Pazarlama Yönetimi 2021 Final Soruları-1

Pazarlama Yönetimi 2021 Final Soruları-1

#1. “............, işletmelerin ya da pazarlamacıların, tüketicileri satın alma kararına neyin/nelerin yönlendirdiğine yönelik doğru bakış açısından uzak olmalarını, yani tüketici ihtiyaçlarını gözden kaçırmalarını ifade eden bir kavramdır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi makro pazarlama çevresi unsurları arasında ele alınmaktadır?

#3. ............, fiyattaki azalış ya da artışlara rağmen ürüne yönelik talebin önemli ölçüde değişmediği durumlarda söz konusudur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#4. I. Test pazarlaması II. Yeni ürün fikirlerinin geliştirilmesi III. Pazarlama stratejisi geliştirme IV. İş Analizi V. Konsept geliştirme ve test etme VI. Fikirlerin değerlendirilmesi VII. Ticarileştirme VIII. Ürün geliştirme Yukarıdaki “yeni ürün geliştirme” sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

#5. ............ stratejisinde, fiyata az duyarlı pazarlarda ve pazara ilk giren işletmeler söz konusu olduğunda, ürüne yüksek fiyat koyarak yüksek oranda kâr sağlanması amaçlanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin olgunlaşma evresindeki bir ürünü için izleyebileceği stratejilerden biri değildir?

#7. Bir pazarlama yöneticisinin, işletmenin satın alma birim müdürü ile iletişimi ve yaptığı görüşmeler hangi çevre unsurları dâhilinde ele alınır?

#8. “Hedeflenen satın alıcıların zihinlerinde, bazı temel faydaları ile bir işletmenin pazarlama önerisi/önerilerine dair özel bir yer yaratılmasına ............ denir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#9. Toplam gelirdeki değişikliklere göre, talebin fiyat elastikiyeti hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#10. ............, bir mal veya hizmetin satılması ya da bir fikrin desteklenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirici ve ikna edici kanalların kurulması için satıcı tarafından başlatılan her türlü çabaların koordinasyonudur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Michael Porter tarafından öne sürülen “jenerik rekabet stratejileri” arasında yer almaktadır?

#12. “Boston Danışma Grubu (BDG) Matrisinde, dikey eksen ............, yatay ekseni ise ............ kriterlerini temsil eder.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#13. ............, özellikle pahalı ya da sık satın alınmayan ürünlere dair pazarlama mesajlarının, yüz yüze, her bir alıcıyla ayrı ayrı görüşülerek iletilmesini sağlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen dışsal unsurlardan biri değildir?

#15. Boston Danışma Grubu (BDG) Matrisinde, iş birimleri, konumlarına göre 4 hücreden oluşan alan içerisinde yerleştirilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu matriste bulunan hücreler arasında yer almaz?

#16. I. Meslek II. Kullanım sıklığı III. Sosyal sınıf IV. Sadakat durumu V. Ürüne karşı tutum VI. Beklenen faydalar Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangileri davranışsal bölümlendirme kriterleri arasında yer almaktadır?

#17. Sattığı tüm mallar için %10 kâr marjı getirecek şekilde fiyat belirleyen işletmenin, öncelikli fiyatlandırma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

#18. ............, fiyat değişikliği olduğunda, tüketicilerin daha fazla ya da az satın alması halinde mevcuttur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#19. ..........., belirli bir zaman aralığında işletmenin belirlediği farklı fiyat düzeylerinde satın alınabilecek toplam ürün adedini göster. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#20. “............, algıladıkları somut/soyut faydalar ve maliyetlere dair tüketicilerin kıyaslamalarını ifade eder.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#21. “Yeni açılan bir restoranın, ziyaretçi sayısını artırmak için yıllık üyelik ücretlerini düşük tutup, belki de daha az bir kârlılık oranı ile ilk etapta daha fazla kişiye hizmet vermeye yoğunlaşması” aşağıdaki fiyatlandırma amaçlarından hangisine bir örnektir?

#22. Ürün odaklı bir firmayı aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi yansıtmaktadır?

#23. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmenin yararlarından biri değildir?

#24. ............ stratejisini işletmeler, belirli bir kâr hedefleri var ise uygular. Bu kâr amacına ulaşabilmek için işletme, beklenen toplam kârı birim maliyet üzerine dağıtarak yani, satılan her birim başına sabit bir kâr yüzdesi ekleyerek fiyatı belirler. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Yönetimi 2021 Final Soruları-1

Auzef Pazarlama Yönetimi
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Pazarlama Yönetimi 2021 Final Soruları-1

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: