Reklam Ve Analizi

Auzef Reklam Ve Analizi Deneme Sınavları

Vize Final
2023 Vize Soruları 2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Reklam Ve Analizi

Reklam Ve Analizi

Reklam Ve Analizi 2023 Vize Soruları

1. Türkiye’de reklamcılık tarihi hangi yıllarda başlar?

Cevap : 1860

2. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranış özelliğidir?

Cevap : belirli bir amaca yönelik motive edilmiş davranışlara sahiptir

-placeholder-132" data-inserter-version="2">

3. Algı sürecinde yüksek bir pozitiveye sahip olan reklam aracı hangisidir?

Cevap : dijital medya aracı

4. Aşağıdakilerden hangisi sembolik analiz sırasında reklamda dikkat edilmesi gereken bazı temel alt unsurlardan biridir?

Cevap : reklamda renklerin kullanımı

5. Geleneksel analiz yönteminin ihmalkar olmasının nedeni nedir?

Cevap : diğer tüm reklama etki eden faktörleri yok sayması

6. Reklamda hedef kitle tanımına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : hedef kitle analizi yapılmadan pazarlama iletişimi oluşturulabilir

7. …. Bir tüketicinin ihtiyacı ile başlayan, ihtiyaca veya arzusuna yönelik araştırması ile devam eden, satın alma ve tüketme ile sonuçlanan, sonunda da elden çıkarmayı kapsayan sürecin tamamına denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse anlam doğru bir şekilde tamamlanır?

Cevap : tüketim süreci

8. Tüketicinin reklam öncesi veya sonrası süreçleri altı temel soruyla analiz edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biri değildir?

Cevap : Kime?

9. Farklı tanımları incelendiğinde aşağıdaki maddelerden hangisi reklamın tanımının ana hatlarını oluşturmaz?

Cevap : tüketici adaylarının veya tüketicilerin tutumlarını değiştirme çabası yoktur

10. Başkaları adına satın almayı gerçekleştiren kişi ya da kurumlardır. Bu ifade alınan ürün veya hizmetin doğrudan kullanıcısı olmayan kişiler için kullanılır. Şeklinde cümleler aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Cevap : alıcı

11. Diğer reklam araçlarına göre tanınırlığı oldukça düşük olan reklam aracı hangisidir?

Cevap : gazete

12. Diğer tüm araçlara göre aşağıdakilerden hangisi en etkili olan reklam aracı hangisidir?

Cevap : televizyon

13. Televizyon programları için analiz ölçüm yöntem olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

Cevap : peopelemeter

14. Aşağıdakilerden hangisi reklam araçları içerisinde en esnek yapıya sahip olan konumdadır?

Cevap : gazete

15. Aşağıdakilerden hangisi reklamcılığın fonksiyonlarından değildir?

Cevap : fiyat arttırma

16. Aşağıdakilerden hangisi A SES grubu özelliğidir?

Cevap : en az iki kuşakdır eğitimli bir nüfustur

17. Aşağıdakilerden hangisi reklam analiz yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : Tematik analiz

18. Aşağıdakilerden hangisi yazılı reklamın bilinen en eski örneğidir?

Cevap : British Museum’da sergilenen 3000 yıl öncesine ait Papirüs’te kaçmış bir esiri bulana mükafat verileceğinin duyurulması

19. aşağıdaki isimlerden hangisi modern reklamcılığın babası olarak kabul edilir?

Cevap : Albert Davis Lasker

20. Tiraj aşağıdakilerden hangisinin kitle ölçümlemesinde kullanılır?

Cevap : dergi ve gazete

21. Aşağıdakilerden hangisi müşterinin tanımlamalarında yer almaz?

Cevap : bir markanın müdavimlerine müşteri denir

Reklam Ve Analizi

 

Auzef Grafik Tasarımı Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!