun dağıtım

26- İşletmelerin mevcut olan ürün hattına daha yüksek ya da düşük fiyatlı yeni ürünlerin eklenmesi hangi stratejiyi ifade eder?

A) Ürün hattının uzatılması
B) Bölümlendirme
C) Ürün hattının doldurulması
D) Yeniden konumlandırma
E) Ürün geliştirme

Cevap : A) Ürün hattının uzatılması

27- Aşağıdakilerden hangisi Michael Porter tarafından, “bir pazar veya pazar bölümünün uzun dönemde kârlılık bakımından çekiciliğini belirlediği öne sürülen temel güçler” arasında yer almaz?

A) İkame malların tehdidi
B) Müşterilerin ve tedarikçilerin pazarlık gücü
C) Pazara girebilecek yeni rakiplerin tehdidi
D) Devlet politikaları
E) Mevcut rakipler ve rekabetin şiddeti

Cevap : D) Devlet politikaları

28- Starbucks işletmesinin, mevcut iş fırsatlarını değerlendirerek Brezilya, Hindistan, Rusya gibi ülkelere açılması hangi büyüme stratejisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Pazara nüfuz etme
B) Çeşitlendirme
C) Satış geliştirme
D) Ürün geliştirme
E) Pazar geliştirme

Cevap : E) Pazar geliştirme

29- ___________, kişisel tüketim ya da kullanım için ürün satın alan en son tüketicilerin dışında, her tür alıcıya, her tür işletmenin yaptığı satış etkinliği olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Toptancılık
B) Acente
C) Komisyonculuk
D) Perakendecilik
E) Tüccarlık

Cevap : A) Toptancılık

30- ________, talep edilen ürün miktarındaki değişiklik yüzdesinin, fiyatta gerçekleşen değişikliğin yüzdesine bölünmesi ile saptanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Müşteri değeri
B) Başa-baş noktası
C) Talebin fiyat elastikiyeti
D) Toplam gelir
E) Talep eğrisi

Cevap : E) Talep eğrisi

31- “Belirli bir komisyon karşılığında hizmet veren, ürün sahipliğini ya da fiziksel olarak ürünü ellerinde bulundurmayan; üreticiler ve diğer aracıları temsilen, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilen aracılar” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satış ofisleri
B) Tüccarlar
C) Acenteler / Komisyoncular
D) Toptancılar
E) Perakendeciler

Cevap : C) Acenteler / Komisyoncular

32- Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı üyelerinden “bağımsız aracılar” arasında yer almaz?

A) Üreticinin satış ofisleri
B) Perakendeciler
C) Toptancılar
D) Komisyoncular
E) Tüccarlar

Cevap : A) Üreticinin satış ofisleri

33- Aşağıdakilerden hangisi ürün hayat eğrisi aşamaları arasında yer almaz?

A) Farklılaşma
B) Giriş
C) Düşüş (Gerileme)
D) Olgunlaşma
E) Büyüme

Cevap : A) Farklılaşma

34- ___________ nihai tüketicilere doğrudan posta, katalog, telefon, internet, TV alışveriş kanalları, kapıdan kapıya satış ve diğer satış yaklaşımları yoluyla ulaşılan perakendecilik türüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Perakende örgütleri
B) Tam hizmet sunan perakendeciler
C) Mağazasız perakendecilik
D) Sınırlı hizmet sunan perakendeciler
E) Mağazalı perakendecilik

Cevap : C) Mağazasız perakendecilik

35- Sınırlı ürün hattı bulunduran, uzun saatler açık olmasıyla müşterinin neredeyse her an ulaşabildiği, genelde kolayda mallar satan perakende mağazalarına ne ad verilir?

A) Özellikli mağazalar
B) Kolaylık mağazaları
C) Zincir mağazalar
D) Süpermarketler
E) Departmanlı mağazalar

Cevap : B) Kolaylık mağazaları

36- _______, belirli bir ürüne sahip olmanın ya da onu kullanmanın getireceği faydaları elde etmek için tüketicilerin vazgeçeceği her türlü değeri ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Algı
B) Fiyat
C) Değer
D) Ürün
E) Teklif

Cevap : B) Fiyat

Pazarlama Yönetimi 2021 Final

37- Dağıtım kanallarında kanal üyeleri arasında çeşitli yönlerde ürün ve bilgi akışı fonksiyonları mevcuttur. İletişim geliştirme ve yayma, fiziksel ürünlerin depolanması ve hareketinin sağlanması gibi işlevler __________ arasında; siparişleri üreticilere iletmek veya faturaların tahsilatını kolaylaştırmak gibi işlevler __________ arasında; bilgi toplama, fiyatta ve sahiplik hakkının devredilmesinde pazarlık yapma, finansman sağlama fonksiyonları ise __________ arasında gösterilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İleriye akış fonksiyonları / Geriye akış fonksiyonları / Hem ileriye hem de geriye akış fonksiyonları
B) Geriye akış fonksiyonları / İleriye akış fonksiyonları / Hem ileriye hem de geriye akış fonksiyonları
C) Hem ileriye hem de geriye akış fonksiyonları / Geriye akış fonksiyonları / İleriye akış fonksiyonları
D) İleriye akış fonksiyonları / Hem ileriye hem de geriye akış fonksiyonları / Geriye akış fonksiyonları
E) Hem ileriye hem de geriye akış fonksiyonları / İleriye akış fonksiyonları / Geriye akış fonksiyonları

Cevap : A) İleriye akış fonksiyonları / Geriye akış fonksiyonları / Hem ileriye hem de geriye akış fonksiyonları

38- ____________, tüketim ve satın alma rutinlerini belirgin bir biçimde değiştiren, ciddi derecede davranış değişikliği gerektiren, tüketiciler için önemli olan değişikliklerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sürekli olmayan yenilikler
B) Sürekli yenilikler
C) Dinamik sürekli yenilikler
D) Dinamik olmayan sürekli yenilikler
E) Sabit sürekli yenilikler

Cevap : A) Sürekli olmayan yenilikler

39- ______________ stratejisinde, satışları öngörebildiği durumlarda işletmenin, kârlılığı maksimize edecek olan fiyatı çeşitli matematiksel modeller vasıtasıyla da belirlemesi söz konusudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hedef getiri oranı fiyatlandırması
B) Maksimum kâr fiyatlandırması
C) Sepet fiyatlandırma
D) Hedef kâr fiyatlandırması
E) Psikolojik fiyatlandırma

Cevap : B) Maksimum kâr fiyatlandırması

40- Genellikle yeni ürün sunumlarında, ürünün pazara sunuluş aşamalarında ya da mevcut bir ürünün yeni kullanım alanları ve şekilleri, ürün ve pazardaki değişiklikler, fiyat değişiklikleri gibi konularda tüketicileri haberdar etmek amacıyla tercih edilen reklam türüne ne ad verilir?

A) İkna etme amaçlı reklam
B) Koruma amaçlı reklam
C) Bilgilendirici reklam
D) Pekiştirme amaçlı reklam
E) Hatırlatma amaçlı reklam

Cevap : C) Bilgilendirici reklam

41- ____________ aşamasında, pazara sunulan ürün, pazar tarafından kabul görmüş ve pazarı tatmin etmiştir. Bu aşamada satışlar hızla artmaya ve kâr oranları da yükselmeye başlar. İşletmenin öncelikli amacı da pazar payını maksimize etmektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Farklılaşma
B) Giriş
C) Düşüş (Gerileme)
D) Büyüme
E) Olgunlaşma

Cevap : D) Büyüme

42- ________, mesaja simgesel biçim verme sürecidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mesaj
B) Şifreleme
C) Medya
D) Şifre çözme
E) Parazit

Cevap : B) Şifreleme

43- ___________, fikirler, mallar ya da hizmetlerin belirli bir bedel karşılığında, kimliği belirli bir sponsor tarafından kitlesel (kitle iletişim araçları vasıtasıyla) sunumu ve tanıtımıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Halkla ilişkiler
B) Kişisel satış
C) Satış geliştirme
D) Reklam
E) Doğrudan pazarlama

Cevap : D) Reklam

44- I. Pazarlama çevresinde bilginin toplanması
II. Ürünün tutundurulması
III. Satın almaya niyetli tüketicilerin bulunması ve onlarla iletişim kurulması
IV. Ürünün tüketicilerin ihtiyaçlarına uydurulması
V. Fiyatın belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, dağıtım kanallarının fonksiyonları arasında yer alır?

A) I,II,IV,V
B) I,II,III,IV,V
C) II,III, V
D) II ve III
E) Yalnız I

Cevap : B) I,II,III,IV,V

45- “Kanal üyelerinden birinin, kendi üstündeki veya altındaki üyelerden birini veya tümünü satın aldığı veya bu kademeleri kendisinin oluşturduğu” dikey bütünleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözleşmeli dikey iş birliği
B) Yönetsel dikey iş birliği
C) Yatay pazarlama sistemi
D) Geleneksel pazarlama sistemi
E) Kurumsal dikey iş birliği

Cevap : E) Kurumsal dikey iş birliği

46- Hizmetlerin pazarlanmasında 7P olarak ele alınan genişletilmiş pazarlama karması modelinde aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

A) Süreç
B) İnsan
C) Fiziksel kanıt
D) Devlet
E) Ürün

Cevap : D) Devlet

47- “Hedef tüketicilere ürün veya hizmete yönelik olumlu tutum ve davranış geliştirmeleri için sunulan, onların güdülerini, duygularını ve düşüncelerini yönlendirici simgeler setine” ne ad verilir?

A) Mesaj
B) Medya
C) Şifre çözme
D) Şifreleme
E) Tepki

Cevap : A) Mesaj

48- Aşağıdakilerden hangisi mağazalı perakendecilik türlerinden biri değildir?

A) Otomat makinalar
B) Özellikli mağazalar
C) İndirim mağazaları
D) Departmanlı mağazalar
E) Süpermarketler

Cevap : A) Otomat makinalar

 

Pazarlama Yönetimi Ders Kitabı

Auzef Pazarlama Yönetimi Auzef Pazarlama Yönetimi Ders Kitabı PDF

1. PAZARLAMA YÖNETİMİ KAVRAMI VE 21. YY’DA PAZARLAMA YÖNETİMİ

• Pazarlama Kavramı, Önemi ve Kapsamı
• Pazarlamanın Kapsamı
• Kimler Pazarlama ile Uğraşır?
• Temel Pazarlama Kavramları
• İhtiyaç, İstek, Talep ve Fayda
• Değer İfade Eden Öneriler (Ürünler)
• Bölümlendirme, Hedef Pazar ve Konumlandırma
• Müşteri Değeri ve Tatmin
• Pazarlama Kanalları
• Rekabet
• Pazarlama Çevresi
• Pazarlama Süreci
• Yirmibirinci Yüzyılda Pazarlama Yönetimi
• Pazarlama Anlayışları ve Gelişimi
• Pazarlama Miyopluğu
• Pazarlama ve Pazarlama Yönetiminde Güncel Trendler

2. PAZARLAMA PLANLAMASI, UYGULAMA VE KONTROL

• Stratejik Planlama Kavramı ve Önemi
• Pazarlama Planlaması Nedir?
• Pazarlama Planlamasının Stratejik Rolü
• Farklı Yönetim Seviyelerinde Planlama
• Kurumsal Stratejik Planlama
• Kurum Misyonunun Tanımlanması
• Stratejik İşletme Birimlerinin Belirlenmesi (İşin Tanımlanması)
• Stratejik İşletme Birimlerine Kaynak Tahsis Edilmesi
• Büyüme Fırsatlarının Değerlendirilmesi
• Pazarlama Planlaması Süreci (İşletme Birimi)
• İşletme Misyonunun Belirlenmesi
• Durum Analizi
• Hedeflerin Belirlenmesi
• Stratejilerin Belirlenmesi
• Pazarlama Programının Belirlenmesi ve Uygulanması
• Geri Bildirim ve Kontrol

3. PAZARLAMA KARARLARIYLA İLGİLİ MAKRO VE MİKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİ

• Pazarlama Çevresini Anlamak
• İşletmenin Makro Çevre Faktörleri
• Sosyal ve Kültürel Çevre
• Demografik Çevre
• Ekonomik Çevre
• Teknolojik Çevre
• Politik ve Yasal Çevre
• Doğal (Ekolojik) Çevre
• İşletmenin Mikro Çevre Faktörleri
• Örgüt (İşletmenin Kendi Organizasyonu)
• Tedarikçiler
• Aracı Kuruluşlar
• Rakipler
• Kamuoyu Grupları
• Müşteriler

4. TEMEL PORTFÖY ANALİZLERİ

• Portföy Yönetimi ve Analizinin Önemi
• Boston Danışma Grubu (BDG) Matrisi
• General Electric/ Mc Kinsey Portföy Matrisi
• Portföy Analizlerine Yönelik Eleştiriler

5. HEDEF PAZAR VE PAZAR BÖLÜMLENDİRME

• Pazar Bölümlendirme Kavramı
• Pazar Bölümlendirmenin Önemi
• Pazar Bölümlendirme Koşulları
• Tüketici Pazarını Bölümlendirmede Temel Alınan Faktörler
• Pazar Bölümlendirme Süreci ve Basamakları
• Hedef Pazar Kavramı
• Hedef Pazar Seçimine Yönelik Stratejiler

6. KONUMLANDIRMA VE REKABETÇİ STRATEJİLER

• Konumlandırma Kavramı
• Konumlandırmada Kullanılan Yöntemler
• Yeniden Konumlandırma
• Konumlandırma Süreci
• Algı Haritaları
• Rekabetçi Stratejiler
• Rekabet Avantajı Sağlama ve Koruma Unsurları
• Başlıca Rekabet Güçleri
• Temel Rekabet Stratejileri

7. PAZARLAMA KARMASININ GELİŞİMİ – ÜRÜN VE MARKA KARARLARI

• Pazarlama Karması ve Gelişimi
• Pazarlama Karması Elemanları
• Ürün ve Marka Kararları
• Ürün Kavramı
• Marka Kavramı

8. ÜRÜN HAYAT SEYRİ, İNOVASYON VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME

• Ürün Hayat Eğrisi Kavramı
• Ürün Hayat Eğrisi Aşamaları
• İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme
• Yeni Ürün Kavramı
• Yeni Ürün Geliştirme Süreci
• Yeniliklerin Benimsenme Süreci
• Tüketicilerin Yeniliklerin Benimsenme Süresine Göre Sınıflandırılması
• Yeniliklerin Yayılmasını Etkileyen Unsurlar

9. PAZARLAMADA FİYAT KARARLARI

• Fiyat Kavramı
• Tüketiciler Açısından Fiyat Kavramı
• İşletmeler Açısından Fiyat Kavramı
• Fiyatlandırma Amaçları
• Kâr amaçları
• Satış / Pazar Payı Amaçları
• Prestij Amaçları
• Rekabet Amaçları
• Müşteri Tatmini Amaçları
• Fiyatlandırmayı Etkileyen Unsurlar
• Fiyatlandırmayı Etkileyen Dışsal Unsurlar
• Fiyatlandırmayı Etkileyen İçsel Unsurlar

10. PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA UYGULAMALARI

• Fiyatlandırma Süreci
• Fiyatlama Amacının Belirlenmesi
• Talebin Tahmini
• Maliyet Tahmini
• Rakiplerin Fiyat, Maliyet ve Tekliflerinin İncelenmesi
• Fiyatlandırma Yönteminin Seçimi
• Fiyatın Belirlenmesi
• Fiyatlandırma Stratejileri
• Temel Fiyatlandırma Yöntemleri
• Yeni Ürünler İçin Fiyatlandırma Yöntemleri
• Ürün Karması Fiyatlandırma Yöntemleri
• Fiyat Düzeltme Stratejiler

11. PAZARLAMADA DAĞITIM KARARLARI

• Dağıtım Sürecinde Aracılar
• Dağıtım Kanallarının Fonksiyonları
• Dağıtım Kanalı Düzeyleri
• Kanal Entegrasyonu ve Pazarlama Sistemleri
• Dağıtım Kanallarının Yönetimi
• Dağıtım Kanallarının Tasarımı
• Kanal Yönetim Kararları
• Dağıtım Kanallarında Çatışma ve Yönetimi

12. PERAKENDECİLİK, TOPTANCILIK VE LOJİSTİK

• Perakendecilik Kavramı
• Perakende Türleri
• Perakendecilik Kararları
• Toptancılık
• Toptancıların Fonksiyonları
• Toptancı Türleri
• Toptancılık Kararları
• Lojistik
• Lojistik Amaçları
• Lojistik Kararları

13. TUTUNDURMA KARARLARI VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ SÜRECİ

• Tutundurma Karması ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi
• İletişim Kavramına Genel Bir Bakış
• Etkili İletişim Geliştirme Süreci
• Hedef Kitlenin Tanımlanması
• Amaçların Belirlenmesi
• Mesajın Hazırlanması
• İletişim Kanalının Seçimi
• Tutundurma Bütçesinin Hazırlanması
• Uygun Tutundurma Karmasının Oluşturulması
• Tutundurma Eylemlerinin Sonuçlarının Saptanması
• Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sürecinin Yönetilmesi
• Bütünleşik Pazarlama İletişimi
• Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Yararları
• Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Özellikleri

14. REKLAM, HALKLA İLİŞKİLER, KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ GELİŞTİRME

• Reklam
• Reklam Amaçları
• Reklam Bütçesi
• Mesaj Kararı
• Medya Kararı
• Reklam Etkinliğinin Değerlendirilmesi
• Satış Geliştirme
• Satış Geliştirme Amaçları
• Halkla İlişkiler
• Halkla İlişkilerin İşlevleri
• Kişisel Satış
• Satış Gücü Yönetimi

Pazarlama Yönetimi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: