Kampüs Rekreasyonu

Kampüs Rekreasyonu

Auzef Kampüs Rekreasyonu Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Final Deneme -5
Final Deneme -6
Final Deneme -7
Final Deneme -8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite -1 Ünite -5
Ünite -2 Ünite -6
Ünite -3 Ünite -7
Ünite -4 Ünite -8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Kampüs Rekreasyonu

 

1. Aşağıdakilerden hangisi serbest zaman ve rekreasyon ile ilgili en doğru ifadedir?

A) Serbest zaman ve rekreasyon birbirine çok uzak kavramlar olmakla birlikte, aralarında önemli bir fark bulunmaktadır.
B) Serbest zaman ve rekreasyon birbirine çok uzak kavramlar olmakla birlikte, aralarında önemli bir fark bulunmamaktadır.
C) Serbest zaman ve rekreasyon birbirine çok yakın kavramlar olmakla birlikte, aralarında önemli bir fark bulunmaktadır.
D) Serbest zaman ve rekreasyon birbirine çok yakın kavramlar olmakla birlikte, aralarında önemli bir fark bulunmamaktadır.

Cevap : C) Serbest zaman ve rekreasyon birbirine çok yakın kavramlar olmakla birlikte, aralarında
önemli bir fark bulunmaktadır.

2. Aşağıdakilerden hangisi rekreasyonun özelliklerinden değildir?

A) Günlük yaşamın rutininden bir ayrılma veya uzaklaşma sağlamalıdır
B) Özgürce seçilmelidir
C) Zevk alınmalıdır
D) Para kazancı sağlamalıdır

Cevap : D) Para kazancı sağlamalıdır

3. Rekreasyon sınıflandırması yapılırken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

A) Kişinin ekonomik durumu
B) Kişinin amaçları
C) Kişinin zevkleri
D) Kişinin istekleri

Cevap : A) Kişinin ekonomik durumu

4. Rekreasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Ciddi ve belli amaçları olan bir aktivitedir
B) Yer, zaman ve insana bağlı sınırlamalara tâbi değildir
C) Katılımcıya kişisel ve toplumsal özellik kazandırır
D) Haz ve neşe sağlamaz

Cevap : D) Haz ve neşe sağlamaz

5. Aşağıdakilerden hangisi amaçlarına göre rekreasyon sınıflandırmasında yer almaz?

A) Sportif Amaçlı Yapılan
B) Uluslararası Rekreasyon
C) Turizm Amaçlı Yapılan
D) Kültürel Amaçlı Yapılan

Cevap : B) Uluslararası Rekreasyon

6. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlarına göre rekreasyon sınıflandırmasında yer almaz?

A) Zamana Göre Rekreasyon
B) Sosyal rekreasyon,
C) Ticari rekreasyon,
D) Estetik rekreasyon

Cevap : A) Zamana Göre Rekreasyon

7. Aşağıdakilerden hangisi açık alan rekreasyonudur?

A) Kano
B) Basketbol
C) Voleybol
D) Buz hokeyi

Cevap : A) Kano

8. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alan rekreasyonudur

A) paraşüt
B) yamaç paraşütü
C) piknik
D) basketbol

Cevap : D) basketbol

9. Aşağıdakilerden hangisi kırsal rekreasyondur?

A) Spor tesislerinde yapılan faaliyetler
B) Sinema
C) Piknik
D) Tiyatro

Cevap : C) Piknik

10. “Rekreatif faaliyet için gerekli alanda bitki örtüsü, Rekreasyon alanının içerdiği bitki örtüsü, su üstü, yabanıl hayat vb. unsurları gerektiren etkinlikler grubudur.” İfadesinde anlatılan hangi rekreasyon çeşididir?

A) Fiziksel Rekreasyon faaliyeti
B) Mental Rekreasyon Faaliyeti
C) Çevresel Rekreasyon Faaliyeti
D) Sosyal Rekreasyon Faaliyeti

Cevap : C) Çevresel Rekreasyon Faaliyeti

 

Lolonolo Auzef Rekreasyon Lisans Telegram Auzef Rekreasyon Lisans

Kampüs Rekreasyonu

Auzef çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Sorular

31;

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!