Sistem Yönetimi Ve Bulut Bilişim

Auzef Sistem Yönetimi Ve Bulut Bilişim Deneme Sınavları

Vize Final
2024 Vize soruları 2024 Final Soruları
2023 Vize Soruları 2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans 4. Sınıf Bahar Dönemi

Üniteler
Giriş
Sanallaştırma Ve Bulut
Paralel ve Dağıtık Sistemler
Bulut Altyapısı
Uygulamalar Ve Paradigmalar
Bulut Ve Kaynak Yönetimi Planlama
Ağ Desteği
Bulut Güenliği
Bulut Güvenliğinde Diğer Konular
Bulut Güvenliğinde Diğer Konular
Karmaşık Sistemler Ve Organizasyon
Sistemleri Sistemi
Bulut Uygulama Geliştirme
Bulut Uygulama 2

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Sistem Yönetimi Ve Bulut Bilişim

Sistem Yönetimi Ve Bulut Bilişim 2023 Vize Soruları

1- AMD firmasının kullandığı işlemci güç yönetim teknolojisinin ismi nedir?

A) Poweneise
B) PowerStep
C) Speedstep
D) PowerNow
E) AgnoPower

Cevap : D) PowerNow

2- Amazon AWS’de basit depolama sistemi adlandırmasak aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

A) SOAP
B) S3
C) EC2
D) İmaj
E) AMI

Cevap : B) S3

3- S3 yazılan her nesnenin MD5’ini hesapladıktan sora hangi alana döndürür?

A) BeTag
B) CeTag
C) ATag
D) CTag
E) ETag

Cevap : E) ETag

4- Fiber Kanal çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi iletilmemektedir?

A) Hedef Port Adresi
B) DNF
C) EOF
D) Çerçeve Başlangıcı
E) CRCB

Cevap : B) DNF

5- Intel firmasının kullandığı işlemci güç yönetim teknolojisinin ismi nedir?

A) AgnoPower
B) Speedstep
C) Powerw ise
D) PowerNow
E) PowerStep

Cevap : B) Speedstep

6- I. Bileşik koşul
II. İsim
III. Açıklama Görev
İş akışı modellemede yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ilekarakterize edilir?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve II
E) Yalnız III

Cevap : C) II ve III

7- I.Otonom
II. Dağıtık
III.Tümleşik
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Bulut Bilişim Altyapısı tiplerindendir?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız I
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : A) I ve II

8- Sanal makine üzerinde koşan işletim sistemine ne denir?

A) Ana makine İS
B) Genel Makine İS
C) Yedek makine İS
D) Konuk IS
E) Yardımcı makine İSD

Cevap : D) Konuk IS

9- Fiber Kanal Çerçevesinde kaç adet kelimelik bilgi saklanmaktadır?

A) 5
B) 3
C) 6
D) 2
E) 4

Cevap : C) 6

10- I. VmWare
II.Bochs
III. Parallels
Yukarıdaki sanal makinelerden hangisi veya hangileri bir yorumlayıcıdır?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) Yalnız I

Cevap : D) Yalnız II

11- I. Bu servisler için kullanılan kaynaklar ölçülebilirdir ve kullanıcılar sadece kullandıklarıkaynaklar için ücretlendirilir.
II. Özelleştirme ve merkezileştirme sayesinde servis sağlayıcılar çok daha etkin çalışabilmektedir.
III. Uygulama verisi servis sağlayıcı ile uyumsuz şekilde geliştirilmiştir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bulut iletim yollarının felsefesini tanımlayan özeliklerdendir?

A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
D) I ve III
E) Yalnız II

Cevap : B) I ve II

12- I. İşlem boru hatlan
II. Masaüstü uygulamaları
III. Toplu işleme sistemleri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mevcut bulut uygulaması kategorilerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I ve II

Cevap : C) I ve III

13- I.Hard disk imajı
II. Ethernet imajı
III. Ana hafıza imajı İşletim sistemi göç ettirmenin kolay yolu sanal makine kullanmaktır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri taşInIrsa işletim sistemi tamamen taşınmış olur?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III

Cevap : E) I ve III

14- Adil Kuyruklama algoritmasının kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A) CBQ
B) HTB
C) FQ
D) WSC
E) SFO

Cevap : C) FQ

15- I. Veritabanı yüklü Servisler
II. Neb yüklü Servisleri
III. Bölünemez iş yüklü Servisler
IV. İşlem tabanlı Servisler
Bazı uygulamalar bulut bilişim üzerinde gerçeklemek için uygun değildir. Yukarıda verilen ifadeler ışığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri bu duruma uymaktadır?

A) III ve IV
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) Yalnız I

Cevap : B) Yalnız III

16- I. Bit düzeyinde serilik
II. Yönerge düzeyinde paralellik
III. Döngü paralelliği
Paralel bilgisayar mimarisi aşısından görülen paralelliklere bakıldığında yukarıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Cevap : E) II ve III

17- Paralel programlamanın “kutsal kase” seçilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Güvenlik duvarı
B) Kan hal teknolojileri
C) Ara bağlantı ağları
D) Bilgisayar mimarisi
E) Performans izleme

Cevap : A) Güvenlik duvarı

18- I. Bir imajdan bir eşgörünümü önyükleme
II. Ekran konsolu çıktısı
III.Bir imajın kopyalanması
Bir kullanıcı yukarıda belirtilen durumların hangisi veya hangilerinde bir dizi SOAP mesajı kullanarak EC2 eşgörünümlerini işleyebilir?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve II
E) Yalnız II

Cevap : D) I ve II

19- I. Devasa Altyapı
II. İntranetten erişilebilme
III. Fayda Bilişim, kullanım başına ödeme imkanı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Bulut Bilişimi tanımlayan özelliklerdendir?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) Yalnız II

Cevap : C) I ve III

20- I. Eşgörünümü formatlar ortaya çıkarır.
II. Yeni bir imaj yaratır.
III. Mevcut bir AMI’den bir eşgörünüm başlatabilir.
Amazon Bulut Bilişim’de yukarıdakilerden hangisi veya hangilerini bir kullanıcı gerçekleştirebilir?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) II ve III
E) I ve III

Cevap : D) II ve III

21- Kaynaklar için birbirleriyle rekabet eden süreçler veya iş parçacıkları diğer işlemler veya iş parçacıkları tarafından tutulur veya ek kaynaklar için beklemeye zorlanır ise aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Dairesel bekleme
B) Paralel döngü
C) Yarış koşulu
D) Ölümcül kilitlenme
E) Önbırakma

Cevap : D) Ölümcül kilitlenme

22- I. Kabul Kontrolü
II. Yük Dengeleme
III. Kapasite Aşımı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Bulut Kaynak Yönetimi ilkesi sınıfıdır?

A) I ve III
B) II ve III
C) Yalnız I
D) I ve II
E) Yalnız II

Cevap : D) I ve II

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!