İşyerlerinde Gürültü Ve Kontrolü

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
2022-2023 Bütünleme Soruları

İşyerlerinde Gürültü Ve Kontrolü

İşyerlerinde Gürültü Ve Kontrolü İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

Auzef Ders Kitabı

 

İşyerlerinde Gürültü Ve Kontrolü 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi çalışma şartları bakımından en riskli sektördür?

A) Enerji
B) Eğitim
C) Sağlık
D) Kamu
E) İnşaat

Cevap : E) İnşaat

2. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün sağlık üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) İşitme duyusu ve yollarında zararlara yol açar.
B) Kas ve eklem ağrılarına neden olur.
C) Kişileri huzursuz eder.
D) Sözel iletişimi engeller.
E) Davranış bozukluklarına neden olabilir.

Cevap : B) Kas ve eklem ağrılarına neden olur.

3. Çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde İşverenin aşağıdakilerden hangisini yapmasına gerek duyulmaz?

A) Gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunu gözden geçirir.
B) Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular.
C) Riskleri önlemek ve gerekli tedbirleri almak için işyerini kısa bir süre kapatır.
D) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.
E) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.

Cevap : C) Riskleri önlemek ve gerekli tedbirleri almak için işyerini kısa bir süre kapatır.

4. Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri ve etkileri analizini ifade etmektedir?

A) HAZOP
B) FMEA
C) ETA
D) PHA
E) FTA

Cevap : B) FMEA

5. Dalganın frekansı 50 Hz ise, dalga boyu aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 6,8
B) 3,4
C) 680
D) 6,5
E) 68

Cevap : A) 6,8

6. Olay Ağacı Analizi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu metodoloji tümevarımlı mantığı kullanır.
B) Başlangıçta nükleer endüstride daha çok uygulama görmüştür.
C) Özellikle birden çok koruma ve operasyon sistemlerinin olduğu durumlar için idealdir.
D) Diyagramın sol tarafı başlangıç olay ile bağlanır.
E) Sol taraf işletmedeki hasar durumu ile bağlanır.

Cevap : E) Sol taraf işletmedeki hasar durumu ile bağlanır.

7. Aşağıdakilerden hangisi gürültü yönetmeliğinde ses basıncı için kullanılmaktadır?

A) dB
B) Spl
C) Leq
D) Paskal (Pa)
E) Db(A)

Cevap : D) Paskal (Pa)

8. Kulak koruyucuları ne zaman kullanılmalıdır?

A) Gürülü maruziyet, en yüksek sınır değere eşit olduğunda
B) Gürültü maruziyeti, en yüksek maruziyet etkin değerine ulaştığında
C) Gürültü maruziyeti, maruziyet sınır değerine ulaştığında
D) Gürültü maruziyeti, en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında
E) Gürültü maruziyeti, maruziyet sınır değerini aştığında

Cevap : B) Gürültü maruziyeti, en yüksek maruziyet etkin değerine ulaştığında

9. Yumuşak malzeme (foam veya kaliteli plastik) kullanılarak birden çok defa kullanılmak üzere üretilen ve 25-35 dB arasında koruyuculuk sağlayan kulakçık çeşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üç flanşlı kulak tıkaçları
B) İki flanşlı kulak tıkaçları
C) Filitreli flanşlı tıkaçlar
D) Standart kulak tıkaçları
E) Kulağı tamamen kapatan kulaklıklar

Cevap : D) Standart kulak tıkaçları

10. Aşağıdakilerden hangisi inşaat sektöründeki kimyasal tehlikeler arasında yer almaz?

A) Kurşun
B) Boya
C) Güneş ışığı
D) Silika
E) Çimento tozu

Cevap : C) Güneş ışığı

11. Gürültüyü kaynakta kontrol altına almada yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Susturucu kullanılması
B) Gürültü kaynağının örtülmesi
C) Daha sessiz olan işlemlerin seçilmesi
D) Gürültüye maruz kalan kişinin tecrit edilmesi
E) Kaynağın yerinin değiştirilmesi

Cevap : D) Gürültüye maruz kalan kişinin tecrit edilmesi

12. I. Gürültünün analizi
II. İşitmenin ölçümü
III. Gürültünün kontrolü
IV. Tibbi sorumluluk
V. Temel analiz
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işitmenin korunması programı arasında yer alır?

A) I, IV ve V
B) I, II ve III
C) I, III, IV ve V
D) I, II, III ve V
E) I, II, III ve IV

Cevap : B) I, II ve III

13. “Gürültüye bağlı olarak meydana gelen koklear hasarı ….. ve….. olmak üzere iki faza ayrılır.”
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) primer sekonder
B) oval – yuvarlak
C) az – çok
D) şiddet – süre
E) açık – kapalı

Cevap : A) primer sekonder

14. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın sebeplerini incelemekte kullanılan analiz yöntemidir?

A) İş Güvenlik Analizi
B) Olay Ağacı Analizi
C) Hata Ağacı Analizi
D) Dinamik Olay Ağacı Analizi
E) Sebep Sonuç Analizi

Cevap : C) Hata Ağacı Analizi

15. Aşağıdakilerden hangisi bir iş yerinde bir an önce önlem alınması gerekli risklerin tespit edilmesi için kullanılan yöntemlerden değildir?

A) Hata ağacı yöntemi
B) L tipi matris yöntemi
C) Olay ağacı yöntemi
D) Z tipi matris yöntemi
E) X tipi matris yöntemi

Cevap : D) Z tipi matris yöntemi

16. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığını etkileyen tehlikelerden biri değildir?

A) Psikolojik tehlikeler
B) Kimyasal tehlikeler
C) Nörolojik tehlikeler
D) Fiziksel tehlikeler
E) Biyolojik tehlikeler

Cevap : C) Nörolojik tehlikeler

17. Uygun koruyucu türü (tıkaç ya da manşon) ve tipini belirlemede aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) İş yerindeki azami gürültü düzeyi
B) Ortamda kullanım rahatlığı
C) Koruyucunun sağlayacağı gürültü kaybı
D) İş yerindeki toplam gürültü düzeyi
E) Gürültü enerjisinin frekansa göre değişimi

Cevap : A) İş yerindeki azami gürültü düzeyi

18. Aşağıdakilerden hangisi Fine Kinney Yöntemi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Elde edilen Risk skoru 70’den fazla ise kabul edilebilir seviyedir.
B) İşletmenin geçmiş verilerini ve öngörülerini bir arada kullanan kalitatif bir yöntemdir.
C) Frekans (F), Olasılık (0) ve Şiddet ($) ile gösterilir.
D) Yöntemde üç risk faktörünün çarpılması ile risk puanı (R) elde edilir.
E) İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinde sık olarak kullanılan yöntemlerden biridir.

Cevap : A) Elde edilen Risk skoru 70’den fazla ise kabul edilebilir seviyedir.

19. Hata Ağacı Analizi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?

A) Verilerin toplanması
B) Uzmanların belirlenmesi
C) Geçmiş kayıtların toplanması
D) Enerji kaynaklarının tespiti
E) Zirve olayın tespiti

Cevap : E) Zirve olayın tespiti

20. Dalganin periyodu 50 ms ise frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,02
B) 2
C) 200
D) 0,20
E) 20

Cevap : E) 20

 

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!