auzefÇocuk GelişimiRisk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Ünite-3 (2024)

Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Koruyucu Faktörler

#1. ...... yaşa uygun gelişim görevlerini yerine getirmek için kişisel ve bağlamsal kaynakların uyarlanabilir kullanımındaki etkinlik veya yeteneklerdir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : A) Psikososyal yeterlik

#2. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında akranlara ait koruyucu faktörlerden biridir?

Cevap : A) Arkadaşlarla ilişkiler

#3. ……………..gençlerin riskin üstesinden gelmesine yardımcı olan olumlu faktörlerdir, ancak bunlar bireyin dışındadır. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : D) Kaynaklar

#4. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında aileye ait koruyucu faktörlerden biri değildir?

Cevap : E) Mizaç faktörleri

Yılmazlık (rezilyans) bağlamında aileye ait koruyucu faktörler, genellikle aile yapısının ve dinamiklerinin bireylerin zorluklar karşısında direnç gösterme kapasitesine nasıl katkıda bulunduğuna odaklanır. Bunlar arasında ebeveynlik ve aile faktörleri, çocuğun veya gencin ebeveynleri/aile üyeleri ile olan ilişkileri gibi unsurlar yer alabilir. Bu faktörler, çocukların ve gençlerin stres ve zorluklar karşısında uyum sağlama yeteneklerini destekler.
A) Ebeveynlik faktörleri ve D) Ebeveyn faktörleri, ebeveynlerin çocuklarına nasıl yaklaştıklarını, onları nasıl desteklediklerini ve onlarla nasıl etkileşim kurduklarını ifade eder. İyi ebeveynlik uygulamaları, çocukların yılmazlık geliştirmesine yardımcı olabilir.
B) Aile faktörleri, aile yapısını, aile içi iletişimi ve aile üyeleri arasındaki ilişkilerin niteliğini kapsar. Sağlıklı aile ilişkileri, çocukların zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirebilmesi için önemlidir.
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri, çocukların ve gençlerin aile üyeleriyle olan bağlarını ve bu ilişkilerden aldıkları desteği ifade eder. Güçlü ve pozitif ilişkiler, çocukların ve gençlerin zor zamanlarda dayanıklılık göstermelerine yardımcı olabilir.
E) Mizaç faktörleri, ise bireyin doğuştan gelen kişilik özelliklerini ve davranışsal eğilimlerini ifade eder. Bu, daha çok bireysel bir özellik olup, doğrudan aileye ait koruyucu faktörlerden biri olarak kabul edilmez. Mizaç, çocuğun çevresiyle nasıl etkileşime girdiğini ve stres veya zorluklar karşısında nasıl tepkiler verdiğini etkileyebilir, ancak bu doğrudan bir aile faktörü değildir.
Bu nedenle, E) Mizaç faktörleri seçeneği, yılmazlık bağlamında aileye ait koruyucu faktörlerden biri değildir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında okula ait koruyucu faktörlerden biridir?

Cevap : E) Akademik başarıya ilişkin faktörler

#6. ………..belirli bir durumda olumlu bir sonucu öngören iç veya dış özelliklerdir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : D) Teşvik edici/ destekleyici faktör

#7. Genellikle iyi sonuçları öngören varlıklar veya kaynaklardır, böylece yüksek riskli koşullar söz konusu olduğunda, bu varlıklara sahip kişiler için daha iyi sonuçlar beklenebilir. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : A) Telafi edici faktör

#8. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında bireye ait koruyucu faktörlerden biridir?

Cevap : E) Mizaç faktörleri

Yılmazlık (rezilyans) bağlamında bireye ait koruyucu faktörler, bireyin zorluklar ve stresle başa çıkabilmesine yardımcı olan kişisel özellikleri ve kapasitelerini ifade eder. Bu tür faktörler, bireyin zor zamanlarda dayanıklılığını ve pozitif uyum yeteneğini destekler.
E) Mizaç faktörleri, bireyin doğuştan gelen kişilik özellikleri ve davranışsal eğilimlerini ifade eder. Mizaç, bir bireyin çevresel etkilere ve stres faktörlerine tepkisini büyük ölçüde etkileyebilir. Örneğin, olumlu bir mizaç, bireyin zorluklarla başa çıkmasını kolaylaştırabilir ve ona adaptasyon süreçlerinde avantaj sağlayabilir.
Diğer seçenekler, daha çok aile ve ebeveynle ilgili faktörlerdir ve yılmazlık bağlamında çocukların ve gençlerin sosyal çevresiyle ilişkili koruyucu faktörleri temsil eder:
A) Ebeveynlik faktörleri ve D) Ebeveyn faktörleri, ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutumlarını ve davranışlarını kapsar.
B) Aile faktörleri, aile içi dinamikler ve aile yapısının genel özelliklerini içerir.
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri, aile içindeki ilişkilerin niteliğine odaklanır.
Bu nedenle, E) Mizaç faktörleri seçeneği, yılmazlık bağlamında bireye ait koruyucu faktörlerden biridir ve bireyin kişisel özelliklerini ve zor zamanlarda gösterdiği tepkileri doğrudan etkiler.

#9. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında topluma ait koruyucu faktörlerden biridir?

Cevap : B) Kulüplere katılım

Yılmazlık (rezilyans) bağlamında topluma ait koruyucu faktörler, bireylerin sosyal çevrelerinden ve topluluklarından elde ettikleri destek ve kaynakları ifade eder. Bu tür faktörler, bireylerin zorluklarla başa çıkma kapasitesini artırır ve olumsuz koşulların etkilerini hafifletmeye yardımcı olur.
Seçenekler arasında, B) Kulüplere katılım, yılmazlık bağlamında topluma ait koruyucu faktörlerden biridir. Kulüp veya topluluk faaliyetlerine katılım, bireylere sosyal destek sağlar, yeni beceriler öğrenme ve geliştirme fırsatları sunar, aidiyet duygusunu güçlendirir ve bireylerin toplum içindeki bağlarını kuvvetlendirir. Bu tür sosyal etkileşimler ve faaliyetlere katılım, özellikle gençlerin kişisel ve sosyal gelişimleri için önemli koruyucu etkiler sağlar.
Diğer seçenekler daha çok aile içi dinamikler veya bireysel faktörlerle ilgilidir:
A) Ebeveynlik faktörleri ve D) Ebeveyn faktörleri, ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumları ve davranışları ile ilgilidir.
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri, aile içindeki ilişkilerin kalitesine odaklanır. Akademik başarıya ilişkin faktörler ise genellikle bireysel başarı ve motivasyonla ilgili olup, doğrudan topluma ait koruyucu faktörler kategorisine girmez.
Bu nedenle, B) Kulüplere katılım, yılmazlık bağlamında topluma ait koruyucu faktörlerden biridir.

#10. …………………yeterlilik, başa çıkma becerileri ve öz yeterlilik gibi bireyin içinde bulunan olumlu faktörlerdir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : D) Varlıklar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Koruyucu Faktörler

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 3 : Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Koruyucu Faktörler
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Ünite-3 (2024)

1- …… yaşa uygun gelişim görevlerini yerine getirmek için kişisel ve bağlamsal kaynakların uyarlanabilir kullanımındaki etkinlik veya yeteneklerdir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) Psikososyal yeterlik
B) Koruyucu faktör
C) Koruyucu süreçler
D) Teşvik edici/ destekleyici faktör
E) Kümülatif/çoklu koruma

Cevap : A) Psikososyal yeterlik

2- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında aileye ait koruyucu faktörlerden biri değildir?

A) Ebeveynlik faktörleri
B) Aile faktörleri
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri
D) Ebeveyn faktörleri
E) Mizaç faktörleri

Cevap : E) Mizaç faktörleri

Yılmazlık (rezilyans) bağlamında aileye ait koruyucu faktörler, genellikle aile yapısının ve dinamiklerinin bireylerin zorluklar karşısında direnç gösterme kapasitesine nasıl katkıda bulunduğuna odaklanır. Bunlar arasında ebeveynlik ve aile faktörleri, çocuğun veya gencin ebeveynleri/aile üyeleri ile olan ilişkileri gibi unsurlar yer alabilir. Bu faktörler, çocukların ve gençlerin stres ve zorluklar karşısında uyum sağlama yeteneklerini destekler.
A) Ebeveynlik faktörleri ve D) Ebeveyn faktörleri, ebeveynlerin çocuklarına nasıl yaklaştıklarını, onları nasıl desteklediklerini ve onlarla nasıl etkileşim kurduklarını ifade eder. İyi ebeveynlik uygulamaları, çocukların yılmazlık geliştirmesine yardımcı olabilir.
B) Aile faktörleri, aile yapısını, aile içi iletişimi ve aile üyeleri arasındaki ilişkilerin niteliğini kapsar. Sağlıklı aile ilişkileri, çocukların zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirebilmesi için önemlidir.
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri, çocukların ve gençlerin aile üyeleriyle olan bağlarını ve bu ilişkilerden aldıkları desteği ifade eder. Güçlü ve pozitif ilişkiler, çocukların ve gençlerin zor zamanlarda dayanıklılık göstermelerine yardımcı olabilir.
E) Mizaç faktörleri, ise bireyin doğuştan gelen kişilik özelliklerini ve davranışsal eğilimlerini ifade eder. Bu, daha çok bireysel bir özellik olup, doğrudan aileye ait koruyucu faktörlerden biri olarak kabul edilmez. Mizaç, çocuğun çevresiyle nasıl etkileşime girdiğini ve stres veya zorluklar karşısında nasıl tepkiler verdiğini etkileyebilir, ancak bu doğrudan bir aile faktörü değildir.
Bu nedenle, E) Mizaç faktörleri seçeneği, yılmazlık bağlamında aileye ait koruyucu faktörlerden biri değildir.

3- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında bireye ait koruyucu faktörlerden biridir?

A) Ebeveynlik faktörleri
B) Aile faktörleri
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri
D) Ebeveyn faktörleri
E) Mizaç faktörleri

Cevap : E) Mizaç faktörleri

Yılmazlık (rezilyans) bağlamında bireye ait koruyucu faktörler, bireyin zorluklar ve stresle başa çıkabilmesine yardımcı olan kişisel özellikleri ve kapasitelerini ifade eder. Bu tür faktörler, bireyin zor zamanlarda dayanıklılığını ve pozitif uyum yeteneğini destekler.
E) Mizaç faktörleri, bireyin doğuştan gelen kişilik özellikleri ve davranışsal eğilimlerini ifade eder. Mizaç, bir bireyin çevresel etkilere ve stres faktörlerine tepkisini büyük ölçüde etkileyebilir. Örneğin, olumlu bir mizaç, bireyin zorluklarla başa çıkmasını kolaylaştırabilir ve ona adaptasyon süreçlerinde avantaj sağlayabilir.
Diğer seçenekler, daha çok aile ve ebeveynle ilgili faktörlerdir ve yılmazlık bağlamında çocukların ve gençlerin sosyal çevresiyle ilişkili koruyucu faktörleri temsil eder:
A) Ebeveynlik faktörleri ve D) Ebeveyn faktörleri, ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutumlarını ve davranışlarını kapsar.
B) Aile faktörleri, aile içi dinamikler ve aile yapısının genel özelliklerini içerir.
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri, aile içindeki ilişkilerin niteliğine odaklanır.
Bu nedenle, E) Mizaç faktörleri seçeneği, yılmazlık bağlamında bireye ait koruyucu faktörlerden biridir ve bireyin kişisel özelliklerini ve zor zamanlarda gösterdiği tepkileri doğrudan etkiler.

4- ………..belirli bir durumda olumlu bir sonucu öngören iç veya dış özelliklerdir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) Psikososyal yeterlik
B) Koruyucu faktör
C) Koruyucu süreçler
D) Teşvik edici/ destekleyici faktör
E) Kümülatif/çoklu koruma

Cevap : D) Teşvik edici/ destekleyici faktör

5- …………………yeterlilik, başa çıkma becerileri ve öz yeterlilik gibi bireyin içinde bulunan olumlu faktörlerdir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) Psikososyal yeterlik
B) Koruyucu faktör
C) Koruyucu süreçler
D) Varlıklar
E) Kümülatif/çoklu koruma

Cevap : D) Varlıklar

6- ……………..gençlerin riskin üstesinden gelmesine yardımcı olan olumlu faktörlerdir, ancak bunlar bireyin dışındadır. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) Psikososyal yeterlik
B) Koruyucu faktör
C) Koruyucu süreçler
D) Kaynaklar
E) Kümülatif/çoklu koruma

Cevap : D) Kaynaklar

7- Genellikle iyi sonuçları öngören varlıklar veya kaynaklardır, böylece yüksek riskli koşullar söz konusu olduğunda, bu varlıklara sahip kişiler için daha iyi sonuçlar beklenebilir. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Telafi edici faktör
B) Koruyucu faktör
C) Koruyucu süreçler
D) Kaynaklar
E) Kümülatif/çoklu koruma

Cevap : A) Telafi edici faktör

8- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında akranlara ait koruyucu faktörlerden biridir?

A) Arkadaşlarla ilişkiler
B) Aile faktörleri
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri
D) Ebeveyn faktörleri
E) Mizaç faktörleri

Cevap : A) Arkadaşlarla ilişkiler

9- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında okula ait koruyucu faktörlerden biridir?

A) Ebeveynlik faktörleri
B) Aile faktörleri
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri
D) Ebeveyn faktörleri
E) Akademik başarıya ilişkin faktörler

Cevap : E) Akademik başarıya ilişkin faktörler

10- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında topluma ait koruyucu faktörlerden biridir?

A) Ebeveynlik faktörleri
B) Kulüplere katılım
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri
D) Ebeveyn faktörleri
E) Akademik başarıya ilişkin faktörler

Cevap : B) Kulüplere katılım

Yılmazlık (rezilyans) bağlamında topluma ait koruyucu faktörler, bireylerin sosyal çevrelerinden ve topluluklarından elde ettikleri destek ve kaynakları ifade eder. Bu tür faktörler, bireylerin zorluklarla başa çıkma kapasitesini artırır ve olumsuz koşulların etkilerini hafifletmeye yardımcı olur.
Seçenekler arasında, B) Kulüplere katılım, yılmazlık bağlamında topluma ait koruyucu faktörlerden biridir. Kulüp veya topluluk faaliyetlerine katılım, bireylere sosyal destek sağlar, yeni beceriler öğrenme ve geliştirme fırsatları sunar, aidiyet duygusunu güçlendirir ve bireylerin toplum içindeki bağlarını kuvvetlendirir. Bu tür sosyal etkileşimler ve faaliyetlere katılım, özellikle gençlerin kişisel ve sosyal gelişimleri için önemli koruyucu etkiler sağlar.
Diğer seçenekler daha çok aile içi dinamikler veya bireysel faktörlerle ilgilidir:
A) Ebeveynlik faktörleri ve D) Ebeveyn faktörleri, ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumları ve davranışları ile ilgilidir.
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri, aile içindeki ilişkilerin kalitesine odaklanır. Akademik başarıya ilişkin faktörler ise genellikle bireysel başarı ve motivasyonla ilgili olup, doğrudan topluma ait koruyucu faktörler kategorisine girmez.
Bu nedenle, B) Kulüplere katılım, yılmazlık bağlamında topluma ait koruyucu faktörlerden biridir.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Koruyucu Faktörler

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!