İtibar Yönetimi

Auzef İtibar Yönetimi Deneme Sınavları

Vize Final
2023 Vize Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

İtibar Kavramı
Kurumsal İtibarın Oluşturulması
Kurumsal İtibarın Yönetilmesi Ve Halkla İlişkiler
Kurum Kültürü
Kurum İmajı
Kurumsal İletişim
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İtibar Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar: Kriz
Kriz Yönetim Stratejileri
Kriz İletişimi
İtibar Ve Algılama Yönetimi
İtibar Ve Sorun Yönetimi
İtibar Yönetimi Ve Sponsorluk Uygulamaları
İtibar Yönetimi Ve Etik Değerler

Auzef Marka İletişimi

Auzef İtibar Yönetimi

İtibar Yönetimi 2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi itibar sahibi olmak isteyen kurumun yapması gerekenlerden bir değildir?

Cevap : Çalışan sayısını sınırlamalı

2. “…….. anlayışını benimseyen, toplumun sorunlarının çözümüne katkı sunan kurum ve kuruluşla

r, daha kolay itibar elde edebilmekte, kamuoyu sadece kar amacı gütmeyen kurumlara karşı büyük bir güven ve saygı beslemektedir.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Sosyal sorumluluk

3. Aşağıdakilerden hangisi kurum imajı oluşturulurken daha hazırlık aşamasında belirlenmesi gereken unsurlar arasında yer almaz?

Cevap : Reklamların satışları ne kadar arttırdığının belirlenmesi

4. “Kurumsal sosyal sorumluluk uygulanmalarında kuruluşların soruşturmaya ve araştırmaya açık olmaları, toplumun çıkarlarını gözettikleri konusunda düzenli bir şekilde kamuoyuna açıklamalarda bulunmaları” ilkesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hesapverebilirlik

5. Aşağıdaki unsurlardan hangisinin görüşlerinin kurumsal itibarın oluşumuna doğrudan katkısı bulunmamaktadır?

Cevap : Rakiplerin zaafları

6. Kurumun ürününü kullanmayan ancak kullanma olasılığı olan kişilere ne ad verilir?

Cevap : Potansiyel tüketici

7. “İtibar ……. dayalı bir kavramdır ve kurum imajı ile de doğrudan ilişkilidir.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : algıya

8. Halkla ilişkilerin hangi modelini kullanmak etkili iletişim için daha uygundur?

Cevap : Çift Yönlü Simetrik Model

9. “……… uygulamaları yoluyla kurumun çevre ile iyi iletişim kurmasının sağlanması, kuruma itibar, saygınlık ve güven olarak geri dönmektedir.”
Yukarıdaki boşluk için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Satış

10. Aşağıdakilerden hangisi “Kontrol edilebilir kurumsal iletişim” kapsamında yer alır?

Cevap : Organizasyonel iletişim

11. “Kurum ve kuruluşları değerli kılan ve farklı olmalarını sağlayan artık sadece ürettikleri mal ya da sundukları hizmetin kalitesi değil; ……….. kattıkları, kazandırdıkları değerdir.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : topluma

12. Halkla ilişkiler yoluyla kurumsal imaj oluşturmak isteyen bir kurum için aşağıdakilerden hangisi diğerlerine öre daha az önemlidir?

Cevap : Etkinliklerini 5 yıldızlı otellerde yapmak

13. Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün çalışanlara benimsetilmesinde ve ortak dil-davranış oluşturulmasında diğerlerinden çok daha önemlidir?

Cevap : İletişim

14. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının önemli ilkeleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

Cevap : Valilik onayı

15. Kurum kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kurum kültürü hiçbir krizden etkilenmez

16. “Özel sektörde ürün ve hizmet üreten kuruluşlar için …….., ürün ve hizmetlerin satın alınması ve başkalarına tavsiye edilmesidir.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Pazarlama, Marka, Müşteri değeri, İletişim, Motivasyon

17. Aşağıdakilerden hangisi itibarını etkin şekilde yönetmek isteyen kurumların cevabını bulmak zorunda olduğu sorulardan biri değildir?

Cevap : Gerçekten önemli olan, hangi paydaşlarımızın zihin payıdır?

18. Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün boyutlarından bir değildir?

Cevap : Bireysel inisiyatif

19. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın oluşturulmasında yöneticilerin yapabileceklerinden biri değildir?

Cevap : Çalışanların yıllık izinlerini düzenleyebilir

20. Aşağıdakilerden hangisi itibar yönetiminde diğerlerinden daha az önemlidir?

Cevap : Kurum binalarının renkleri

İtibar Yönetimi

 

Marka İletişimi Açık Lise Telegram Grubu
İtibar Yönetimi Auzef İtibar Yönetimi Ders kitabı pdf

Auzef Ders kitabı

Auzef Marka İletişimi TELEGRAM GRUBU MARKA İLETİŞİMİ-min

 

Auzef çıkmı Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!