Spor Ekonomisi Ve Spor Endüstrisi

Auzef Spor Ekonomisi Ve Spor Endüstrisi

Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Final Deneme -5
Final Deneme -6
Final Deneme -7
Final Deneme -8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor Ekonomisi Ve Spor Endüstrisi

Auzef Spor Ekonomisi Ve Spor Endüstrisi

Vize Final
Ünite -1 Ünite -5
Ünite -2 Ünite -6
Ünite -3 Ünite -7
Ünite -4 Ünite -8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor Ekonomisi ve Spor Endüstrisi

Ünite -1

1. Ekonomi biliminin ortaya koyduğu veriler insanların daha …. tercihler yapmalarını sağlar” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

A) Opsiyonel
B) Rasyonel
C) Fonksiyonel
D) Spiritüel
E) Entelektüel

Cevap : B) Rasyonel

2. Aşağıdakilerden hangisi ekonominin temel kavramlarından birisi değildir?

A) Endüstri
B) Piyasa
C) Üretim
D) Tüketim
E) Hacim

Cevap : E) Hacim

3. Aşağıdakilerden hangisi ekonominin temel kavramlarından birisi değildir?

A) Üretim
B) Fiyat
C) Endüstri
D) Piyasa
E) Uzam

Cevap : E) Uzam

4. “Üretim kavramını ekonomik anlamda …. …. olarak özetleyebiliriz” cümlesindeki boşluğu en uygun ifade ile doldurunuz.

A) Fayda artışı
B) Fayda analizi
C) Mekanik üretim
D) Organik fayda
E) Hiçbiri

Cevap : A) Fayda artışı

5. Bir ülkenin vatandaşlarının bir yıl içindeki toplam mal ve hizmet üretimlerinin hesaplanmasına yönelik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) GSMH
B) GSYH
C) KBYG
D) KBMH
E) KBYH

Cevap : A) GSMH

6. Bir ülkenin sınırları dahilindeki bir yıl içinde gerçekleştirilen toplam mal ve hizmet üretimlerinin hesaplanmasına yönelik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) GSMH
B) KBMH
C) GSYH
D) GSMG
E) KBYG

Cevap : C) GSYH

7. Bir malın veya hizmetin alım satım bedelini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim
B) Tüketim
C) Endüstri
D) Fiyat
E) Gayri Safi Milli Hasıla

Cevap : D) Fiyat

8. “İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik mal ve hizmetlerin faydalarından yararlanması, bu ürünleri kullanması” şeklinde tanımlanan ekonomik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim
B) Fiyat
C) Endüstri
D) Piyasa
E) Tüketim

Cevap : E) Tüketim

9. “Devamlı veya belirli zamanlarda, makine vb. araçlar kullanılarak bir madde ya da gücün niteliğini / biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan ve ürünlerin benzerliğine veya ekonomik faaliyetlerin benzerliğine göre gruplanabilen faaliyet dalı” olarak tanımlanan ekonomik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) GSMH
B) Endüstri
C) Fiyat
D) Piyasa
E) GSYH

Cevap : B) Endüstri

10. GSYH hesaplarına dahil edilip, GSMH hesaplarına dahil edilmeyen üretim verisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülke sınırları içindeki vatandaşların üretimi
B) Ülke sınırları dışındaki vatandaşların üretimi
C) Ülke sınırları içinde yabancıların üretimi
D) Ülke sınırları dışındaki yabancıların üretimi
E) Hiçbiri

Cevap : C) Ülke sınırları içinde yabancıların üretimi

Spor Ekonomisi ve Spor Endüstrisi Vize Deneme Sınavı -1

Auzef Rekreasyon Bölümü Soruları

Spor Ekonomisi ve Spor Endüstrisi

Ünite -2

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1950 yılı itibari ile yaşanan ücret artışları sporun geniş tabanlara yayılmasında etkili olmuştur.
B) Enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerin sporun kitlesel bir duruma gelmesinde etkili olmamıştır.
C) Kitle iletişim araçlarının etkin bir duruma gelmesi ile spor müsabakalarının takibi kolaylaşmıştır.
D) Çalışma sürelerinin düzenlenmesi, spora katılımı artırmıştır.
E) Sosyal ve ekonomik gelişmeler, sporun toplumsal yaşamdaki konumunu güçlendirmiştir.

Cevap : B) Enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerin sporun kitlesel bir duruma gelmesinde etkili olmamıştır.

2. Spor endüstrisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Spor ürünü üretirler
B) Ana hedef kar üretimidir
C) Müşteri talebine göre şekillenmektedir.
D) Spor hizmeti üretirler.
E) Spor endüstrisi yalnızca spor ekipmanı üretim alanını kapsamaktadır.

Cevap : E) Spor endüstrisi yalnızca spor ekipmanı üretim alanını kapsamaktadır.

3. I. Spor ekipmanı
II. Spor tekstili
III. Spor İşletmeciliği
IV. Spor tesis üyeliği
Yukarıda verilen alanlardan hangisi/hangileri spor endüstrisi içerisinde yer alır?

A) Yalnız I.
B) I. Ve II.
C) II. Ve IV.
D) I.,II ve III.
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

4. Aşağıdakilerden hangisi spor ekonomisi için en önemli kavramlar arasında yer alır?

A) Spor ürünü
B) Spor medyası
C) Spor tüketicisi
D) Hepsi
E) Hiçbiri

Cevap : D) Hepsi

5. I. Spor ürünü spor tüketicisinin istek ve ihtiyaçlarının tatminine yönelik olarak pazara sunulur.
II. Spor ürünü değişime konu olan mal, hizmet, insan, yer, organizasyon, fikir veya bunların karmasıdır.
III. İstanbul Maratonu veya Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi spor etkinlikleri, spor ürününe örnek olarak
gösterilebilir.
Yukarıda verilen önermelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I. ve II.
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

6. Aşağıdakilerden hangisi spor ürünlerine örnek gösterilemez?

A) Ana haber bülteni yayınları
B) Egzersiz için eve alına bir koşu bandı gibi spor ekipmanları
C) Profesyonel spor müsabakaları için inşa edilmiş spor kompleksleri
D) Dünya Kupası gibi dev spor organizasyonları
E) Spor yapmak için tasarlanmış ayakkabı, penye veya eşofman takımı gibi spor giyim ürünleri

Cevap : A) Ana haber bülteni yayınları

7. I. Sporun kitleselleşmesi genel medya organlarında spora ayrılan payı artırmaktadır.
II. Sporun ya da herhangi bir spor olayının pazarlama amaçlı kullanılması da spor pazarlamasına işaret etmektedir.
III. Spor ürünlerini tüketen kişi veya kurumlar spor tüketici olarak değerlendirilir.
IV. Sporu meslek olarak kabul eden profesyonel sporcular, spor tüketicisi olarak değerlendirilemez.
Yukarıda verilen önermelerden hangisi/hangileri yanlıştır.

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. Ve II.
D) Yalnız IV.
E) I., II. ve III.

Cevap : D) Yalnız IV.

8. Aşağıda verilen önermelerden hangisi söylenemez?

A) Pazarlama, mal, ürün veya hizmetin satışını geliştirmek amacı ile tanıtılması, paketlenmesi, satış elemanlarının
yetiştirilmesi, Pazar ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanmasını içeren faaliyetlerin tümüdür.
B) Spor ürünleri yalnızca fiziki mallardan oluşmaktadır.
C) Sporun ya da herhangi bir spor olayının pazarlama amaçlı kullanılması, spor pazarlamasına işaret etmektedir.
D) Spor medyası hem spor ekonomisinin gelişiminin bir göstergesi hem de bu gelişimin etkin katalizörlerinden birisidir.
E) Spor endüstrisinde çalışanlar ve spor endüstrisiyle iş yapanlar, spor tüketicileri örneklerindendir.

Cevap : B) Spor ürünleri yalnızca fiziki mallardan oluşmaktadır.

9. I. Spor organizasyonlarının geniş kitlelere yayılması, bu organizasyonlara yönelik reklam ve pazarlama
faaliyetlerini artırmaktadır.
II. Profesyonel sporcu ve spor kulüplerinin büyük hayran kitlelerinin oluşumu bu alana yönelik iletişim ve sponsorluk faaliyetlerinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır.
III. Ayrım yapılmaksızın her kesimden insanın sportif faaliyetlere katılımı spor ekipmanı, spor tekstili gibi alanların gelişmesini sağlamıştır.
Yukarıda verilen önermelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I. Ve II.
E) I., II. ve III.

Cevap : E) I., II. ve III.

10. I. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik mal ve hizmetlerin faydalarından yararlanması ve bu ürünleri kullanması, tüketim kavramını açıklamaktadır.
II. Spor eğitimi amaçlı lisanslı bir antrenör tarafından verilen spor eğitimi veya antrenman seansı vb. spor ürünü kapsamına girmektedir.
III. Spor medyasının gelişiminin spor ekonomisinin güçlenmesinde bir etkisi yoktur.
Yukarıda verilen önermelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I. Ve II.
E) II. Ve III.

Cevap : D) I. Ve II.

Spor Ekonomisi ve Spor Endüstrisi Final Deneme Sınavı -2

Auzef Rekreasyon Final Sınav Soruları

Spor Ekonomisi Ve Spor Endüstrisi

Lolonolo Telegram Auzef Rekreasyon Lisans

Spor Ekonomisi Ve Spor Endüstrisi

Auzef çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Sorular

31;

Rekreasyon Lisans

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!