Rekreasyon Yönetimi

Auzef Rekreasyon Yönetimi Deneme Sınavları

2022 Vize Soruları Final deneme 1
Vize Deneme 1 Final deneme 2
Vize Deneme 2 Final deneme 3
Vize Deneme 3 Final deneme 4
Vize Deneme 4 Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Rekreasyon Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlarına göre rekreasyon sınıflandırmasında yer almaz?

A) Sosyal rekreasyon
B) Zamana göre rekreasyon
C) Ticari rekreasyon
D) Orman rekreasyonu
E) Estetik rekreasyon

Cevap : B) Zamana göre rekreasyon

2. Aşağıdakilerden hangisi liderlerin olumsuz özelliği sayılır?

A) Liderliği kaybetme endişesinin varlığı
B) Ekibi ve süreci etkin şekilde yürütmek
C) Kararlılık, azim ve sabırla niteliklerini geliştirebilmek
D) Zamanında liderlik yapmak
E) Kendilerinden sonrakileri yetiştirmek

Cevap : A) Liderliği kaybetme endişesinin varlığı

3. Aşağıdakilerden hangisi zamanı doğru kullanan kişinin atacağı pozitif adımlardan biri değildir?

A) Çok para harcar
B) Psikolojik
C) Kültürel
D) Refah
E) Sosyal

Cevap : A) Çok para harcar

4. Rekreasyon sınıflandırması yapılırken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

A) Kişinin ekonomik durumu
B) Kişinin hedefleri
C) Kişinin istekleri
D) Kişinin zevkleri
E) Kişinin amaçları

Cevap : A) Kişinin ekonomik durumu

5. Aşağıdakilerden hangisi sıradan serbest zaman etkinliği değildir?

A) Görsel gösteri yapmak
B) Parkta yürümek
C) Satranç oynamak
D) Yağmur altında yürümek
E) Piknik yapmak

Cevap : C) Satranç oynamak

6. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin rekreasyon hizmetlerinden biridir?

A) Gece kulüpleri
B) Yelkenli alanları
C) Park ve bahçeler
D) Buz pateni sahaları
E) Restoranlar

Cevap : C) Park ve bahçeler

7. Aşağıdakilerden hangisi liderlik için önemli bir faktör değildir?

A) Geri bildirim
B) Yön verme
C) Sosyalleşme
D) Karar verme
E) Zamanlama

Cevap : C) Sosyalleşme

8. Rekreasyon yönetimi hangi yılların sonunda sanayileşme, şehirleşme, göç, uzun saatler çalışılması, sosyoekonomik farklılıkların daha görünür olması, ırk farklılıklarının görünür olması, toplumsal eşitsizlik gibi birçok unsurdan dolayı bireysel refahı sağlamak için ortaya çıkmıştır?

A) 1700
B) 1500
C) 1900
D) 1600
E) 1800

Cevap : E) 1800

9. Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon liderinin nezaret ettiği grup üyelerine ve topluma karşı sorumluluklarından değildir?

A) Güvenilir bir insandır ve sır saklamayı bilir.
B) İnsanlara saygı duyar ve tarafsızlıkla hizmet eder.
C) Görev aldığı kuruma, topluma ve ülkesine bağlıdır.
D) Hukuk kurallarını uygulatmaya çalışır.
E) Grubun üyelerine her konuda yardım eder. Bunu yaparken ayrıcalık gütmez.

Cevap : D) Hukuk kurallarını uygulatmaya çalışır.

10. Aşağıdaki yaklaşım biçimlerinden hangisi insanın sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının da olduğunu, onun yalnızca rasyonel ve ekonomik bir varlık olmayıp sosyal bir varlık olduğunu vurgulamaktadır?

A) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
B) Hawthorne Deneyleri ve İnsan İlişkileri Yaklaşımı
C) Bürokrasi Yaklaşımı
D) Durumsallık Yaklaşımı
E) Yönetim Süreci Yaklaşımı

Cevap : B) Hawthorne Deneyleri ve İnsan İlişkileri Yaklaşımı

11. Sınırları belirli bir biçimde, bir ortak amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş iki veya daha fazla kişiden müteşekkil yapısal bütüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birim
B) Denetim
C) Yapısallık
D) Oluşum
E) Örgüt

Cevap : E) Örgüt

12. Aşağıdakilerden hangisi serbest zaman değerlendirmek için kullanılan mekânlardan değildir?

A) Tiyatrolar
B) Spor salonları
C) AVM’ler
D) Dershaneler
E) Parklar

Cevap : D) Dershaneler

13. Rekreasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ciddi ve belli amaçları olan bir aktivitedir.
B) Haz ve neşe sağlamaz.
C) Katılımcıya kişisel ve toplumsal özellik kazandırır.
D) İnsan psikolojisine olumlu etkileri vardır.
E) Yer, zaman ve insana bağlı sınırlamalara tabi değildir.

Cevap : B) Haz ve neşe sağlamaz.

14. Aşağıdakilerden hangisi “serbest zamanın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetler” ile ilgili değildir?

A) Faaliyetlerin yönlendirilmesi
B) Planlamamanın yapılması
C) Faaliyetlerin koordine edilmesi ve denetlenmesi
D) Organizasyonunun sağlanması
E) Serbest zamanın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetlerden para kazanılması

Cevap : E) Serbest zamanın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetlerden para kazanılması

15. Aşağıdakilerden hangisi yönetim yaklaşımlarından biri değildir?

A) Klasik yönetim
B) Orta çağ yönetim yaklaşımı
C) Davranışsal yönetim
D) Post modern yaklaşım
E) Modern yaklaşım

Cevap : B) Orta çağ yönetim yaklaşımı

16. Aşağıdakilerden hangisi Musa Peygamberin kayınpederi Jetro’dan öğrendiği kabul edilen yönetim ilkelerinden değildir?

A) Yetkinin paylaşılması
B) Otoritenin devredilmesi meselesi
C) İstisnalarla yönetim kavramı
D) Astların sayısının azaltılması
E) Mesai kavramı

Cevap : E) Mesai kavramı

17. Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon liderliğinin temel rolleri arasında yer almaz?

A) Katılımcılara meslek kazandırmak
B) Katılımcıların rekreasyon faaliyetine katılım devamlılığını sağlamak
C) Katılımcıların günlük hayatındaki olumsuz etkilerden kurtulmalarını sağlamak
D) Katılımcıların kendilerini yetiştirmeleri için yol göstericilik etmek
E) Rekreasyon faaliyetine katılım sağlamak

Cevap : A) Katılımcılara meslek kazandırmak

18. “Rekreatif faaliyet için gerekli alanda bitki örtüsü, rekreasyon alanının içerdiği bitki örtüsü, su üstü, yabanıl hayat vb. unsurları gerektiren etkinlikler grubudur.”
Yukarıda verilen rekreasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiziksel Rekreasyon Faaliyeti
B) Sağlık Rekreasyon Faaliyeti
C) Çevresel Rekreasyon Faaliyeti
D) Sosyal Rekreasyon Faaliyeti
E) Mental Rekreasyon Faaliyeti

Cevap : C) Çevresel Rekreasyon Faaliyeti

19. Bir şeyin zamansız gerçekleşmesi hangi anlama gelmektedir?

A) Az olması
B) Geç olması
C) Çok olması
D) Erken olması
E) Güzel olması

Cevap : D) Erken olması

20. Serbest zaman kavramı bugünkü hâline hangi dönemde gelmiştir?

A) 100 Yıl Savaşları
B) Orta Çağ
C) Rönesans
D) Sanayi Devrimi
E) İlk Çağ

Cevap : D) Sanayi Devrimi

Rekreasyon Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Rekreasyon Yönetimi Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri
Lolonolo Telegram Auzef Rekreasyon Lisans

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Auzef Rekreasyon Yönetimi

Auzef çıkmı Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

Ezoic - wp_under_page_title - under_page_title -->
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!