Osmanlı Tarihi Metinleri

Vize Final
2021 Vize Soruları
Vize Deneme Sınavı -1
Vize Deneme Sınavı -2
Vize Deneme Sınavı -3
Vize Deneme Sınavı -4
Auzef Osmanlı Tarihi Metinleri Auzef Osmanlı Tarihi Metinleri Ders Kitabı PDF

Osmanlı Tarihi Metinleri

1) Esirgeme anlamındaki Farsça kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Diriğ

2) مضايقه kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Darlık, sıkıntı

3) Aşağıdaki transkripsiyonu verilen ifadelerden hangisi Farsça tamamlama özelliği göstermez?

Cevap : Kala-i Estergon

4) Murâdât kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İstekler, talepler

5) Guzât-ı İslâm ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : اسالم غزات

6) Müstahfız kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kale Askeri

7) Aşağıdaki kelimelerden hangisi ‘darlık, sıkıntı, buhran’ anlamına gelmektedir?

Cevap : Muzâyaka

8) مشاوره ……….kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Müşâvere ehli

9) Aşağıdaki kelimelerden hangisi ism-i faildir?

Cevap : Cânıb

10) ‘kırındı peydâ etmek’ ifadesi günümüz Türkçesine ne şekilde aktarılabilir?

Cevap : Kırıntıların ortaya çıkması

11) Aşağıdakilerden hangisi ‘şehirlerin harap edilmesi’ anlamına gelen bir ifadedir?

Cevap : بالد تخريب

12) ‘îrâs’ kelimesinin ism-i fâili aşağıdakilerden hangisidir??

Cevap : Âris

13) Acımasız kılıç ibaresinin Osmanlıca alfabesi ile karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : دري غ ب تيغ

14) ‘Bir uğurdan’ ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hep birlikte

15) Binâ-berîn’ ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bununla birlikte

16) Peçuylu İbrahim Efendi hangi yüzyıl tarihçilerindendir?

Cevap : XVII. yüzyıl

17) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Farsça tamlama özelliği göstermez?

Cevap : السعادة دار

18) سنه ١٠١٤ ibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir??

Cevap : sene 1014

19) Gâzîleri savaş için coşturmak ifadesinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : ترغيب جنكه غزاب ر

20) Aşağıdakilerden hangisi ‘kurâ’ kelimesinin tekilidir?

Cevap : Karye

21) Estergon bugün hangi ülke toprakları içerisindedir?

Cevap : Macaristan

22) ‘Bu abd-i fakîr Abdi Kethudâ ile ol gece orduda bulundum’ ifadesi günümüz Türkçesine ne şekilde aktarılabilir?

Cevap : Ben ve Abdi Kethüda o gece orduda bulunuyorduk.

23) Ümerâ kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Emîr

24) Aşağıdakilerden hangisi ‘kötülüklere neden olan’ anlamına gelen Farsça bir tamlamadır?

Cevap : Mûris-i felâket

25) Aşağıdakilerden kelimelerden hangisi ‘gibi, benzer’ anlamına gelmektedir?

Cevap : Misillü

26) Aşağıdaki kelimelerden hangisi ‘borçlanma’ anlamına gelmektedir?

Cevap : İstidâne

27) Murâdât-ı dünyeviyye ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : دنيويه مرادات

28) ‘Takarrüb’ kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yaklaşmak

29)Tağyir kelimesinin anlamı hangisidir?

Cevap : Başkalaştırma

30) Mustafa nuri paşa nın tarih kitabının ismi

Cevap : Netayicül vuküat

31) Tez imdi var kelimesinin günümüz Türkçesine ne şekilde aktarılır?

Cevap : Çabuk hemen git

32) …ekarrübe mecal olmamak ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yaklaşılmaya imkan olmamak

 

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!