Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2
Vize Final
2024 Vize Soruları 2024 Final Soruları
2023 Vize Soruları 2023 Final Soruları
Vize Deneme -1 2021 Final Soruları
Vize Deneme -2 Final Deneme -1
Final Deneme -2
Final Deneme -3

İş Sağlığı Ve Güvenliği 2

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği-2

İş Güvenliği Uzmanının Şantiye Organizasyonundaki Sorumlulukları

İş güvenliği uzmanları, şantiyelerde çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek için çeşitli sorumluluklar üstlenirler. Bu sorumluluklar arasında düzenli güvenlik eğitimleri vermek, potansiyel tehlikeler hakkında bilgili olmak, düzenli güvenlik denetimleri yapmak ve güvenlik prosedürlerini oluşturmak yer alır. Ancak, kalifiye bir güvenlik uzmanı istihdam etmek iş güvenliği uzmanının doğrudan sorumlulukları arasında yer almaz.

Deneyimli İşçi Tanımı

Ocak içindeki işçiler, belirli bir süre boyunca çalıştıktan sonra deneyimli işçi olarak kabul edilirler. Bu süre, işçilerin güvenlik ve çalışma koşullarına uyum sağlayıp sağlayamadıklarının yetkililerce değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. Ocak içinde, işçiler herhangi bir işte en az altı ay çalıştıktan sonra deneyimli işçi olarak kabul edilirler.

Maden İşyerlerinde Havalandırma

Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından havalandırma büyük önem taşır. Madenlerde havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılmalıdır. Bu yöntem, zararlı gazların ve tozların etkin bir şekilde tahliye edilmesini sağlar, böylece işçilerin solunum yolları korunur.

Yüksek Çalışmalarda Emniyet Kemeri Kullanımı

Yapı işlerinde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre belirli bir yükseklikten daha yüksekte çalışan işçilere emniyet kemeri verilmesi zorunludur. Bu yükseklik 300 santimetre olarak belirlenmiştir. İşçilerin yüksekten düşmelerini önlemek ve güvenliklerini sağlamak için emniyet kemeri kullanımı şarttır.

Patlama Tehlikesi Bulunan Çalışma Alanları

Boya fabrikaları ve benzin tankları gibi çalışma alanlarında patlama tehlikesi yüksek olduğu için özel önlemler alınması gereklidir. Bu tür çalışma alanlarında, patlayıcı maddelerin varlığı ve kullanım koşulları göz önünde bulundurularak özel güvenlik tedbirleri uygulanmalıdır.

İnşaat İşyerlerinde İdarenin Sorumlulukları

İnşaat işyerlerinde idarenin sağlık ve güvenlik ile ilgili sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklardan biri, sağlık ve güvenlikle ilgili şirketin taahhüdünü tesis etmek ve yürütmektir. Bu, şirketin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki politikalarını belirlemek ve uygulamak anlamına gelir.

Kaynak İşlerinde Emniyet Tedbirleri

Kaynak işlerinde alınacak emniyet tedbirleri arasında kaynakçının eğitiminin tam olması ve kullandığı araç ve gereçleri iyi tanıyıp kullanabilmesi yer alır. Kaynakçının güvenli çalışması için bu iki unsur kritik öneme sahiptir.

Motorlu Araç ve İş Makinesi Operatörleri İçin Sürücü Belgeleri

İş makineleri kullanan operatörler için G sınıfı sürücü belgesi, çekici kullanan operatörler için ise D sınıfı sürücü belgesi verilir. Bu sürücü belgeleri, operatörlerin kullanacakları araç ve makinelerle ilgili yeterliliğe sahip olduklarını gösterir.

Ekranlı Araçlarla Çalışma Yönetmeliği

Ekranlı araçlarla çalışmada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelik, Türkiye’de 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, ekranlı araçlarla çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı amaçlar.

Onarım İşlerinde Kilitlenme

Onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği için kilitlenme, elektrikli cihazlar, hidrolik sistemler ve havalı sistemler gibi yerlerde kullanılır. Bu uygulama, makinelerin yanlışlıkla çalışmasını önleyerek işçilerin güvenliğini sağlar.

Güvenlik Tedbirleri ve Ekipmanları

Çelik halatlar, yük kaldırma kabiliyetleri ve ömürleri açısından kendir halatlara göre daha avantajlıdır. Bu nedenle, güvenlik tedbirleri alınırken çelik halatların tercih edilmesi önerilir. Ayrıca, yüksekte çalışmalarda emniyet kemerlerinin sağlam yapı elemanlarına ve çelik konstrüksiyon elemanlarına sabitlenmesi gereklidir.

Özel Gaz Karışımları ve Kullanım Alanları

Özel gaz karışımları, belirli endüstriyel ve bilimsel uygulamalarda kullanılır. Ancak plutonyum, özel gaz karışımlarında kullanılan gazlardan biri değildir. Bu tür karışımların güvenli kullanımı için özel önlemler alınmalıdır.

Tehlikeli Yerlerin Sınıflandırılması

Tehlikeli yerlerin sınıflandırılmasında, belirli bölgeler ve temsil ettiği renkler kullanılır. Bu sınıflandırma, tehlikeli alanların belirlenmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması açısından önemlidir.

Tutuşturma Kaynakları

Tutuşturma kaynakları arasında elektromanyetik dalgalar ve soğuk yüzeyler yer alır. Bu tür kaynaklar, yangın ve patlama riskini artırabileceğinden, bu alanlarda özel önlemler alınmalıdır.

Kapatılmış Boşluklar

Kapatılmış boşluklar, genellikle güvenlik açısından riskli alanlardır. Silolar, boru hatları ve kanalizasyon tesisleri gibi alanlar kapatılmış boşluklar olarak nitelendirilir. Ancak, emniyetli seviyede oksijene sahip alanlar bu kategoride yer almaz.

Aletlerin Materyali

Çekiç, varyoz, soğuk keskiler ve kesiciler gibi aletlerin sert çelikten yapılması önerilir. Bu materyal, aletlerin dayanıklılığını artırır ve iş güvenliğini sağlar.

Maden İşyerlerinde Merdiven Kullanımı

Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği için kuyularda en az 50 metreden sonra işçilerin çıkabileceği sağlam ve bakımlı bir merdiven bulunması zorunludur. Bu önlem, işçilerin güvenli bir şekilde çalışma alanlarına ulaşmalarını sağlar.

@lolonolo_com

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği-2 2023-2024 Final Soruları

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!