Pazarlama Yönetimi 2021 Final Soruları-2

Pazarlama Yönetimi 2021 Final Soruları-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi ürün hayat eğrisi aşamaları arasında yer almaz?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Michael Porter tarafından, “bir pazar veya pazar bölümünün uzun dönemde kârlılık bakımından çekiciliğini belirlediği öne sürülen temel güçler” arasında yer almaz?

#3. ............, fikirler, mallar ya da hizmetlerin belirli bir bedel karşılığında, kimliği belirli bir sponsor tarafından kitlesel (kitle iletişim araçları vasıtasıyla) sunumu ve tanıtımıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#4. ............, ürünün tüketicilerin bulabileceği her yerde satılmasıdır. Bu yöntemi, daha çok bakım ürünleri, şekerleme, içecekler gibi kolayda mal üreten işletmeler tercih etmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#5. I. Pazarlama çevresinde bilginin toplanması II. Ürünün tutundurulması III. Satın almaya niyetli tüketicilerin bulunması ve onlarla iletişim kurulması IV. Ürünün tüketicilerin ihtiyaçlarına uydurulması V. Fiyatın belirlenmesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, dağıtım kanallarının fonksiyonları arasında yer alır?

#6. “Kanal üyelerinden birinin, kendi üstündeki veya altındaki üyelerden birini veya tümünü satın aldığı veya bu kademeleri kendisinin oluşturduğu” dikey bütünleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#7. ............ stratejisinde, satışları öngörebildiği durumlarda işletmenin, kârlılığı maksimize edecek olan fiyatı çeşitli matematiksel modeller vasıtasıyla da belirlemesi söz konusudur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#8. “Belirli bir komisyon karşılığında hizmet veren, ürün sahipliğini ya da fiziksel olarak ürünü ellerinde bulundurmayan; üreticiler ve diğer aracıları temsilen, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilen aracılar” aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Dağıtım kanallarında kanal üyeleri arasında çeşitli yönlerde ürün ve bilgi akışı fonksiyonları mevcuttur. İletişim geliştirme ve yayma, fiziksel ürünlerin depolanması ve hareketinin sağlanması gibi işlevler ............ arasında; siparişleri üreticilere iletmek veya faturaların tahsilatını kolaylaştırmak gibi işlevler ............ arasında; bilgi toplama, fiyatta ve sahiplik hakkının devredilmesinde pazarlık yapma, finansman sağlama fonksiyonları ise ............ arasında gösterilebilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#10. İşletmelerin mevcut olan ürün hattına daha yüksek ya da düşük fiyatlı yeni ürünlerin eklenmesi hangi stratejiyi ifade eder?

#11. ........., talep edilen ürün miktarındaki değişiklik yüzdesinin, fiyatta gerçekleşen değişikliğin yüzdesine bölünmesi ile saptanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#12. ............ aşamasında, pazara sunulan ürün, pazar tarafından kabul görmüş ve pazarı tatmin etmiştir. Bu aşamada satışlar hızla artmaya ve kâr oranları da yükselmeye başlar. İşletmenin öncelikli amacı da pazar payını maksimize etmektir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı üyelerinden “bağımsız aracılar” arasında yer almaz?

#14. Sınırlı ürün hattı bulunduran, uzun saatler açık olmasıyla müşterinin neredeyse her an ulaşabildiği, genelde kolayda mallar satan perakende mağazalarına ne ad verilir?

#15. Genellikle yeni ürün sunumlarında, ürünün pazara sunuluş aşamalarında ya da mevcut bir ürünün yeni kullanım alanları ve şekilleri, ürün ve pazardaki değişiklikler, fiyat değişiklikleri gibi konularda tüketicileri haberdar etmek amacıyla tercih edilen reklam türüne ne ad verilir?

#16. Hizmetlerin pazarlanmasında 7P olarak ele alınan genişletilmiş pazarlama karması modelinde aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

#17. ............, kişisel tüketim ya da kullanım için ürün satın alan en son tüketicilerin dışında, her tür alıcıya, her tür işletmenin yaptığı satış etkinliği olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#18. ............, tüketim ve satın alma rutinlerini belirgin bir biçimde değiştiren, ciddi derecede davranış değişikliği gerektiren, tüketiciler için önemli olan değişikliklerdir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#19. ........., mesaja simgesel biçim verme sürecidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#20. Starbucks işletmesinin, mevcut iş fırsatlarını değerlendirerek Brezilya, Hindistan, Rusya gibi ülkelere açılması hangi büyüme stratejisine örnek olarak gösterilebilir?

#21. “Hedef tüketicilere ürün veya hizmete yönelik olumlu tutum ve davranış geliştirmeleri için sunulan, onların güdülerini, duygularını ve düşüncelerini yönlendirici simgeler setine” ne ad verilir?

#22. ............ nihai tüketicilere doğrudan posta, katalog, telefon, internet, TV alışveriş kanalları, kapıdan kapıya satış ve diğer satış yaklaşımları yoluyla ulaşılan perakendecilik türüdür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi mağazalı perakendecilik türlerinden biri değildir?

#24. ........., belirli bir ürüne sahip olmanın ya da onu kullanmanın getireceği faydaları elde etmek için tüketicilerin vazgeçeceği her türlü değeri ifade eder. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Yönetimi 2021 Final Soruları-2

Auzef Pazarlama Yönetimi
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Pazarlama Yönetimi 2021 Final Soruları-2

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: