Rekreasyon Felsefesi

Rekreasyon Felsefesi

Auzef Rekreasyon Felsefesi Deneme Sınavları

2022 Güz Vize Final deneme 1
Vize Deneme 1 Final deneme 2
Vize Deneme 2 Final deneme 3
Vize Deneme 3 Final deneme 4
Vize Deneme 4 Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Rekreasyon Felsefesi 2022 Vize Soruları

1. “Rekreasyon” kelimesinin, kelime kökeninden doğan felsefi anlamı en basit ifadeyle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendini bulmak
B) Kendi özüne dönmek
C) Kendini yeniden yaratmak
D) Kendini iyi hissetmek
E) Kendini geliştirmek

Cevap : C) Kendini yeniden yaratmak

2. Felsefe ve bilim karşılaştırması bağlamına dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İki alanı çalışanlar da çeşitli iddialarda bulunur.
B) Felsefe etkinliği içerisine giren kişi, ulaştığı sonuçlara sıkı sıkıya bağlanır.
C) Felsefi iddialar karakteristik olarak spekülatiftir.
D) Felsefeciler; bir nesne hakkında düşünürken aynı zamanda hep o nesneye ilişkin kendi düşüncesi hakkında da düşünür.
E) Bilim insanları, iddialarını kanıtlamak için gözlem ve deneye dayanır.

Cevap : B) Felsefe etkinliği içerisine giren kişi, ulaştığı sonuçlara sıkı sıkıya bağlanır.

3. Aşağıdakilerin hangisi “rekreasyon” etkinliklerine verilen isimlerden biri değildir?

A) Rekreasyonel etkinlik
B) Pasif etkinlik
C) Serbest zaman etkinliği
D) Rekreatif etkinlik
E) Boş zaman etkinliği

Cevap : B) Pasif etkinlik

4. Eski Türkler’de oynanan ve “Evlenme çağındaki genç kızlarla talipleri arasında gerçekleşen bu oyunda, önceden duyurulan yer ve zamanda toplanan talipler, hızlı ve çevik bir at üzerinde taliplerinden kaçan kızı yine at üzerinde takip ederek yakalamaya çalışması amaçlanır.” şeklinde tanımlanan oyunun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gök-börü
B) Çöğen
C) Beyge
D) Kız-börü
E) Tomak

Cevap : C) Beyge

5. Batı Felsefesi’nin kökeni nereye dayandırılır?

A) Antik Roma
B) Antik Yunan
C) Antik Hint
D) Antik Çin
E) Antik Mısır

Cevap : B) Antik Yunan

6. “Oyun kültürden daha eskidir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Scott Kretchmar
B) Johan Huizinga
C) Roger Caillois
D) Bernard Suits
E) Friedrich von Schiller

Cevap : B) Johan Huizinga

7. “Kralların bölgelerini işaretleyerek hâkimiyetine ve krallığına sahip çıktığı” anlamına gelen uzun mesafe koşularının yapıldığı rivayet edilen İlkçağ Uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antik Çin
B) Antik Hindistan
C) Antik Roma
D) Antik Yunan
E) Antik Mısır

Cevap : E) Antik Mısır

8. “Var olan nedir?

” sorusu felsefenin alt disiplinlerinden hangisine aittir?

A) Metafizik
B) Etik
C) Estetik
D) Kozmoloji
E) Mantık

Cevap : A) Metafizik

9. Aşağıdakilerden hangisi Suits’in, iş/çalışmak ile oyun/oynamak ikiliğine ilişkin ortaya koyduğu
belirlenimlerden biri değildir?

A) Oyun: Zevk için yapılan şeyler
B) Çalışmak: Yapılan şeyleri başka bir şey için yapmak
C) Çalışma: Zorunda olunan şeyler
D) Oynamak: Yapılan şeyleri yapılmak istendiği için yapmak
E) Çalışmak: Yapılan şeyleri amacı kendisinde olarak yapmak

Cevap : E) Çalışmak: Yapılan şeyleri amacı kendisinde olarak yapmak

10. “Bir konu hakkındaki iddianızı ya da savınızı öncüllere dayandırarak savunmak” şeklinde ifade edilebilecek olan felsefi terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyas
B) Öncül
C) Sonuç
D) Tasım
E) Argüman

Cevap : E) Argüman

11. Çekirge, Oyun, Yaşam ve Ütopya kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Friedrich von Schiller
B) Roger Caillois
C) Scott Kretchmar
D) Johan Huizinga
E) Bernard Suits

Cevap : E) Bernard Suits

12. Aşağıdakilerden hangisi, Caillois’inin öne sürdüğü oyun türlerinden biri değildir?

A) Ilinix
B) Mimicry
C) Alea
D) Arete
E) Agon

Cevap : D) Arete

13. Aşağıdaki rekreatif etkinliklerden hangisi tarih öncesi çağlarla ilişkilendirilemez?

A) Mağara resmi
B) Dans
C) Tepük
D) Avcılık
E) Çömlekçilik

Cevap : C) Tepük

14. Fiziksel, ruhsal, mental vb. yönlerden desteğe ihtiyaç duyan bireyler için geliştirilen iyileştirici ve geliştirici rekreasyon uygulamaları hangi türe aittir?

A) Kampüs rekreasyonu
B) Turizm rekreasyonu
C) Terapötik rekreasyon
D) Ticari rekreasyon
E) Kamu rekreasyonu

Cevap : C) Terapötik rekreasyon

15. “Felsefi sorunlara ve konulara bakmanın yeni yollarını araştırmamız ve keşfetmemiz için bizi çağırır.” ifadesi felsefenin hangi özelliğini açıklamaktadır?

A) Refleksif olma
B) Rasyonel olma
C) Sentetik olma
D) Yaratıcı olma
E) Analitik olma

Cevap : D) Yaratıcı olma

16. Aşağıdakilerden hangisi, Aristoteles’in serbest zaman kategorilerinden biri değildir?

A) Tefekkür
B) Rekreasyon
C) Eğlenme
D) Spor yapma
E) Derin düşünme

Cevap : D) Spor yapma

17. Felsefe ile …. arasındaki en temel fark bilgiye yaklaşımları, diğer bir deyişle bilgi arayışındaki soruları ve yöntemleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) spor
B) hukuk
C) edebiyat
D) bilim
E) sanat

Cevap : D) bilim

18. Panhelenik oyunlardan biri olan Antik Olimpiyatlar nerede düzenlenirdi?

A) Olimpia
B) Elis
C) Corinth
D) Syracuse
E) Delph

Cevap : A) Olimpia

19. Suits’in “Oyun oynamak gereksiz engelleri aşmak için girişilen gönüllü bir çabadır.” şeklinde ortaya koyduğu tanıma dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan, oyun oynamaya zorunludur.
B) İnsan, oyun oynamak için suni engeller üretir.
C) İnsan, oyundaki engelleri aşmaya gönüllüdür.
D) İnsan, oyun oynamaya gönüllüdür.
E) İnsan, oyundaki engelleri aşmak için kurallara uyar.

Cevap : A) İnsan, oyun oynamaya zorunludur.

20. “Osmanlı dönemi dâhil kadim Türk medeniyet ve kültüründe, sosyalleşme ve kültürel paylaşım araçlarından biri olan ….., geleneksel Türk zekâ ve strateji oyunudur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) mangala
B) mesnet
C) dama
D) senet
E) satranç

Cevap : A) mangala

Rekreasyon Felsefesi 2022 Vize Soruları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

ge_title -->

Auzef Rekreasyon Felsefesi

Lolonolo Auzef Rekreasyon Lisans Telegram Auzef Rekreasyon Lisans

Auzef Rekreasyon Felsefesi

Auzef çıkmı Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!