Spor ve Çevre

Auzef Spor ve Çevre Deneme Sınavları

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor ve Çevre 2022-2023 Vize Soruları

1. Çevre yatırımını toplum tarafından istenen düzeye ulaşmak için motive eden durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Politika ve düzenleyici
B) Ekonomik fayda
C) Dolaylı özel getiri
D) Sosyal fayda
E) Doğrudan özel dönüş

Cevap : A) Politika ve düzenleyici

2. Aşağıdakilerden hangisi bir spor etkinliği düzenlenirken ele alınması gerekebilecek bir dizi çevresel sorun arasında yer almaz?

A) Biyolojik çeşitliliğin korunması
B) Ekosistemlerin korunması
C) Arazi kullanımı ve peyzaj
D) Kirlilik
E) Fiyat

Cevap : E) Fiyat

3. Aşağıdakilerden hangisi insanların sağlığını etkileyen çevresel unsurlardan biri değildir?

A) Temiz içme suyu
B) Sağlıklı bir çevre
C) Genetik faktörler
D) Hijyenik ortam
E) Atıkların kontrolü

Cevap : C) Genetik faktörler

4. Aşağıdakilerden hangisi çevresel sorunlar kapsamında “fiziksel tehlikeler” arasında yer almaz?

A) Soğuk
B) Pestisitler
C) Gürültü
D) Isı
E) Toz

Cevap : B) Pestisitler

5. Aşağıdakilerden hangisi sporda çevre dostu hareketliliği sağlamak için yapılması gerekenler arasında yer almaz?

A) Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi
B) Varış yerinde spor malzemeleri için işe alma ve depolama tesislerinin iyileştirilmesi
C) Spor yapanların farkındalığının arttırılması
D) Kentsel alandaki kamusal alanlarda konut ortamının iyileştirilmesi
E) Spor, oyun ve fiziksel aktivite fırsatlarının azaltılması

Cevap : E) Spor, oyun ve fiziksel aktivite fırsatlarının azaltılması

6. Aşağıdakilerden hangisi sporun sürdürülmesi için dikkat edilmesi gereken ana unsurlar arasında yer alır?

A) Hassas alanlara verilen zararı arttırmak
B) Sporla ilgili altyapıyı çevreyle uyumsuz hale getirmek
C) Doğa ve çevre ile uyumsuz spor biçimlerini teşvik etmek
D) Spor yapanlar için keyif değerini azaltmak
E) Spor ve fiziksel aktivite fırsatlarını güvence altına almak

Cevap : E) Spor ve fiziksel aktivite fırsatlarını güvence altına almak

7. Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon amacıyla inşa edilen alanların çevresel etkileri arasında yer almaz?

A) Biyoçeşitlilik kaybı
B) Ormansızlaşma
C) Toprak stabilitesinin kaybı
D) Erozyon
E) Fiyat artışı

Cevap : E) Fiyat artışı

8. Aşağıdakilerden hangisi olumlu dışsallıkların en sık belirtilen özelliklerinden biridir?

A) Gelir
B) Eğitim
C) Fiyat
D) Gürültü
E) Gider

Cevap : B) Eğitim

9. Aşağıdakilerden hangisi spor malzemelerini üretirken çevresel sorunlar kapsamında dikkat edilmesi gereken ana unsurdur?

A) Şekil
B) Renk
C) Ekolojik uyum
D) Moda
E) Fiyat

Cevap : C) Ekolojik uyum

10. Spor salonları, açık hava tesislerinin kapladığı alanın % kaçına ihtiyaç duyar?

A) 5
B) 1
C) 4
D) 3
E) 2

Cevap : A) 5

11. Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının en olası kaynakları arasında yer alır?

A) Pozitif veya negatif dışsalliklar
B) Atık
C) Sunum
D) Çevre
E) Risk

Cevap : A) Pozitif veya negatif dışsalliklar

12. Aşağıdakilerden hangisi çevresel sorunlar kapsamında “sosyo kültürel / psikolojik tehlikeler” arasında yer alır?

A) Yoksulluk
B) Toksik ağır metaller
C) Patojenler
D) Böcekler
E) Açık çöplükler

Cevap : A) Yoksulluk

13. Aşağıdakilerden hangisi başlıca çevresel sorunlar arasında yer almaz?

A) Endüstriyel atıklar
B) Çölleşme
C) Ekonomik daralma
D) Bitki örtüsü kaybı
E) Kirleticiler katı atıklar

Cevap : C) Ekonomik daralma

14. Aşağıdakilerden hangisi çevresel uygulamalara yatırım motivasyonlarını direk olarak etkiler?

A) Reklam
B) Çevre
C) Riskler
D) Teşvik
E) Eğitim

Cevap : D) Teşvik

15. Aşağıdakilerden hangisi çevre eğitimi sonucun ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

A) Çevre dostu tutumun teşvik edilmesi
B) Çevresel kaynakların sınırsız kullanılması
C) Çevre dostu alışkanlıkları teşvik edilmesi
D) Çevrenin korunmasına yönelik planlama yapılması
E) Yasal tedbirlerin yaygın olarak kabul edilmesi

Cevap : B) Çevresel kaynakların sınırsız kullanılması

16. Olumsuz dışsallıkların en sık belirtilen örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiyat
B) Gelir
C) Gider
D) Gürültü
E) İletişim

Cevap : D) Gürültü

17. Aşağıdakilerden hangisi spor etkinliklerinin yarattığı kısa vadeli etkiler arasında yer alır?

A) Yeni köprüler
B) Gürültü
C) Küresel ısınma
D) Toprak bozulması
E) Erozyon

Cevap : B) Gürültü

18. Aşağıdakilerden hangisi spor tesislerinde su kullanımının çevresel olumsuzluklarından biri değildir?

A) Göllere akan arıtılmamış atık
B) Pestisitlerin akışından kaynaklanan yeraltı suyu kirliliği
C) Tehlikeli atıklar
D) Okyanuslara akan arıtılmamış atık
E) Nehirlere akan arıtılmamış atık

Cevap : C) Tehlikeli atıklar

19. Çevre sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ile “ishalli hastalıklardan ölümlerin” yüzde kaçı önlenebilir?

A) 18
B) 64
C) 50
D) 94
E) 25

Cevap : D) 94

20. Spor tesislerinin yer seçiminde en hassas konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyoçeşitlilik kaybı
B) Fiyat artışı
C) Peyzaj
D) Yer seçimi
E) Tehlikeli atık

Cevap : D) Yer seçimi

Spor ve Çevre

 

Spor ve Çevre Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri
Lolonolo Telegram

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Auzef Spor ve Çevre

Auzef çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Sorular

31;

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!