İşletim Sistemleri

Auzef İşletim Sistemleri Deneme Sınavları

2022 Vize Soruları 2022 Final Soruları
Vize Deneme 2 2022-2023 Bütünleme Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

İşletim Sistemleri Giriş
Proses Yönetimi
Bellek Yönetimi
Dosya Sistemleri
Linux Ve Windows İşletim Sistemleri
Kabuk Komutları Ve Betik Programlama
Sunucu Yazılımları Ve Paket Yönetimi
Güvenlik Ve Yedekleme

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

İşletim Sistemleri

Auzef İşletim Sistemleri 2022 Vize Soruları

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi disk üzerinde dosyalara alan tahsis etmede kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A ) İndeksli tahsis

B ) Bitişik tahsis

C ) Sınıflandırma

D ) Kümeleme

E ) FAT

Cevap : C ) Sınıflandırma

2. Bellekte boş bölgelerin büyükleri sırasıyla 10K,8K, 5K, 2K, 3K’dır. Büyüklüğü 3K ve 5K olan iki proses belleğe yerleştirilmek isteniyor. Next-fitalgoritması kullanıldığında sırasıyla 3K ve 5K‘lık prosesler belleğin hangi bölümlerine yerleştirilir?

A ) 3K-5K

B ) 8K-5K

C ) 10K-5K

D ) 10K-8K

E ) 3K-10K

Cevap : D ) 10K-8K

3. Diskten ana belleğin boş bir alanına program ve ya program parçasının taşınması işlemine ———- denir. Yukarıda verilen cümle aşağıda verilen terimlerden hangisiyle en uygun şekilde tamamlanır?

A ) Swap out

B ) Disk yönetimi

C ) Swap in

D ) Öncelik ataması

E ) Bellek yönetimi

Cevap : C ) Swap in

4. Proses P0P1P2 Varış zamanı (AT ) 035 Burst time (BT ) 234P0, P1 ve P2 isminde 3 farklı proses bekleme kuyruğundadır. Yukarıda verilen bilgilere göre FCFS algoritması kullanıldığında proseslerin bekleme süreleri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) P0= 0; P1=1; P2=0

B ) P0= 2; P1=0; P2=1

C ) P0= 0; P1=0; P2=1

D ) P0= 0; P1=0; P2=2

E ) P0= 0; P1=3; P2=2

Cevap : A ) P0= 0; P1=1; P2=0

5. Dağıtık bir mimariye sahip bilgisayar sistemlerinde farklı bilgisayarlardaki proseslerin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan yöntemin adı nedir?

A ) Paylaşılan adres

B ) IPC yöntemi

C ) Paylaşılan bellek

D ) Paylaşımlı dosyalar

E ) Mesaj geçişi yöntemi

Cevap : E ) Mesaj geçişi yöntemi

6. Aşağıdakilerden hangisi sabit bölümleme kullanıldığında oluşabilecek problemlerden biri değildir?

A ) Prosesler belleğe rastgele yerleştirilirler.

B ) Program bölümlenmiş alana sığmayabilir.

C ) İç parçalanma ve dış parçalanma oluşabilir.

D ) Proseslerin boyutu kısıtlanır.

E ) Aynı anda belleğe yüklenecek proses sayısı azdır.

Cevap : A ) Prosesler belleğe rastgele yerleştirilirler.

7. Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi gerçek zamanlı işletim sistemi türüne örnek olarak verilebilir?

A ) Symbian

B ) Windows XP

C ) Android

D ) QNX

E ) iOS

Cevap : D ) QNX

8. Aşağıda verilen görevlerden hangisi tüm işletim sistemi yazılımlarının temel sorumluluklarından biri değildir?

A ) Koruma ve güvenlik

B ) Ağ yönetimi

C ) Disk yönetimi

D ) Proses yönetimi

E ) Sunucu yönetimi

Cevap : E ) Sunucu yönetimi

9. Aşağıdakilerden hangisi dosyanın özelliklerindenbiri değildir?

A ) Tür

B ) Uzantı

C ) Boyut

D ) Konum

E ) Disk yapısı

Cevap : E ) Disk yapısı

10. Hazır kuyruğunda yer alan proseslerin seçimini ve planlamasını aşağıda verilen planlayıcılardan hangisi gerçekleştirir?

A ) Kısa vadeli planlayıcı

B ) İş planlayıcı

C ) Orta vadeli planlayıcı

D ) Uzun dönemli planlayıcı

E ) CPU planlayıcı

Cevap : E ) CPU planlayıcı

İşletim Sistemleri 2022-2023 Vize Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletim Sistemleri 2022 Vize Soruları

11. Sayfalama tekniği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Sayfa tablolarında sayfa numarası ve çerçeveler ileilgili bilgiler bulunur.

B ) Mantıksal adres sayfa numarası ve offsetbölümlerinden oluşur.

C ) Sayfa tabloları diskte saklanır.

D ) CPU’da her bir sayfa için mantıksal bir adres üretilir.

E ) İşletim sistemi sayfaya fiziksel adresi kullanarakerişim sağlar.

Cevap : C ) Sayfa tabloları diskte saklanır.

12. Eğer bir proses giriş-çıkış işlemlerine ihtiyaç duyarsa . . . . . . . . . . . durumuna geçer.

Yukarıda verilen cümle aşağıda verilen terimlerden hangisiyle en uygun şekilde tamamlanır?

A ) Yeni

B ) Askıya al/bekle

C ) Bekleme/Bloklama

D ) Hazır

E ) Çalışıyor

Cevap : C ) Bekleme/Bloklama

13. Proseslere ait özelliklerden biri olan program sayıcının görevi nedir?

A ) Prosesin çalışması esnasında oluşan verilerkaydedicilerde tutulur.

B ) Prosesin en son çalıştırılan komutunun adresinisaklar.

C ) Açık dosyaların listesi saklanır.

D ) Prosesin durumunu saklar.

E ) Prosesin öncelik değerini saklar.

Cevap : B ) Prosesin en son çalıştırılan komutunun adresinisaklar.

14. Aşağıda verilen işlemlerden hangisi dosyanın yapısında bir hata oluşturabilir?

A ) Dosya uzantısının değiştirilmesi

B ) Dosyayı başka bir konuma taşımak

C ) Dosyanın isminin değiştirilmesi

D ) Dosyayı açmak

E ) Dosyada arama yapmak

Cevap : A ) Dosya uzantısının değiştirilmesi

15. En kısa arama süresini dikkate alarak disk planlamasını yapan algoritma hangisidir?

A ) SSTF (shortest seek time first ) algoritması

B ) FCFS algoritması

C ) LOOK algoritması

D ) C-LOOK algoritması

E ) SCAN algoritması

Cevap : A ) SSTF (shortest seek time first ) algoritması

16. Bellek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Birincil ve ikincil bellek olmak üzere 2 türü vardır.

B ) Birincil bellek geçici verilerin tutulduğu birimlerdir.

C ) İkincil bellek kalıcı verilerin tutulduğu birimlerdir.

D ) İkili sayı sisteminin en solunda bulunan bit düşüköncelikli bittir (LSB ) .

E ) Veriler bellekte ikili sayı sistemi şeklinde saklanırlar.

Cevap : D ) İkili sayı sisteminin en solunda bulunan bit düşüköncelikli bittir (LSB ) .

(Eklenecek)

17. Yukarıda verilen şekil hangi dizin hiyerarşisini temsil eder?

A ) Döngüsel olmayan graf yapısındaki dizinler

B ) İki seviyeli dizinler

C ) Yığın yapısındaki dizinler

D ) Ağaç yapısı şeklinde olan dizinler

E ) Tek seviyeli dizinler

Cevap : B ) İki seviyeli dizinler

18. Aranan sayfa ana bellekte bulunamadıysa . . . . . . . . . . . . oluşur. Yukarıda verilen cümle aşağıda verilen terimlerden hangisiyle en uygun şekilde tamamlanır?

A ) TLB hit

B ) Sayfa hatası

C ) Swap out

D ) Sayfa hit

E ) TLB miss

Cevap : B ) Sayfa hatası

19. Aşağıdakilerden hangisi sistem yazılımına örnektir?

A ) Chrome

B ) Sürücü

C ) WinRAR

D ) Opera

E ) Word

Cevap : B ) Sürücü

20. Gömülü işletim sistemleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Düşük güç tüketimini destekler.

B ) Büyük bir sistemin parçası olabilirler.

C ) Gelişmiş işlevselliğe sahiptirler.

D ) Zaman paylaşımlı işlemler gerçekleştirir.

E ) Düşük maliyetlidir.

Cevap : D ) Zaman paylaşımlı işlemler gerçekleştirir.

İşletim Sistemleri 2022-2023 Vize Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İşletim Sistemleri

İşletim Sistemleri

Auzef İşletim Sistemleri Ders kitabı

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!