Sporda İş Alanları

Auzef Sporda İş Alanları

Vize Final
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sporda İş Alanları

Sporda İş Alanları 

Sporda İş Alanları 2022 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylerin karşılaştıkları “ekonomik engellerden” biri değildir?

A) Yüksek seyahat maliyetleri
B) Ucuz turizm altyapısına erişim eksikliği
C) Konaklama engelleri
D) İletişim engelleri
E) Turistik ekipman kiralama

Cevap : D) İletişim engelleri

2. Aşağıdakilerden hangisi spor endüstrisinin hızlı büyümesinin nedenleri arasında yer almaz?

A) Geleneksel pazarlama yolları
B) Dijitalleşme
C) Kulüplerin borsada yer alması
D) Ucuz ve kaliteli işçilik
E) Kadınların spora ilgisi

Cevap : A) Geleneksel pazarlama yolları

3. Rekreasyon etkinliklerini içeriklerine göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi “eğitim ve bilim” kapsamında değerlendirilebilecek bir etkinliktir?

A) VIP ziyaretleri
B) Kongreler
C) Anma törenleri
D) Fuarlar, pazarlar, tanıtım etkinlikleri
E) Ödül törenleri

Cevap : B) Kongreler

4. Para ve kişisel tatmin karşılığında risk almak suretiyle gerekli olan zaman, çaba ve sermayeyi ortaya koyarak toplumun ihtiyaç duyduğu mal veya hizmeti yaratma süreci olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürün
B) Girişimci
C) Girişim
D) Performans
E) Girişimcilik

Cevap : E) Girişimcilik

5. Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylerin karşılaştıkları “içsel engellerden” biri değildir?

A) Başkalarına fiziksel ve ruhsal bağımlılık
B) Sosyal temasların bozulması
C) Ekolojik engeller
D) Sağlık durumuyla ilgili sorunlar
E) Bilgi ve farkındalık eksikliği

Cevap : C) Ekolojik engeller

6. Örgütün amaçları doğrultusunda yetenek akışını sağlamak ve bu şekilde örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için çalışanlara yeteneklerini ve kariyerlerini geliştirme fırsatlarının sağlanmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kariyer zirvesi
B) Kariyer yönetimi
C) Kariyer gelişimi
D) Performans değerlendirme
E) Kariyer planlaması

Cevap : B) Kariyer yönetimi

7. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin işlevleri arasında yer almaz?

A) Yeni pazarlara açılmak
B) Yeni girdi kaynakları bulmak
C) Yenilikleri topluma yansıtmak
D) Yeni üretim yöntemleri geliştirip uygulamak
E) Yeni fikirleri sorgulamak

Cevap : E) Yeni fikirleri sorgulamak

8. Aşağıdakilerden hangisi kariyer ilkeleri arasında yer almaz?

A) Etkileşim
B) Dinamizm
C) Tutarlılık
D) İşbirliği
E) Proaktiflik

Cevap : A) Etkileşim

9. Kulüp organlarını seçmek aşağıdaki kurullardan hangisinin görevidir?

A) Genel Kurul
B) Sağlık Kurulu
C) Yönetim Kurulu
D) Disiplin Kurulu
E) Denetim Kurulu

Cevap : A) Genel Kurul

10. Türkiye, uluslararası spor organizasyonlarına ilk kez hangi organizasyona dâhil olarak katılmıştır?

A) 1896 Atina Olimpiyatları
B) 1924 Paris Olimpiyatları
C) 1932 Los Angeles Olimpiyatları
D) 1948 Londra Olimpiyatları
E) 1936 Berlin Olimpiyatları

Cevap : B) 1924 Paris Olimpiyatları

Auzef Rekreasyon Lisans

Sporda İş Alanları 2022 Final Soruları

11. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız federasyondur?

A) Atletizm Federasyonu
B) Futbol Federasyonu
C) Binicilik Federasyonu
D) Cimnastik Federasyonu
E) E-Spor Federasyonu

Cevap : B) Futbol Federasyonu

12. Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon faaliyetlerinin temel özelliklerinden biri değildir?

A) Rekreasyon faaliyetlerinin sadece sıcak ve güneşli havalarda yapılabilmesi
B) Rekreasyon faaliyetlerinin tüm alanlarda yapılabilmesi
C) Toplumun değer yargılarıyla uyumlu olması
D) Faaliyetlere katılma imkânının herkes için eşit olması
E) Özgürlük hissi vermesi

Cevap : A) Rekreasyon faaliyetlerinin sadece sıcak ve güneşli havalarda yapılabilmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin önemi ile ilgili tanımlardan değildir?

A) İstihdam sağlanması
B) Kaynakların etkin kullanılması
C) Maliyetlerin artması
D) Ekonomiye olumlu etki yapılması
E) Yeni ekonomik kollar oluşturulması

Cevap : C) Maliyetlerin artması

14. Sports Global Market raporuna göre 2019 yılının en değerli spor markası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adidas
B) Puma
C) Umbro
D) Under Armour
E) Nike

Cevap : C) Umbro

15. Aşağıdakilerden hangisi, rekreasyon pazarlamasında tüketici/müşteri memnuniyetini oluşturabilmek için izlenecek önemli adımlardan biri değildir?

A) Müşteri algılamalarının ölçümü
B) Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi
C) Eylem planının geliştirilmesi
D) Ürün/hizmet pazarlamasında ısrarcı yaklaşımlar
E) Müşterinin tanınması

Cevap : D) Ürün/hizmet pazarlamasında ısrarcı yaklaşımlar

16. Tüketicilerin belirli bir sonuç üzerine yoğunlaşmaları, kendilerince bir çıktı elde etmek amacıyla alışveriş yaptıkları teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal-Psikolojik Teori
B) Hawkins Stern Impulse Satın Alma Teorisi
C) Motivasyon-İhtiyaç Teorisi
D) Gerekçeli Eylem Teorisi
E) Psikanalitik Teori

Cevap : D) Gerekçeli Eylem Teorisi

17. “İnsanların serbest zamanlarında üstlendikleri uğraşlara ….. denilmektedir.”
Yukarıdaki tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

A) yaratıcılık
B) ev işleri
C) serbest zaman
D) rekreasyon
E) oyun

Cevap : D) rekreasyon

18. Gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesine, katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olan ve gençlik koordinatörüne karşı sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antrenör
B) Koordinatör
C) Gençlik Lideri
D) Başkan
E) Eğitmen

Cevap : E) Eğitmen

19. Resim yapmak, seramik boyamak, çanak-çömlek yapmak, makrome işlemek heykelcilik gibi etkinlikler aşağıdaki rekreasyon sınıflarından hangisinin kapsamına girer?

A) Sosyal etkinlikler
B) Oyun etkinlikleri
C) Sanat etkinlikleri
D) Hobi etkinlikleri
E) Zihinsel etkinlikler

Cevap : C) Sanat etkinlikleri

20. Kariyer yönetiminin örgütsel değişimlere ve bireysel durum ve ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte esnek olması hangi ilkeyi ifade etmektedir?

A) Performans
B) İşbirliği
C) Tutarlılık
D) Proaktiflik
E) Dinamizm

Cevap : E) Dinamizm

Auzef Rekreasyon Lisans

Lolonolo Telegram Auzef Rekreasyon Lisans

Sporda İş Alanları

Auzef çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Sorular

31;

Rekreasyon Lisans

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!