Sporda Teknoloji Kullanımı

Auzef Sporda Teknoloji Kullanımı Deneme Sınavları

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sporda Teknoloji Kullanımı
Sporda Teknoloji Kullanımı 2022-2023 Vize Soruları

1. İlk modern olimpiyatlar nerede ve kaç yılında düzenlenmiştir?

A) Almanya – 1896
B) Avusturya – 1910
C) Roma – 1896
D) Atina – 1896
E) Amerika – 1896

Cevap : D) Atina – 1896

2. Türkiye’nin ilk defa uluslararası spor müsabakalarına katıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gençlik ve Spor Bakanlığı dönemi
B) Beden Terbiyesi dönemi
C) TİCİ dönemi
D) Türk Spor Kurumu dönemi
E) Spor Genel Müdürlüğü dönemi

Cevap : C) TİCİ dönemi

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen davet edildiği ilk olimpiyatlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1932 Los Angeles Olimpiyatları
B) 1952 Helsinki Olimpiyatları
C) 1928 Amsterdam Olimpiyatları
D) 1948 Londra Olimpiyatları
E) 1924 Paris Olimpiyatları

Cevap : E) 1924 Paris Olimpiyatları

4. Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi öğrenim kurumlarının önemle dikkat etmesi gereken unsurlar arasında yer almaz?

A) Sadece eğitim odaklı bir süreçtir.
B) Bireyin kendini ifade etmesi sağlanır.
C) Kazanılan meziyetlerin uzun süre kalıcı olmasını sağlar.
D) Bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar.
E) Toplu hareket etme bilinci kazandırılır.

Cevap : A) Sadece eğitim odaklı bir süreçtir.

5. Evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim
B) Eğitim
C) Değerlendirme
D) Bilgi
E) Öğrenme

Cevap : A) Bilim

6. Aşağıdakilerden hangisi sporun amaç ve fonksiyonları arasında yer almaz?

A) Grup çalışmasını kolaylaştırır.
B) Motor gelişimi kısıtlar.
C) Başarma ihtiyacına karşılık verir.
D) Bireyin beden ve ruh sağlığını geliştirir.
E) İradesini güçlendirir

Cevap : B) Motor gelişimi kısıtlar.

7. “Sporu yaygınlaştırmak, spor branşlarını tanıtmak ve geleneksel sporları tekrar yaşatma gibi amaçlar edinerek kamu kurum ve kuruluşlarına yüklenilen görevler” olarak nitelendirilen spor tesisi kuruluş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazanç elde etmek
B) Bir misyonu yerine getirme isteği
C) Bağımsız iş yapma isteği
D) İtibar kazanmak
E) Sosyal fayda sağlamak

Cevap : B) Bir misyonu yerine getirme isteği

8. Modern Olimpiyatların kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı Avrupa
B) Roma
C) Antik Yunan
D) Orta Amerika
E) Mezopotamya

Cevap : C) Antik Yunan

9. Aşağıdakilerden hangisi spor tesislerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?

A) Bağımsız iş yapma isteği
B) Kazanç elde etmek
C) Bağımlı iş yapma isteği
D) Sosyal fayda sağlamak
E) İtibar kazanmak

Cevap : C) Bağımlı iş yapma isteği

10. Bir sistemin diğer elemanları ile insanlar arasındaki etkileşimini anlamaya çalışan, bütün sistem performansını ve insanın refahını optimum kılacak teori, prensip, bilgi ve yöntemleri uygulayan bilimsel bir disiplin, bir uğraş alanı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organizasyon
B) Dizayn etme
C) Ergonomi
D) Programlama
E) Tasarlama

Cevap : C) Ergonomi

11. Aşağıdakilerden hangisi Fişek’in Cumhuriyet dönemi spor yönetimi aşamalarından değildir?

A) 1922-1936 TİCİ dönemi
B) 1936-1938 Türk Spor Kurumu dönemi
C) 1946 sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı Dönemi
D) 1939-1945 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Dönemi
E) 1956-1958 Spor Genel Müdürlüğü Dönemi

Cevap : E) 1956-1958 Spor Genel Müdürlüğü Dönemi

12. Spor tesisleri yapılırken dikkat edilmesi gereken kriterler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seyir sporuna yönelik yapılmalıdır.
B) Kaynak israfı önlenmelidir.
C) Kullanım kolaylığı olmalıdır.
D) Sadece ulusal organizasyonlara yönelik olmalıdır.
E) Yeterli teknik eleman olması sağlanmalıdır.

Cevap : D) Sadece ulusal organizasyonlara yönelik olmalıdır.

13. Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve sporun gelişimine etki eden faktörler arasında yer almaz?

A) Eğitim faktörleri
B) Hukuki faktörler
C) Sosyal faktörler
D) Ruhsal faktörler
E) Kültürel faktörler

Cevap : D) Ruhsal faktörler

14. “Evrende olup biten olgular, çeşit ve sayı açısından sonsuzdur. Her bilim, kendi konusuyla ilgili olguları bunların içinden seçer ve diğerleriyle ilgilenmezler. Matematik matematikle, fizik fizikle ilgili soruları incelemektedir.”
Yukarıdaki metinde bilimin hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

A) Bilim seçicidir.
B) Bilim kesindir.
C) Bilim soyutlayıcıdır.
D) Bilim eleştiricidir.
E) Bilim genelleyicidir.

Cevap : A) Bilim seçicidir.

15. Farklı sportif olayların ve eylemlerin gerçekleştirildiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spor kurumları
B) Spor salonları
C) Spor branşları
D) Spor İşletmeleri
E) Spor kulüpleri

Cevap : D) Spor İşletmeleri

16. Aşağıdakilerden hangisi bilimin özellikleri arasında yer almaz?

A) Olgusaldır.
B) Mantıksaldır.
C) Genelleyicidir.
D) Seçicidir.
E) Bilinmezdir.

Cevap : E) Bilinmezdir.

17. Aşağıdakilerden hangisi bireyin spor yapma nedenleri arasında yer almaz?

A) Kendini gerçekleştirme
B) Gergin olma
C) Stresle başa çıkma
D) Sevinç, eğlence, haz
E) Sağlık, fitness

Cevap : B) Gergin olma

18. I. İnsanların sıradan deneyimlemeler sonucu elde ettikleri bilgilerdir.
II. Neden sonuç ilişkisi ve yönteme dayanır.
III. Sistemsiz şekilde işletmektedir
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gündelik bilgiye ait özelliklerdir?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) Ive II
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : B) I ve III

19. Son dönemlerde ilginin arttığı macera sporları gibi spor branşlarını spor tesisi açısından tanımlayan tesis aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek amaçlı spor tesisi
B) Çok amaçlı spor tesisi
C) Geleneksel spor tesisi
D) Tek alana yönelik spor tesisi
E) Geleneksel olmayan spor tesisi

Cevap : E) Geleneksel olmayan spor tesisi

20. Aşağıdakilerden hangisi spor bilimlerinin taşıması gereken ölçütler arasında yer almaz?

A) Spor bilimlerinin dili evrensel kavramları ve bunların karşılıklarını içeren uluslararası bilim dili üzerine kurulmalıdır.
B) Spor bilimlerinin kendine özgü tarihi olmalıdır.
C) Spor bilimlerinin dili evrensel kavramları ve bunların karşılıklarını içeren ulusal bilim dili üzerine kurulmalıdır.
D) Spor bilimlerinin özgün ve bilimsel yapısı ile özdeşleşmiş bir konusu olmalıdır.
E) Spor bilimleri genel veya kendi alanlarına özgü yöntemler geliştirmelidir.

Cevap : A) Spor bilimlerinin dili evrensel kavramları ve bunların karşılıklarını içeren uluslararası bilim dili üzerine kurulmalıdır.

Sporda Teknoloji Kullanımı

Sporda Teknoloji Kullanımı 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!