Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2022 Final Hatırlanan Sorular

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2022 Final Hatırlanan Sorular

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2022 Final Hatırlanan Sorular

1- Sentetik ya da doğal olan bir maddenin, yinelenerek kullanılmasıyla ortaya çıkan bir zehirlenme durumu?

Cevap : Madde bağımlılığı

2- Yaşamı tehdit altında olan bireye zaman kaybedilmeden tıbbi müdahale ve bakımının yapıldığı yer?

Cevap : Acil servis

3- ………………..birincil olarak bireylerin, çiftlerin, ailelerin ve grupların zihinsel, duygusal ve davranışsal iyiliğine odaklanır, toplum ruh sağlığı merkezleri, hastaneler, madde kullanımı tedavi ve iyileştirme programları, okullar, birinci basamak sağlık merkezleri, çocuk refahı kurumları, geriatrik hizmetleri ve özel muayenehane dahil olmak üzere çeşitli danışan merkezli ortamlarda gerçekleştirilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisini gelmelidir?

Cevap : Klinik sosyal hizmet

4- Çocuk ve yetişkinlerde görülen akıl hastalığı, sinir sistemine bağlı bozukluklar, davranış ve alışkanlıklarda ki aksaklıklar biçiminde ortaya çıkan ruh sağlığı sorunları ile ilgili bireysel ve sosyal uyumsuzlukların incelenmesi ve tedavisine yönelik çalışmalar?

Cevap : Psikiyatrik sosyal hizmet

5- 1800’lü yıllardan 1960’lı yıllara kadar Dünya’da yaygın olarak kullanılan en eski ve geleneksel olan model?

Cevap : Hastane temelli model

6- İntihar hakkında kitabı olan?

Cevap : Emile Durkheim

7- Merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal madde?

Cevap : Psikoaktif (Psikotrop) madde

8- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler bünyesinde kurulan birimler?

Cevap : H Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri

9- Tıbbi girişimlerle tedavi edilemeyen, hastalığın derecesini azaltmak ve öz bakımında kişinin işlevini ve sorumluluğunu en üst düzeye çıkarmak için periyodik izlem ve destek bakım gerektiren durumlar?

Cevap : Kronik hastalıklar

10- Kronik Hastalıklar için metabolik risk faktörleri?

Cevap : 1. Obezite/Fazla kilo
2. Yüksek kan şekeri
3.Yüksek kan basıncı
4.Anormal kan yağları

11- Birey geçmiş yaşamının sınırlı bir dönemine ilişkin ve yoğun anksiyetenin eşlik ettiği bir dizi yaşantını tümden unutur ve bir daha belleğine çağrıştırmaz. Ancak, unutulan olaylar bilinçaltında gizli olarak varlıklarını sürdürdüğünden hipnoz veya narkoz altında yapılan görüşmeler sonucunda yeniden belleğe kazandıralabilirler. Organik hiçbir nedeni bulunmayan bellek kaybına verilen isim?

Cevap : Psikojenik Amnezi

12- Sosyal Hizmet Uzmanları organ nakli merkezlerinde ne olarak çalışmaktadır?

Cevap : -Organ nakli koordinatörü,
-Koordinatör yardımcısı,
-Organ nakli komisyon üyesi
-Etik kurul üyesi

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2022 Final Hatırlanan Sorular

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: