Klinik Uygulaması

Klinik Uygulaması

Vize Final
Vize Deneme Sınavı Final Deneme Sınavı

Klinik Uygulaması

 

Klinik Uygulaması Deneme Sınavı Soruları

1- Kuşların kaç dakikadan daha fazla süre elle tutulması hipertermiye neden olur?

A) 8
B) 5
C) 10
D) 20
E) 15

Cevap : E) 15

2- Glukoz analizi ve Etanol analizi için hangi tüp kullanılır?

A) Sarı kapaklı jelli tüp
B) Siyah kapaklı tüp
C) Gri kapaklı tüp
D) Yeşil kapaklı tüp
E) Kırmızı kapaklı tüp

Cevap : C) Gri kapaklı tüp

3- “Yuvarlak hafif ovaldir, çekirdek sitoplazmanın büyük kısmını kaplar.”
Yukarıda verilen bilgi hangi hücre tipine aittir?

A) Parabazal hücreler
B) İntermedier hücreler
C) Bazal hücreler
D) Süperfisiyal hücreler
E) Metöstrus (diöstrus) hücreleri

Cevap : A) Parabazal hücreler

4- Kemikler ve yumuşak dokuların (organlar) görüntülenmesini sağlayan ve yaygın olarak kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endoskopi
B) Ekokardiyografi
C) Ultrasonografi
D) Radyografi

Cevap : D) Radyografi

5- Tüberkülin testlerinde ve alerjik testlerde hangi tür uygulama yapılır?

A) Kemik içi Enjeksiyon uygulamaları
B) Deri içi enjeksiyon uygulamaları
C) Periton içi Enjeksiyon uygulamaları
D) Kas içi Enjeksiyon uygulamaları

Cevap : B) Deri içi enjeksiyon uygulamaları

6- İlaçların solunum yolu ile verilmesi ne ile yapılır?

A) İnhalasyon
B) Topikal
C) Sondalanma
D) Nazogastrik Entübasyon
E) Parenteral

Cevap : A) İnhalasyon

7- Kediler muayene için aşağıdakilerden hangi şekilde sabitlenir?

A) Bir havlu ile başı sarılır ve gövde dışarıda bırakılır
B) Yakalık takılarak ısırması engellenir
C) Kulaklarından tutulur ve baş kısmı havaya kaldırılarak sabitlenir
D) Bir preanestezik ile sakinleştirilir
E) Tutma eldiveni ile sabitlenir

Cevap : E) Tutma eldiveni ile sabitlenir

8- Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda vital bulgular arasında yer almaz?

A) Nabız sayısı
B) Kapillar dolum zamanı
C) Abdominal hassiyet
D) Vücut sıcaklığı
E) Solunum sayısı

Cevap : C) Abdominal hassiyet

9- Muhabbet kuşlarının rahatsız edici yönleri nedir?

A) Sesleri
B) Kanat çırpmaları
C) Isırmaları
D) Nefes zorluğu
E) Tüylerinin dökülmesi

Cevap : C) Isırmaları

10- Bir martının zarar verici yönü nedir?

A) Gagası
B) Kanatları
C) Dışkısı
D) Ayakları
E) Telekleri

Cevap : A) Gagası

11- Hamster’ların en tehlikeli özelliği nedir?

A) Bağırma
B) Kusma
C) Tırmalama
D) Isırma
E) Dışkılama

Cevap : D) Isırma

12- Hemogram için aşağıdakilerden hangi çeşit tüp kullanılır?

A) Yeşil kapaklı tüp
B) Mavi kapaklı tüp
C) Kırmızı kapaklı tüp
D) Gri kapaklı tüp
E) Açık mor kapaklı tüp

Cevap : E) Açık mor kapaklı tüp

13- Kedilerde IV enjeksiyon aşağıda belirtilen hangi damardan uygulanmaz?

A) v.jugularis
B) v. sefalika antebrahi
C) v. sefana parva
D) v. subkutanea abdominalis
E) v.aurikularis

Cevap : D) v. subkutanea abdominalis

14- Dişi köpeklerde idrar hangi tip sonda ile alınır?

A) Metal
B) Plastik
C) Kauçuk
D) Tahta
E) Slikon

Cevap : A) Metal

15- Aşağıdakilerden hangisi görüntüleme yöntemlerinden biri değildir?

A) Ultrasonografi
B) Elektrokardiyografi
C) Endoskopi
D) Ekokardiyografi
E) Tomografi

Cevap : B) Elektrokardiyografi

16- Köpeklerde sıvı replasmanı aşağıda beliritlen hangi yolla yapılmaz?

A) IV
B) SC
C) IM
D) IP
E) IO

Cevap : C) IM

17- Hayvanlarlara ilaçlar hangi yollarla verilemez?

A) Oral
B) IV
C) IM
D) Intra skapuler
E) IA

Cevap : D) Intra skapuler

18- Kuşlarda derialtı uygulama için ilk seçim yeri neresidir?

A) Karın bölgesi
B) Skapulalar arası
C) Sırt bölümü
D) Diz ekleminin iç yüzünden
E) Kanat içi

Cevap : D) Diz ekleminin iç yüzünden

19- Kuşlarda hangi kan damardan alınır?

A) Vena tarsalis medialis
B) Vena ulnaris
C) Vena Jugularis
D) Vena tarsalis
E) A.jugularis

Cevap : E) A.jugularis

20- İntranazal uygulamada hangi ilaçlar kullanılır?

A) Antibiyotik
B) Diüretik
C) Mantar ilaçları
D) Antipsikotik
E) Analjezik

Cevap : E) Analjezik

21- Steril eldiven giyme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Steril eldiven giyerken eldivenin parmak kısımları kişiye yakın tarafta olmalıdır
B) Steril eldiven, eller cerrahi teknik ile yıkandıktan sonra giyilmelidir
C) Eldivenin bilekleri, steril önlüğün bileklerinin üzerine kapatılmalıdır
D) Eldivenin dışta kalan kısımlarına dokunulmamalıdır
E) Eldiven paketini yardımcı kişi açabilir

Cevap : A) Steril eldiven giyerken eldivenin parmak kısımları kişiye yakın tarafta olmalıdır

22- Cerrahi el yıkama tekniği kaç kez tekrarlanır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

Cevap : B) 3

23- Cerrahi el yıkama tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Yıkama yaklaşık 4 dakika sürmelidir
B) Yıkamaya dirsekten başlanıp, ele doğru inilmelidir
C) Kurulama elden dirseğe doğru olmalıdır
D) Antiseptik ile yıkandıktan sonra eller durulanmalıdır
E) Eller dirsek hizasının yukarısında tutulur

Cevap : B) Yıkamaya dirsekten başlanıp, ele doğru inilmelidir

24- Steril paket açma ile ilgili olarak hangi bilgi doğrudur?

A) Paketi açmaya kişiye yakın taraftan başlamak doğrudur
B) Paketi açmak için ellerin cerrahi teknik ile yıkanması gerekir
C) Bistüri paketi açıldığında, bistürinin ameliyat sahasına el değmeden düşmesi sağlanır
D) Paketleri açmak için steril eldiven giyme zorunluluğu vardır
E) Paketler yırtılarak açılmalıdır

Cevap : C) Bistüri paketi açıldığında, bistürinin ameliyat sahasına el değmeden düşmesi sağlanır

25- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Cerrahi önlüklerin arka kısmı steril kabul edilir
II. Cerrahi önlüklerin bel bağlarını önlüğü giyen kişi bağlar
III. Önlük omuz hizasından tutulur ve aşağıya doğru açılması sağlanır

A) Sadece I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) Sadece III
E) II ve III

Cevap : D) Sadece III

 

Laborant Ve Veteriner Sağlık Bahar Dönemi Dersleri Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!