auzefYaşlanma Teorileri Ve Geriatrik DeğerlendirmeYaşlı Bakımı

Yaşlanma Teorileri Ve Geriatrik Değerlendirme 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi insülin direncini azaltan kompleks karbonhidrat grubunda olan besinlerdendir?

Cevap : D) Baklagiller

#2. Aşağıdaki değerlendirme araçlarından hangisi yaşlıların özellikle sağlık ve sosyal hizmetler açısından birinci basamakta ve yaşadığı mekânda değerlendirilmesi için uygundur?

Cevap : A) EASY-Care

#3. Kronik inkontinansın yönetiminde hastaya verilen öneriler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : E) Diyette süt ve süt ürünlerine yer verilmelidir

#4. Vücutta metabolizma sırasında meydana gelen ve yüksek kimyasal aktifliğe sahip kimyasal ürünler hücre proteinlerine kolayca bağlanabilir ve genetik yapıda değişiklik meydana getirirler. Yukatrıdaki tanıma uygun yaşlanma teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Oksidatif Stres Teorisi (Serbest Radikaller Teorisi)

#5. Kapsamlı geriatrik değerlendirme modeli kim/kimler tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : C) Rubenstein, Siu ve Wieland

Geriatrik hastaların karmaşık bakım ve tedavi gereksinimlerini belirlemek amacı ile 1989 yılında Rubenstein, Siu ve Wieland tarafından Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme (KGD) modeli geliştirilmiştir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi kognitif değerlendirmede incelenen alanlardan biri değildir?

Cevap : B) Depresyon

#7. Aşağıdakilerden hangisi geriatrik değerlendirmenin amaçlarından biri değildir?

Cevap : C) Yaşlının mali durumunu iyileştirmek

#8. Yaşlı bakımında interdisipliner ekibin çekirdek elemanları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : D) Hekim, hemşire, sosyal çalışmacı

İnterdisipliner ekibin çekirdek elemanları hekim, hemşire ve sosyal çalışmacıdır. İhtiyaç halinde dahili alanlarda uzmanlaşmış hekimler (nöroloji, dermatoloji, göz, vb), sağlıkla alanında ulaşım, yemek, tıbbi cihaz tedarikçileri, din adamları, manevi danışmanlar, avukatlar, sağlık sigorta çalışanları vb farklı meslek gruplarından bireyler de gruba dahil olabilir.

#9. ........... teorisi temel olarak başarılı yaşlanma için yetişkinlik dönemindeki alışkanlıklar ve davranış kalıplarının yaşlılık döneminde de sürdürülmesini savunur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Süreklilik Teorisi

#10. Yaşlılarda, 65 yaşından önce yapılan incelemelerde 3 kez negatif sonuç alındı ise taramaya devam edilmesine gerek olmayan kanser türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Servikal kanserler

#11. Aşağıdaki değerlendirme yöntemlerinden hangisi mutlaka farklı disiplinlerden sağlık çalışanlarının bulunmasını gerektirir?

Cevap : D) Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme

#12. Yaşlılarda bağırsak fonksiyonlarının sağlıklı şekilde sürdürülmesi için önemlidir?

Cevap : A) suda çözünen posa

#13. Hayflick tarafından ileri sürülen yaşlanma teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Telomer Teorisi

Telomer teorisi 1961 yılında Amerikalı anatomist Leonard Hayflick tarafından tanımlanmıştır.17 Hayflick’e göre telomer kısalması yanan bir mumun içindeki ip gibidir; mum yandıkça ip kısalır ve yanma bittiğinde ipte biter; telomer de ip gibi kısaldıkça yaşam biter.

#14. Yaşlılarda geçici üriner inkontinansı değerlendirmede yararlanılan “TOILETED” kısaltmasında I harfi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : A) Enfeksiyon

#15. Öksürme, gülme, hapşırma gibi aktivitelerle az miktarda idrar kaçırma tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Stres tipi üriner inkontinans

Stres tipi üriner inkontinans: Öksürme, gülme, hapşırma vb. aktivitelerle az miktarda idrar kaçırmadır. Temel neden pelvik taban kaslarının gevşemesine bağlı intrinsik sfinkter yetmezliğidir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi bası yaralarının gelişiminde temel rolü oynar?

Cevap : A) Bası

Yaraya adını veren bası faktörü, yara oluşumunda temel rolü oynamaktadır. Uzamış ve yoğun bası doku anoksisi, iskemi ve doku hasarı ile sonuçlanır. Bası hasarı deri ve diğer dokular direkt olarak kemik ve yüzeyler arasında sıkıştığında olur.

#17. Aşağıdakilerden hangisi bası yarası gelişimine yatkınlığı arttıran ilaçlar arasındadır? (arasında değildir?)

Cevap : E) Antibiyotikler

Soru hatalıdır arsında değildir olması lazımdı arasında olmayan ilaç Cevap : E) Antibiyotkler olacak.
Yaşlılarda bası yarası gelişimine yatkınlığı arttıran ilaçlar arasında vazoaktif ilaçlar (kapiller kan akımında azalmaya neden olurlar), sedatif ve trankilizanlar (bireyin duyu ve hareket yeteneğini azaltırlar), steroidler (antienflamatuar etki nedeniyle kapiller rejenerasyon ve kolajen üretimini engellerler, yara iyileşme sürecinde inflamasyon aşamasını bozabilirler. Steroidler aynı zamanda protein sentezi, fibroblast ve epitelyal proliferasyon oranlarını azaltırlar, böylece dokunun normal yapısı bozulur) ve sitostatik ilaçlar (malign hücrelerle birlikte normal hücrelere de zarar verir ve iyileşme sürecini bozarlar) sayılabilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yaşlanma Teorileri Ve Geriatrik Değerlendirme 2022-2023 Vize Soruları

1- “Vücutta metabolizma sırasında meydana gelen ve yüksek kimyasal aktifliğe sahip kimyasal ürünler hücre proteinlerine kolayca bağlanabilir ve genetik yapıda değişiklik meydana getirirler.”
Yukatrıdaki tanıma uygun yaşlanma teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telomer Teorisi
B) Yaşam Hızı/Enerjisi Teorisi
C) Oksidatif Stres Teorisi (Serbest Radikaller Teorisi)
D) İmmünite Teorisi
E) Nöroendokrin Teorisi

Cevap : C) Oksidatif Stres Teorisi (Serbest Radikaller Teorisi)

2- Yaşlı bakımında interdisipliner ekibin çekirdek elemanları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Hekim, eczacı, diyetisyen
B) Hemşire, diyetisyen, fizyoterapist
C) Yaşlı bakım teknikeri, klinik eczacı veya farmakolog hemşire
D) Hekim, hemşire, sosyal çalışmacı
E) Hekim, yaşlı bakım teknikeri, psikolog

Cevap : D) Hekim, hemşire, sosyal çalışmacı

İnterdisipliner ekibin çekirdek elemanları hekim, hemşire ve sosyal çalışmacıdır. İhtiyaç halinde dahili alanlarda uzmanlaşmış hekimler (nöroloji, dermatoloji, göz, vb), sağlıkla alanında ulaşım, yemek, tıbbi cihaz tedarikçileri, din adamları, manevi danışmanlar, avukatlar, sağlık sigorta çalışanları vb farklı meslek gruplarından bireyler de gruba dahil olabilir.

3- Aşağıdaki değerlendirme yöntemlerinden hangisi mutlaka farklı disiplinlerden sağlık çalışanlarının bulunmasını gerektirir?

A) FANCAPES
B) Barthel İndeks
C) Anamnez alma
D) Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme
E) EASY-Care

Cevap : D) Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme

4- Kronik inkontinansın yönetiminde hastaya verilen öneriler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Uygun kilo sağlanmalı ve sürdürülmeli
B) Sigara bırakılmalıdır
C) 4-6 saat aralarla düzenli olarak tuvalete gidilmelidir
D) Konstipasyon önlenmelidir
E) Diyette süt ve süt ürünlerine yer verilmelidir

Cevap : E) Diyette süt ve süt ürünlerine yer verilmelidir

5- Aşağıdakilerden hangisi bası yarası gelişimine yatkınlığı arttıran ilaçlar arasındadır? (arasında değildir?)

A) Sedatif ve trankilizanlar
B) Vazoaktif ilaçlar
C) Sitostatik ilaçlar
D) Steroidler
E) Antibiyotikler

Cevap : E) Antibiyotikler

Soru hatalıdır arsında değildir olması lazımdı arasında olmayan ilaç Cevap : E) Antibiyotkler olacak.
Yaşlılarda bası yarası gelişimine yatkınlığı arttıran ilaçlar arasında vazoaktif ilaçlar (kapiller kan akımında azalmaya neden olurlar), sedatif ve trankilizanlar (bireyin duyu ve hareket yeteneğini azaltırlar), steroidler (antienflamatuar etki nedeniyle kapiller rejenerasyon ve kolajen üretimini engellerler, yara iyileşme sürecinde inflamasyon aşamasını bozabilirler. Steroidler aynı zamanda protein sentezi, fibroblast ve epitelyal proliferasyon oranlarını azaltırlar, böylece dokunun normal yapısı bozulur) ve sitostatik ilaçlar (malign hücrelerle birlikte normal hücrelere de zarar verir ve iyileşme sürecini bozarlar) sayılabilir.

6- Hayflick tarafından ileri sürülen yaşlanma teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşam Hızı Teorisi
B) İmmünite Teorisi
C) Telomer Teorisi
D) Nöroendokrin Teorisi
E) Oksidatif Stres Teorisi

Cevap : C) Telomer Teorisi

7 Telomer teorisi 1961 yılında Amerikalı anatomist Leonard Hayflick tarafından tanımlanmıştır.17 Hayflick’e göre telomer kısalması yanan bir mumun içindeki ip gibidir; mum yandıkça ip kısalır ve yanma bittiğinde ipte biter; telomer de ip gibi kısaldıkça yaşam biter.

7- Aşağıdaki değerlendirme araçlarından hangisi yaşlıların özellikle sağlık ve sosyal hizmetler açısından birinci basamakta ve yaşadığı mekânda değerlendirilmesi için uygundur?

A) EASY-Care
B) SPICES
C) FANCAPES
D) Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme
E) Baştan sona fiziksel muayene

Cevap : A) EASY-Care

8- Yaşlılarda geçici üriner inkontinansı değerlendirmede yararlanılan “TOILETED” kısaltmasında I harfi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Enfeksiyon
B) İlaçlar
C) Fekal tıkaç
D) Psikolojik bozukluklar
E) Deliryum

Cevap : A) Enfeksiyon

9- Yaşlılarda, 65 yaşından önce yapılan incelemelerde 3 kez negatif sonuç alındı ise taramaya devam edilmesine gerek olmayan kanser türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servikal kanserler
B) Kolorektal kanserler
C) Prostat kanseri
D) Meme kanseri
E) Akciğer kanseri

Cevap : A) Servikal kanserler

10- Öksürme, gülme, hapşırma gibi aktivitelerle az miktarda idrar kaçırma tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mix (karışık tipte) üriner inkontinans
B) Fonksiyonel üriner inkontinans
C) Stres tipi üriner inkontinans
D) Sıkışma tipi üriner inkontinans
E) Taşma tipi üriner inkontinans

Cevap : C) Stres tipi üriner inkontinans

Stres tipi üriner inkontinans: Öksürme, gülme, hapşırma vb. aktivitelerle az miktarda idrar kaçırmadır. Temel neden pelvik taban kaslarının gevşemesine bağlı intrinsik sfinkter yetmezliğidir.

11- Aşağıdakilerden hangisi bası yaralarının gelişiminde temel rolü oynar?

A) Bası
B) Isı
C) Nemlilik
D) Gerilme (makaslama)
E) Sürtünme

Cevap : A) Bası

Yaraya adını veren bası faktörü, yara oluşumunda temel rolü oynamaktadır. Uzamış ve yoğun bası doku anoksisi, iskemi ve doku hasarı ile sonuçlanır. Bası hasarı deri ve diğer dokular direkt olarak kemik ve yüzeyler arasında sıkıştığında olur.

12- Aşağıdakilerden hangisi geriatrik değerlendirmenin amaçlarından biri değildir?

A) Yaşlının günlük yaşamında varolan ya da beklenen fonksiyonel kısıtlanmalarını belirlemek
B) Yaşam kalitesini korumak ve geliştirmek
C) Yaşlının mali durumunu iyileştirmek
D) Yaşlının fizyolojik, psikolojik, sosyal gereksinimlerini belirlemek
E) Yaşlının fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığı ile ilgili sorunları belirlemek

Cevap : C) Yaşlının mali durumunu iyileştirmek

13- Kapsamlı geriatrik değerlendirme modeli kim/kimler tarafından geliştirilmiştir?

A) Elaine Cumming
B) Robert Havighurst
C) Rubenstein, Siu ve Wieland
D) Sigmund Freud
E) Erik Erikson

Cevap : C) Rubenstein, Siu ve Wieland

Geriatrik hastaların karmaşık bakım ve tedavi gereksinimlerini belirlemek amacı ile 1989 yılında Rubenstein, Siu ve Wieland tarafından Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme (KGD) modeli geliştirilmiştir.

14- ……….. teorisi temel olarak başarılı yaşlanma için yetişkinlik dönemindeki alışkanlıklar ve davranış kalıplarının yaşlılık döneminde de sürdürülmesini savunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yaşamdan Geri Çekilme Teorisi
B) Sosyal-Çevresel Teori
C) Aktivite Teorisi
D) Rol Bırakma Teorisi
E) Süreklilik Teorisi

Cevap : E) Süreklilik Teorisi

15- Yaşlılarda bağırsak fonksiyonlarının sağlıklı şekilde sürdürülmesi için önemlidir?

A) suda çözünen posa
B) suda çözünemeyen posa
C) Basit karbonhidrat
D) Yağ
E) Protein

Cevap : A) suda çözünen posa

16- Aşağıdakilerden hangisi kognitif değerlendirmede incelenen alanlardan biri değildir?

A) Hafıza
B) Depresyon
C) Oryantasyon
D) Konsantrasyon
E) Dikkat

Cevap : B) Depresyon

17- Aşağıdakilerden hangisi insülin direncini azaltan kompleks karbonhidrat grubunda olan besinlerdendir?

A) Şeker
B) Ekmek
C) Pirinç pilavı
D) Baklagiller
E) Havuç

Cevap : D) Baklagiller

Yaşlanma Teorileri Ve Geriatrik Değerlendirme

 

Auzef Yaşlı Bakımı

Yaşlanma Teorileri Ve Geriatrik Değerlendirme 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!