Osmanlı Türkçesine Giriş

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları Final Soruları
Auzef Osmanlı Türkçesine Giriş Auzef Osmanlı Türkçesine Giriş Ders Kitabı PDF

 

Osmanlı Türkçesine Giriş 2022-2023 Vize Soruları

1. Gurre kelimesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A) Ayın son günü
B) Ayın on beşinci günü
C) Yılın ilk günü
D) Ayın ilk günü
E) Bayram günü

Cevap : D) Ayın ilk günü

2. Evâhir kelimesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A) Ayın ilk günü
B) Yılın ilk üç ayı
C) Kurban Bayramı günleri
D) Ayın son on günü
E) Ayın ilk üç günü

Cevap : D) Ayın son on günü

3. یازیده باشلق اساسدر
Yukarıdaki cümlenin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaz başı esaslı geçdi.
B) Yazın başında gelmek esâsdır.
C) Yazının başında emare yok.
D) Yazıda başlık esâsdır.
E) Başlık yazının süsüdür.

Cevap : D) Yazıda başlık esâsdır.

4. Aşağıdaki harflerden hangisinin karşılığı Türkçedeki ze sesini vermez?

A) ذ
B) ظ
C) ز
D) ژ
E) ض

Cevap : D) ژ

5. Makbûl kelimesinin Osmanlı alfabesiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) تقرر
B) زيارت
C) مقبول
D) مظفر
E) مقدس

Cevap : C) مقبول

6. Farsça هشت sayısının rakam ile karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7
B) 4
C) 8
D) 6
E) 5

Cevap : C) 8

7. Osmanlı Türkçesine Giriş 2022-2023 Vize Soruları 7. SORU-min
Yukarıdaki ifadenin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu kuvvetlerinin başarısı
B) Anadolu Beyliklerinin gücü
C) Anadolu Beylerbeyinin gayreti
D) Türk askerinin gayreti
E) Anadolu insanının azmi

Cevap : C) Anadolu Beylerbeyinin gayreti

8. 300 sayısının Osmanlı alfabesiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) اوچيوز
B) درتيوز
C) بشيوز
D) يدييوز
E) ايكييوز

Cevap : A) اوچيوز

9. Osmanlı Türkçesine Giriş 2022-2023 Vize Soruları 9. SORU-min
Yukarıdaki kelimenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millet
B) Milliyet
C) Memleket
D) Milat
E) Milet

Cevap : A) Millet

10. Osmanlı Türkçesinde uzun okutan harfler (med harfleri) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zel, zi, sin
B) Elif, vav, ye
C) Sad, fe, kaf
D) Pe, çim, je
E) Ayın, mim, vav

Cevap : B) Elif, vav, ye

11. Osmanlı Türkçesine Giriş 2022-2023 Vize Soruları 11. SORU-min
Yukarıdaki kelimenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köçek
B) Güçlü
C) Göçmek
D) Gerçek
E) Küçük

Cevap : E) Küçük

12. Osmanlı Türkçesine Giriş 2022-2023 Vize Soruları 12. SORU-min
Yukarıdaki cümlenin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yolluklar kuşluk vakti yendi.
B) Yolluksuz yola çıkılmaz.
C) Yol kavşağına ne vakit gelindi.
D) Yolculukda her şey yendi.
E) Kuşluk vakti yolda iken geldi.

Cevap : A) Yolluklar kuşluk vakti yendi.

13. “Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih (16 Temmuz 622) ile başlar ve ayın hareketine göre düzenlenir” şeklinde tanımlanan takvim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Celali Takvimi
B) Milâdi Takvim
C) Gregoryen Takvimi
D) Rumi Takvim
E) Hicri Takvim

Cevap : E) Hicri Takvim

14. Osmanlı Türkçesine Giriş 2022-2023 Vize Soruları 14. SORU-min

A) Reşid Paşa azledildi.
B) Reşid Paşa’nın azli vuku’ buldu.
C) Reşid Paşa azlolundu.
D) Reşid Paşa azlen vuku’ buldu.
E) Reşid Paşa’nın izni vuku’ buldu.

Cevap : B) Reşid Paşa’nın azli vuku’ buldu.

15. 400 sayısının Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) مائه
B) ايكييوز
C) اربعمائه
D) اوچيوز
E) اربعين

Cevap : C) اربعمائه

16. Osmanlı Türkçesine Giriş 2022-2023 Vize Soruları 16. SORU-min

“Ordu’nun deresi” kelime gurubunun Osmanlı alfabesiyle yazılışı yukarıdaki şıklardan hangisidir?

Cevap : A)

17. Osmanlı Türkçesine Giriş 2022-2023 Vize Soruları 17. SORU-min

“Dîvân kâtibi” ifadesinin karşılığı yukarıdaki şıklardan hangisidir?

Cevap : B)

18. Osmanlı Türkçesine Giriş 2022-2023 Vize Soruları 18. SORU-min
Yukarıdaki kelimenin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Utancın
B) Öteki
C) Öteden
D) Ötenin
E) Odanın

Cevap : E) Odanın

19. Osmanlı Türkçesine Giriş 2022-2023 Vize Soruları 19. SORU-min
Yukarıdaki ifadenin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşin aslı belli belirsiz.
B) İşin aslı belli değildir.
C) İşin aslı belki bilinir.
D) Aşkın aslı bülbüldedir.
E) İşin aslı belli oldu

Cevap : E) İşin aslı belli oldu

20. Gerdân kelimesinin Osmanlı alfabesiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) كدر
B) كردان
C) كرچك
D) دوران
E) اكرم

Cevap : B) كردان

Osmanlı Türkçesine Giriş

Osmanlı Türkçesine Giriş

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!