Spor Yönetimine Giriş

Spor Yönetimine Giriş

Auzef Spor Yönetimine Giriş Deneme Sınavları

2022 Güz Vize Final deneme 1
Vize Deneme 1 Final deneme 2
Vize Deneme 2 Final deneme 3
Vize Deneme 3 Final deneme 4
Vize Deneme 4 Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor Yönetimine Giriş

Spor Yönetimine Giriş 2022 – 2023 Vize Soruları

1. İleriyi görmek, bir başka deyimle, belirli bir hareketi yürütme sırasında değil, önceden kararlaştırma durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon
B) Yürütme
C) Denetleme
D) Örgütleme
E) Planlama

Cevap : E) Planlama

2. Aşağıdakilerden hangisi bir plan yaparken izlenmesi gereken aşamalardan biri değildir?

A) Alternatif planların karşılaştırılması
B) Amaçlarla ilgili etkenlerin belirlenmesi ve bilgi toplanması
C) Alternatif planların sıralanması
D) Herhangi bir planın seçilmesi ve uygulanması
E) Amaç veya amaçların ve alt amaçların belirlenmesi

Cevap : D) Herhangi bir planın seçilmesi ve uygulanması

3. Aşağıdakilerden hangi soru ile “meslek seçimi noktasında bireylerin dikkat etmesi gereken noktalar” test edilebilir?

A) Meslekte güçlü yönlerimi nasıl geliştirebilirim?
B) Seçilen meslekte ilerleme olanağı bulunmakta mıdır?
C) Hangi meslek alanında mutsuz olma ihtimali yüksektir?
D) Hangi meslek alanında başarısız olma ihtimali yüksektir?
E) Seçilen mesleğin kolay tarafları nelerdir?

Cevap : B) Seçilen meslekte ilerleme olanağı bulunmakta mıdır?

4. “Bir olayın sürekliliği için gerekli sayılan ve görev olarak da değerlendirilebilen bir eylem grubudur.”
Yukarıda belirtilen tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontrol
B) İşlev
C) Koordinasyon
D) Planlama
E) Yöneltme

Cevap : B) İşlev

5. “Bireyler başarılı olacakları işlerde çalışmak isterler.“
Yukarıda belirtilen açıklama, aşağıdaki “Bireysel Kariyer Seçimini Etkileyen Faktörlerden” hangisini tanımlamaktadır?

A) Çevre faktörü
B) Uygun kişilik
C) Yetenekler
D) Alana karşı ilgi duyma
E) Saygı duyulma isteği

Cevap : C) Yetenekler

6. “Sporla ilgilenen ve sportif hareketleri doğrudan ya da dolaylı olarak denetleyen ve değerlendirenlerin sayısı çoktur. Bu nedenle farklı birey ve grupların beklentileri de farklı olacağından, özellikle spor yöneticileri çok çeşitli ve değişik baskılar altında iş görürler.”
Yukarıda bahsedilen açıklama aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Spor yönetiminde liyakat iş bölümü ve uzmanlaşma özelliği
B) Spor yönetiminin amaç olma özelliği
C) Spor yönetiminin iki yönlü süreç olma özelliği
D) Spor yönetiminin evrensel olma özelliği
E) Spor yönetiminin grup olma özelliği

Cevap : C) Spor yönetiminin iki yönlü süreç olma özelliği

7. Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?

A) Kariyer
B) Endüstri
C) Sponsorluk
D) Eğitim
E) Meslek

Cevap : A) Kariyer

8. “İnsanın değeri her şeyin üstündedir. Bunun olmaması durumunda verimlilik düşebilir. Spor günümüzde amatör olarak yani hiçbir maddi beklenti olmadan yapılıyor olsa da profesyonel olarak maddi beklenti karşılığında da yapılmaktadır.”
Yukarıda bahsedilen açıklama hangi spor yönetiminin prensibini tanımlamaktadır?

A) Denklik
B) Emek
C) Yetiştirme
D) Güç birliği
E) Eşitlik

Cevap : B) Emek

9. Aşağıdakilerden hangisi spor yönetiminin ilgili olduğu alanlardan biri değildir?

A) Psikoloji
B) Tarih
C) Biyomekanik
D) Sosyoloji
E) Hukuk

Cevap : C) Biyomekanik

10. “Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için, onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamından oluşmaktadır.“ Yukarıdaki tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beden eğitimi öğretmeni ve antrenörler
B) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ve doktorlar
C) İstatistikçiler
D) Spor hekimleri
E) Lider

Cevap : E) Lider

11. “Sportif faaliyetleri organize etme” davranışı, spor yöneticilerinin hangi niteliği içerisinde değerlendirilmektedir?

A) Antrenörlük meslek bilgisi
B) Sporda sosyal alan bilgisi
C) Spor alan bilgisi
D) Genel kültür bilgisi
E) Spor yöneticiliği meslek bilgisi

Cevap : E) Lider

12. 1903-1910 yılları arasında İstanbul’da kulüplerin düzensiz aralıklarla yaptıkları maçlara ilişkin organizasyonun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul Futbol Birliği
B) Pazar Ligi
C) Cuma Ligi
D) İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi
E) Cuma Birliği

Cevap : A) İstanbul Futbol Birliği

13. Beden Eğitimi ve Spor alanlarında amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi için spor kurumlarında çalışan insanları; teşkilatlandıran, emirler veren, grup çalışmalarını aynı amaca yönlendirip düzenleyen, sorumluluğu üstlenen, işleyişi denetleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rekreasyon lideri
B) Tesis Yöneticisi
C) Antrenör
D) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
E) Spor yöneticisi

Cevap : E) Spor yöneticisi

14. “Sanayileşmeyle birlikte, yönetim sanatının ve yöneticiliğin önemi gittikçe artmaya başlamıştır. Bu gelişmeyle beraber üretimi sağlayacak insan topluluklarını bir araya getirecek ve bunlardan maksimum yarar sağlayacak kişi” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spor hakemi
B) Antrenör
C) Yönetici
D) Öğretmen
E) Rekreasyon lideri

Cevap : C) Yönetici

15. Aşağıdakilerden hangisi spor alanındaki yönetim unsurlarından biri değildir?

A) Spor yöneticisi
B) Spor organizasyonu
C) Spor mevzuatı
D) Spor antrenörü
E) Spor politikası

Cevap : D) Spor antrenörü

16. Hogg (1970), yaşları 28–57 arasındaki 47 başarılı antrenör üzerinde yaptığı bir araştırmada, iyi bir antrenörün aşağıdakilerden hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirtmiştir?

A) Duygusal güçsüzlük
B) Objektiflik ve psikolojik dayanıklılık
C) Hoşgörülü olmamak
D) Amacını bilmemek
E) Kendini kontrol edememe

Cevap : B) Objektiflik ve psikolojik dayanıklılık

17. “Spor hizmetlerini önceden belirlenen hedeflere ulaştırmak için, mevcut insan ve maddi kaynaklarını en etkili ve verimli şekilde kullanma çalışmaları şeklinde ifade etmek” tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Spor yönetimi
B) Mevzuat
C) Sosyoloji
D) Eğitim yönetimi YAYINLANMIŞ DOKÜMAN
E) Hukuk

Cevap : A) Spor yönetimi

18. “Sporun amaçlarından biri de spor yapanlarda düşünme ve eleştirme davranışlarını geliştirmektir. Spor yapanlarda eleştirici düşünce geliştikçe, farklı görüşlere sahip olanların tepkilerinde de bir artma oluşabilir.”
Yukarıda bahsedilen açıklama aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Spor yönetiminde demokratik davranma özelliği
B) Spor yönetiminin eğitim olma özelliği
C) Spor yönetiminin insancıl olma özelliği
D) Spor yönetiminin grup olma özelliği
E) Spor yönetiminin amaç olma özelliği

Cevap : A) Spor yönetiminde demokratik davranma özelliği

19. “Spor kulüplerinde devamlılık yüksek performansın yanı sıra başarıya da bağlıdır. Performansın yanı sıra başarının mimarı ise takımında ileriye dönük planlar yapan, amaçlara ulaşabilmek için kendine özgü yöntemleri olan ve sporcularla devamlı birlikte olup onları tanıyan ve ihtiyaçlarını karşılayan spor elemanı” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antrenör
B) Tesis yöneticisi
C) Beden eğitimi ve spor öğretmeni
D) Spor yöneticisi
E) Rekreasyon lideri

Cevap : D) Spor yöneticisi

20. Osmanlı İmparatorluğu’nun yayılma döneminde her alınan yeni yere güreş tekkesi kurularak yörenin güçlü gençlerinin “pehlivan olarak yetiştirmek için” bir araya getirilmişlerdir. Bu itibarla Osmanlı İmparatorluğunun her şehir ve kasabasında sporu teşvik için güreş tekkeleri kurulmuştur.
Bunlar arasında İstanbul’da da iki güreş tekkesi vardı.
İstanbul’daki en büyük güreş tekkesi nerede bulunmaktaydı?

A) Okmeydanı’nda
B) Kadıköy’de
C) Vefa’da
D) Zeyrek Yokuşu’nda
E) Üsküdar’da

Cevap : D) Zeyrek Yokuşu’nda

Spor Yönetimine Giriş 2022 – 2023 Vize Sorualrı
Auzef Rekreasyon
Egzersiz Ve Spor Bilimleri
Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Auzef Spor Yönetimine Giriş

Lolonolo Auzef Rekreasyon Lisans Telegram Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri, Spor Yönetimine Giriş

Auzef Spor Yönetimine Giriş

Auzef çıkmı Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!