Spor İşletmeciliği

Auzef Spor İşletmeciliği Deneme Sınavları

Vize Final
2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor İşletmeciliği

Spor İşletmeciliği 2023 Final Soruları

1- Hawtorne deneyleri, çıktıdaki sosyal faktörlerin önemini vurgulayarak yönetiminde yeni bir sayfa açmış olsa da hatasız değildir. Deneyler, çeşitli sonuçlara varmada kullanılan bilimsel tarafsızlığın eksikliği nedeniyle bazı davranış bilimcileri tarafından geniş çapta eleştirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu eleştiriler arasında yer almaz?

Cevap : Patronların ihtiyaçlarına karşılık vermiş ve onların istekleri doğrultusunda şekillenmiştir. Bu duru

m iş ileri zor durumda bırakmış deneyleri olumsuz yönde etkilemiştir.

2- Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre bürokrasi yaklaşımının özellikleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : Röle montaj odası

3- Aşağıdakilerden hangisi spor işletmelerinde üretilen ürünün özelliklerinden değildir?

Cevap : Spor işletmelerinde üretilen ürün stoklanabilir

4- Borçlar kanunu nda yer verilmekte olup iki veya daha çok kişinin sermaye ve emeklerini birleştirerek, fakat tüzel kişiliğe sahip olmaksızın gerçekleştirilen bir ortaklık olarak tanımlanan şirket türü hangisidir?

Cevap : Adi şirketler

5- Finansal muhasebenin aksine işletme içi analizlere yönelen muhasebe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Maliyet muhasebesi

6- Tüm koşullarda uyulabilen en iyi ve tek bir yönetim şekli yoktur düşüncesi hangi sisteme aittir?

Cevap : Durumsallık yaklaşımı

7- Aşağıdakilerden hangisi büyüklüklerine göre işletmeler sınıflandırılırken dikkat edilmesi gereken niceliksel ölçütler arasında yer almaz?

Cevap : İşletmelerinin faaliyet alanının yapısı

8- Spor örgütlenmeleri içerisinde örgüt kültür araştırmalarının en çok yapıldığı örgütler aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap : Spor Bilimleri fakülteleri ile yüksek okulları

9- Çatışma yöntemlerinden hangileri en uygun ve etkili yöntemler olarak adlandırılmıştır?

Cevap : Tümleştirme ve problem çözme

10- Aşağıdakilerden hangisi krizi diğer problemlerden ayıran bir özellik değildir?

Cevap : Rutin olması

11- Bir spor işletmesinde oluşturulacak kriz ekibinde kimler bulunmamalıdır?

Cevap : Sporcu

12- Aşağıdakilerden hangisi dış kaynak kullanımında rol oynayan temel yetenekler arasında yer almaz?

Cevap : İşletmeler için maliyetleri arttıran faktördür

13- Aşağıdakilerden hangisi spor işletmelerinde en sık karşılaşılan çatışma nedenlerinden biri değildir?

Cevap : İş birliği

14- Sözleşme ihlali, sanayi casusluğu eğitim açığı gibi krizler hangi krizlere örnektir?

Cevap : Rekabet krizleri

15- Soyutluk, öznellik, tutarsızlık, öngörülemezlik
Yukarıda verilen kelimeler, spor pazarlaması içerisinde ne anlama gelmektedir?

Cevap : Spor pazarlamasını diğer pazarlama alanlarından ayıran faktörler

16- Aşağıdakilerden hangisi işletme yapısını etkileyecek dış faktörler arasında yer almaz?

Cevap : Faaliyetler

17- Uluslararası alanda yapılan spor örgüt kültürü çalışmaları spor bilimleri fakültesi ve yüksekokullarının yanında hangi örgütlerde gerçekleşmektedir?

Cevap : Rekreasyon merkezleri ve sporla ilgili dernekler

18- Aşağıdakilerden hangisi gerilla pazarlama yaklaşımının tanımıdır?

Cevap : Bilindik klasik iletişim hedefleri korunurken bu hedeflere ulaşmak için işletme sıra dışı pazarlama yöntemlerine ihtiyaç duyar

19- “Spor alanında krizle baş edebilmek için en uygun yol, …….. bilgi sahibi olmaktır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

Cevap : önceden yaşanan kriz durumları ile ilgili

20- “Örgütsel kültür, spor işletmelerinde özellikle performans üzerinde ….. bir etkiye sahiptir”
Yukarıdaki cümlede boş bırakıla yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

Cevap : olumlu ya da olumsuz, fakat mutlaka

21- I. Proaktif
II. Relatif
III. İnteraktif
Yukarıdaki kelimelerden hangisi ya da hangileri kriz yönetim yaklaşımlarındandır?

Cevap : I ve III

22- Aşağıdakilerden hangisi süreç yenileme faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken süreçlerden değildir?

Cevap : Yapılan işin denetimi dış kaynaklara verilmiştir

23- ROCI-II olarak adlandırılmış çatışma yöntemlerinden olan “Kaçınma” nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sorunu görmemeyi ifade eder

Spor İşletmeciliği

 

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!