Osmanlı Mimarisi Ve Sanatı

Osmanlı Mimarisi Ve Sanatı

Vize Final
Vize Deneme-1 2021 Final Soruları
Vize Deneme-2 Final Deneme-1
Vize Deneme-3 Final Deneme-2
Vize Deneme-4 Final Deneme-3
Final Deneme-4
Osmanlı Mimarisi Ve Sanatı Auzef Osmanlı Mimarisi Ve Sanatı Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Osmanlı Mimarisi Ve Sanatı

Osmanlı Mimarisi Ve Sanatı 2021 Final Soruları

1 ) Osmanlı şehir içi hanlarının en eski örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bursa Emir han

2 ) Osmanlının İstanbul’dan önceki başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Edirne

3 ) Yedikule ilk inşasından sonra hangi amaçla kullanılmıştır?

Cevap : hazine

4 ) Aşağıdakilerden hangisi tek kubbeli ve tab haneli plan tipinin kullanıldığı dönemdir?

Cevap : Sinan öncesi erken Klasik Dönem

5 ) tek kubbeli camilerin planı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : kare planlı örten bir kubbeden oluşur

6 ) Topkapı Sarayı’nın Ayasofya Meydanı’na bakan kitabesinde Fatih’in hangi ünvanları okunur?

Cevap : Sultanu’l berreyn ve sultan’l Bahreyn

7 ) çandı Cami terimi Aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

Cevap : ahşap camiler

8 ) Mimar Sinan hangi şehirde doğmuştur?

Cevap : Kayseri/ ağırnas

9 ) tek yarım kubbeli Merkezi planlı camilerin İstanbul’daki ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : eski Fatih Camii

10 ) Sultan II.mahmud Türbesi hangi üslupta inşa edilmiştir?

Cevap : ampir

11 ) Aşağıdakilerden hangisi I.ulusal Mimarlık üslubunda Eser vermemiştir?

Cevap : Behruz Çinici

12 ) resmi veya Dini binalara eklenen, törenlerden veya cuma namazlarından önce veya sonra padişahın maiyeti ile birlikte vakit geçirdiği yapılara ne ad verilir?

Cevap : Hünkar Kasrı

13 ) aşağıdakilerden Hangisi Lale Devri’nin önemli su yapılarından değildir?

Cevap : Bozdoğan Su kemerleri

14 ) Kadırga Sokollu Camii’nde farklı yerlere konularak yapının önemini arttıran ve aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hacer-ül Esved taşları

15 ) Osmanlıların ilk genişleme alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Balkanlar

16 ) fossati kardeşlerin Ayasofya ve Sultanahmet Cami arasında inşa ettiği bina aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Darülfünun

17 ) Süleymaniye camiinin kitabeleri’nin Hattatı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Hasan Çelebi

18 ) I:ulusal Mimarlık üslubuna tasarlanmış son anıtsal Yapı olan Ankara Türk ocaklarının mimarı kimdir?

Cevap : Arif Hikmet Koyunoğlu

19 ) Beşiktaş Sinan Paşa Camii’nin plan şeması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Altı destekli Merkezi kubbeli

20 ) saraya 3-4 saatlik veya 1 günlük mesafede padişahın sadece kısa zaman geçireceği eklentisi kısıtlı Yapılara ne ad verilir?

Cevap : Biniş Köşkü

21 ) Lale Devri terimini ilk defa hangi yazar kullanmıştır?

Cevap : Yahya Kemal Beyatlı

22 ) aşağıdakilerden hangileri hem devletin idare edildiği hem de padişahın evi olan yapılardandır?

Cevap : Yeni Saray( Topkapı ) , Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı

23 ) Topkapı Sarayı’nın ilk yapılarından olan,III. avluda bulunan ve günümüzde hazine seksiyonu olarak kullanılan yapı hangisidir?

Cevap : Fatih köşkü

24 ) Osmanlı mimarlığında Barok dönemin başlangıcını simgeleyen cami hangisidir?

Cevap : Nuru osmaniye Camii

25 ) erken klasik dönemi başlattığı kabul edilen Yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Edirne üç şerefeli Cami

26 ) Tabhaneli camilerin tasarlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Orhan Gazi dönemi

27 ) Süleymaniye Camii’nin kitabeleri’nin Hattatı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Hasan Çelebi

28 ) Aşağıda verilen hangi yapı ulusal Mimarlık döneminde inşa edilmemiştir?

Cevap : Ihlamur Kasrı

29 ) Babüssaade’den girildiğinde padişahın elçileri huzuruna kabul ettiği ilk oda hangisidir?

Cevap : arz odası

30 ) Aşağıdakilerden hangisi Topkapı Sarayı’nda haremi oluşturan avlulardan( taşlıklardan ) değildir?

Cevap : Sipahiler avlusu

31 ) Lale Devri, hangi padişah ve sadrazamın dönemini tanımlar?

Cevap : III. Ahmed- damat İbrahim Paşa

32 ) Sinan döneminde İstanbul yapılarında altı destekli plan şemasının kaynağını hangi yapı oluşturur?

Cevap : Edirne üç şerefeli Cami

33 ) Aşağıda verilen hangi yazarın milliyetçilikle ilgili çalışmalarının I.ulusal mimari ( milli mimari ) üzerine etkisi olduğu kabul edilir?

Cevap : Ziya Gökalp

34 ) I.Ulusal mimari akımını biçimlendiren tarihsel başvuru kaynakları nelerdir?

Cevap : Selçuklu ve klasik Osmanlı mimari kaynaklarından alınan ögeler

35 ) Osmanlı Beyliği’nin erken dönemlerinde gaza hareketleri en çok hangi bölgede görülür?

Cevap : Marmara havzası ve Balkanlardaki Bizans kentlerinde

36 ) Başkentte cami ve Medreselerin bir Avlu etrafında birleştirilmesi ilk defa Aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?

Cevap : Beşiktaş Sinan Paşa Camii’nde

37 ) 17.Yüzyıl camilerinde bir yenilik olarak eklenen mimari öğe hangisidir?

Cevap : Hünkar Kasrı

38 ) Topkapı Kara Ahmed Paşa Camii kendi dönemindeki hangi yapıyla aynı planı tekrarlar?

Cevap : Beşiktaş Sinan Paşa Camii ile aynı altyapıyı tekrarlar

39 ) Aşağıdakilerden hangisi tarihsel’’ milli mimari rönesansı’’ olarak adlandırılan üslupla örtüşür?

Cevap : II. Meşrutiyet Dönemi

40 ) II.Mahmut döneminde kurulan Mimarlık örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : ebniye-i Hassa Müdürlüğü

41 ) Ehl-i hiref-i Hassa nedir?

Cevap : saraya bağlı sanat ve zanaat ekibine verilen isim

42 ) Topkapı Sarayı ilk önce hangi adla tanınırdı?

Cevap : saray-ı cedid -i Âmire

43 ) Aşağıdakilerden hangisi tazminatın ilanından sonra ortaya çıkan yeni yapılardan değildir?

Cevap : mehterhane-i hümayun

44 ) Aşağıdakilerden hangisi Dolmabahçe Sarayı’nın mimarıdır?

Cevap : garabet Amira Balyan

45 ) 17.Yüzyıl’da şehzade Camii’nin planını devam ettiren yapı hangisidir?

Cevap : Sultanahmed Camii

46 ) Topkapı Sarayı’nın yerleşim düzeni ve ilk asal birimlerinin ana hatları hangi padişah döneminde tasarlanmıştır?

Cevap : II.mehmed

47 ) Aşağıdakilerden hangisi Topkapı Sarayı’nı IV. avlusunda bulunan yapılardan değildir?

Cevap : III. Ahmet Çeşmesi

Osmanlı Mimarisi Ve Sanatı

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!