Spor Bilimi Ve Felsefesi

Auzef Spor Bilimi Ve Felsefesi Deneme Sınavları

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor Bilimi Ve Felsefesi

Spor Bilimi Ve Felsefesi 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sofistleri tanımlamaz?

A) İlk özel öğretmenlerdir.
B) Rölativist felsefeyi benimsemişlerdir.
C) Varoluşçu felsefeyi etkilemişlerdir.
D) Onlara göre insan her şeyin ölçüsüdür.
E) Evrensel, değişmeyen değerlere ulaşılabileceğini savunmuşlardır.

Cevap : E) Evrensel, değişmeyen değerlere ulaşılabileceğini savunmuşlardır.

2. • Sağduyuya dayanır.
• Tanrısal kaynaklıdır.
• Akıl ve deneye dayanır.
• Akla dayanır.
Yukarıda verilen kavramlar sırasıyla hangi bilgi türünün özelliğidir?

A) Bilimsel bilgi- Dini bilgi- Gündelik bilgi- Felsefi bilgi
B) Gündelik bilgi- Dini bilgi- Bilimsel bilgi-Felsefi bilgi
C) Felsefi bilgi- Dini bilgi- Teknik bilgi-Sanat bilgisi
D) Dini bilgi-Teknik bilgi-Bilimsel bilgi-Gündelik bilgi
E) Teknik bilgi- Dini bilgi- Bilimsel bilgi- Gündelik bilgi

Cevap : B) Gündelik bilgi- Dini bilgi- Bilimsel bilgi-Felsefi bilgi

3. “Spor yapmak herkesin en doğal hakkıdır. Yalnızca kuvvetli olanın, yetenekli olanın yaptığı ya da bir grup insana hitap eden bir eylem değildir. Yaşlı, genç, çocuk, kadın, erkek, zengin, yoksul, hasta, engelli, şehirli, köylü her yaş ve kesimden insana ortak amaçlarla hitap eden bir olgudur.”
Yukarıdaki metin beden eğitimi ve sporun hangi ilkesini açıklamaktadır?

A) Eşitlik ilkesi
B) Süreklilik ilkesi
C) Mükemmellik ilkesi
D) Yaygınlık ilkesi
E) Özgürlük ilkesi

Cevap : D) Yaygınlık ilkesi

4. Fizyolojik kondisyonun tanımı aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Sporcunun yaptığı sporda motivasyonunun, zekâ seviyesinin, duygusal durumunun, eğitim düzeyinin belli bir seviyede olmasını ifade eder.
B) Sporcunun boyu, yaşı, ağırlığı gibi fizyolojik özelliklerinin yapacağı sporun gereksinimlerini karşılamasıdır.
C) Sporcunun uyguladığı spor dalı gereği biyomekanik, psikolojik ve fizyolojik olarak ortaya koyduğu güçtür.
D) Sporcunun beden yapısının yapacağı spora uygunluğunu ifade eder.
E) Sporcunun fiziksel ve zihinsel bir çaba ile yapmak istediği işi kolaylıkla yapabilmesidir.

Cevap : B) Sporcunun boyu, yaşı, ağırlığı gibi fizyolojik özelliklerinin yapacağı sporun gereksinimlerini karşılamasıdır.

5. “Sanatta, aklın ilkeleri, genel-geçer kavramlar yerine kişisel duygu ve yeteneğe dayalı eser ve bilgi üretme söz konusudur”. Bu açıklamadan hareketle, sanatın hangi özelliğine ulaşılabilir?

A) Taklit oluşu
B) Haz verici oluşu
C) Öznelliği
D) Estetik oluşu
E) Tek oluşu

Cevap : C) Öznelliği

6. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin severek uyguladıkları spor dallarından biri değildir?

A) Ragbi
B) Dağcılık
C) Yüksek ve uzun atlama
D) Mızrak
E) Atıcılık

Cevap : A) Ragbi

7. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinde ele alınan sorulardan biridir?

A) Doğru bilginin ölçütü nedir?
B) Ruh var mıdır, yok mudur?
C) Bilimin yöntemi nasıl olmalıdır?
D) Evrende bir düzen var mıdır?
E) Bilginin kaynağı nedir?

Cevap : D) Evrende bir düzen var mıdır?

8. “Spor, spora ait hammaddelerin işlenerek, kullanıma sunulması ve maddi servet üretilmesine yarayan ekonomik bir etkinliktir.” diyen bir kişi sporun hangi disiplin ile ilişkisinden söz etmektedir?

A) Felsefe
B) Sosyoloji
C) Hukuk
D) Ekonomi
E) Eğitim

Cevap : D) Ekonomi

9. İnsanın biyolojik sistemlerini mühendislik bilimlerine ait yöntemlerle irdeleyen ve sporla ilişkisi olan bilim alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antropoloji
B) Biyomekanik
C) Sağlık
D) Felsefe
E) Hukuk

Cevap : B) Biyomekanik

10. Aşağıdakilerden hangisi Platon’un bilgi konusundaki görüşlerindendir?

A) Her varlık atomlardan oluşmuştur.
B) Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.
C) Doğru bilgi ideaların bilgisidir.
D) Tüm bilgilerin kaynağı deney ve alışkanlıklardır.
E) Bilginin kaynağı akıl ve deneydir.

Cevap : C) Doğru bilgi ideaların bilgisidir.

11. Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi faaliyetlerinin bireylere kazandırdığı “sosyal beceriler” arasında yer almaz?

A) İş birlikçi takım çalışmalarında paylaşma
B) Motor beceri kapasiteleri
C) İletişim becerileri
D) Sorumluluk alma
E) Liderlik ve vatandaşlık

Cevap : B) Motor beceri kapasiteleri

12. Sporun toplum içerisindeki durumunu, fonksiyonunu ve diğer kurumlarla ilişkilerini belirlemek, farklı sosyal kategorilerdeki işlevselliğini ortaya koymak, sporun hangi alt dalına ait amaçlarındandır?

A) Spor sosyoloji
B) Spor pazarlaması
C) Spor hukuku
D) Spor felsefesi
E) Spor psikolojisi

Cevap : A) Spor sosyoloji

13. “Demokritos’a göre, mutlu olmanın yolu, insanın elinde bulunanla yetinmesinden, gereksinim duyduğundan daha fazlasını istememekten geçer. İsteklerin sınırlanması yoksulluğu zenginliğe çevirir. Çok isteyen kimse elindekiyle yetinir. Aşırı olan her haz, sonunda acı getirir. Akıllı insan, elinde olanlardan sevinç duyar, elinde olmayanlar içinse üzülmez”.
Yukarıdaki görüşlerden yola çıkarak, Demokritos’un mutluluğa ulaşmak için aşağıdakilerden hangisini önerdiği söylenebilir?

A) Eylemlerinden ötürü pişmanlık duymama
B) Toplum kurallarına uygun davranma
C) Tanrı ve ölüm korkusunun üstüne gitme
D) Her türlü yargıdan uzak durma
E) Duygu ve isteklerinde ölçülü olma

Cevap : E) Duygu ve isteklerinde ölçülü olma

14. “Bilim” ile ilgili yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Statik bir yapısı vardır.
B) Yöntemsel bir çabası vardır.
C) Gelişimsel bir olgudur.
D) Gözleme dayalıdır.
E) Deneye dayalıdır.

Cevap : A) Statik bir yapısı vardır.

15. Aşağıda verilen Hun hükümdarlarından hangisi “Islık çalan oku” icat etmiştir?

A) Atilla
B) Kung-Sin
C) Mete Han
D) Alp Arslan
E) Teoman

Cevap : C) Mete Han

16. Aşağıdakilerden hangisi “felsefe sorusu”nu tanımlamaktadır?

A) Felsefe sorularının cevapları verilemez.
B) Gündelik soruların türevidir.
C) Felsefenin ve bilimin soruları benzerlik gösterir.
D) Felsefenin soruları yalnızca metafizik ve ontolojik alana ilişkindir.
E) Platon’un diyaloglarında kaynağını bulur.

Cevap : E) Platon’un diyaloglarında kaynağını bulur.

17. “Bilgeliğin yalnızca tanrılara yakıştığını insana düşenin ise bilgeliği sevmek ve bilgelik düzeyine ulaşmak olduğunu” ileri süren İlkçağ filozof ve matematikçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herakleitos
B) Sokrates
C) Anaksimenes
D) Pythagoras
E) Zenon

Cevap : D) Pythagoras

18. “Bu dönemde çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi de etkilenmektedir. Bu döneme etki eden başlıca etmenler arasında cinsiyet, hareket hızı, boy, kilo, alışkanlıklar, tepki zamanı ve arkadaş etkisi sayılmaktadır.” Amaçlı hareketlerin gerçekleştiği, 7 yaş ve sonrasını kapsayan bu dönem, psikomotor gelişim dönemlerinden hangisini ifade etmektedir?

A) Temel hareketler dönemi
B) İlkel hareketler dönemi
C) Ergenlik dönemi
D) Refleks hareketler dönemi
E) Spor ile ilgili hareketler dönemi

Cevap : E) Spor ile ilgili hareketler dönemi

19. Eski Türklerde Etrüksler döneminde yaşayan savaşçı kadınlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amazon
B) Pankuş
C) Kaptuti
D) Sangu
E) Öndül

Cevap : A) Amazon

20. “Büyümekte olan bir organizmanın dokularının yapısında ve biyokimyasal bileşiminde oluşan değişiklikler sonucu biyolojik fonksiyonlarının farklılaşmasıdır.”
Yukarıda verilen tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Olgunlaşma
B) Büyüme
C) Gelişim
D) Hazır bulunuşluk
E) Öğrenme

Cevap : C) Gelişim

Spor Bilimi Ve Felsefesi

 

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Spor Bilimi Ve Felsefesi çıkmış sorular

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!