Makine Ve Teçhizat-1 2022-2023 Vize Soruları

Makine Ve Teçhizat-1 2022-2023 Vize Soruları

#1. Malzemeleri sürekli ya da çok adımda ezerek şekillendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Haddeleme

#2. Bir metal bloğun kovanlara yerleştirilerek bir istampa yardımıyla basınç altında, belirli profillere sahip matrisler içerisinden geçirilerek şekillendirilmesine verilen ad aşağıdakilerde hangisidir?

Cevap : E) Ekstrüzyon

#3. Aşağıdakilerden hangisi en temel dövme yöntemi olarak nitelendirilir?

Cevap : D) Açık kalıpta dövme

#4. I. Oluşturulan kalıp içerisindeki boşluğa dökme II. Kalıp içerisinden parçayı çıkartmak III. Metal veya alaşımı sıvı duruma getirmek IV. Tamamen katılaşmasını (soğumasını) beklemek Yukarıda yer alan döküm işleminin aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırasıyla verilmiştir?

Cevap : C) III-I-IV-II

#5. En yüksek artık malzeme aşağıdaki yöntemlerden hangisinde ortaya çıkar?

Cevap : B) Direkt ekstrüzyon

#6. İçten yanmalı motorlar için enerji dönüşümleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap : C) Kimyasal-Isı-Hareket

#7. Çekme yöntemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Bu yöntemde şekil değişimini sağlayan, metalin kalıpla temas yüzeyinde ortaya çıkan dolaylı çekme gerilmeleridir.

#8. Birim zamanda hızda oluşan değişimi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) İvme

#9. Aşağıda verilen birimlere ait eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Hertz – Periyot

#10. "Kalibre etmek" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Ölçümü yapan cihazın mutlak bir ölçüm cihazı ile mukayese edilmesidir.

#11. Döküm yönteminde uygulanacak kalıplama yönteminin seçiminde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

Cevap : B) Malzeme türü

#12. Top namlusu gibi yuvarlak kesitli uzun parçaların üretiminde hangi yöntem kullanılır?

Cevap : D) Radyal dövme

#13. Aşağıdakilerden hangisi bir dövme yöntemi değildir?

Cevap : E) Döndürerek dövme

#14. Aşağıdakilerden hangisi boru çekme tiplerinden değildir?

Cevap : A) Eğik mandrel ile boru çekme

#15. Aşağıda verilen birimlere ait kısaltmalardan hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Saniye – Sn

#16. Motorların sınıflandırılması aşağıdaki hangi esasa dayanmaktadır?

Cevap : E) Çevirdikleri enerji türü

#17. Aşağıdakilerden hangisi birleştirmeye örnek değildir?

Cevap : A) Döküm

#18. Aşağıdakilerden hangisi vakumlu kalıplamanın avantajları arasında yer almaz?

Cevap : A) Maliyeti en düşük olan yöntemdir.

#19. Herhangi bir maddeye sırasıyla imalat metotları uygulanmak istenildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru sıralama olur?

Cevap : E) Biçimlendirme – Kesme – Kaplama

#20. Malzemelere kaplama yapılmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) İş parçasını muhafaza etmek

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

Makine Ve Teçhizat-1 2022-2023 Vize Soruları

1. Motorların sınıflandırılması aşağıdaki hangi esasa dayanmaktadır?

A) Büyüklük
B) Yaptıkları iş
C) Yapıldıkları malzeme
D) Kullanıldıkları yer
E) Çevirdikleri enerji türü

Cevap : E) Çevirdikleri enerji türü

2. Çekme yöntemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan bir kalıp içinden geçirilerek kesitleri daraltılır ve biçimlendirilir.
B) Bu yöntemde şekil değişimini sağlayan, metalin kalıpla temas yüzeyinde ortaya çıkan dolaylı çekme gerilmeleridir.
C) Yöntem yüksek bir yüzey kalitesi ve boyut hassasiyeti elde etmek için uygundur.
D) Çekme yöntemiyle genellikle dairesel kesitli veya eksenel simetrisi olan ürünler elde edilir.
E) Başlangıç malzemesi olarak hadde, ekstrüzyon veya diğer yöntemlerle biçimlendirilmiş ara ürünler kullanılır.

Cevap : B) Bu yöntemde şekil değişimini sağlayan, metalin kalıpla temas yüzeyinde ortaya çıkan dolaylı çekme gerilmeleridir.

3. Bir metal bloğun kovanlara yerleştirilerek bir istampa yardımıyla basınç altında, belirli profillere sahip matrisler içerisinden geçirilerek şekillendirilmesine verilen ad aşağıdakilerde hangisidir?

A) Haddeleme
B) Savurma
C) Dövme
D) Döküm
E) Ekstrüzyon

Cevap : E) Ekstrüzyon

4. Aşağıdakilerden hangisi bir dövme yöntemi değildir?

A) Sinter dövme
B) Haddeleyerek dövme
C) Maçalı dövme
D) Kafa şişirme
E) Döndürerek dövme

Cevap : E) Döndürerek dövme

5. Malzemelere kaplama yapılmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katı iş parçasının belirli kısımlarının kesilmesi ile şekli değiştirmek
B) İş parçasına katma değer kazandırmak
C) İş parçasını şekil değişimine hazırlamak
D) İş parçasını muhafaza etmek
E) Katı bir cismi, şekil değişim vasıtasıyla istenilen hale getirmek

Cevap : D) İş parçasını muhafaza etmek

6. Herhangi bir maddeye sırasıyla imalat metotları uygulanmak istenildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru sıralama olur?

A) Kesme – Kaplama – Biçimlendirme
B) Yeniden biçimlendirme – Kaplama – Biçimlendirme
C) Birleştirme – Kaplama – Biçimlendirme
D) Kaplama – Biçimlendirme – Kesme
E) Biçimlendirme – Kesme – Kaplama

Cevap : E) Biçimlendirme – Kesme – Kaplama

7. Aşağıda verilen birimlere ait eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Volt – Potansiyel farkı
B) Hektar – Alan
C) Hertz – Periyot
D) Litre – Hacim
E) Fahrenhayt – Sıcaklık

Cevap : C) Hertz – Periyot

8. Top namlusu gibi yuvarlak kesitli uzun parçaların üretiminde hangi yöntem kullanılır?

A) İzotermal dövme
B) Açık kalıpta dövme
C) Kafa şişirme
D) Radyal dövme
E) Delme

Cevap : D) Radyal dövme

9. Döküm yönteminde uygulanacak kalıplama yönteminin seçiminde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Yüzey kalitesi
B) Malzeme türü
C) Üretilecek parça sayısı
D) Boyut hassasiyeti
E) Amaçlanan üretim hızı

Cevap : B) Malzeme türü

10. Aşağıdakilerden hangisi en temel dövme yöntemi olarak nitelendirilir?

A) Kapalı kalıpta dövme
B) Sinter dövme
C) Haddeleyerek dövme
D) Açık kalıpta dövme
E) Orbital dövme

Cevap : D) Açık kalıpta dövme

11. Aşağıda verilen birimlere ait kısaltmalardan hangisi yanlıştır?

A) Kilogram – kg
B) Saniye – Sn
C) Amper – A
D) Kelvin – K
E) Kandela – Cd

Cevap : B) Saniye – Sn

12. İçten yanmalı motorlar için enerji dönüşümleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Hareket-Kimyasal-Isı
B) Isı-Elektrik-Kimyasal
C) Kimyasal-Isı-Hareket
D) Elektrik-Isı-Hareket
E) Isı-Kimyasal-Hareket

Cevap : C) Kimyasal-Isı-Hareket

13. Malzemeleri sürekli ya da çok adımda ezerek şekillendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döküm
B) Dövme
C) Kesme
D) Haddeleme
E) Ekstrüzyon

Cevap : D) Haddeleme

14. Birim zamanda hızda oluşan değişimi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuvvet
B) İş
C) İvme
D) Güç
E) Tork

Cevap : C) İvme

15. I. Oluşturulan kalıp içerisindeki boşluğa dökme
II. Kalıp içerisinden parçayı çıkartmak
III. Metal veya alaşımı sıvı duruma getirmek
IV. Tamamen katılaşmasını (soğumasını) beklemek
Yukarıda yer alan döküm işleminin aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırasıyla verilmiştir?

A) III-II-I–IV
B) III-IV-II-I
C) III-I-IV-II
D) I-IV-II–III
E) I-III-IV-II

Cevap : C) III-I-IV-II

16. En yüksek artık malzeme aşağıdaki yöntemlerden hangisinde ortaya çıkar?

A) Endirekt ekstrüzyon
B) Direkt ekstrüzyon
C) Darbeli ekstrüzyon
D) Boru ekstrüzyon
E) Hidrostatik ekstrüzyon

Cevap : B) Direkt ekstrüzyon

17. “Kalibre etmek” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçümü yapan cihazın mutlak bir ölçüm cihazı ile mukayese edilmesidir.
B) Ölçüm cihazları ve cetvellerle yapılan kontrol türüdür.
C) Dikkatsizlik, eksiklik sebebiyle yapılan ve bir başkası tarafından bulunup düzeltilebilen niteliktir.
D) Yardımcı cihaz olmaksızın kişinin mantık yolu ile ön kabul yaptığı kontroldür.
E) Miktarı, sebebi ve yönü belli olmayan ancak her ölçmede bir miktar bulunan gerçek ölçümden olan sapmalardır.

Cevap : A) Ölçümü yapan cihazın mutlak bir ölçüm cihazı ile mukayese edilmesidir.

18. Aşağıdakilerden hangisi birleştirmeye örnek değildir?

A) Döküm
B) Lehim
C) Kaynak
D) Yapıştırma
E) Pres

Cevap : A) Döküm

19. Aşağıdakilerden hangisi vakumlu kalıplamanın avantajları arasında yer almaz?

A) Maliyeti en düşük olan yöntemdir.
B) Kalıbın her bölgesi aynı sertlikte olduğundan boyut hassasiyeti yüksektir.
C) Döküm gazları vakum sistemiyle emildiğinden çalışma atmosferini kirletmezler.
D) Döküm yüzeyi çok düzgündür.
E) Gürültü en az düzeydedir.

Cevap : A) Maliyeti en düşük olan yöntemdir.

20. Aşağıdakilerden hangisi boru çekme tiplerinden değildir?

A) Eğik mandrel ile boru çekme
B) Konik-Yüzen mandrel ile boru çekme
C) İçi boş boru çekme
D) Hareketli çubukla boru çekme
E) Silindirik mandrel ile boru çekme

Cevap : A) Eğik mandrel ile boru çekme

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans

Makine Ve Teçhizat-1 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: