Programcılar İçin Matematik

Auzef Programcılar İçin Matematik Deneme Sınavları

2022 Vize  Soruları 2022 Final Soruları
Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Programcılar İçin Matematik

Programcılar İçin Matematik 2022 Final Soruları

1. Bir çift hilesiz zar atıldığında gelen sayıların toplamı 6 ise bu sayılardan birinin 2 olma olasılığı nedir?

A) 1/36

B) 2/5

C) 1/5

D) 5/36

E) 1/12

Cevap : B) 2/5

2. Aşağıdakilerden hangisi A={2,4,6,8,10} kümesinin bir alt kümesi değildir?

A) A

B) Ø

C) {4}

D) 2

E) {2,10}

 

Cevap : D) 2

Programcılar İçin Matematik 2022 Final Soruları

3. fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?

Programcılar İçin Matematik 2022 Final Soruları

 

Cevap : C )

4. Hilesiz bir madeni para iki kez atılıyor. En az bir kez yazı gelme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3/4

B) 1

C) 1/2

D) 0

E) 1/4

 

Cevap : A) 3/4

5. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tek fonksiyondur?

A) f(x)=X²+1

B) f(x)=X⁵+x

C) f(x)=x²+x

D) f(x)=x+1

E) f(x)=2

 

Cevap : B) f(x)=x⁵+x

6. z=5+2i kompleks sayısının |z| mutlak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) √29

B) √7

C) 29

D) 5+2i

E) 7

 

Cevap : A) √29

7. p⇒q önermesinin doğruluk tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

Programcılar İçin Matematik

 

Cevap : C )

8. R³  ün u=(4,-12,-3) vektörünün uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13

B) 19

C) 4

D) 0

E) 12

 

Cevap : A) 13

9.

A = Programcılar İçin Matematik

matrisinin simetrik olması için x kaç olmalıdır?

A) 6

B) 7

C) 0

D) 5

E) 4

 

Cevap : D) 5

10.

A = Programcılar İçin Matematik

matrisinin determinantı aşağıdakilerden hangisidir?

A) -9

B) 0

C) -3

D) 9

E) 3

 

Cevap : D) 9

11.  x ∈ R ve a ∈ Z

Programcılar İçin Matematik

olmak üzere aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

Cevap : C)

Auzef Programcılar İçin Matematik

Programcılar İçin Matematik

Auzef Programcılar İçin Matematik 2022 Final Soruları

12.

Programcılar İçin Matematik 12 2022

A) 3

B) -1

C) 0

D) Limit yoktur.

E) 1

 

Cevap : B) -1

13. A={x,y,z,t} ve B={1,2,3} olmak üzere R={(x,1),(x,3),(z,2),(t,1),(t,3)} bağıntısının tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {1,2,3}

B) {x,z,t}

C) {x,y,z,t}

D) {x,y,z}

E) {x,1}

 

Cevap : B) {x,z,t}

14.

Programcılar İçin Matematik

eşitliğini sağlayan x değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) -3, -10

B) 3, -10

C) -3, 10

D) 3, 10

E) 0, 0

 

Cevap : D) 3, 10

15.

Programcılar İçin Matematik 15

fonksiyonu için f”(x) değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) -x

B) 8

C) -8x

D) x

E) 8x

 

Cevap : E) 8x

16.

Programcılar İçin Matematik

vektörleri için u.v iç çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) -38

B) 0

C) -12

D) 12

E) 38

 

Cevap : E) 38

17.

vektörleri için iç çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

lineer denklem sisteminin katsayılar matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

vektörleri için iç çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Cevap :  C )

18. (m x n) bir m x n matrisi göstermek üzere aşağıdaki matris çarpımlarından hangisi tanımlıdır?

A) (2×3)(2×3)

B) (1×2)(3×1)

C) (5×2)(3×1)

D) (4×4)(3×3)

E) (2×3)(3×2)

 

Cevap : E) (2×3)(3×2)

19.

matrisleri için AB çarpım matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Cevap : E)

20.

matrisinin satır indirgenmiş eşelon formu aşağıdakilerden hangisidir?

 

Cevap : A)

Öğrenci Dostu
LOLONOLO
Öğrenme Yönetim Sistemi

Auzef sınav soruları, çıkmış sorular, deneme sınaları hepsi lolonolo’da ücretsiz.

r_page_title -->
Programcılar İçin Matematik Auzef Bilgisayar Programcılığı
Lolonolo Telegram Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min

Auzef sınav soruları, çıkmış sorular, deneme sınaları hepsi lolonolo’da ücretsiz.

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!