Makine Ve Teçhizat 1

Makine Ve Teçhizat 1

Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-2024 Final Soruları
2022 Vize Soruları 2022-2023 Büt Soruları
2019 Vize Soruları 2022 Final Soruları
Vize Deneme -1 2021 Final Soruları
Vize Deneme -2 Final Deneme -1
Final Deneme -2

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

Makine Ve Teçhizat 1

Makine Ve Teçhizat 1 Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi cıvata kafalarının üretimine kullanılan yöntemdir?

Cevap :  kafa şişirme

Üretilen parçaların genellikle ekbir talaş kaldırma işlemine gerek kalmadan veya çok az bir talaş kaldırma işleminden sonra kullanılabilir durumda olduğu dövme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :  kapalı kalıpta çapaksız dövme

Aşağıdakilerden hangisi Ekstrüzyon yöntemlerinden biri değildir?

Cevap :  izotermal ekstrüzyon

En yüksek artık malzeme aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkar?

Cevap :  Direkt ekstrüzyon

Aşağıdakilerden hangisi boru çekme tiplerinden değildir?

Cevap :  Eğik mandrel boru çekme

Aşağıdakilerden hangisi “hamurumsu veya plastik durumdan hazırlama” için örnek olarak verilebilir?

Cevap :  Ekstrüzyon

Malzemeleri sürekli yada çok adımda ezerek şekillendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :  Haddeleme

Motorların sınıflandırılması aşağıdaki hangi esas dayanmaktadır?

Cevap :  Çevirdikleri enerji türüne göre

Aşağıdakilerden hangisi soğuk ekstrüzyonun avantajlarından değildir?

Cevap :  Kalıp aşınması artar

Top namlusu gibi yuvarlak kesitli uzun parçaların üretiminde hangi yöntem kullanılır?

Cevap :  Radyal dövme

Kaplama yapılmasının en temel mantığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :  iş parçasını muhafaza etmek

Metalin bir ucu ekseni doğrultusunda uygulanan basma kuvvetiyle yığılarak şekillendirilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :  Kafa şişirme

Aşağıdakilerden hangisi dökümün avantajları arasında yer almaz?

Cevap :  Çevre dostu bir imalat yöntemidir

Aşağıdakilerden hangisi seri ince tel çekme tesisinin özelliklerinden değildir?

Cevap :  5mm’ lik çubuklardan 5mm’ye kadar çivi teli ekilebilmektedir.

pub-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">
Yukarıda verilen tel çekme işlemi aşamalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap :  II, I, IV, III

Tel çekmede yukardaki ısıl işlemlerden hangileri yapılmaktadır?

Cevap :  I,II, III

Aşağıdakilerden hangisi sıcak ekstrüzyonun avantajlarından değildir?

Cevap :  Daha az enerji harcanır.

Tel çekme işlemi hazırlıklarında kireç banyosuna daldırma kaçıncı adımdır?

Cevap :  3

Aşağıdakilerden hangisi en temel dövme yöntemidir?

Cevap :  açık kalıpta dövme

Herhangi bir maddeye sırasıyla imalat metotları uygulanmak istense aşağıdakilerden hangisi doğru bir sıralama olur?

Cevap :  Biçimlendirme, kesme, kaplama

Aşağıdakilerden hangisi tel ve çubuk çekme kalıbının kısımlarından değildir?

Cevap :  Eğik kısım

Çekme yöntemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap :  çekme yöntemiyle genellikle dairesel kesitli veya eksenel simetrisi olan ürünler elde edilir

Aşağıdakilerden hangisi bir dövme çeşidi değildir?

Cevap :  Çevresel dövme

3 kg kütleli bir cismin, zıt yönlü 12Nve 6 N lik iki kuvvetin etkisi altında kazanacağı ivme kaç N/kgdir

Cevap :  2

Bir metal bloğun kovanlara yerleştirilerek bir ıstampa yardımıyla basınç altında belirli profillere sahip matrisler içerisinden geçirilerek şekillendirilen yöntem?

Cevap :  ekstrüzyon

İilaç tüplerinin üretiminde kullanılan ekstrüzyon yöntemi hangisidir?

Cevap :  Darbeli ekstrüzyon

Aşağıdakilerden hangisi seri ince tel çekme tesisinin özelliği değildir?

Cevap :  soğutma yapılmamaktadır

İçten yanmalı motorlar için enerji dönüşümleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap :  kimyasal-ısı-hareket

Takozun sabit durup kalıbın metal takoza doğru ilerlediği ekstrüzyon yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :  indirekt ekstrüzyon

Aynı deformasyonun klasik dövmeye göre daha az kuvvet ve enerji tasarrufu ile elde edilmesini sağlayan dövme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :  artımlı dövme

Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik ekstrüzyonun özelliklerinden değildir?

Cevap :  endüstride yaygın kullanılmaktadır

Yukarıda yer alan döküm işleminin aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.

Cevap :  III, I, IV, II

Genellikle silindirik çubuk ve tüplerin imalatında aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

Cevap :  ekstrüzyon

Aşağıdakilerden hangisi bir dövme yöntemi değildir?

Cevap :  döndürerek dövme

Alıcı ile takoz arasında sürtünmenin bir akışkan vasıtasıyla yok edildiği ekstrüzyon yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :  hidrostatik ektrüzyon

Aşağıdaki eylemlerden hangisi gerçekleşince iş yapılmış sayılamaz?

Cevap :  içi dolu bir kasayı 10 dakika sırtımda taşıyarak bulunduğu yere geri getirmek

Aşağıdakilerden hangisi dökümün avantajlarından biri değildir?

Cevap :  Her bir parça için ayrı bir modelin üretilmesi gerekmez.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

Makine Ve Teçhizat 1 Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!