Temel Hastalıklar Bilgisi

Temel Hastalıklar Bilgisi

Vize Final
2022 Vize Deneme Sınavı -1 2022 Final Deneme Sınavı -1
2022 Vize Deneme Sınavı -2 2022 Final Deneme Sınavı -2
2022 Vize Deneme Sınavı -3 2022 Final Deneme Sınavı -3
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2023 Final Soruları

Temel Hastalıklar Bilgisi 2021 Vize

1- Dışkıda bol balgam bulunan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Basilli Dizanteri

2- Aşağıdakilerden hangisi tifo için doğru değildir?

Cevap : Az sayıda bakteri sağlıklı insanda hastalık yapmaya yeterlidir.

3- Çocukluk çağı hastalıklarından olup ileri yaşlarda geçirilirse nadiren kısırlığa yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kabakulak

4- Basilli dizanterinin kuluçka süresi ortalama kaç gündür?

Cevap : 3-6

5- ‘Sağlıkla ilgili durum ve olayların toplum içindeki dağılımını ve bu dağılımın belirleyicilerini araştıran sağlık problemlerini kontrol etmek amacı ile çalışmalar yapan bir tıp bilimi dalıdır’ tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : Epidemiyoloji

6- Normal olarak bir coğrafik alanda görülmeyen bir hastalığın başka bir ülkeden gelmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ekzotik Enfeksiyon

7- Enfeksiyoz etkenin vücut yüzeyinde, elbisede, yatakta, oyuncakta, cerrahi alet veya pansuman malzemesinde, su veya gıdada bulunması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kontaminasyon

8- Tek tük vakalar halinde ülkemizin her tarafında özellikle yaz aylarında görülen sigella grubu bakteriler tarafından oluşturulan ishalli hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Basilli Dizanteri

9- Kazıklı humma adı ile bilinen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tetanoz
B) Sıtma
C) Kuduz
D) Tifo
E) Kolera

Cevap : A) Tetanoz

10- Boğmacada şiddetli öksürük nöbetlerinin görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 2. Dönem

11- Fotofobi aşağıdaki hastalıklardan hangisinde vardır?

Cevap : Kızamık

12- Tetanoza karşı bağışıklığın devamı için erişkinlerde kaç yılda bir hatırlatma dozuna gereksinim vardır?

Cevap : 10

13- Aşısı yedi yaşın üzerindekilere yapılmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Boğmaca

14- Boğmacanın iyileşme dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 3. Dönem

15- Kuduz şüphesinde DSÖ’nün önerdiği aşı takvimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 0,3,7,14,28 günlerde toplam 4 kez

16- Taze peynirlerden bulaşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Botilismus
B) Difteri
C) Bruselloz
D) Boğmaca
E) Tetanoz

Cevap : C) Bruselloz

17- Boğazda noktalar şeklinde başlayan ve 12-24 saat içinde beyaz veya grimsi, yüzeyi düz, kaldırmakla kanayan bir zar haline dönüşen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Botilismus
B) Difteri
C) Bruselloz
D) Boğmaca
E) Tetanoz

Cevap : B) Difteri

18- Hepatit A’nın ölümcüllüğü ile ilgili oran aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 1/1000

19- Şarbon için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Vücuda yüzeysel temasla girebilir.

20- Bir hastalığın veya sağlıkla ilgili bir durumun bir toplumda beklenenden fazla gözlenmesine ne ad verilir?

Cevap : Epidemi

21- Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyonların derecesi arasında yer almaz?

Cevap : Atak

22- Gelişmekte olan ülkelerde kızamığın ölüme yol açan en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Pnömoni

23- Kuduz için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kuduz B grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıktır.

24- Türkiye’de Hepatit B sıklığı ne kadardır?

Cevap : Her üç kişiden yaklaşık biri

25- Sıtma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kuzey 32 derece ile Güney 64 derece arasındaki bölgede fazla görülmektedir.

26- Herhangi bir hastalık etkeninin belirli bir coğrafik alanda veya popülasyonda yaygın olarak var olmasına ne ad verilir?

A) Holoendemik
B) Endemik
C) Pandemik
D) Sporadik
E) Vektör

Cevap : B) Endemik

27- Kolera için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Dünyada bilinen 9 kolera pandemisi bulunmaktadır.

28- Evde hazırlanmış konservelerin de neden olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Botilismus

29- Tetanozun yol açtığı en sık ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sekonder Zatürre

30- Menenjit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Salgınlarda aşının koruyuculuğu bulunmamaktadır.

31- Etkeni gonokoklar olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bel soğukluğu

32- Birinci Dünya Savaşı’nda Mısır’daki esir asker ve subaylar tarafından ülkemize taşınan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amipli Dizanteri
B) İnfluenza
C) Trahom
D) Cryptosporidium
E) Campylobacter Jejuni

Cevap : A) Amipli Dizanteri

33- Kızamıkçık için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Genellikle sonbahar aylarında görülür.

34- Enfeksiyoz etkeni enfekte kişiden veya atıklarından başka bir kişiye taşınmasını sağlayan taşıyıcıya ne ad verilir?

A) Rezervuar
B) Vektör
C) Konak
D) Zorunlu konak
E) Taşıyıcı konak

Cevap : B) Vektör

35- Ülkemizde bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarla ilgili son düzenleme hangi yıl yapılmıştır?

Cevap : 2005

36- Aşağıdakilerden hangisi konak alt grubundan değildir?

Cevap : Cansız konak

37- Çocukların erişkinlere göre daha fazla risk taşıdığı hepatit tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hepatit A

38- Genellikle toprakta, nemli ortamda, ev, ameliyathane tozlarında, tuzlu suda, özellikle gübre içerisinde oksijensiz ortamda yaşayabilen, ısıya dayanıklı bir mikrop aşağıdaki hastalıklardan hangisinin etkenidir?

Cevap : Tetanoz

39- Direk temasla bulaşan hastalıklar ne tip hastalıklardır?

Cevap : Kontagiyoz

40- Hayvanlarda aşısı bulunan, insanlarda ise aşırı alerjik reaksiyon nedeniyle henüz kullanılabilir aşısı bulunmayan hastalık
aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bruselloz

41- Ülke genelindeki resmi ve özel bütün sağlık kuruluşlarından ve özel hekimlerden bildirimi yapılacak olan hastalıklar hangi grup hastalıklardır?

Cevap : A grubu hastalıklardır.

42- Kızamıkçıkta fetal infeksiyon riski 1. trimesterde % kaçtır?

Cevap : 50-80

43- Kızamık ilk belirtilerin görülmesinden itibaren kaç gün süre ile bulaşıcıdır?

Cevap : 7 gün

44- Aşı ile korunan hepatitler arasında kronikleşebilen hepatit tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hepatit B

45- Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların ‘bildirmi zorunlu bulaşıcı hastalık’ olarak belirlenmesinde dikkate alınan kriterlerden değildir?

Cevap : Yaşa bağlı olarak oluşması

46- Akut amipli dizanteri genellikle kistler ağız yoluyla alındıktan kaç gün sonra ortaya çıkmaktadır?

Cevap : 8-10

47- Tetanoz için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kırık komplikasyonları arasında yer almaz.

48- Ko-enfeksiyon veya süper enfeksiyon şeklinde görülen hepatit türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hepatit D

49- Kızamık için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Dünyada birden çok antijeni bulunmaktadır.

Temel Hastalıklar Bilgisi Ders Kitabı

Temel Hastalıklar Bilgisi Auzef Ders Kitabı PDF

 

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama facebook Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!