Antik Yunan Sosyal TarihiauzefTarih

Antik Yunan Sosyal Tarihi 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi olimpiyat oyunları için söylenemez?

Cevap : B) Takım oyunlarıdır.

#2. Atina’nın Byzantion’u kontrol etme isteğinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Karadeniz’den gelen buğday nakliyatını denetim altına almak

#3. Platon’un *Yasalar* adlı kitabında aşağıdaki haklardan hangisi Yunanistan’a eşcinselliği getirmekle suçlanır?

Cevap : C) Sparta-Girit

#4. İlkokulda *paidotribes* öğretmenleri hangi alanda eğitim veriyordu?

Cevap : B) Beden eğitimi

#5. Yunanistan’da büyük ya da doğal boyutta heykeltıraş ne zamandan itibaren ortaya çıkar?

Cevap : C) MÖ 650


#6. Yunanların tarihleme yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : D) Deukalion Tufanı

#7. Antik Yunan’da aşağıdaki mecralardan hangisi yazı yazmak için kullanılmıştır?

Cevap : A) Kil

#8. Yunan şehirleri hangi tarih aralığı içinde kurulmuşlardır?

Cevap : D) MÖ 750-200

#9. Yunanistan’ın demografik yapısını incelemek için bir ölçüt sayılamaz?

Cevap : C) Her yıl yapılan nüfus sayımları

#10. Hititlerin *gökyüzü krallığı* miti hangi Yunan efsanesine ilham kaynağı olmuştur?

Cevap : B) Theogonia


#11. Hesiodos dünyadaki her şeyin temeli olarak hangi tanrısal varlığı görür?

Cevap : C) Gala

#12. Bilgeliğinin kendi cehaletini bilmesinden geldiğinisöyleyen filozof kimdir?

Cevap : A) Sokrates

#13. Aşağıdakilerden hangisi Linear B tabletlerinde bulunmayan Yunan tanrılarındandır?

Cevap : B) Themis

#14. Sokrates öncesi filozoflar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : D) Protagorasen önemli temsilcilerinden biridir.

#15. Antik Yunan toplumunda evlilik kurumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : B) Boşanmadan sonra drahoma kadına geri veriliyordu.


#16. Yunan tragedyası hangi dönemde, hangişehirle özdeşleşmiştir?

Cevap : E) MÖ 5. Yüzyıl, Atina

#17. Aşağıdakilerden hangisi Byzantion sikkelerinde görülen betimlerden değildir?

Cevap : B) Yunus

#18. En erken Yunan yazısı örnekleri hangi arkeolojik kontekstlerde çıkmıştır?

Cevap : C) Aristokrasiye ait kontekstler

#19. Yunanlara göre ilk heyketıraş kimdir?

Cevap : D) Daidalos

#20. Okur-yazarlığın önemine vurgu yapan Yunan oyunlarından değildir?

Cevap : E) Persler


#21. Dört büyük olimpiyat oyununda da birinci gelen atletlere verilen unvan nedir?

Cevap : E) Periodonikes

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Antik Yunan Sosyal Tarihi 2022-2023 Final Soruları

1- Yunanistan’ın demografik yapısını incelemek için bir ölçüt sayılamaz?

A) Filoda görev yapanların yâda filodaki kadırgaların sayısı
B) Orduya çağrılan yâda sefer gönderilen vatandaşsayısı
C) Her yıl yapılan nüfus sayımları
D) Tahıl dağıtılan vatandaşsayısı
E) Beş Yüzler Meclisi’nin her yıl işletmeye yetecek vatandaş sayısı

Cevap : C) Her yıl yapılan nüfus sayımları

2- Yunan şehirleri hangi tarih aralığı içinde kurulmuşlardır?

A) MÖ 900-200
B) MÖ 750-100
C) MÖ 850-500
D) MÖ 750-200
E) MÖ 800-300

Cevap : D) MÖ 750-200

3- Antik Yunan toplumunda evlilik kurumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kızlar ortalama 14, erkekler 30 yaşlarında evlenebilmekteydi.
B) Boşanmadan sonra drahoma kadına geri veriliyordu.
C) Önceden ayarlanmış evlilikler bir gelenekti.
D) Asimetrik bir ilişkiydi.
E) Resmi eş ‘’moikheia’’ olarak adlandırılıyordu.

Cevap : B) Boşanmadan sonra drahoma kadına geri veriliyordu.

4- İlkokulda ‘’paidotribes’’ öğretmenleri hangi alanda eğitim veriyordu?

A) Matematik
B) Beden eğitimi
C) Okuma-yazma
D) Müzik
E) Felsefe

Cevap : B) Beden eğitimi

5- Platon’un ‘’Yasalar’’ adlı kitabında aşağıdaki haklardan hangisi Yunanistan’a eşcinselliği getirmekle suçlanır?

A) Thebai-Smyrna
B) Abdera-Lysimak
C) Sparta-Girit
D) lolkos-Troia
E) Aigina-Gordion

Cevap : C) Sparta-Girit

6- Yunanların tarihleme yöntemlerinden biri değildir?

A) Şehirlerin kuruluştarihleri
B) Olimpiyat oyunları
C) Mevsimsel döngüler
D) Deukalion Tufanı
E) Arkhon eponymos isimleri

Cevap : D) Deukalion Tufanı

7- Okur-yazarlığın önemine vurgu yapan Yunan oyunlarından değildir?

A) Iphigneia Tauris’te
B) Atlılar
C) Theseus
D) Kuşlar
E) Persler

Cevap : E) Persler

8- Hesiodos dünyadaki her şeyin temeli olarak hangi tanrısal varlığı görür?

A) Uranos
B) Kronos
C) Gala
D) Themis
E) Hera

Cevap : C) Gala

9- Atina’nın Byzantion’u kontrol etme isteğinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz’den gelen buğday nakliyatını denetim altına almak
B) Byzantion’un tarımsal zenginliğinden yararlanmak
C) Şehrin donanmasını gerektiğinde kullanmak
D) Trak kavimlerinin Yunanistan’a geçişini engellemek
E) Buradaki vatandaşı korumak.

Cevap : A) Karadeniz’den gelen buğday nakliyatını denetim altına almak

10- Yunanistan’da büyük ya da doğal boyutta heykeltıraş ne zamandan itibaren ortaya çıkar?

A) MÖ 700
B) MÖ 6. Yüzyılın ikinci yarısı
C) MÖ 650
D) MÖ 6.yüzyılın başı
E) MÖ 750

Cevap : C) MÖ 650

11- Yunan tragedyası hangi dönemde, hangişehirle özdeşleşmiştir?

A) MÖ 6. Yüzyıl, Sparta
B) MÖ 4. Yüzyıl, Korinthos
C) MÖ 5.Yüzyılın ikinci yarısı, Tegea
D) MÖ 4. Yüzyıl, Argos
E) MÖ 5. Yüzyıl, Atina

Cevap : E) MÖ 5. Yüzyıl, Atina

12- Yunanlara göre ilk heyketıraş kimdir?

A) Skopas
B) Pheidias
C) Lysipos
D) Daidalos
E) Antenor

Cevap : D) Daidalos

13- Aşağıdakilerden hangisi olimpiyat oyunları için söylenemez?

A) Bir geleneğe göre kahraman Pelopstarafından kurulmuştur.
B) Takım oyunlarıdır.
C) Oyunlar MS. 393’te yasaklanmıştır
D) Geleneksel başlandıç yılı MÖ 776’dır.
E) Amaç en iyi olmak için seçkin bir konuma erişmektir.

Cevap : B) Takım oyunlarıdır.

14- Dört büyük olimpiyat oyununda da birinci gelen atletlere verilen unvan nedir?

A) Athlata
B) Hoplitodromos
C) Agones
D) Pais
E) Periodonikes

Cevap : E) Periodonikes

15- Hititlerin ‘’gökyüzü krallığı’’ miti hangi Yunan efsanesine ilham kaynağı olmuştur?

A) lason ve Argonautai
B) Theogonia
C) Odysseia
D) Thebal’a Karşı Yediler
E) Herakles’in işleri

Cevap : B) Theogonia

16- Bilgeliğinin kendi cehaletini bilmesinden geldiğinisöyleyen filozof kimdir?

A) Sokrates
B) Protagoras
C) Krates
D) Platon
E) Timaios

Cevap : A) Sokrates

17- Aşağıdakilerden hangisi Linear B tabletlerinde bulunmayan Yunan tanrılarındandır?

A) Hephaistos
B) Themis
C) Poseidon
D) Athena
E) Zeus

Cevap : B) Themis

18- Antik Yunan’da aşağıdaki mecralardan hangisi yazı yazmak için kullanılmıştır?

A) Kil
B) Kurşun
C) Parşömen
D) Ahşap
E) Palmiye yaprakları

Cevap : A) Kil

19- Aşağıdakilerden hangisi Byzantion sikkelerinde görülen betimlerden değildir?

A) Demeter
B) Yunus
C) Balık
D) Sığır
E) Buğday başağı

Cevap : B) Yunus

20- En erken Yunan yazısı örnekleri hangi arkeolojik kontekstlerde çıkmıştır?

A) Kâtip mezarları
B) Memur mezarları
C) Aristokrasiye ait kontekstler
D) Agora
E) Yunan kolonileri

Cevap : C) Aristokrasiye ait kontekstler

21- Sokrates öncesi filozoflar hakkında aşağıdakilerden hangisisöylenemez?

A) Sokrates ile çağdaş olanlar vardır.
B) Thales Miletos Okulu’na mensuptur.
C) Anaksimandros varoluşun temelinin aperiondan geldiğini düşünür.
D) Protagorasen önemli temsilcilerinden biridir.
E) Terim 19.Yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Cevap : D) Protagorasen önemli temsilcilerinden biridir.

Antik Yunan Sosyal Tarihi

 

Auzef Tarih

Antik Yunan Sosyal Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!