Sanat Tarihi ve Mitoloji

Vize Final
2021 Vize Soruları(Hazırlanıyor) 2022-2023 Bütünleme Soruları

Sanat Tarihi ve Mitoloji

Sanat Tarihi ve Mitoloji Auzef Sanat Tarihi ve Mitoloji Ders Kitabı PDF

Auzef Sanat Tarihi ve Mitoloji Ders Kitabı

Sanat Tarihi ve Mitoloji 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Yunan mitolojisine göre Hera aşağıda belirtilenlerden hangisinin koruyucusudur?

A) Çiftçiler
B) Savaşçılar
C) Evli ve gebe kadınlar
D) Avcılar
E) Aşçılar

Cevap : C) Evli ve gebe kadınlar

2. Erwin Panofsky tarafından geliştirilen ve sanat tarihi disiplininin başlıca yöntemlerinden biri olan
yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikanaliz
B) Renk kuramı
C) Göstergebilim
D) Biçim çözümlemesi
E) İkonografi ve ikonoloji

Cevap : E) İkonografi ve ikonoloji

3. Artemis’in takipçileri olarak anılan tanrısal varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satyrler
B) Mousalar
C) Maneadlar
D) Kentauroslar
E) Nymphalar

Cevap : E) Nymphalar

4. “Las Meninas” isimli resim hangi sanatçının yapıtıdır?

A) Michelangelo
B) Velazquez
C) Rembrandt
D) Rubens
E) El Greco

Cevap : B) Velazquez

5. Erkek ve dişi cinsiyetlerini tek bir bedende birleştiren mitolojik karakterin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salmakis
B) Kriophoros
C) Psykhopompos
D) Hermaphroditos
E) Kentauros

Cevap : D) Hermaphroditos

6. Aşağıdakilerden hangisi Olymposlu tanrılar arasında yer almaz?

A) Zeus
B) Kronos
C) Hera
D) Athena
E) Demeter

Cevap : B) Kronos

7. Olymposlu tanrıça Hera’nın Batı sanatındaki betimlerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nar ve zambak kutsal bitkileri olarak sahnede yer alabilir.
B) Atribülerinden biri, elinde taşıdığı oraktır.
C) Tavuskuşu, Hera’nın atribülerinden biridir.
D) Dolgun vücutlu, görkemli, vakur duruşlu bir kadın olarak resmedilir.
E) Elinde, ucunda guguk kuşu bulunan bir asa taşırken gösterilir.

Cevap : B) Atribülerinden biri, elinde taşıdığı oraktır.

8. “Kutsal ve Dünyevi Aşk” isimli resminde iki Venüs figürünü betimleyen Rönesans sanatçısı kimdir?

A) Botticelli
B) Giorgione
C) Masaccio
D) Leonardo da Vinci
E) Tiziano

Cevap : E) Tiziano

9. Roma mitolojisindeki adı Ceres olan tanrıça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rheia
B) Hera
C) Gaia
D) Aphrodite
E) Demeter

Cevap : E) Demeter

10. Michelangelo’nun kubbe tasarımını gerçekleştirdiği yapı hangisidir?

A) San Pietro Katedrali
B) Pazzi Şapeli
C) Floransa Katedrali
D) San Andrea Kilisesi
E) Tempietto

Cevap : A) San Pietro Katedrali

11. Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik dönem heykeltıraşıdır?

A) Verrocchio
B) Lorenzo Bernini
C) Antonio Canova
D) Michelangelo
E) Donatello

Cevap : C) Antonio Canova

12. Ares’in ebeveynleri hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Zeus ve Danae
B) Zeus ve Metis
C) Zeus ve Hera
D) Zeus ve Themis
E) Zeus ve Kallisto

Cevap : C) Zeus ve Hera

13. Erken Hıristiyan sanatında hangi sanat döneminin özelliklerine rastlanmaktadır?

A) Antik Çağ sanatı
B) Hint sanatı
C) Barok sanat
D) Gotik sanat
E) Karolenj sanatı

Cevap : A) Antik Çağ sanatı

14. Aşağıdakilerden hangisi, Batı sanatında Athena’nın atribüleri arasında yer almaz?

A) Zeytin dalı
B) Kargı
C) Akbaba
D) Miğfer
E) Kalkan

Cevap : C) Akbaba

15. Yunan mitolojisine göre Olymposlu tanrılara ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanla benzerlik gösteren özellikler taşırlar.
B) Yaralandıklarında vücutlarından kan akar.
C) Farklı varlık biçimlerine dönüşebilirler.
D) İnsanlar gibi giyinip onlarla benzer duyguları taşırlar.
E) Ölümsüzlerdir.

Cevap : B) Yaralandıklarında vücutlarından kan akar.

16. Aşağıdakilerden hangisi Aphrodite’nin yetki alanları dahilinde değildir?

A) Doğurganlık
B) güzellik
C) Aşk
D) Avcılık
E) Cinsellik

Cevap : D) Avcılık

17. Baştanrı Zeus insanları hangi olay nedeniyle ateşten yoksun bırakmıştır?

A) Prometheus’un kurban etinin paylaştırılmasındaki hilesi
B) Pandora’nın yaratılışı
C) Uranos’un kastre edilişi
D) Kronos’un çocuklarını yutması
E) Titanların Tartaros’a atılması

Cevap : A) Prometheus’un kurban etinin paylaştırılmasındaki hilesi

18. Hades ve Poseidon’un ortak atribüsü olan ancak çatallarının sayısı farklılaşan nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Topuz
B) Orak
C) Tırpan
D) Yaba
E) Asa

Cevap : D) Yaba

19. Apollon’un derisinin yüzülmesiyle cezalandırdığı satyr aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orion
B) Pan
C) Aktaion
D) Marsyas
E) Silenos

Cevap : D) Marsyas

20. Athena’nın örümceğe dönüştürdüğü kadın karakter kimdir?

A) Arakhne
B) Medusa
C) Leda
D) Danae
E) Kallisto

Cevap : A) Arakhne

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!