auzefiş sağlığı ve güvenliğiİş Sağlığı ve Güvenliğiİşyerlerinde Gürültü Ve Kontrolü

İşyerlerinde Gürültü Ve Kontrolü 2022-2023 Vize Soruları

İşyerlerinde Gürültü Ve Kontrolü 2022-2023 Vize Soruları

#1. Gürültüye maruz kalan kulakta en çok hasar gören kısım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Koklea

#2. Maskeli işitme eşiklerinin işaretlenmesinde sağ kulak için hangi renk ve sembol kullanılır?

Cevap : B) Kırmızı “[“

#3. Akustik bir ortamdan geçerken ses enerjisinin başka bir enerji formuna yayılması hangi terim ile ifade edilir?

Cevap : C) Absorpsiyon

#4. Aşağıdakilerden hangisi İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken dikkate alınmaz?

Cevap : D) Sağlık gözetiminde elde edinilen geçmiş bilgiler

#5. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer almaz?

Cevap : A) Çevre kirliliği

#6. Frekans ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Dalga boyu ne kadar kısa ise birim zamana o kadar az dalga sığar.

#7. Aşağıda yer alan hastalık şikâyetlerinin hangisinde odyolojik değerlendirme önerilmez?

Cevap : E) Eklem ağrısı

#8. Odyometrik ölçümde hava yolu iletim Testinde sandart olarak hangi frekans arasında ölçüm yapılır?

Cevap : C) 125-8000 Hz

#9. Normal konuşma esnasında seslerinin desibel aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) 50-70

#10. Aşağıdakilerden hangisi odyometre sınıflaması içerisinde yer almaz?

Cevap : A) Kopyalama odyometresi

#11. Hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer alır?

Cevap : D) Aşılama

#12. Aşağıdakilerden hangisi gürültüye bağlı sağlık sorunları arasında yer almaz?

Cevap : C) Erkeklerde kas, iskelet rahatsızlıkları

#13. "..... şiddetindeki sese ağrı eşiği denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) 200 Pa

#14. Hastalık, yaralanma, yaş veya yoğun gürültüye maruz kalma nedeniyle işitme eşiğinde artış, aşağıdaki terimlerin hangisi ile ifade edilir?

Cevap : E) İşitme kaybı

#15. Bedensel kalıcı bozukluk ve engelliliklerin düzeltilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla verilen hizmetler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Tıbbi rehabilitasyon

#16. Gürültü yönetmeliğine göre en düşük maruziyet eylem değeri kaç desibeldir?

Cevap : D) 80

#17. Normal işiten kişilerin duymaya başladığı belirli bir frekans için ses basınç seviyesine .....denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : B) işitilebilirlik eşiği

#18. Her biri ayrı ayrı 85 dB gürültüye neden olan dört makine, aynı çalışma ortamında birlikte çalıştırıldıklarında kaç dB gürültüye neden olurlar?

Cevap : C) 91 dB

#19. ISO, çekiçleme ve perçinleme gibi bir dizi impulse ses için kısmi gürültü dozunun bir tahmininin, ölçülen dB(A) değerine kaç dB(A) ekleneceğini önermektedir?

Cevap : B) 10 dB

#20. Dış ortamdan gelen ses dalgalarının karşılaştığı ilk organ aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Kulak kepçesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İşyerlerinde Gürültü Ve Kontrolü 2022-2023 Vize Soruları

1. Hastalık, yaralanma, yaş veya yoğun gürültüye maruz kalma nedeniyle işitme eşiğinde artış, aşağıdaki terimlerin hangisi ile ifade edilir?

A) İşitebilirlik eşiği
B) Son duyum noktası
C) Eşdeğer gürültü
D) Akustik eşik
E) İşitme kaybı

Cevap : E) İşitme kaybı

2. “….. şiddetindeki sese ağrı eşiği denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 200 Pa
B) 200 Leq
C) 20 Leq
D) 200 dB
E) 20 PA

Cevap : A) 200 Pa

3. Gürültü yönetmeliğine göre en düşük maruziyet eylem değeri kaç desibeldir?

A) 87
B) 83
C) 85
D) 80
E) 75

Cevap : D) 80

4. Hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer alır?

A) Besin sağlığı
B) Radyasyonla savaş
C) Endüstri sağlığı
D) Aşılama
E) Konut sağlığı

Cevap : D) Aşılama

5. Her biri ayrı ayrı 85 dB gürültüye neden olan dört makine, aynı çalışma ortamında birlikte çalıştırıldıklarında kaç dB gürültüye neden olurlar?

A) 85 dB
B) 340 dB
C) 91 dB
D) 170 dB
E) 88 dB

Cevap : C) 91 dB

6. Dış ortamdan gelen ses dalgalarının karşılaştığı ilk organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kulak kepçesi
B) Çekiç
C) Kulak
D) Korti organı
E) Kulak zarı

Cevap : A) Kulak kepçesi

7. Frekans ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dalga boyu kisa ise frekans yüksektir.
B) Birim zamanda titreşim sayısıdır.
C) Dalga boyu uzun ise frekans düşüktür.
D) Frekans birimi (Hz) dir.
E) Dalga boyu ne kadar kısa ise birim zamana o kadar az dalga sığar.

Cevap : E) Dalga boyu ne kadar kısa ise birim zamana o kadar az dalga sığar.

8. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer almaz?

A) Çevre kirliliği
B) Kişisel hijyen
C) Erken tanı
D) Aile planlaması
E) Sağlık eğitimi

Cevap : A) Çevre kirliliği

9. Aşağıdakilerden hangisi odyometre sınıflaması içerisinde yer almaz?

A) Kopyalama odyometresi
B) Yüksek frekans odyometresi
C) Otomatik odyometre
D) Serbest alan odyometresi
E) Tarama odyometresi

Cevap : A) Kopyalama odyometresi

10. Aşağıdakilerden hangisi gürültüye bağlı sağlık sorunları arasında yer almaz?

A) Endüstriyel işitme kayıpları
B) Yorgunluk, baş ağrısı ve kafada sersemlik
C) Erkeklerde kas, iskelet rahatsızlıkları
D) Konsantrasyon zayıflığı
E) Gürültüye bağlı hipertansiyon

Cevap : C) Erkeklerde kas, iskelet rahatsızlıkları

11. Odyometrik ölçümde hava yolu iletim Testinde sandart olarak hangi frekans arasında ölçüm yapılır?

A) 0-18000 Hz
B) 0-120 Hz
C) 125-8000 Hz
D) 1000-4000 Hz
E) 100-8000 Hz

Cevap : C) 125-8000 Hz

12. Aşağıdakilerden hangisi İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken dikkate alınmaz?

A) İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgiler
B) Anlık darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
C) Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığı
D) Sağlık gözetiminde elde edinilen geçmiş bilgiler
E) Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığı

Cevap : D) Sağlık gözetiminde elde edinilen geçmiş bilgiler

13. Gürültüye maruz kalan kulakta en çok hasar gören kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örs
B) Çekiç
C) Kulak zarı
D) İşitme sinirleri
E) Koklea

Cevap : E) Koklea

14. Normal konuşma esnasında seslerinin desibel aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 70-85
B) 90-100
C) 20-25
D) 50-70
E) 20-40

Cevap : D) 50-70

15. Normal işiten kişilerin duymaya başladığı belirli bir frekans için ses basınç seviyesine …..denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) desibel
B) işitilebilirlik eşiği
C) absordsiyonik eşik
D) absorpsiyon eşiği
E) akustik eşik

Cevap : B) işitilebilirlik eşiği

16. Akustik bir ortamdan geçerken ses enerjisinin başka bir enerji formuna yayılması hangi terim ile ifade edilir?

A) Kırılım eşiği
B) Geçirgenlik
C) Absorpsiyon
D) Doz yüzdesi
E) İşitebilirlik

Cevap : C) Absorpsiyon

17. Aşağıda yer alan hastalık şikâyetlerinin hangisinde odyolojik değerlendirme önerilmez?

A) İşitme kaybı
B) Vertigo
C) Konuşma bozukluğu
D) Tinnitus
E) Eklem ağrısı

Cevap : E) Eklem ağrısı

18. Bedensel kalıcı bozukluk ve engelliliklerin düzeltilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla verilen hizmetler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlığın geliştirilmesi
B) Tıbbi rehabilitasyon
C) Sağlık hizmeti
D) Birincil koruma
E) Sosyal rehabilitasyon

Cevap : B) Tıbbi rehabilitasyon

19. Maskeli işitme eşiklerinin işaretlenmesinde sağ kulak için hangi renk ve sembol kullanılır?

A) Kırmızı “>”
B) Kırmızı “[”
C) Kırmızı “]”
D) Mavi “[”
E) Kırmızı “<”

Cevap : B) Kırmızı “[“

20. ISO, çekiçleme ve perçinleme gibi bir dizi impulse ses için kısmi gürültü dozunun bir tahmininin, ölçülen dB(A) değerine kaç dB(A) ekleneceğini önermektedir?

A) 3 dB
B) 10 dB
C) 25 dB
D) 20 dB
E) 5 dB

Cevap : B) 10 dB

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans facebook iş sağlığı ve güvenliği

İşyerlerinde Gürültü Ve Kontrolü 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!