Anadolu AöfMAT103U Genel Matematik

MAT103U Genel Matematik Final Deneme Sınavı 5

MAT103U Genel Matematik Final Soruları Deneme Sınavı 5

#1. A-B matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

MAT103U Genel Matematik Ünite 6 Soru 3 cevap-min

#2. fonksiyonunun ortalama degeri nedir?

MAT103U Genel Matematik Ünite 8 Soru 8 cevap-min

#3. x integralinin değeri nedir?

MAT103U Genel Matematik Ünite 8 Soru 3 cevap-min

#4. Bir seminere katılan bir grup öğrenci seminer salonundaki sıralara 5’er 5’er otururlarsa 7 öğrenci ayakta kalıyor. 6’şar 6’şar otururlarsa 3 sıra boş kalıyor. Bu seminere kaç öğrenci katılmıştır?

Seminer salonundaki sıraların sayısını S ile, öğrenci sayısını da Ö ile gösterelim.
Öğrenciler sıralara 5’er 5’er oturdugunda 7 öğrenci ayakta kaldıgı için Ö = 5S 7 eşitligi geçerlidir.
Öte yandan öğrenciler 6’şar 6’şar oturdugunda 3 sıra boş kalıyorsa öğrenciler S − 3 sıraya oturuyor demektir.
Bu durumda da Ö = 6(S − 3) denklemi geçerlidir.
Bu iki denklemden
5S 7 = 6S − 18
7 18 = 6S − 5S
25 = S
bulunur.
Öğrenci sayısını da
Ö = 5S 7
denkleminden
Ö = 5 · 25 7
= 132

olarak buluruz.

#5. x integralinin sonucu nedir?

Önce toplam formülü, sonra üstel fonksiyonun integrali ve kuvvet kuralı kullanılırsa

MAT103U Genel Matematik Ünite 8 Soru 5 cevap-min

 

elde edilir.

#6. Doğru cevabı işaretleyiniz

MAT103U Genel Matematik Ünite 3 Soru 7 Cevap-min

#7. Doğru cevabı işaretleyiniz.

MAT103U Genel Matematik Ünite 3 Soru 5 Cevap-min

#8. Doğru cevabı işaretleyin

MAT103U Genel Matematik Ünite 3 Soru 1 Cevap-min

#9. sisteminin katsayılar matrisi nedir?

Bu denklem sisteminin katsayılarından oluşan matris matrisidir. Dogru cevap E seçeneğidir.

MAT103U Genel Matematik Ünite 6 Soru 5 cevap-min

#10. Matrislerin çarpımını bulunuz.

MAT103U Genel Matematik Ünite 6 Soru 10 cevap-min

#11. x ekseni boyunca hareket eden bir cismin t anındaki hızı v(t) = 1 / 2 t + 1 formülü ile veriliyor. Bu cisim t = 0 anında orjinde olduguna göre, bu cismin konum fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

mat103u Genel Matematik Ünite 10 cevap

#12. integralinin değeri nedir?

1 / x fonksiyonunun bir ilkeli ln x fonksiyonudur. Buna göre Temel Teorem’den

 

MAT103U Genel Matematik Ünite 8 Soru 6 cevap-min

 

olur

#13. Grafiği verilen fonksiyon aşağıdakişlerden hangisidir?

MAT103U Genel Matematik Ünite 3 Soru 9 cevap-min

#14. y = x + 1 doğrusu ile sınırlı bölgenin alanı nedir?

mat103u Genel Matematik Ünite 9 cevap

#15. Doğru cevabı işaretleyin

MAT103U Genel Matematik Ünite 3 Soru 3 Cevap-min

#16. F(x) fonksiyonunu bulunuz.

Önce MAT103U Genel Matematik Ünite 8 Soru 7 cevap 1-min  belirsiz integralini hesaplamak gereklidir, bunun için sabitle çarpma kuralı ve üstel fonksiyonun integrali kuralı kullanılırsa

MAT103U Genel Matematik Ünite 8 Soru 7 cevap 2-min

olur.

MAT103U Genel Matematik Ünite 8 Soru 7 cevap 3-min

c şeklinde bir fonksiyondur. Bu fonksiyonun F(0) = 1 koşulunu sağlaması için gerekli c yi bulmalıyız. Fonksiyonda x = 0 yazılıp 1 eşitlenirse

MAT103U Genel Matematik Ünite 8 Soru 7 cevap 4-min

olur.

Buradan c = 1 / 2 elde edilir. c’nin bu değeri yerine yazılırsa

MAT103U Genel Matematik Ünite 8 Soru 7 cevap c-min

bulunur.

#17. f : [0, 1] → R fonksiyonu f (x) = x şeklinde tanımlanıyor. [0, 1] aralığının 0, 1/2 ,1 noktalarından oluşan bölüntüsüne göre Riemann toplamı nedir?

Bölüntü 0, 1/2, 1 noktalarından oluştuğu için her birinin boyu 1/2 olan 0, 1/2 ve 1/2, 1 alt aralıkları söz konusudur.
Riemann toplamı denildiği için fonksiyonun alt aralıkların sağ uç noktasında aldıgı değerler dikkate alınır.
Buna göre ilgili Riemann toplamı

MAT103U Genel Matematik Ünite 8 Soru 1 Cevap-min

#18. Doğru cevabı işaretleyiniz.

MAT103U Genel Matematik Ünite 6 Soru 1 Cevap-min

#19. integralinin sonucu nedir?

MAT103U Genel Matematik Ünite 8 Soru 4 cevap-min

#20. Eskişehir-Ankara hızlı treninin 1 dakikalık bir zaman diliminde onar saniyelik aralarla ölçülen hızları km/saat cinsinden yukarıdaki tablodaki gibidir. Bu 1 dakikalık sürede hızlı tren yaklaşık olarak kaç kilometre gitmiştir?

Önce tabloda km/saat türünden verilen hızları km/saniye’ye çevirmek gerekir. Bunun için doğru orantı kullanılır. 10. saniyede 160 km/saat olan hız aşağıdaki şekilde km/saniye’ye dönüştürülür. 1 saat 3600 saniye oldugu için:

3600 saniyede 160 km gidilirse

1 saniyede      x km gidilir.

 

Buradan x = 160/3600 = 2/45 olup 10. saniyedeki hız yaklaşık olarak 0,044 km/saniye’dir.
Digerleri de benzer şekilde hesaplanarak aşağıdaki tablo elde edilir.

MAT103U Genel Matematik Ünite 8 Soru 2-min

Simdi de her bir zaman dilimindeki hız sabit kabul edilerek bu zaman diliminde alınan yol kilometre cinsinden yaklaşık olarak hesaplanırsa:

1. dilimde alınan yol 0, 044 · 10 = 0,44,
2. dilimde alınan yol 0, 047 · 10 = 0,47,
3. dilimde alınan yol 0, 05 · 10 = 0,50,
4. dilimde alınan yol 0, 053 · 10 = 0,53
5. dilimde alınan yol 0, 05 · 10 = 0, 5,
6. dilimde alınan yol 0, 047 · 10 = 0, 47

olur.
Her bir zaman diliminde alınan yollar toplanırsa
0,44 0,47 0,5 0,53 0,5 0,47 = 2,91

kilometre olur. O halde 1 dakikada alınan mesafe yaklaşık olarak 3 km’dir.

 

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
MAT103U Genel Matematik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
MAT103U Genel Matematik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

MAT103U Genel Matematik Final Deneme Sınavı 5

MAT103U Genel Matematik Final Soruları Deneme Sınavı 5

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
MAT103U Genel Matematik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!