Sporda Halkla İlişkiler

Auzef Sporda Halkla İlişkiler Deneme Sınavları

Vize Final
2022-2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sporda Halkla İlişkiler

Sporda Halkla İlişkiler 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın temel özellikleri arasında yer almaz?

A) Kullanıcı odaklılık
B) Dinamiklik
C) Etkileşim
D) Açıklık ve şeffaflık
E) Pahalılık

Cevap : E) Pahalılık

2. Bir defaya mahsus olarak yapılan ayni ve nakdi yardımlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal pazarlama
B) Kurumsal raporlama
C) Sosyal sorumluluk
D) Bağış
E) Sürdürülebilirlik

Cevap : D) Bağış

3. Spor sponsorluğunun halkla ilişkiler amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurum imajını güçlendirmek
B) Kurum kimliğini güçlendirmek
C) Medyanın dikkatini çekmek (farkındalık ve duyuru olanağı yaratmak)
D) Kurum ya da kuruluşun adını hedef kitlelere duyurmak
E) Kâr elde etmek

Cevap : E) Kâr elde etmek

4. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin nitelikleri arasında yer almaz?

A) Etkileşime dayanır.
B) Bilgi akışı sağlar.
C) Stratejik ve planlıdır.
D) Karşılıklı yarara dayalıdır.
E) Kâr amacı güder.

Cevap : E) Kâr amacı güder.

5. Aşağıdakilerden hangisi Hermans ve Marvins’e göre spor sponsorluğunun gelişim aşamalarından değildir?

A) Kişisel çıkarların belirlenmesi
B) Ceşitlendirme aşaması
C) Öncül aşaması
D) Profesyonelleşme aşaması
E) Verim ve odaklılık aşaması

Cevap : A) Kişisel çıkarların belirlenmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi kriz öncesi halkla ilişkiler çalışmaları arasında yer almaz?

A) Kriz sonrası yapılacaklarının belirlenmesi
B) Kriz yönetim ekibinin belirlenmesi
C) Kriz sözcüsünün belirlenmesi
D) Kriz yönetim odası oluşturulması
E) Mesajların iletileceği iletişim kanallarının belirlenmesi

Cevap : A) Kriz sonrası yapılacaklarının belirlenmesi

7. Etkinlik planlamasında strateji oluşturmak maksadıyla alınacak cevaplar için uygulanan, aynı zamanda haber ve basın bülteni yazımının altın kuralı olan taktik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ters Piramit
B) 4N1K
C) 6N1K
D) 3N1K
E) 5N1K

Cevap : E) 5N1K

8. Aşağıdakilerden hangisi spor pazarlamasının boyutlarından biri değildir?

A) Taraftar kazanmak için pazarlama
B) Taraftar ilgisini artırmak için pazarlama
C) Spor yoluyla ürün tüketimini teşvik etmek için pazarlama
D) Spor müsabakalarını kazanmak için pazarlama
E) Spor katılımını teşvik etmek için pazarlama

Cevap : D) Spor müsabakalarını kazanmak için pazarlama

9. Sosyal medya, halkla ilişkilerin iletişim biçimlerinden olan ….. imkan vermesi sebebiyle spor iletişimi açısından etkili bir halkla ilişkiler aracı olarak kullanılmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) iki yönlü iletişim
B) tek yönlü iletişim
C) yazılı iletişim
D) görsel iletişim
E) sözlü iletişim

Cevap : A) iki yönlü iletişim

10. Kurumlar açısından belli amaçlarla düzenlenen, en ince detayına kadar düşünülerek önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirilen ritüel, kutlama ve organizasyonları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konser
B) Parti
C) Kutlama
D) Etkinlik
E) Davet

Cevap : D) Etkinlik

11. Aşağıdakilerden hangisi spor sponsorluğu türlerinden değildir?

A) Spor üreticilerinin sponsorluğu
B) Spor etkinliklerinin sponsorluğu
C) Spor organizasyonlarının sponsorluğu
D) Spor takımlarının sponsorluğu
E) Sporcunun sponsorluğu

Cevap : A) Spor üreticilerinin sponsorluğu

12. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin bağlantıda olma isteğinin temel düzeylerinden biri değildir?

A) Sosyal bağlanabilirlik
B) Toplumsal bağlanabilirlik
C) Deneyimsel bağlanabilirlik
D) Bireysel olma
E) Mobil bağlanabilirlik

Cevap : D) Bireysel olma

13. Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması’na göre, 10 akıllı telefon kullanıcısından kaçı mağaza içindeyken mobil araştırma yapmaktadır?

A) 1
B) 8
C) 5
D) 7
E) 10

Cevap : B) 8

14. “Doğru ve hedef odaklı yönetilen etkinlikler etkinliği yapan kurumlara ….. sağlarlar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kriz
B) personel
C) itibar
D) iş gücü
E) yer

Cevap : C) itibar

15. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibar yönetiminde kullanılan ölçümleme araçlarından biridir?

A) İtibar Toplamı
B) İtibar Karesi
C) İtibar Katsayısı
D) İtibar Derecesi
E) İtibar Çarpımı

Cevap : C) İtibar Katsayısı

16. Sosyal sorumluluk aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunmaz?

A) Kurumsal itibara
B) Sıcak satışa
C) Maaş artışlarına
D) Kurumsal imaja
E) Kurumsal performansa

Cevap : C) Maaş artışlarına

17. Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkileri yaklaşımlarından biri değildir?

A) Öngörüye dayalı yaklaşım
B) Etkileşimli yaklaşım
C) İnaktif yaklaşım
D) Proaktif yaklaşım
E) Reaktif yaklaşım

Cevap : C) İnaktif yaklaşım

18. Krizden mümkün olan en az zararla çıkmak veya krizi tamamen atlatabilmek, sporcunun ya da spor takımının veya spor etkinliğinin yaşanan kriz öncesi dönemde olduğu gibi yeniden imajini pozitife çevirmesi ya da itibarını yeniden oluşturması için öncelikle ….. gerekmektedir.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kriz bitene kadar beklenmesi
B) bir kriz olduğunun kabul edilmesi
C) krizin yalanlanması
D) krizden kaçılması
E) krizin görmezden gelinmesi

Cevap : B) bir kriz olduğunun kabul edilmesi

19. Aşağıdakilerden hangisi içerik pazarlamasının araçlarından biri değildir?

A) Grafikler
B) Teleks
C) Sosyal medya
D) Mobil cihazlar
E) Blog

Cevap : B) Teleks

20. “Bir alıcının istek tatminini sağlamasını beklediği nitelikler, süreçler ve yeteneklerin (mallar, hizmetler veya fikirler) herhangi bir paketi veya kombinasyonudur.”
Yukarıda verilen tanımlama hangi kavrama aittir?

A) Tutundurma
B) Ürün
C) İletişim
D) Fiyat
E) Dağıtım

Cevap : B) Ürün

Sporda Halkla İlişkiler

 

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Sporda Halkla İlişkiler çıkmış sorular

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!