Spor Turizmi

Auzef Spor Turizmi Deneme Sınavları

Vize Final
2023 Vize Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor Turizmi

Spor Turizmi 2023 Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi turizme katılan kişi sayışana göre yapılan sınıflama içerisine girmektedir?

Cevap : Bireysel turizm

2- …… insanların turistik aktiviteye kitleler halinde katılmalarıdır.
Yukarıdaki boşluğa uygun düşen turizm &

#xE7;eşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kitle turizm

3- Turizm yoksul yanlısı bir sektördür ifadesi turizmin en çok hangi yönüne vurgu yapmaktadır?

Cevap : Öncelikle az gelişmiş ülkelerde yaşanan yoksulluğa bir çözüm biçiminde sunulmasına

4- Temel insan haklarından biri olan seyahat özgürlüğü insan hakları evrensel bildirgesi nin hangi maddesinde yer almaktadır?

Cevap : 13

5- I. Dinamiktir
II. Homojien bir yapısı vardır
III. Uyarıcı ve sürükleyici bir sektör özelliği taşır
IV. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ödemeler dengesi için önemli bir işlevi vardır
Yukarıdakilerden hangisi hangileri turizm endüstrisinin özellikleri için söylenemez?

Cevap : Yalnız II

6- Katalik Kilisesi liderinin talepleri üzerine askeri ve politik bir denetim kurmak amacıyla Avrupalı Katalolik Hristiyanların Orta Doğu da bulunan Kutsal Topraklara askeri akınlar düzenlemesi olarak bilinen seferler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Haçlı seferleri

7- Aşağıdakilerden hangisi sağlık turizmi başlıkları altında ele alınan turizm çeşitlerinden değildir?

Cevap : Saç Ekim Turizmi

8- Günümüz tur operatörlüğünün kurucu ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Thomas Cook

9- Alanda yaşam kalitesini geliştiren, turistler için yüksek kaliteli deneyimler sağlayan ve hem ev sahibi hem de turistler için çevre kalitesini koruyan bir yaklaşım olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sürdürülebilir turizm

10- I. Grup turizmi
II. Sosyal turizm
III. Lüks turizm
IV. Üçüncü yaş turizmi
Yukarıdakilerden hangisi hangileri katılanların gelir düzeyini göre turizm sınıflaması altında yer alır?

Cevap : II ve III

11- Thomas Cook tarafından düzenlenen ilk organize seyahat nereden nereye düzenlenmiştir?

Cevap : Leichester-Lougborough

12- I. Turizmin ekonomik ve teknik tabanına yatırım sağlayan sektörler
II. Genel topluma ve turizme dayalı altyapı hizmetleri sağlayan sektörler
III. Turistlerin ihtiyaçları için yiyecek içecek vb. sağlayan gıda endüstrisi
IV. Genel toplum ve sağlık hizmetleri sağlayan sektörler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri turizmin ekonomik faydalarının görüldüğü sektörler arasında yer almaz?

Cevap : Yalnız IV

13- Meyerin her insan değişik derecelerde bulunan kaçma ve uzaklaşma isteklerinden ortaya çıkan psikolojik kaynaklı yer değiştirme faaliyeti olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Turizm

14- Sağlık problemleri nedeni ile ortaya çıkan ücretli tatil hakkı talebi İngiltere’nin sanayi bölgelerinde sloganlaştırılarak toplu gösterilere konu olmuştur. Yapılan gösteriler ….. yılında ingilrede de 15 milyon kadar işçiye ücretli tatil hakkı tanınmasına vesile olmuştur. İfadesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?

Cevap : 1925

15- Turistik bir faaliyetin kitle turizm başlığı altında ele alınabilmesi için en az kaç kişiden oluşması gerekmektedir?

Cevap : 16

16- Zevk ve eğlence için seyahat eden ilk turistler olarak adlandırılanlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Antik romalılar

17- Aşağıdakilerden hangisi üçüncü yaş turizminin özelliklerinden biri olamaz?

Cevap : 12- 25 yaş arası kişiler bu tür turizmin katılımcılarıdır.

18- İstanbulda yaşayan Ada kendisi için turistik bir gezi planlamaktadır. Bu gezi için bir rota belirlenmiştir. Öncelikle Bursa da bulunan Ulu Camii ni ziyaret edecek Bursa da bir gece konakladıktan sonra Kütahya da arkeoloji müzesini görmeye gidecek ve termal bir otelde 2 gün kalacaktır. Son olarak Eskişehir de bir konsere katılıp yaşadığı şehre geri dönecektir. Ada için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Adanın seyahati dış turizm kapsamına girmektedir.

19- ….. bireylerin kişisel tatminlerini sağlamak için özgür iradeleri ve bireysel arzuları doğrultusunda ekonomik fayda sağlama amacı gütmeden devamlı ikamet ettikleri yerlerden ayrılarak belli bir süreliğine başka yerlere gitmeleridir. Ancak bu gidişin vazgeçilmez koşulu tekrar ayrıldıkları yere geri dönmeleridir.
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Turizm

20 – Turizm kutsal bir yolculuk olarak ele alan ve onun etnik sanatların üretimini çeşitli biçimlerde şekillendiren niteliği olduğunu vurgulayarak turizmin hac ve ritüelle benzeyen bir etkinlik olduğu tezini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Graburn

21- Aşağıdakilerden hangisi antik roma için söylenemez?

Cevap : Ayrıcalıklı üst sınıfların turistik faaliyetlere katılma oranları azalmıştır.

Spor Turizmi

 

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!