Marka İletişimi

Marka İletişimi Soruları Çıkmış Sorular
ve Deneme Sınavları

Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Auzef Grafik Tasarımı Ön Lisans
Sınıf : 2. Sınıf
Ders : Marka İletişimi
Dönem : Bahar Dönemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Marka İletişimi 2022-2023 Vize Soruları (Bahar)

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Grafik Tasarımı Ön Lisans programı öğrencileri için hazırlanmıştır ve lolonolo.com tarafından sunulmuştur. Amacımız, Marka İletişimi dersinin önemli kavramlarını ve stratejilerini açıklayarak öğrencilere bu konularda rehberlik etmek ve onların bu dersle ilgili sınav sorularını etkili bir şekilde çözebilmelerine yardımcı olmaktır.

Marka Konumlandırma ve İletişimi

Marka konumlandırma, bir markanın tüketici zihnindeki pozisyonunu belirleme sürecidir. Bu süreç, markanın pazardaki diğer markalardan farkını ve değerini vurgulamayı amaçlar. Kullanıcıya göre konumlandırma stratejisi, markanın belirli bir kullanıcı grubunun ihtiyaç ve beklentilerine nasıl yanıt verdiğini vurgular.

Marka Sadakati ve Bağlılık

Marka sadakati, tüketicilerin bir markaya sürekli olarak bağlı kalması ve tercih etmesidir. Bağlılık ölçütü, tüketicilerin markayla olan bütünleşmesini ve diğer kullanıcılarla iletişim kurma istekliliğini içerir. Bu, markanın müşteri ilişkileri yönetimi için kritik bir faktördür.

Marka Kişiliği ve Arketipler

Marka kişiliği, bir markanın insan benzeri özelliklerle tanımlanmasıdır. Jung tarafından geliştirilen arketip kavramı, marka kişiliğinin oluşturulmasında kullanılan temel bir yaklaşımdır. Arketipler, markaların daha derin ve duygusal bir bağ kurmasına olanak tanır.

Markanın Fonksiyonları

Markalar, tüketicilere yönlendirme ve tanıtma gibi önemli fonksiyonlar sunar. Bu, tüketicilerin pazardaki ürünler arasından bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olur ve markanın değer önerisini netleştirir.

Duygusal Satış Önermesi

1960’larda, markaların duygusal satış önermesine yönelik stratejiler geliştirmesi popüler hale gelmiştir. Bu, markaların tüketicilerle duygusal düzeyde bağ kurmayı hedeflediği bir yaklaşımdır.

Marka Farkındalığı ve Baskınlığı

Marka farkındalığı, tüketicilerin bir markayı tanıma ve hatırlama kapasitesidir. Marka baskınlığı, tüketicinin belirli bir ürün kategorisinde akla ilk gelen markayı ifade eder.

Marka İmajı ve Değeri

Markanın imajı, tüketicilerin markayla ilişkilendirdiği duygular ve düşüncelerdir. Marka değeri ise, bir markanın maddi olmayan varlıklarının toplam değeridir ve şirket birleşmeleri veya satın almaları sırasında önemli bir faktördür.

Tüketici Tercihleri ve Karar Süreçleri

Tüketici tercihlerini etkileyen faktörler arasında bilişsel süreçler yer alır. Bu süreçler, markanın tüketiciler üzerindeki etkisinin algılanması ve işlenmesiyle ilgilidir. Tüketicilerin bilgi arayışı, marka kimliği, benzersizlik ve markanın rakiplerinden farklılaşması gibi kavramlar, tüketici karar verme sürecinde önemli rol oynar.

Marka İletişimi Stratejileri

Marka mesajına yönelik iletişim, reklam kampanyaları ve ünlü kullanımı gibi çeşitli stratejilerle gerçekleştirilir. Bu stratejiler, markanın hedef kitlesiyle etkili bir şekilde iletişim kurmasını ve marka değerini artırmasını sağlar.

Bu makale, marka iletişimi ve konumlandırma stratejilerinin temel kavramlarını özetlemektedir. Lolonolo.com olarak, açıköğretim öğrencilerinin bu dersle ilgili sınav sorularına hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla bu kaynağı sunmaktayız. Öğrencilerin bu makaleyi dikkatlice incelemeleri ve ders materyalleriyle birlikte kullanmaları önerilir.

Marka İletişimi 2022-2023 Vize Soruları (Bahar)

1. Aşağıdakilerden hangisi bir deterjan markasının kumaş dokularının katmanlarına girerek en zorlu lekeler de bile temizlik sağladığına yönelik yarara vurgu yaparak gerçekleştirdiği marka konumlandırma stratejisidir?

Cevap : Kullanıcıya göre konumlandırma

2. Marka sadakatinin ….. ölçütü; tüketicilerin markayı kendilerinin bir parçası olarak görmeleri, onunla bütünleşmeleri ve markanın diğer kullanıcıları ile iletişime geçme isteği içinde bulunmalarıdır. İfadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlana bilmektedir?

Cevap : Bağlılık

3. Marka kişilik türlerinin açıklanmasında başvurulan arketip kavramı hangi araştırmacı tarafından ortaya atılmıştır?

Cevap : Jung

4. Markaların tüketiciler açısından yerine getirdiği fonksiyonlardan hangisi, Marka, tüketicinin pazardaki bir çok ürün arasından birini tercih etmesinde kolaylık sağlayan özet bilgiler sunarak ürünler arasındaki farkların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Şeklinde açıklanabilmektedir?

Cevap : Yönlendirme ve Tanıtma fonksiyonu

5. 1960’ larda, markaların….. anlayışına yönelmesi söz konusu olmuştur. İfadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlana bilmektedir ?

Cevap : Duygusal satış önermesi

6. Tüketiciye bir ürün ya da hizmet kategorisi söylenerek bu kategori içinden hangi markalar aklınıza geliyor? sorusu yönetildiğinde marka farkındalık seviyelerinden hangisinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır?

Cevap : Marka baskınlığı

7. Aşağıdakilerden hangisi markanın rasyonel boyutuna oluşturmaktadır?

Cevap : İmaj

8. Aşağıdaki bağlılık türlerinden hangisi tüketicilerin markanın getirdiği yararlar konusunda tamamen ikna olması ile ortaya çıkmaktadır?

Cevap : Bölünmemiş bağlılık

9. Kişilik tiplerinden hangisi değişim ve pratik uygulamaları kısa yoldan elde etmeyi, mucizevi sonuçlara ulaşmayı vaat etmekte ve tüketicileri bu hayalle beslemektedir?

Cevap : Sihirbaz

10. Değiştirmelerinde ya da şirket birleşmelerinde ne kadar bir paraya denk geldiğinin hesaplanmasında, sahip olduğu maddi varlıkların yanı sıra sahip olduğu markaların da sürece dahil edilmesi durumu aşağıdaki marka bileşenlerinden hangisi doğrultusunda ele alınabilmektedir?

Cevap : Marka değeri

11. Aşağıdakilerden hangisi tüketici tercihini açıklayan klasik modelin ikinci aşamasını oluşturmaktadır?

Cevap : Bilgi arayışı

12. Aşağıdaki marka unsurlarından hangisi markaların ne olduklarını, diğer markalardan neden farklı olduklarını anlatma amacına yönelik oluşturulmaktadır?

Cevap : Marka kimliği

13. Markaların, öncelikle, kendi söylemek istediği özelliğin daha önce söylenilmediği bir pazar bölümü bulması gerekliliği konumlandırma mesajının sahip olması gereken hangi özellik kapsamında yer almaktadır?

Cevap : Benzersizlik

14. Aşağıdaki Türk tüketicilerin marka tercihlerini etkileyen nedenlerden hangisinde istenen tutumların oluşması için algısal ve kognitif bariyerler oluşturulmaktadır?

Cevap : Bilişsel süreç

15. Markaya ilişkin somut ve soyut ayırt edici nitelikleri tüketicilere iletilmesini sağlama unsuru, marka çağrışımlarının hangi işlevi kapsamında yer almaktadır?

Cevap : Markanın rakiplerinden farklılaşmasını sağlama

16. Reklam kampanyaları unsuru marka oluşturmaya yönelik modelinin hangi aşaması kapsamında yer almaktadır?

Cevap : Marka mesajına yönelik iletişim

17. Aşağıdaki unsurlardan hangisi Chernatony tarafından geliştirilen marka kimliği modelinin hedef kitlelerin mevcut ve istenen öz imajını yansıtma şeklinde açıklanabilecek bir unsurudur?

Cevap : Marka kültürü ve vizyonu

18. Marka konumlandırma kararları kaç farklı yönden ele alınabilmektedir?

Cevap : Yedi

19. Marka konumlandırma aşamasında sorulması gereken sorulardan hangisinin yanıtı markanın hedef kitlesini tanımlamaya yöneliktir?

Cevap : Marka kimin içindir?

20. Aşağıdaki marka bileşenlerinden hangisi tüketicilerin aynı gereksinimi karşılamaya aday bir grup marka içerisinden bir tanesi üzerine karar kılmasını ve satın alma davranışını gerçekleşmesine açıklanmaktadır?

Cevap : Marka Tercihi

21. Ünlü kullanımı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi kapsamında marka çağrışımı oluşturmaya örnek olarak gösterilmiştir?

Cevap : Bütünleşik Yakşımı

22. Şirketlerin değiştirmelerinde ya da şirket birleşmelerinde ne kadar bir paraya denk geldiğinin hesap durumu aşağıdaki marka bileşenkerindenhangisi doğrultusunda ele alınabilmektedir?

Cevap : Marka Değeri

Marka İletişimi 2022-2023 Vize Soruları (Bahar)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Grafik Tasarımı Ön Lisans
Sınıf : 2. Sınıf
Ders : Marka İletişimi
Dönem : Bahar Dönemi
Marka İletişimi Üniteler
Marka Kavramının Ortaya Çıkışı Ve Kapsamı
Marka Kimliği Ve Marka İmajı
Marka Farkındalığı Ve Marka Çağrışımı
Marka Değeri Ve Marka Kişiliği
Marka Tercihi Ve Marka Sadakati
Marka Konumlandırma
Markalama Süreci
Markalama Stratejileri
Marka İletişimi
Marka İletişiminin Unsurları: Halkla İlişkiler
Marka İletişiminin Unsurları: Reklam
Marka İletişiminin Unsurları: Kişisel Satış Ve Doğrudan Pazarlama
Marka İletişiminin Unsurları: Satın Alma Noktası İletişimi Ve Satış Geliştirme
Marka İletişiminde İletişim Araçlarının Kullanımı

Auzef Marka İletişimi

Marka İletişimi Soruları

Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM GRUBU MARKA İLETİŞİMİ-min

 

Auzef çıkmı Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!