Reklamcılık

Auzef Reklamcılık Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3
Vize Deneme 4 Final deneme 4
Vize Deneme 5 Final deneme 5
Vize Deneme 6 Final deneme 6
Vize Deneme 7 Final deneme 7
2023 Vize Soruları Final deneme 8
Final deneme 9
Final deneme 10
Final deneme 11
Final deneme 12
Final deneme 13
Final deneme 14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 8
Ünite 2 Ünite 9
Ünite 3 Ünite 10
Ünite 4 Ünite 11
Ünite 5 Ünite 12
Ünite 6 Ünite 13
Ünite 7 Ünite 14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları Ve Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Reklamın Yeni Rolü
İkna Edici İletişim Faktörü Olarak Reklam Kavramı
Reklamın Amaçları Ve İşlevleri
Reklam Türleri Ve Reklamda Hedef Kitle Olgusu
Yazılı Reklam Ortamları
Görsel-İşitsel Reklam Ortamları
Dış Mekân Ve Diğer Reklam Ortamları
İnternet Reklamcılığı
Stratejik İletişim Unsuru Olarak Reklam
Reklam Kampanyasının Oluşum Süreci
Reklamcılıkta Medya Planlamasının Önemi
Reklamcılıkta Ölçme Ve Değerlendirme
Reklam Ve Toplum
Reklam Ahlakı Ve Reklamın Denetimi

Auzef Marka İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık  Vize Soruları

1. Reklam mesajlarının kitle iletişim araçlarında yer ve zaman satın alınarak hedef kitleye ulaştırılması işlemine ne ad verilir?

Cevap : Bütünleşik pazarlama

2. Tüm dünyanın tek bir pazar olarak görüldüğü ve mesajlarında bütün dünyanın hedef alındığ

31; reklamlara ne ad verilir?

Cevap : Küresel reklam

3. Aşağıdakilerden hangisi açıkhava reklam araçlarından biri değildir?

Cevap : Gazete

4. Ulusal kanallarda yayınlanan reklamların etki ettiği kitlelerin başında ….. gelmektedir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : çocuklar ve kadınlar

5. Televizyonlarda hareketsiz reklamın süresi ortalama kaç saniyedir?

Cevap : 10

6. Aşağıdakilerden hangisi radyo reklamları arasında yer almaz?

Cevap : Sözsüz reklam

7. Hedef kitleye ulaşma konusunda gazetelerin reklam verenlere sunduğu en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Süreklilik

8. Geleneksel reklam mecralarının tartışılan bazı yanları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışılan konulardan diğerlerine göre daha fazla öne çıkmaktadır?

Cevap : Reklam mesajını taşıma gününün azalması

9. Mobil reklam ortamları, ………. bir reklam aracı olarak değerlendirme esasına dayanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : toplu taşım araçlarını

10. Reklamların uygun reklam ortamlarına göre hazırlanması aşağıdaki unsurlardan hangisine daha çok yarar sağlamaktadır?

Cevap : Reklamın amaçları

11. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bireyler üzerindeki etkilerinden biridir?

Cevap : Bireylerin daha katılımcı olması

12. ………. belirli süreleri kapsayan üniteler halinde kuruluşlar ya da reklam ajansları tarafından hazırlanan, içerisinde müzik ve dramatik unsurların bulunduğu reklamlardır.
Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : müzikli ve dramatik yapılı reklam

13. Malı üreten firmanın kendi reklamını ülke çapında yapmasına ne ad verilir?

Cevap : Üretici reklamı

14. Reklamın kitle iletişim araçlarında para karşılığında yapılması, tüketiciler nezdinde en çok hangi duygunun zedelenmesine yol açabilir?

Cevap : Güven

15. Aşağıdakilerden hangisi reklama yönelik eleştirilerden biri değildir?

Cevap : Kültürel yozlaşmanın önüne geçer

16. Reklamın ürünü / markayı tüketici gözünde itibarlı hale getirmesi aşağıdaki işlevlerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : Değer katma işlevi

17. Aşağıdaki reklam ortamlarında hangisi en az bütçeli reklam kampanyaları için önemli fırsatlar sunmaktadır?

Cevap : dijital ortamlar

18. Aşağıdakilerden hangisi reklam kavramının ortak özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Reklam, halkla ilişkilerden çok daha etkilidir

19. Günümüzde sık karşılaştığımız reklam ortamlarından biri olan satış yerinde reklam en çok ……kullanılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : büyük marketlerde ve alışveriş merkezlerinde

20. Reklamın hedef kitleyi ikna edebilmesi için öncelikli olarak yapması gerekenlerin başında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Cevap : Doğru bilgileri aktarmak

Auzef Marka İletişimi

Auzef Reklamcılık Auzef Reklamcılık Ders kitabı pdf

Auzef Ders kitabı

Auzef Marka İletişimi-min TELEGRAM GRUBU MARKA İLETİŞİMİ-min

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!