auzefİnsan Kaynakları YönetimiİşletmeMatematikTemel Matematik

Temel Matematik Ünite -1

Temel Matematik Kümeler Ve Sayılar

#1. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayı değildir?

Cevap : c) √4

#2. 𝐴 = {1, 3, 5, 7} ve 𝐵 = {2, 3, 5, 8} kümeleri için 𝐴\𝐵 kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) {1, 7}

#3. 𝐴 = {1, 3, 5, 7} ve 𝐵 = {2, 3, 5, 8} kümeleri için 𝐴 ∩ 𝐵 kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) {3, 5}

#4. Yukarıda verilen Venn şemasına göre taralı alanı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

Cevap : a) (𝐿 ∩ 𝐾) ∪ 𝑁

#5. Sayı kümeleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : e) 𝑁 ⊂ 𝑍 ⊂ 𝑅

#6. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı değildir?

Cevap : d) √3

#7. 𝐴 = {1, 3, 5, 7} ve 𝐵 = {2, 3, 5, 8} kümeleri için 𝐴 ∪ 𝐵 kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) {1, 2, 3, 5, 7, 8}

#8. Beş elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır?

Cevap : a) 32

#9. Yukarıdaki Venn şemasına göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) 𝐴 ∩ 𝐶 = 𝐴

#10. 𝐴 = {2, 3, 5, 9} kümesinin öz alt küme sayısı kaçtır?

Cevap : b) 15

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Temel Matematik Kümeler Ve Sayılar

Auzef İşletme Fakültesi Lisans
Auzef İnsan Kaynakları Yönetimi

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Temel Matematik Kümeler Ve Sayılar

Auzef İşletme Fakültesi Lisans
Auzef İnsan Kaynakları Yönetimi

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Matematik Kümeler Ve Sayılar

Temel Matematik Kümeler Ve Sayılar

Temel Matematik - kümeler Ünite 1 Soru 1

1) Aşağıdaki Venn şemasına göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) 𝐴 ⊃ 𝐶
b) 𝐶 ⊂ 𝐴
c) 𝐴 ∩ 𝐷 = ∅
d) 𝐴 ∩ 𝐶 = 𝐴
e) 𝐶\𝐴 = ∅

Cevap : d) 𝐴 ∩ 𝐶 = 𝐴

Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayı değildir?

a) √2
b) √3
c) √4
d) 𝑒
e) 𝜋

Cevap : c) √4

Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı değildir?

a) √4
b) 4
c) 2⁄5
d) √3
e) −1/7

Cevap : d) √3

Temel Matematik - kümeler Ünite 1 Soru 4

Aşağıda verilen Venn şemasına göre taralı alanı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

a) (𝐿 ∩ 𝐾) ∪ 𝑁
b) 𝑁 ⊂ 𝐿
c) (𝐿 ∩ 𝐾) ∩ 𝑁
d) 𝐿 ∩ 𝐾 ∩ 𝑁
e) 𝐿 ⊃ 𝑁

Cevap : a) (𝐿 ∩ 𝐾) ∪ 𝑁

Sayı kümeleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) 𝑍 ⊂ 𝑁
b) 𝑅 ⊂ 𝑍
c) 𝑅 ⊃ 𝑁 ⊃ 𝑍
d) 𝑍 ⊄ 𝑅
e) 𝑁 ⊂ 𝑍 ⊂ 𝑅

Cevap : ) 𝑁 ⊂ 𝑍 ⊂ 𝑅

Beş elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır?

a) 32
b) 31
c) 16
d) 15
e) 8

Cevap : a) 32

𝐴 = {2, 3, 5, 9} kümesinin öz alt küme sayısı kaçtır?

a) 16
b) 15
c) 8
d) 7
e) 4

Cevap : b) 15

𝐴 = {1, 3, 5, 7} ve 𝐵 = {2, 3, 5, 8} kümeleri için 𝐴 ∩ 𝐵 kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) {2, 3, 5, 8}
b) {3, 5}
c) {1, 2, 3, 5, 7, 8}
d) {1, 3, 5, 7}
e) ∅

Cevap : b) {3, 5}

𝐴 = {1, 3, 5, 7} ve 𝐵 = {2, 3, 5, 8} kümeleri için 𝐴 ∪ 𝐵 kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) {3, 5}
b) {2, 3, 5, 8}
c) {1, 3, 5, 7})
d) {1, 2, 3, 5, 7, 8}
e) ∅

Cevap : d) {1, 2, 3, 5, 7, 8}

𝐴 = {1, 3, 5, 7} ve 𝐵 = {2, 3, 5, 8} kümeleri için 𝐴\𝐵 kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) {1, 7}
b) {2, 8}
c) {1, 3, 5, 7})
d) {1, 2, 7, 8}
e) ∅

Cevap : a) {1, 7}

Temel Matematik Kümeler Ve Sayılar

Auzef İşletme Fakültesi Lisans
Auzef İnsan Kaynakları Yönetimi

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Auzef Temel Matematik İşletme Lisans Açık Öğretim
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Açık Öğretim telegram işletme

Temel Matematik Kümeler Ve Sayılar

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!