auzefÇocuk GelişimiRisk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Ünite-4 (2024)

Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Yılmazlık

#1. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ve gençlerde yılmazlığı destekleyen varlık odaklı strateji örneklerinden biridir?

Cevap : E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Varlık odaklı stratejiler: Kaynakların veya sosyal sermayenin sayısını veya kalitesini iyileştirme
-Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama
-Bir vasi, hemşire veya çocuk avukatı, özel öğretmen sağlama
-Çocuklar için aktivite kulüpleri düzenleme veya bir rekreasyon merkezi inşa etme
-Ebeveynleri çocuk gelişimi ve etkili ebeveynlik konusunda eğitme
-Bir felaketten sonra topluluk hizmetlerini eski haline getirme
-Çocuk gelişimi konusunda bakım sağlayıcıları, çocuk görevlilerini veya polisi eğitme
-Öğretmenleri çocuk gelişimi ve etkili öğretim konusunda eğitme

#2. Çocuklarda olumlu niteliklere odaklanma ihtiyacını ilk vurgulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Maslow

Son yıllarda araştırmacılar, klinisyenler ve politika yapıcılar odak noktalarını riskten yılmazlığa kaydırmışlardır. Amaçları ise olumsuzu/uyumsuzu değil olumlu olanı vurgulamaktır. Abraham Maslow çocuklarda olumlu niteliklere odaklanma ihtiyacını ilk vurgulayan kişidir. Maslow’un çalışmaları Martin Seligman gibi diğerlerine de ilham vermiştir. 1998’de Seligman pozitif psikoloji hareketini başlatmıştır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biri değildir?

Cevap : C) Empati

#4. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biridir?

Cevap : A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması

Yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörler, aile içindeki dinamikler, ilişkiler ve çevresel koşullar gibi unsurlardan oluşur. Bu faktörler, bireyin zorluklarla başa çıkma kapasitesi ve genel iyi oluşunu etkileyebilir.
A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması, yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biridir. Ebeveynlerin sağlıklı ruh hali ve bağımlılık sorunlarından uzak olması, çocukların duygusal ve psikolojik gelişimi için sağlıklı bir ortam sağlar. Bu tür bir aile ortamı, çocukların zorluklarla başa çıkma yeteneklerini güçlendirir ve onlara güvenli bir bağlanma temeli sunar, böylece yılmazlık yeteneklerinin gelişimini destekler.

#5. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ve gençlerde yılmazlığı destekleyen risk odaklı strateji örneklerinden biri değildir?

Cevap : E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Risk odaklı stratejiler: Riski ve stres kaynaklarını önleme/azaltma
-Doğum öncesi bakım yoluyla düşük doğum ağırlığı veya prematüre olasılığını önleme veya azaltma
-Yeni doğan bebeklerin annelerinde depresyon taraması yapma ve tedavi etme
-Barınma politikası veya acil durum yardımı yoluyla evsiz kalmayı önleme
-Toplum polisliği yoluyla mahalle suçlarını veya şiddeti azaltma
-Çocukların yaşadığı veya oynadığı yerlerde asbest, kurşun ve kara mayınlarını temizleme
-Birden fazla bakıcı aile yerleşiminden kaçınma

#6. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerdendir?

Cevap : E) Garmezy

E) Garmezy yılmazlığı (rezilyans) tanımlayan ve üzerine önemli çalışmalar yapan teorisyenlerdendir. Norman Garmezy, yılmazlık konusunda öncü araştırmalar yapmış bir psikologdur ve çocukların stres ve zorluklar karşısında gösterdikleri dirençliliği incelenmesinde öncü olmuştur. Garmezy, özellikle yüksek risk altındaki çocukların nasıl olumlu sonuçlar sergileyebildiklerine dair araştırmalar yapmış ve bu alandaki teorik temelleri güçlendirmiştir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili bireysel faktörlerden biridir?

Cevap : E) İç kontrol odağı

#8. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerden biri değildir?

Cevap : D) Lorenz

Yılmazlığı (rezilyans) tanımlayan ve bu konuda önemli teorik katkılarda bulunan teorisyenler arasında A) Rutter, B) Werner, C) Masten ve E) Garmezy yer alır. Bu isimler, çocukların ve yetişkinlerin zorluklarla başa çıkma kapasitelerini, stres altında sağlıklı işlev görmeyi sürdürebilme yeteneklerini inceleyen ve bu alanda temel çalışmalar yapmış bilim insanlarıdır.
Michael Rutter, çocuk psikiyatrisi ve psikolojisi alanında yaptığı çalışmalarla tanınır ve yılmazlık konusunda önemli teorik katkılarda bulunmuştur.
Emmy Werner, uzun vadeli bir çalışma yürüterek, zorluklarla dolu çocukluk geçirmelerine rağmen başarılı ve sağlıklı yetişkinler haline gelen bireyleri incelemiştir.
Ann S. Masten, *sıradan sihir* kavramıyla yılmazlığın sıradan süreçlerden kaynaklandığını vurgulamıştır. Norman Garmezy, yılmazlık araştırmalarında öncü bir figürdür ve risk altındaki çocukların olumlu uyum sağlama kapasitelerini incelemiştir.
D) Lorenz ise, etolog (hayvan davranışları bilimci) ve Nobel Ödülü sahibi bir bilim insanıdır. Konrad Lorenz, özellikle hayvan davranışları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır ve yılmazlık konusunda özelleşmiş bir teorisyen değildir. Lorenz’in çalışmaları, daha çok etoloji ve hayvan psikolojisi alanlarına katkıda bulunmuştur.
Bu nedenle, yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerden biri değildir sorusuna D) Lorenz doğru yanıttır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili toplumsal faktörlerden biri değildir?

Cevap : E) En az bir kişiyle yakın bağlanma

#10. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili bireysel faktörlerden biri değildir?

Cevap : A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Yılmazlık

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 4 : Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Yılmazlık
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Ünite-4 (2024)

1- Çocuklarda olumlu niteliklere odaklanma ihtiyacını ilk vurgulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seligman
B) Maslow
C) Freud
D) Piaget
E) Bowlby

Cevap : B) Maslow

Son yıllarda araştırmacılar, klinisyenler ve politika yapıcılar odak noktalarını riskten yılmazlığa kaydırmışlardır. Amaçları ise olumsuzu/uyumsuzu değil olumlu olanı vurgulamaktır. Abraham Maslow çocuklarda olumlu niteliklere odaklanma ihtiyacını ilk vurgulayan kişidir. Maslow’un çalışmaları Martin Seligman gibi diğerlerine de ilham vermiştir. 1998’de Seligman pozitif psikoloji hareketini başlatmıştır.

2- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerdendir?

A) Lorenz
B) Freud
C) Piaget
D) Bowlby
E) Garmezy

Cevap : E) Garmezy

E) Garmezy yılmazlığı (rezilyans) tanımlayan ve üzerine önemli çalışmalar yapan teorisyenlerdendir. Norman Garmezy, yılmazlık konusunda öncü araştırmalar yapmış bir psikologdur ve çocukların stres ve zorluklar karşısında gösterdikleri dirençliliği incelenmesinde öncü olmuştur. Garmezy, özellikle yüksek risk altındaki çocukların nasıl olumlu sonuçlar sergileyebildiklerine dair araştırmalar yapmış ve bu alandaki teorik temelleri güçlendirmiştir.

3- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerden biri değildir?

A) Rutter
B) Werner
C) Masten
D) Lorenz
E) Garmezy

Cevap : D) Lorenz

Yılmazlığı (rezilyans) tanımlayan ve bu konuda önemli teorik katkılarda bulunan teorisyenler arasında A) Rutter, B) Werner, C) Masten ve E) Garmezy yer alır. Bu isimler, çocukların ve yetişkinlerin zorluklarla başa çıkma kapasitelerini, stres altında sağlıklı işlev görmeyi sürdürebilme yeteneklerini inceleyen ve bu alanda temel çalışmalar yapmış bilim insanlarıdır.
Michael Rutter, çocuk psikiyatrisi ve psikolojisi alanında yaptığı çalışmalarla tanınır ve yılmazlık konusunda önemli teorik katkılarda bulunmuştur.
Emmy Werner, uzun vadeli bir çalışma yürüterek, zorluklarla dolu çocukluk geçirmelerine rağmen başarılı ve sağlıklı yetişkinler haline gelen bireyleri incelemiştir.
Ann S. Masten, *sıradan sihir* kavramıyla yılmazlığın sıradan süreçlerden kaynaklandığını vurgulamıştır. Norman Garmezy, yılmazlık araştırmalarında öncü bir figürdür ve risk altındaki çocukların olumlu uyum sağlama kapasitelerini incelemiştir.
D) Lorenz ise, etolog (hayvan davranışları bilimci) ve Nobel Ödülü sahibi bir bilim insanıdır. Konrad Lorenz, özellikle hayvan davranışları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır ve yılmazlık konusunda özelleşmiş bir teorisyen değildir. Lorenz’in çalışmaları, daha çok etoloji ve hayvan psikolojisi alanlarına katkıda bulunmuştur.
Bu nedenle, yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerden biri değildir sorusuna D) Lorenz doğru yanıttır.

4- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili bireysel faktörlerden biri değildir?

A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması
B) Erkek cinsiyet
C) Sorumluluk
D) Empati
E) İç kontrol odağı

Cevap : A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması

5- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili bireysel faktörlerden biridir?

A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması
B) Büyükanne ve büyükbaba ile yakın ilişkiler
C) Bakım ve güven
D) Ayrılık eksikliği
E) İç kontrol odağı

Cevap : E) İç kontrol odağı

6- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biridir?

A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması
B) Erkek cinsiyet
C) Sorumluluk
D) Empati
E) İç kontrol odağı

Cevap : A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması

Yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörler, aile içindeki dinamikler, ilişkiler ve çevresel koşullar gibi unsurlardan oluşur. Bu faktörler, bireyin zorluklarla başa çıkma kapasitesi ve genel iyi oluşunu etkileyebilir.
A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması, yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biridir. Ebeveynlerin sağlıklı ruh hali ve bağımlılık sorunlarından uzak olması, çocukların duygusal ve psikolojik gelişimi için sağlıklı bir ortam sağlar. Bu tür bir aile ortamı, çocukların zorluklarla başa çıkma yeteneklerini güçlendirir ve onlara güvenli bir bağlanma temeli sunar, böylece yılmazlık yeteneklerinin gelişimini destekler.

7- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biri değildir?

A) Büyükanne ve büyükbaba ile yakın ilişkiler
B) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması
C) Empati
D) Ayrılık eksikliği
E) Bakım ve güven

Cevap : C) Empati

8- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili toplumsal faktörlerden biri değildir?

A) Komşu ve diğer akraba olmayanlardan destek
B) Akran teması
C) Olumlu okul deneyimleri
D) Pozitif yetişkin rol modelleri
E) En az bir kişiyle yakın bağlanma

Cevap : E) En az bir kişiyle yakın bağlanma

9- Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ve gençlerde yılmazlığı destekleyen risk odaklı strateji örneklerinden biri değildir?

A) Doğum öncesi bakım yoluyla düşük doğum ağırlığı veya prematüre olasılığını önleme veya azaltma
B) Yeni doğan bebeklerin annelerinde depresyon taraması yapma ve tedavi etme
C) Barınma politikası veya acil durum yardımı yoluyla evsiz kalmayı önleme
D) Toplum polisliği yoluyla mahalle suçlarını veya şiddeti azaltma
E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Cevap : E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Risk odaklı stratejiler: Riski ve stres kaynaklarını önleme/azaltma
-Doğum öncesi bakım yoluyla düşük doğum ağırlığı veya prematüre olasılığını önleme veya azaltma
-Yeni doğan bebeklerin annelerinde depresyon taraması yapma ve tedavi etme
-Barınma politikası veya acil durum yardımı yoluyla evsiz kalmayı önleme
-Toplum polisliği yoluyla mahalle suçlarını veya şiddeti azaltma
-Çocukların yaşadığı veya oynadığı yerlerde asbest, kurşun ve kara mayınlarını temizleme
-Birden fazla bakıcı aile yerleşiminden kaçınma

10- Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ve gençlerde yılmazlığı destekleyen varlık odaklı strateji örneklerinden biridir?

A) Doğum öncesi bakım yoluyla düşük doğum ağırlığı veya prematüre olasılığını önleme veya azaltma
B) Yeni doğan bebeklerin annelerinde depresyon taraması yapma ve tedavi etme
C) Barınma politikası veya acil durum yardımı yoluyla evsiz kalmayı önleme
D) Toplum polisliği yoluyla mahalle suçlarını veya şiddeti azaltma
E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Cevap : E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Varlık odaklı stratejiler: Kaynakların veya sosyal sermayenin sayısını veya kalitesini iyileştirme
-Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama
-Bir vasi, hemşire veya çocuk avukatı, özel öğretmen sağlama
-Çocuklar için aktivite kulüpleri düzenleme veya bir rekreasyon merkezi inşa etme
-Ebeveynleri çocuk gelişimi ve etkili ebeveynlik konusunda eğitme
-Bir felaketten sonra topluluk hizmetlerini eski haline getirme
-Çocuk gelişimi konusunda bakım sağlayıcıları, çocuk görevlilerini veya polisi eğitme
-Öğretmenleri çocuk gelişimi ve etkili öğretim konusunda eğitme

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Yılmazlık

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!