auzefİş Hijyeniİş Sağlığı ve Güvenliği

İş Hijyeni 2022-2023 Vize Soruları

İş Hijyeni 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : B) Kaşındırıcıdır

#2. Aşağıdakilerden hangisi günde 8 saat ve haftada 40 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına izin verilen ve çalışanların sağlıklarını bozmayacak maksimum konsantrasyondur?

Cevap : C) TLV-TWA (Time Weighted Average)

#3. I. Asbest II. Arsenik III. Kurşun IV. Silikoz V. Berilyum Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangilerinin tozları kanserojen toz grubuna girer?

Cevap : A) I, II, ve V

#4. Aşağıdakilerden hangisi temiz havanın tanımıdır?

Cevap : D) CO₂ miktarının binde birin üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi hava basıncının değişimi sonucunda oluşabilecek kronik zarardır?

Cevap : C) Kemik nekrozu

#6. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından oturarak çalışmalarda önerilen sıcaklık aralığıdır?

Cevap : C) 18-21 °C

#7. "Desibel cinsinden ..... işitme eşiği, ..... ağrı eşiğidir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) 0 dB/120 dB

#8. Aydınlatma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Sağ elini kullanan kişi için ışık arka ve sağdan gelmelidir.

#9. I. Bakteri II. Aşırı Gürültü III. Mantar Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sağlığı tehdit eden tehlikeler sınıflandırılmasında biyolojik tehlikeler sınıfına girer?

Cevap : C) I ve III

#10. I. Asbest II. Kadmiyum III. Silika IV. Kurşun Yukarıdaki tozlardan hangisi veya hangileri akciğer hücrelerinde fibrozise yol açar?

Cevap : B) I ve III

#11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işyerinde sağlığa olumsuz etki edebilecek fiziksel etmenlerden biri değildir?

Cevap : D) Mobbing

#12. Aşağılardakilerden hangisi iyonlaştırıcı ışınların neden olabileceği ciddi hastalıklardan biri değildir?

Cevap : B) Akut bakteriyel sistit

#13. Titreşim yönetmeliğine göre 8 saatlik çalışma süresinde el-kol ve tüm vücut titreşimi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Cevap : D) 5 m/s² ve 1.15 m/s²

#14. Aşağıdakilerden hangisi korpüsküler ışın grubuna girmez?

Cevap : A) X ışınları

#15. "Tüm vücut titreşiminde ..... ve el-kol titreşiminde ..... aralıklarındaki frekansları hissedebilir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) 1-80 Hz / 1-1000 Hz

#16. İşyerinde tehlikeleri önleyici kontrol yöntemlerinden biri de kirliliğin dağılmasını önlemektir. Aşağıda bahsedilen yöntemlerden hangisi kirliliğin dağılmasını önlemede kullanılmaz?

Cevap : B) Tehlikeli makine/tesisatı olan işyerlerinin tümüyle açık duruma getirilmesi

#17. Aşağıdakilerden hangisi kömür tozlarının sebep olduğu pnömokonyoza verilen isimdir?

Cevap : A) Antrakoz

#18. Akut ışın sendromu için yükümlülük süresi kaç aydır?

Cevap : E) 2

#19. "Kulağımız aynı şiddetteki iki sesi tiz ve bas şeklinde ayırt edebilir. Bu özellik sesin yüksekliğidir. Sesin frekansı ..... ses tizleşir, frekansı ..... pesleşir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) yükseldikçe / düştükçe

#20. Bir ortamda hava akım hızı kaç m/sn'yi geçerse rahatsız edici olur?

Cevap : E) 0.5 m/sn

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İş Hijyeni 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Çok kolay alevlenir
B) Kaşındırıcıdır
C) Kolay alevlenir
D) Toksiktir (Zehirli)
E) Alevlenir

Cevap : B) Kaşındırıcıdır

2. Aşağıdakilerden hangisi korpüsküler ışın grubuna girmez?

A) X ışınları
B) Alfa ışınları
C) Nötron ışınları
D) Beta ışınları
E) Proton ışınları

Cevap : A) X ışınları

3. Titreşim yönetmeliğine göre 8 saatlik çalışma süresinde el-kol ve tüm vücut titreşimi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) 2.5 m/s² ve 1.15 m/s²
B) 5 m/s² ve 1.30 m/s²
C) 5 m/s² ve 1 m/s²
D) 5 m/s² ve 1.15 m/s²
E) 2.5 m/s² ve 1.30 m/s²

Cevap : D) 5 m/s² ve 1.15 m/s²

4. Aşağıdakilerden hangisi temiz havanın tanımıdır?

A) CO₂ miktarının milyonda birin üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir.
B) CO₂ miktarının yüz binde birin üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir.
C) CO₂ miktarının yüzde birin üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir.
D) CO₂ miktarının binde birin üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir.
E) CO₂, miktarının on binde birin üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir.

Cevap : D) CO2 miktarının binde birin üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir.

5. I. Asbest
II. Arsenik
III. Kurşun
IV. Silikoz
V. Berilyum
Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangilerinin tozları kanserojen toz grubuna girer?

A) I, II, ve V
B) Yalnız III
C) II ve IV
D) Yalnız I
E) I ve III

Cevap : A) I, II, ve V

6. “Tüm vücut titreşiminde ….. ve el-kol titreşiminde ….. aralıklarındaki frekansları hissedebilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1-60 Hz / 1-1000 Hz
B) 1-80 Hz / 1-2000 Hz
C) 1-80 Hz / 1-3000 Hz
D) 1-80 Hz / 1-1000 Hz
E) 1-60 Hz/1-2000 Hz

Cevap : D) 1-80 Hz / 1-1000 Hz

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işyerinde sağlığa olumsuz etki edebilecek fiziksel etmenlerden biri değildir?

A) Noniyonize ışınlar
B) Gürültü
C) Basınçlı hava
D) Mobbing
E) Vibrasyon

Cevap : D) Mobbing

8. Aşağılardakilerden hangisi iyonlaştırıcı ışınların neden olabileceği ciddi hastalıklardan biri değildir?

A) Akciğer kanseri
B) Akut bakteriyel sistit
C) Deri ve mukoza hastalıkları
D) Tiroid kanseri
E) Akut ışın sendromu

Cevap : B) Akut bakteriyel sistit

9. Aşağıdakilerden hangisi hava basıncının değişimi sonucunda oluşabilecek kronik zarardır?

A) Öfori
B) Derialtı amfizem
C) Kemik nekrozu
D) Baş ağrısı
E) Kulak ağrısı

Cevap : C) Kemik nekrozu

10. I. Asbest
II. Kadmiyum
III. Silika
IV. Kurşun
Yukarıdaki tozlardan hangisi veya hangileri akciğer hücrelerinde fibrozise yol açar?

A) III ve IV
B) I ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) II ve IV

Cevap : B) I ve III

11. Akut ışın sendromu için yükümlülük süresi kaç aydır?

A) 9
B) 6
C) 3
D) 1
E) 2

Cevap : E) 2

12. İşyerinde tehlikeleri önleyici kontrol yöntemlerinden biri de kirliliğin dağılmasını önlemektir.
Aşağıda bahsedilen yöntemlerden hangisi kirliliğin dağılmasını önlemede kullanılmaz?

A) Kirli havanın bölgesel olarak emilerek ortamdan uzaklaştırılması
B) Tehlikeli makine/tesisatı olan işyerlerinin tümüyle açık duruma getirilmesi
C) Özellikle tozlu işyerlerinde ıslak (yaş) yönteminin kullanılması
D) Tehlikeleri önleyici kontrol yöntemleri ile ilgili çalışanlara eğitim verilmesi
E) Tehlikeli iş yapılan işyerinin diğer işyerlerinden fiziken ayrılması

Cevap : B) Tehlikeli makine/tesisatı olan işyerlerinin tümüyle açık duruma getirilmesi

13. Aydınlatma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Sağ elini kullanan kişi için ışık arka ve sağdan gelmelidir.
B) Çalışma alanında keskin gölgeler olmamalıdır.
C) Yapay aydınlatma doğal aydınlatmanın yakınında olmalıdır.
D) Ortamdaki aydınlatmada titreşim (pırıldama) olmamalıdır.
E) Aydınlatma araçlarından çıkan ışınlar doğrudan veya yansıyarak göze gelmemelidir.

Cevap : A) Sağ elini kullanan kişi için ışık arka ve sağdan gelmelidir.

14. Aşağıdakilerden hangisi kömür tozlarının sebep olduğu pnömokonyoza verilen isimdir?

A) Antrakoz
B) Silikoz
C) Asbestoz
D) Berilyoz
E) Stannoz

Cevap : A) Antrakoz

15. Bir ortamda hava akım hızı kaç m/sn’yi geçerse rahatsız edici olur?

A) 0.4 m/sn
B) 0.1 m/sn
C) 0.15 m/sn
D) 0.2 m/sn
E) 0.5 m/sn

Cevap : E) 0.5 m/sn

16. Aşağıdakilerden hangisi günde 8 saat ve haftada 40 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına izin verilen ve çalışanların sağlıklarını bozmayacak maksimum konsantrasyondur?

A) CAS No (Chemical Abstract Service Number)
B) TLV-C (TLV – Ceiling)
C) TLV-TWA (Time Weighted Average)
D) TLV-STEL (Short Term Exposure Limit)
E) MAC ((Müsaade edilen Azami Konsantrasyon)

Cevap : C) TLV-TWA (Time Weighted Average)

17. I. Bakteri
II. Aşırı Gürültü
III. Mantar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sağlığı tehdit eden tehlikeler sınıflandırılmasında biyolojik tehlikeler sınıfına girer?

A) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız I

Cevap : C) I ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından oturarak çalışmalarda önerilen sıcaklık aralığıdır?

A) 20-22 °C
B) 19-23 °C
C) 18-21 °C
D) 21-24 °C
E) 22-25 °C

Cevap : C) 18-21 °C

19. “Desibel cinsinden ….. işitme eşiği, ….. ağrı eşiğidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 10 dB/100 dB
B) 40 dB / 70 dB
C) 20 dB/90 dB
D) 30 dB / 80 dB
E) 0 dB/120 dB

Cevap : E) 0 dB/120 dB

20. “Kulağımız aynı şiddetteki iki sesi tiz ve bas şeklinde ayırt edebilir. Bu özellik sesin yüksekliğidir. Sesin frekansı ….. ses tizleşir, frekansı ….. pesleşir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yükseldikçe / sabit kaldıkça
B) sabit kaldıkça / düştükçe
C) düştükçe / sabit kaldıkça
D) düştükçe / yükseldikçe
E) yükseldikçe / düştükçe

Cevap : E) yükseldikçe / düştükçe

Auzef iş sağlığı ve güvenliği
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

İş Hijyeni 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!