auzefGörüntüleme TeknikleriLaborant ve veteriner sağlık

Görüntüleme Teknikleri 2022-2023 Vize Soruları

Görüntüleme Teknikleri 2022-2023 Vize Soruları

1. Ultrasonografi tekniği ses sinyalerinin vücut dokularına gönderilmesi(atma) ve geri alınması(yansıma) prensibi üzerine kuruludur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi “yansıma” oluşturma koşulunu sağlamaktadır?

Cevap : Ses sinyalerinin akustik ara yüzey ile karşılaşması.

2. Dorso-Plantar pozisyonda röntgen çekilmesi istenilen vücut bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Arka bacakların tırnağa yakın kısmı

3. Katot ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sadece odaklayıcı başlıktan oluşur

4. Piezo-elektrik kristaler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Geri alınan ses dalgaları, doğruca ekrana görüntü olarak yansıtılır.

5. Radyoloji personeli için müsaade edilen radyasyon doz değeri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Personeliçin güvenilir doz 7 REM/Yıldır.

6. Emisyon prensibini kullanan görüntüleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Manyetik Rezonans

7. Düşük frekanslı problar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bu frekansda elde edilen seslerin dalga boyu kısadır

8. Bilgisayarlı tomografi(BT) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Görüntüyü yorumlarken hipointens/hiperintens terimlerikulanılır

9. Elektromanyetik radyasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Dalga boyları ne kadar kısa ise enerji o kadar azdır.

10. Röntgen filminin istenenden çok aydınlık yada karanlık olmasının potansiyel nedenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Filmçok aydınlıksa aynıfilme 2 kez ışınlama yapılmış olabilir.

11. Kilovolt (kV) ve miliamper (mA) değerleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : kV çok yükseltilirse abzorbsiyon çok azalır

12. Görüntü oluşumunu etkileyen faktörler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Doku kalınlığı arttıkça kV değerini düşürmek gerekir

13. Doz tablosuna göre kV değeri belirlendiği halde görüntü kalitesi istenilen düzeyde değilse %15 kuralı devreye girer. Buna göre %15 kuralı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : %15’lik değişimlere rağmen görüntü hala aydınlıksa kV değeri%15 daha yükseltilir

14. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Görüntü oluşumu için X ışınına ihtiyaç vardır.

15. Çeşitli Organların ekoteks türünün ve kendilerine özgü doku görünümünün oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

Cevap : Dağılma

16 . Üretrografi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Dişi hayvanlarda kontrast madde dozu 5ml/kg dır.

17. Aşağıdakilerden hangisi MRG’nin klinik pratikte kullanım alanlarından biri değildir?

Cevap : Kemik Kırıkları

18. Rostro kaudal pozisyonda çekilen bir röntgende aşağıdaki dokulardan hangisinin görüntülenmesi istenmiştir?

Cevap : Nazal(burun) sinüsler

19. Bir kontrast madde olan “baryum sülfat” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Gastro intestinalsis temperforasyonu şüphesi varlığında da kulanılabilir

20. Yüksek frekanslı problarla elde edilen görüntüler açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Yüksek frekanslı problarla daha net ve detaylı görüntü elde edilir.

21. Kilovolt (kV) ve miliamper (mA) değerleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : kV çok yükseltilirse abzorbsiyon çok azalır

22. Aşağıdakilerden hangisi görüntü oluşumu üzerine etki eden röntgen cihazına bağlı faktörlerden biri değildir?

Cevap : Hastanın anestezide olması

23. 7,5 Mhz’lik bir prob ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Bu frekansta elde edilen görüntü nettir. Detay görüntü elde edilir

24. Bilgisayarlı tomografide (BT) planlar/düzlemler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Vücudun uzunlamasına ekseni baz alındığında lateralden laterale kesitler sonucu koronal plan oluşur.

Görüntüleme Teknikleri

Görüntüleme Teknikleri 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!