Müzecilik : Dünya ve Türkiye Müzeleri

Vize Final
2019 Vize Soruları 2022-2023 Bütünleme Soruları
2019 Bütünleme Soruları

Müzecilik : Dünya ve Türkiye Müzeleri

Müzecilik Dünya ve Türkiye Müzeleri Auzef Müzecilik: Dünya ve Türkiye Müzeleri Ders Kitabı PDF

Auzef Müzecilik: Dünya ve Türkiye Müzeleri Ders Kitabı

 

Müzecilik: Dünya ve Türkiye Müzeleri 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Hangisi Europa Nostra Ödülü’nü almıştır?

A) Koyunoğlu Müzesi
B) Bursa Kent Müzesi
C) Sakıp Sabancı Müzesi
D) İstanbul Modern
E) Sadberk Hanım Müzesi

Cevap : E) Sadberk Hanım Müzesi

2. Mısır Arkeoloji Müzesi’ni kurup arkeolojide sistemli ve denetimli bir dönemin başlamasını sağlayan kişi kimdir?

A) Howard Carter
B) Austen Henry Layard
C) Auguste Mariette
D) Giovanni Battista Belzoni
E) Jean-Francoise Champoliion

Cevap : C) Auguste Mariette

3. Bursa Merinos Sanayi Müzesi’nin bulunduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sümerbank İpek Dokuma Fabrikası
B) Merinos Yünlü Müessesesi
C) Eski Arkeoloji Müzesi
D) Eski İpek Fabrikası
E) Basma Sanayii Müessesesi

Cevap : B) Merinos Yünlü Müessesesi

4. Madam Tussauds Müzesi hangi şehirde bulunmaktadır?

A) Paris
B) Madrid
C) Londra
D) Roma
E) Münih

Cevap : C) Londra

5. Hangisi askeri müzelerde bulunması gereken Türk ve yabancı devletlere ait kültürel varlıklardan değildir?

A) Türk askeri tarihine ait kıyafetler
B) Her türlü maket ve mankenler
C) Askeri madalya, nişan, rozet, şilt, fors ve sancaklar
D) Personel ve harp silahları, araç ve gerçeleri üzerindeki resmi aksesuarlar
E) Geçmişten günümüze her türlü harp, silah, araç ve gereçler

Cevap : B) Her türlü maket ve mankenler

6. Sanatçı ve zanaatçı ayrımının en net biçimde ortaya çıktığı yüzyıl hangisidir?

A) 19. yy.
B) 16. yy.
C) 17. yy.
D) 15. yy.
E) 18. yy.

Cevap : E) 18. yy.

7. 17.yy.’da müzecilik anlayışının temelini oluşturan toplama ve saklama gibi temel olguların dışında hangi unsur belirleyici olmuştur?

A) Doğa olgusunu işlemek
B) Dini olguları kullanmak
C) Bilgi akışını sağlamak
D) Sınıf farklılıklarını aktarmak
E) Yazılı bilgileri vurgulamak

Cevap : C) Bilgi akışını sağlamak

8. Ülkemizde bir müze binası olarak cumhuriyet sonrasında inşa edilmiş ilk yapı hangisidir?

A) Eski Şark Eserleri
B) İstanbul Arkeoloji Müzeleri
C) Çinili Köşk
D) Tahtakuşlar Etnoğrafya Müzesi
E) Ankara Etnoğrafya Müzesi

Cevap : E) Ankara Etnoğrafya Müzesi

9. Antalya Arkeoloji Müzesi’nin kurulmasına öncülük eden kimdir?

A) Halil Edhem Eldem
B) Hamit Zübeyr Koşay
C) Osman Hamdi Bey
D) Ekrem Hakkı
E) Süleyman Fikri Erten

Cevap : E) Süleyman Fikri Erten

10. Ankara Etnoğrafya Müzesi’nin mimarı kimdir?

A) Arif Hikmet Koyunoğlu
B) Sedat Hakkı Eldem
C) J.Meszaroş
D) Halil Ethem
E) Ahmet Fethi Paşa

Cevap : A) Arif Hikmet Koyunoğlu

11. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Arkeoloji Müzeleri için söylenemez?

A) Aynı bahçeyi paylaşan üç binadan oluşur
B) Bir imparatorluk müzesidir
C) İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı adıyla bir yayın çıkartır
D) İdari yönden özel müzeler grubuna girer
E) Ülkemizin en eski müzesidir

Cevap : D) İdari yönden özel müzeler grubuna girer

12. Niçin Hüseyin Rahmi Gürpınar için bir müze ev yapılmıştır?

A) Vasiyet ettiği için
B) Adada yaşadığı evde vefat ettiği için
C) Evinde değerli eşyalar olduğu için
D) Önemli bir yazar olduğu için
E) Güzel bir ev olduğu için

Cevap : D) Önemli bir yazar olduğu için

13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde “müze” için kullanılan terimlerden değildir?

A) Müze
B) Meskukat
C) Numunehane
D) Müzehane
E) Mecmua

Cevap : B) Meskukat

14. “Mecmua-i Asar-ı Atika” ne demektir?

A) Eski eserler koleksiyonu
B) Eski silahlar koleksiyonu
C) Eski eserler kanunu
D) Eski eserler müzesi
E) Eski kıyafetler koleksiyonu

Cevap : A) Eski eserler koleksiyonu

15. Ülkemizin ilk özel sanayi ve teknoloji müzesi hangisidir?

A) Sadberk Hanım Müzesi
B) Rahmi M.Koç Müzesi
C) MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi
D) Çatalca Delta Teknoloji Müzesi
E) Bursa Merinos Sanayi Müzesi

Cevap : B) Rahmi M.Koç Müzesi

16. Chiba Bilim ve Endüstri Müzesi Japonya’nın hangi şehrinde bulunmaktadır?

A) Tokyo
B) Hiroshima
C) Ichikawa
D) Kyoto
E) Yamagata

Cevap : C) Ichikawa

17. New York Metropolitan Müzesi hangi tarihte ziyaretçilere açılmıştır?

A) 1880
B) 1875
C) 1882
D) 1870
E) 1877

Cevap : A) 1880

18. Hangisi askeri müze değildir?

A) Türk ve İslam Eserleri Müzesi
B) Beşiktaş Deniz Müzesi
C) Çanakkale Deniz Müzesi
D) Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
E) İstanbul Hava Müzesi

Cevap : A) Türk ve İslam Eserleri Müzesi

19. Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı ev ne zaman müzeye dönüştürülmüştür?

A) 1972
B) 1954
C) 1967
D) 1949
E) 1983

Cevap : D) 1949

20. Kuzey Amerika’da gelişen açık alan müzeciliği daha çok nasıl bilinir?

A) Efsanevi Birlik
B) Yaşayan Antropoloji Müzesi
C) Mucizeler Birliği
D) Yaşayan Tarih Müzesi
E) Ölümsüz İskandinavya

Cevap : D) Yaşayan Tarih Müzesi

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!