auzefİnsan Kaynakları YönetimiİşletmePazarlama YönetimiSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Pazarlama Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

#1. ...... , Fiyattaki azalış ya da artışlara rağmen ürüne yönelik talebin önemli ölçüde değişmediği durumlarda söz konusudur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) İnelastik talep

#2. “..... , daha geniş bir pazarın, tüketicilerin paylaştığı kimi ortak karakteristiklere göre daha küçük anlamlı parçalara ayrılması sürecidir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Bölümlendirme

#3. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı üyelerinden “bağımsız aracılar” arasında yer almaz?

Cevap : D) Üreticinin satış işleri

Dağıtım kanalı üyeleri arasında “bağımsız aracılar”, üreticinin ürünlerini doğrudan tüketicilere veya işletmelere ulaştırmak için aracılık yapan işletmelerdir. Bu bağlamda, perakendeciler, toptancılar, tüccarlar ve komisyoncular bağımsız aracılar olarak kabul edilebilir. Ancak, D) Üreticinin satış işleri, üretici tarafından doğrudan gerçekleştirilen satış işlerini ifade eder ve bu nedenle bağımsız aracılar arasında yer almaz. Dolayısıyla, doğru cevap D) Üreticinin satış işleri’dir.

#4. ....., bir topluluğun yaklaşık %2,5 ‘lik bir azınlığını oluşturmakla birlikte diğerleri üzerindeki etkileri nedeniyle işletmelerin ürün geliştirirken ve sunarken odak noktalarına yerleştirmeleri gereken bireylerdir. Genel olarak cesur, risk alabilen kişilerdir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Yenilikçiler

#5. ......, talep edilen ürün miktarındaki değişiklik yüzdesinin, fiyatta gerçekleşen değişikliğin yüzdesine bölünmesi ile saptanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) Talebin fiyat elastikiyeti

#6. İletişim mesajı hazırlanırken sıklıkla kullanılan bir model olan “AIDA” Modelinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

Cevap : C) Dikkat çekme / ilgi uyandırma / İstek uyandırma / Harekete geçme

#7. ....... Nihai tüketicilere doğrudan posta, katalog, telefon, internet, TV alışveriş kanalları, kapıdan kapıya satış ve diğer satış yaklaşımları yoluyla ulaşılan perakendecilik türüdür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Mağazasız perakendecilik

#8. Kanal üyelerinden birinin, kendi üstündeki veya altındaki üyelerden birini veya tümünü satın aldığı veya bu kademeleri kendisinin oluşturduğu dikey bütünleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Kurumsal dikey iş birliği

Verilen açıklamalara göre, kanal üyelerinden birinin kendi üstündeki veya altındaki üyelerden birini veya tümünü satın aldığı veya bu kademeleri kendisinin oluşturduğu dikey bütünleşme türü “Kurumsal dikey iş birliği” olarak adlandırılır. Bu nedenle doğru cevap C) Kurumsal dikey iş birliği’dir.

#9. ......Bir mal veya hizmetin satılması ya da bir fikrin desteklenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirici ve ikna edici kanalların kurulması için satıcı tarafından başlatılan her türlü çabanın koordinasyonudur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Tutundurma

#10. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen dışsal unsurlardan biri değildir?

Cevap : D) Maliyetler

Fiyatlandırma kararlarını etkileyen unsurlar genellikle içsel ve dışsal unsurlar olarak sınıflandırılır. Dışsal unsurlar, işletmenin kontrolü dışındaki faktörlerdir. Verilen seçenekler arasında fiyatlandırma kararlarını etkileyen dışsal unsurlardan biri olmayan seçenek aranıyor.
D) Maliyetler, fiyatlandırma kararlarını etkileyen dışsal bir unsurdan ziyade içsel bir unsurdur. Maliyetler, işletmenin üretim süreci ve operasyonlarından kaynaklanır ve doğrudan fiyat belirleme sürecini etkiler. Diğer yandan, dışsal unsurlar işletmenin kontrolü dışındaki faktörlerdir.
Dolayısıyla, doğru cevap D) Maliyetler’dir.

#11. ..... stratejisinde işletme satış hacmini arttırmayı önemsemekte, pazara yeni girdiğinde başlangıçta düşük fiyat uygulayarak pazardan yüksek pay elde etmeye odaklanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Pazara nüfus etme

#12. Tüketicilerin ve işletmelerin, mevcut ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesilleri de düşünerek topluma ve çevreye sorumlu olmalarını ifade eden anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sürdürülebilir pazarlama

Tüketicilerin ve işletmelerin, mevcut ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesilleri de düşünerek topluma ve çevreye sorumlu olmalarını ifade eden anlayış “Sürdürülebilir Pazarlama” olarak adlandırılır. Bu anlayış, sürdürülebilirlik ilkesine dayanarak, çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri dengelemeyi ve uzun vadeli başarıyı hedefler. Dolayısıyla, doğru cevap E) Sürdürülebilir pazarlama’dır.

#13. Genellikle Pazar liderini takiben pazarda 2.,3. ya da daha aşağı sıralarda konumlanan ve çoğunlukla agresif ya da saldırgan stratejiler izleyen işletmeler ..... olarak adlandırılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) Meydan okuyucular

#14. Yeniliğin benimsenme süreci, eğer yeni ürüne dair risk algısı yüksek ise ...... çaba gerektirirken, riski düşük ise daha ...... çaba gerektirir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) yüksek / düşük

#15. Marka ismi, ambalajlama, kalite düzeyi, tasarım gibi özellikler aşağıdaki hangi ürün düzeyinde yer alır?

Cevap : B) Somut ürün

#16. “ ..... üretici işletmelerin kendi mallarını, kendi satış örgütüyle kendisinin dağıttığı, herhangi bir aracı kuruluşun kullanılmadığı dağıtım şeklidir. “ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Doğrudan dağıtım

#17. Belli bir kategoriyi domine etmiş, az sayıda mal çeşidi bulunduran ve düşük fiyatlara önem veren bir tür perakende satış kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Kategori katilleri

#18. “İşletmeler, müşterileriyle ....... ilişkiler kurabilmek için onların memnuniyetini sürekli olarak gözetmektedir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Uzun dönemli

#19. İşletmelerin , daha altında bir fiyat ile kâr elde etmeyi beklemediği ...... fiyat, söz konusu fiyatın üzerinde tüketicilerin ürünü talep etmesini beklemediği fiyata ise .... fiyat denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Taban / Tavan

#20. Aşağıdakilerden hangisi Ansoff tarafından geliştirilen “Ürün-Pazar Genişleme Matrisi” içerisinde yer alan temel stratejilerinden biri değildir?

Cevap : E) Taktik geliştirme

Ansoff tarafından geliştirilen “Ürün-Pazar Genişleme Matrisi”, dört temel stratejiyi içerir:
Pazar penetrasyonu (Pazara nüfus etme): Mevcut ürünlerle mevcut pazarda daha fazla pazar payı kazanma stratejisi.
-Ürün geliştirme: Mevcut pazardaki müşteriler için yeni veya geliştirilmiş ürünler sunma stratejisi.
-Pazar geliştirme: Mevcut ürünlerle yeni pazarlara girme stratejisi.
-Çeşitlendirme: Yeni ürünlerle yeni pazarlara girme stratejisi.
“Taktik geliştirme” terimi, Ansoff’un Ürün-Pazar Genişleme Matrisi içinde yer alan temel stratejilerden biri değildir. Bu nedenle, doğru cevap E) Taktik geliştirme’dir.

#21. Sınırlı ürün hattı bulunduran, uzun saatler açık olmasıyla müşterinin neredeyse her an ulaşabildiği, genelde kolayda mallar satan perakende mağazalarına ne ad verilir?

Cevap : C) Kolaylık mağazaları

#22. İletişim sürecinde mesajın gönderilmesi ve alınmasını engelleyen her türlü olumsuz etki ve uyarıcıya ne ad verilir?

Cevap : E) Parazit

#23. ...... , Fikirler, mallar ya da hizmetlerin belirli bir bedel karşılığında, kimliği belirli bir sponsor tarafından kitlesel (Kitle iletişim araçları vasıtasıyla )Sunumu ve tanıtımıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Reklam

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

1. Sınırlı ürün hattı bulunduran, uzun saatler açık olmasıyla müşterinin neredeyse her an ulaşabildiği, genelde kolayda mallar satan perakende mağazalarına ne ad verilir?

A) Zincir mağazalar
B) Özellikli mağazalar
C) Kolaylık mağazaları
D) Süpermarketler
E) Departmanlı mağazalar

Cevap : C) Kolaylık mağazaları

2. “ İşletmelerin , daha altında bir fiyat ile kâr elde etmeyi beklemediği …… fiyat, söz konusu fiyatın üzerinde tüketicilerin ürünü talep etmesini beklemediği fiyata ise …. fiyat denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Üst / Alt
B) Tavan / Taban
C) Orta / Yüksek
D) Yüksek / Düşük
E) Taban / Tavan

Cevap : E) Taban / Tavan

3. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen dışsal unsurlardan biri değildir?

A) Yasal düzenlemeler
B) Pazarın özelliği
C) Politik çevre
D) Maliyetler
E) Talebin yapısı

Cevap : D) Maliyetler

Fiyatlandırma kararlarını etkileyen unsurlar genellikle içsel ve dışsal unsurlar olarak sınıflandırılır. Dışsal unsurlar, işletmenin kontrolü dışındaki faktörlerdir. Verilen seçenekler arasında fiyatlandırma kararlarını etkileyen dışsal unsurlardan biri olmayan seçenek aranıyor.
D) Maliyetler, fiyatlandırma kararlarını etkileyen dışsal bir unsurdan ziyade içsel bir unsurdur. Maliyetler, işletmenin üretim süreci ve operasyonlarından kaynaklanır ve doğrudan fiyat belirleme sürecini etkiler. Diğer yandan, dışsal unsurlar işletmenin kontrolü dışındaki faktörlerdir.
Dolayısıyla, doğru cevap D) Maliyetler’dir.

4. “ …… , Fikirler, mallar ya da hizmetlerin belirli bir bedel karşılığında, kimliği belirli bir sponsor tarafından kitlesel (Kitle iletişim araçları vasıtasıyla )Sunumu ve tanıtımıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Satış geliştirme
B) Halkla ilişkiler
C) Reklam
D) kişisel satış
E) doğrudan pazarlama

Cevap : C) Reklam

5. İletişim mesajı hazırlanırken sıklıkla kullanılan bir model olan “AIDA” Modelinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

A) İlgili uyandırma / Dikkat çekme / İstek uyandırma Harekete geçme
B) İstek uyandırma / Harekete geçme / Dikkat çekme / ilgi uyandırma
C) Dikkat çekme / ilgi uyandırma / İstek uyandırma / Harekete geçme
D) Harekete geçme / İstek uyandırma / ilgi uyandırma / Dikkat çekme
E) Dikkat çekme / İstek uyandırma / ilgi duyma / Harekete geçme

Cevap : C) Dikkat çekme / ilgi uyandırma / İstek uyandırma / Harekete geçme

6. “ ……. Nihai tüketicilere doğrudan posta, katalog, telefon, internet, TV alışveriş kanalları, kapıdan kapıya satış ve diğer satış yaklaşımları yoluyla ulaşılan perakendecilik türüdür.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Perakende örgütleri
B) Mağazalı Perakendecilik
C) Tam hizmet sunan perakendeciler
D) Sınırlı hizmet sunan perakendeciler
E) Mağazasız perakendecilik

Cevap : E) Mağazasız perakendecilik

7. “ ……Bir mal veya hizmetin satılması ya da bir fikrin desteklenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirici ve ikna edici kanalların kurulması için satıcı tarafından başlatılan her türlü çabanın koordinasyonudur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tutundurma
B) Dağıtım
C) Lojistik
D) Fiyatlandırma
E) Fiyatlandırma

Cevap : A) Tutundurma

8. “…… , Fiyattaki azalış ya da artışlara rağmen ürüne yönelik talebin önemli ölçüde değişmediği durumlarda söz konusudur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Elastik talep
B) Sabit talep
C) Birim elastik talep
D) İnelastik talep
E) Başa baş noktası

Cevap : D) İnelastik talep

9. Belli bir kategoriyi domine etmiş, az sayıda mal çeşidi bulunduran ve düşük fiyatlara önem veren bir tür perakende satış kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Departmanlı kategoriler
B) Kategori katilleri
C) Kolaylık kategorileri
D) İndirim mağazaları
E) Zincir kategoriler

Cevap : B) Kategori katilleri

10. Kanal üyelerinden birinin, kendi üstündeki veya altındaki üyelerden birini veya tümünü satın aldığı veya bu kademeleri kendisinin oluşturduğu dikey bütünleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetsel dikey iş birliği
B) Geleneksel pazarlama sistemi
C) Kurumsal dikey iş birliği
D) Sözleşmeli dikey iş birliği
E) Yatay pazarlama sistemi

Cevap : C) Kurumsal dikey iş birliği

Verilen açıklamalara göre, kanal üyelerinden birinin kendi üstündeki veya altındaki üyelerden birini veya tümünü satın aldığı veya bu kademeleri kendisinin oluşturduğu dikey bütünleşme türü “Kurumsal dikey iş birliği” olarak adlandırılır. Bu nedenle doğru cevap C) Kurumsal dikey iş birliği’dir.

11. “……, talep edilen ürün miktarındaki değişiklik yüzdesinin, fiyatta gerçekleşen değişikliğin yüzdesine bölünmesi ile saptanır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Toplam gelir
B) Talebin fiyat elastikiyeti
C) Talep eğrisi
D) Başa-baş noktası
E) Müşteri değeri

Cevap : B) Talebin fiyat elastikiyeti

12. “….. stratejisinde işletme satış hacmini arttırmayı önemsemekte, pazara yeni girdiğinde başlangıçta düşük fiyat uygulayarak pazardan yüksek pay elde etmeye odaklanmaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Pazara nüfus etme
B) Psikolojik fiyatlandırma
C) Sepet fiyatlandırma
D) Pazarın kaymağını alma
E) Dinamik fiyatlandırma

Cevap : A) Pazara nüfus etme

13. “….., bir topluluğun yaklaşık %2,5 ‘lik bir azınlığını oluşturmakla birlikte diğerleri üzerindeki etkileri nedeniyle işletmelerin ürün geliştirirken ve sunarken odak noktalarına yerleştirmeleri gereken bireylerdir. Genel olarak cesur, risk alabilen kişilerdir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yenilikçiler
B) Erken benimseyenler
C) Geride kalanlar
D) Erken çoğunluk
E) Geciken çoğunluk

Cevap : A) Yenilikçiler

14. “İşletmeler, müşterileriyle ……. ilişkiler kurabilmek için onların memnuniyetini sürekli olarak gözetmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Pragmatik
B) Kazançlı
C) Manevi
D) Maddi
E) Uzun dönemli

Cevap : E) Uzun dönemli

15. Aşağıdakilerden hangisi Ansoff tarafından geliştirilen “Ürün-Pazar Genişleme Matrisi” içerisinde yer alan temel stratejilerinden biri değildir?

A) Ürün geliştirme
B) Pazara nüfus etme
C) Pazar geliştirme
D) Çeşitlendirme
E) Taktik geliştirme

Cevap : E) Taktik geliştirme

Ansoff tarafından geliştirilen “Ürün-Pazar Genişleme Matrisi”, dört temel stratejiyi içerir:
Pazar penetrasyonu (Pazara nüfus etme): Mevcut ürünlerle mevcut pazarda daha fazla pazar payı kazanma stratejisi.
-Ürün geliştirme: Mevcut pazardaki müşteriler için yeni veya geliştirilmiş ürünler sunma stratejisi.
-Pazar geliştirme: Mevcut ürünlerle yeni pazarlara girme stratejisi.
-Çeşitlendirme: Yeni ürünlerle yeni pazarlara girme stratejisi.
“Taktik geliştirme” terimi, Ansoff’un Ürün-Pazar Genişleme Matrisi içinde yer alan temel stratejilerden biri değildir. Bu nedenle, doğru cevap E) Taktik geliştirme’dir.

16. “….. , daha geniş bir pazarın, tüketicilerin paylaştığı kimi ortak karakteristiklere göre daha küçük anlamlı parçalara ayrılması sürecidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bölümlendirme
B) Hedef Pazar
C) Konumlandırma
D) İş birimleri
E) Pazarlama planlaması

Cevap : A) Bölümlendirme

17. “Genellikle Pazar liderini takiben pazarda 2.,3. ya da daha aşağı sıralarda konumlanan ve çoğunlukla agresif ya da saldırgan stratejiler izleyen işletmeler ….. olarak adlandırılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yıldızlar
B) Meydan okuyucular
C) Niş oyuncular
D) Pazar liderleri
E) Takipçiler

Cevap : B) Meydan okuyucular

18. Marka ismi, ambalajlama, kalite düzeyi, tasarım gibi özellikler aşağıdaki hangi ürün düzeyinde yer alır?

A) Hedef
B) Somut ürün
C) Tam ürün
D) Genişletilmiş ürün
E) Öz ürün

Cevap : B) Somut ürün

19. Tüketicilerin ve işletmelerin, mevcut ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesilleri de düşünerek topluma ve çevreye sorumlu olmalarını ifade eden anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürün anlayışı
B) Üretim anlayışı
C) Değer pazarlaması
D) İlişkisel Pazar
E) Sürdürülebilir pazarlama

Cevap : E) Sürdürülebilir pazarlama

Tüketicilerin ve işletmelerin, mevcut ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesilleri de düşünerek topluma ve çevreye sorumlu olmalarını ifade eden anlayış “Sürdürülebilir Pazarlama” olarak adlandırılır. Bu anlayış, sürdürülebilirlik ilkesine dayanarak, çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri dengelemeyi ve uzun vadeli başarıyı hedefler. Dolayısıyla, doğru cevap E) Sürdürülebilir pazarlama’dır.

20. “ ….. üretici işletmelerin kendi mallarını, kendi satış örgütüyle kendisinin dağıttığı, herhangi bir aracı kuruluşun kullanılmadığı dağıtım şeklidir. “
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Doğrudan dağıtım
B) Yoğun dağıtım
C) Çoklu dağıtım
D) Dolaylı dağıtım
E) Seçkin dağıtım

Cevap : A) Doğrudan dağıtım

21. İletişim sürecinde mesajın gönderilmesi ve alınmasını engelleyen her türlü olumsuz etki ve uyarıcıya ne ad verilir?

A) Şifreleme
B) Şifre çözme
C) Tepki
D) Mesaj
E) Parazit

Cevap : E) Parazit

22. “Yeniliğin benimsenme süreci, eğer yeni ürüne dair risk algısı yüksek ise …… çaba gerektirirken, riski düşük ise daha …… çaba gerektirir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) düşük / düşük
B) yüksek / yüksek
C) yüksek / düşük
D) düşük / orta
E) düşük / yüksek

Cevap : C) yüksek / düşük

23. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı üyelerinden “bağımsız aracılar” arasında yer almaz?

A) Perakendeciler
B) Toptancılar
C) Tüccarlar
D) Üreticinin satış işleri
E) Komisyoncular

Cevap : D) Üreticinin satış işleri
Dağıtım kanalı üyeleri arasında “bağımsız aracılar”, üreticinin ürünlerini doğrudan tüketicilere veya işletmelere ulaştırmak için aracılık yapan işletmelerdir. Bu bağlamda, perakendeciler, toptancılar, tüccarlar ve komisyoncular bağımsız aracılar olarak kabul edilebilir. Ancak, D) Üreticinin satış işleri, üretici tarafından doğrudan gerçekleştirilen satış işlerini ifade eder ve bu nedenle bağımsız aracılar arasında yer almaz. Dolayısıyla, doğru cevap D) Üreticinin satış işleri’dir.

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

Auzef Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!