Resim Sanatı Tarihi

Vize Final
2019 Vize Soruları 2022-2023 Bütünleme Soruları

Resim Sanatı Tarihi

Resim Sanatı Tarihi Auzef Resim Sanatı Tarihi Ders Kitabı PDF

Auzef Resim Sanatı Tarihi Ders Kitabı

 

1. Büyük Saray yer döşeme mozaikleri hangi devire aittir?

Cevap : Erken Bizans Dönemi

2. Hangisi Nakkaş Sinan’ ın eseridir?

Cevap : Gül koklayan Fatih portresi

3. Bizans sanatı en parlak dönemini hangi imparator zamanında yaşamıştır?

Cevap : İmparator I. Justinianos
NOT: MS IV. yüzyılda gelişmeye başlayan Bizans sanatı, VI. yüzyılda İmparator I. Justinianos (Jüstinyen) döneminde en parlak zamanını yaşamıştır.

4. “Silsilename” eseri kime aittir?

Cevap : Levni
NOT: 18. yüzyılın en büyük minyatür sanatçısı Levni’dir (Abdülcelil Çelebi). Sanatçının en önemli eseri Surname’dir. Levni’nin önemli bir çalışması da Surname-i Vehbi adlı eserde renklendirdiği minyatürlerdir. Bu minyatürlerde Sultan III. Ahmet’in çocuklarının sünnet düğünü ve dönemin eğlence yaşamı işlenmiştir. Levni, yaptığı minyatürlerde bir yandan minyatürün geleneksel kurallarını sürdürür, diğer yandan da perspektif ilkelerini kullanarak üçüncü boyutu yaratmayı dener. Sanatçının diğer önemli bir eseri de Osmanlı sultanlarının portrelerini kapsayan Silsilename adlı albümdür. Bu albümde birçok Osmanlı padişahı bağdaş kurmuş biçimde betimlenmiştir.

5. Tezhip yapan erkek sanatçıya ne ad verilir?

Cevap : Müzehhip
NOT: Tezhip, Arapça zehep (altın) kökünden türemiş olup altınlamak anlamına gelir. Daha çok Türk ve İslam sanatı olarak tanınmıştır. Tezhiple uğraşan erkek sanatçılara müzehhip, kadın sanatçılara müzehhibe denir.

6. Fatih Sultan Mehmet’ in portresini yapan İtalyan ressam kimdir?

Cevap : Gentille Bellini
NOT: Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a getirttiği ressamların en ünlüsü, Fatih portresiyle tanınan İtalyan sanatçı Gentille Bellini’dir. İstanbul’da bir süre kalan bu ressamlar, sarayın minyatür ustalarını da etkilemiştir. Bu dönemden kalma en önemli örnek Nakkaş Sinan Bey’in yaptığı gül koklayan Fatih portresidir.

7. Kelime anlamı “Yeniden Doğuş” olan sanat akımı hangisidir?

Cevap : Antik Roma Sanatı
NOT: Rönesans’ın kelime anlamı yeniden doğuştur. Bir anlamada Antik Roma sanatının yeniden doğuşu anlamına gelmektedir.

8. “Aynada Venüs” tablosunun ressamı kimdir?

Cevap : Diego Velazquez

9. “Rocaille” hangi sanat akımını ifade eder?

Cevap : Rokoko

10. “Horatius Kardeşlerin Yemini” adlı tablonun ressamı kimdir?

Cevap : Jacques Loius David

11. “Gece Işığında Magdalena” resmi kime aittir?

Cevap : Georges de la Tour

12. Gotik devrinde ilgi gören süsleme hangisidir?

Cevap : Vitray
NOT: Vitray üzerine en eski bilgiler MS 4. yüzyıla aittir. Fakat bunlar süslü pencere anlamındadır, resim değildir. İlk vitray 9. yüzyıla aittir. Bu tarihlerden sonra gerek Roman gerekse Gotik kiliselerde, önce Fransa sonra Almanya ve İngiltere’de kullanılmıştır.

13. “Orgaz’ ın Cenaze Töreni” resmi kime aittir?

Cevap : El Greco

14. Stel nedir?

Cevap : resimli düz bir levha hâlinde mezartaşı

15. Kireç yüzey üzerine su ve pigment karıştırılarak yapılan resim teniğine ne ad verilir?

Cevap :

16. Sıcak balmumu ile pigment karıştırılarak yapılan resim tekniği hangisidir?

Cevap : Enkaustik resim tekniği

17. Kuş ve çiçek resimleri hangi hanedanlık döneminin belirleyici özelliklerindendir?

Cevap : Tang Hanedanı

18. En eski, süregelen sanatsal gelenek hangisidir?

Cevap : Çin Resim Sanatı
NOT: Çin resmi, Dünya’nın en eski süre gelen sanatsal geleneklerden biridir. 20. yüzyılda Çin’de popüler olan Batı tarzı sanata karşı olarak, geleneksel tarz resim bugün Çin’de millî veya yerel resim adı ile “guó huà” olarak bilinir. Geleneksel resim, temel olarak hat sanatı gibi aynı teknikleri barındırır ve siyah veya renkli mürekkebe batırılan fırça ile yapılır. Yağlı boyalar kullanılmaz. Boyamada kullanılan en gözde malzemeler kâğıt ve ipektir.

19. Chinese Children’s Picture Book Award ödülüne adı verilen modern Çinli ressam hangisidir?

Cevap : Feng Zikai
NOT: Feng Zikai (1898-1975), Çinli ressam ve karikatüristtir. Ünlü Hangzhou Lisesi’nden mezun olmuştur. Sanatçının onuruna ismi, çocuk kitaplarını teşvik etmek amacı ile The Feng Zikai Chinese Children’s Picture Book Award ödülüne verilmiştir.

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!