Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2

Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2022 Final Deneme -1
2022 Vize Deneme -1 2022 Final Deneme -2
2022 Vize Deneme -2 2022 Final Deneme -3
2021 Final Soruları

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2

Aşağıdakilerden tariflerden hangisi “işletme faktörünü” ifade etmektedir?

a) Makineye tutturulmamış, ancak makine ile yük arasına veya yüke tutturulmak için yükün üzerine konulan eleman veya donanım
b) Bir sapan tertibatında veya yapılmasında yardımcı olarak kullanılan kulaklı çengel, kilitli zincir, kelepçe, halka, kulaklı cıvata vb.Hareketinin bütününün konumu sabit noktalarla belirlenen bir rijit veya fleksibil kılavuz boyunca yapılması
c) Hareketinin bütününün konumu sabit noktalarla belirlenen bir rijit veya fleksibil kılavuz boyunca yapılması
d) Üretici tarafından garanti edilen yükü aşan ve yük kaldırma donanımı veya donatı veyahut makinesinin artık tutamayacağı, yük ile sırasıyla donanım veya donatı veyahut makine üzerinde işaretlenmiş en yüksek çalışma yükü arasındaki aritmetik oranı ifade eder.
e) Makine, donatı veya donanım üzerinde yapılan statik veya dinamik deneylerde kullanılan yük ile makine, donatı veya donanım üzerinde işaretlenmiş en büyük işletme yükü arasındaki aritmetik oranı ifade eder.

Cevap : d) Üretici tarafından garanti edilen yükü aşan ve yük kaldırma donanımı veya donatı veyahut makinesinin artık tutamayacağı, yük ile sırasıyla donanım veya donatı veyahut makine üzerinde işaretlenmiş en yüksek çalışma yükü arasındaki aritmetik oranı ifade eder.

I. Kaldırma makinelerinin üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır. Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı, halat fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
II. Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı, yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az iki sarım halat kalmalıdır.
III. Tambur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır. Aksi hâlde iyi bir sarım olmayacağı için halat ömrü kısalır ve sarma işi kötü yapılır.
IV. Elektrikle çalışan kaldırma makinelerinde belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik olarak durduracak bir tertibat bulunacaktır. Aksi hâlde yük tutma elemanı şasiye çarpar ve yükün istenmeyen bir şekilde düşmesine neden olur.
Tamburlar için yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

a) I-II
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) II-IV
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

22-28 mm halatlarda aşağıdaki değerlerin hangisinin altına indiyse halat değişimi yapılmalıdır?

a) 1 mm
b) 1,5 mm
c) 2 mm
d) 2,5 mm
e) 3 mm

Cevap : b) 1,5 mm

Aşağıdakilerden hangisi kaldırma makinelerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden birisi değildir?

a) Çalışma sahası işaretlenmeli ve iyi tanzim edilmelidir.
b) Kanca güvenlik katsayısı en az 2 olmalıdır.
c) Montaj tadilat ve tamirattan sonra kontrolleri yapılmalıdır. Her türlü tamir, tadilat, bakımlar için bir sicil kartı tutulmalıdır.
d) Operatörler her DUR işaretine uymalıdır.
e) Yükler ASLA askıda bırakılmamalıdır.

Cevap : b) Kanca güvenlik katsayısı en az 2 olmalıdır.

I. Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleriyle ilgili olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 376 ve 378 inci maddeleri ile 11.2.2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 7. maddesi yasal dayanağı oluşturmaktadır.
II. Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.
III. Kaldırma makineleri, kabul edilen en ağır yükün en az 1.5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktı
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) I
b) I-II
c) II-III
d) I-III
E) I-II-III

Cevap : E) I-II-III

LOLONOLO

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2

I. El aletleri, kol gücüyle veya herhangi bir başka enerji kaynağı yardımı ile çalıştırılabilirler.
II. El aletleri, çeşitli maddeleri sıkıştırmak, karıştırmak, kesmek, düzeltmek, asmak, zımbalamak, delmek, ısıtmak, çevirmek, sürmek, şekil vermek veya işaretlemek için kullanılır.
III. El aletleri keskin kenarlı, sivri uçlu, kare şeklinde, kıskaç ağızlı ve olağandışı sadece soğuk olabilir.
IV. El aletlerinin yardımıyla ve kendine özgü şekilleriyle, istenen işi yapabilmek için gerekli olan kuvvet veya güç bir araya getirilebilir.
V. El aletleri, kullananlar ve hatta orada bulunan, yapılan işle ilgisi olmayan başkaları için de tehlikeli olabilir ve yaralanmalara da neden olabilirler.
VI. El aletleri ile çalışırken herhangi bir iş kazasına neden olmamak için bazı kurallara uymak gerekir.
VII. El aletleri kullanımı sırasında basit bir çizikten ölüme kadar gidebilen yaralanmalar olabilir. Basit bir doku zedelenmesi (çizik vb.) sonucunda yara mikrop kaparsa çalışanı uzun süre işinden alıkoyabilir.
Yukarıdakilerden ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevap : a) 1

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Vurucu başlıkların yapımında kullanılacak çeliğin kırılıp fırlamaması için sert olması gerekmektedir.
b) Birçok kaza el aletlerin veya aletlerin bazı kısımlarının (örneğin saplarının) kırılmasından dolayı meydana gelir. Genel olarak el aletleri en iyi kalitedeki malzemeden (örneğin çelikten) yapılmalı, çekiçlerin ve benzeri aletlerin sapları dayanıklı materyalden yapılmalıdır.
c) El aletleri yalnızca yapıldıkları işler için kullanılmalıdır.
d) Aletlerin yanlış kullanılmasının sebebi, gereksinme duyulduğunda o an için uygun olanının bulunmamasıdır.
e) El aletlerinin ağaçtan olan sapları aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.

Cevap : a) Vurucu başlıkların yapımında kullanılacak çeliğin kırılıp fırlamaması için sert olması gerekmektedir.

I. İlk önce iş için uygun el aleti seçilip seçilmediği kontrol edilmelidir.
II. Daha sonra el aletinin kullanılmasını doğru olarak bildiğimize emin olmamız gerekir.
III. El aleti kullanılmadan önce, güvenlik koşullarına uyup uymadığından emin olmak için zaman zaman kontrol edilmelidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

a) I-II
b) I-III
c) II-III
d) I-II-III
e) Hiçbiri

Cevap : d) I-II-III

Hangisi kıvılcımın tehlikeli olduğu yerlerde ve işlerde kullanılan el aletlerinde kullanılmamalıdır?

a) Ağaç
b) Çelik
c) Bakır
d) Bronz
e) Aliminyum

Cevap : b) Çelik

El aletleri ile olan kazaların başlıca sebebi/sebepleri hangisi/hangileridir?

a) Uygun olmayan alet kullanmak
b) Aletleri yöntemine uygun kullanmamak
c) Yetersiz bakım
d) Uygun olmayan depolamadır.
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

LOLONOLO

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2 Vize Deneme 2

Aşağıdakilerden hangisi onarım işlerinde zorunlu standart kapsamında bulunanlardan değildir?

a) Kişisel korunma donanımları
b) Basınçlı kaplar
c) Otomatik tartı aletleri
d) Makineler
e) Gaz yakan aletler

Cevap : c) Otomatik tartı aletleri

Aşağıdakilerden hangisi fiş – priz için alınacak önlemlerle ilgili doğru değildir?

a) 4857 sayılı yasanın 275. Maddesinde açıklanmıştır.
b) Küçük gerilimi aşan tesisatta fiş-prizin birbirinden ayrılmasını, fişin yerinden oynamasını önleyecek bir güvenlik düzeni bulundurulur.
c) Devre gerilimi kesilmeden fiş yerinden çıkarılamaz.
d) Devre geriliminin uzaktan kumandayla kesildiği elektrikli kilitleme düzenleri, bu hükmün dışındadır.
e) Devre geriliminin uzaktan kumandayla kesildiği elektrikli kilitleme düzenleri, bu hükmün dışında değildir.

Cevap : e) Devre geriliminin uzaktan kumandayla kesildiği elektrikli kilitleme düzenleri, bu hükmün dışında değildir.

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı yasanın 290. Maddesinde düzenlemeler yapılmıştır?

a) Elektriksel ve Mekanik Kilitlenme
b) Elektrikli Aygıtların Kilitlenmesi
c) Üzerinde Çalışılacak Elektrik Tesisatı
d) Fiş – priz için önlemler
e) Tamburu Boşa Alınabilen Vinçler

Cevap : a) Elektriksel ve Mekanik Kilitlenme

Aşağıdakilerden hangisi kilitlemenin uygulanabileceği yerlerden değildir?

a) Lazer
b) Sabit makine parçaları
c) Hidrolik sistemler
d) Havalı sistemler
e) Yayla

Cevap : b) Sabit makine parçaları

Aşağıdakilerden hangisi onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili doğru değildir?

a) Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, cereyan kesilmesinden hemen sonra kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilecek ve topraklanacaktır.
b) Kısa devre ve topraklama işlemi, çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılacaktır.
c) Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için, gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar açık durumda kilitlenmiş olacaktır.
d) Kontrol, bakım ve onarımı yapılacak makine ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek ve akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak veya bunların açık oldukları, uygun şekilde belirtilecektir.
e) Sonsuz vidalı transportörler, çelik veya levhalarla döşenmiş oluklar içine konulacak, bu oluklar en az 1 milimetre kalınlığında ve kaldırılıp açılabilen aynı malzemeden yapılmış kapaklarla kapatılacaktır.

Cevap : e) Sonsuz vidalı transportörler, çelik veya levhalarla döşenmiş oluklar içine konulacak, bu oluklar en az 1 milimetre kalınlığında ve kaldırılıp açılabilen aynı malzemeden yapılmış kapaklarla kapatılacaktır.

LOLONOLO

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2 Auzef Ders Kitabı PDF

Ders Kitabı

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!