auzefCoğrafyaKırsal Coğrafya

Kırsal Coğrafya 2022-2023 Vize Soruları

Kırsal Coğrafya 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, planlamanın örgütsel olarak ele alınmasını gerekli kılan durum verilmiştir?

Cevap : Amerikan iç savaşı

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, insanların şehirsel alanları göç etme sebeplerinden değildir?

Cevap : Tarım teknolojisi

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, planlamanın örgütsel olarak ele alınmasını gerekli kılan durum verilmiştir?

Cevap : 1 ve 2 Dünya Savaşı

4. Aşağıdakilerden hangisi genelde yerleşmenin Toplu olmasına sebep olan beşeri faktörlerden biridir?

Cevap : Savaşlar, istilalar

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde lifli bitkilerin alansal ve miktar olarak artışını engelleyen faktör verilmiştir?

Cevap : Sanayinin geliştirilmesi ve suni malzemenin artışı

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Kuzey kutbu’nda tundra kuşağında yaşayan laponlar, samoyetler, tüm kızlar ve eski moğolların yazın yaşadığı rengeyi dersinden yaptıkları meskenler verilmiştir?

Cevap : Tepeler

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, dünya genelinde 2019 yılında tarımda istihdam edilen nüfusun oranı verilmiştir?

Cevap : 26,9

8. Köyler ve kasabaların oluşmasında (toplu yerleşme) etkili olmayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yağış rejiminin düzensizliği

9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi nüfusun % 15- 50 arası kırsal yerel birimlerde yaşadığı bölgeleri tamamlamaktadır?

Cevap : Düzenli ölçüde Kırsal bölge

10. Bağdadi yapının Artvin civarındaki adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Çakura

11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, dünya genelinde 2018 yılına ait kişi başına balık tüketimi verilmiştir?

Cevap : 20,5 kg

12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, tarlalar ve tarlalarla beraber köylerin de sık sık yer değiştirdiği yerlerin ve özelliği verilmiştir?

Cevap : İlkel bir şekilde Çapa tarımının uygulandığı yerler

13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde başlıca ince yataklarının yer aldığı bölgeye verilmiştir?

Cevap : Kuzey Avustralya

14. Karkas tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Araları bitkisel malzeme, Yonga kerpiç, tuğla, taş ve Çakır ile doldurulan ahşap bir iskelettir

15. Aşağıdakilerden hangisinde tarımda istihdam oranı %53,0 olan ülke grubu verilmiştir?

Cevap : Sahra altı Afrika

16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, insanların şehirsel alanlara göç etme sebeplerinden değildir?

Cevap : Tarım teknolojisi

17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkiye’de işletmelerin tarım arazisi parça sayısı incelendiğinde işletme başına düşen?

Cevap : 5,9

18. Coğrafyacıların meskenleri değerlendirirken ilgilenmediği özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Meskenin yapımında kullanılan su miktarı

19. Aşağıdakilerden hangisi dünyada yetiştirilen başlıca ürün gruplarındandır?

Cevap : Tahıl

20. Akarsu rejimleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Rejim üzerinde sadece bir etmen hakim rol oynaması karmaşık rejimi örnektir

Kırsal Coğrafya

Auzef Coğrafya Telegram Coğrafya

Kırsal Coğrafya 2022-2023 Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık e Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!