Temel Veteriner Zootekni

Temel Veteriner Zootekni

Vize Final
2021 Vize Deneme 2022 Final Deneme
Vize Soruları Final Soruları
2020 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
2022-2023 Vize Soruları

Temel Veteriner Zootekni

Temel Veteriner Zootekni Vize Soruları

Hayvancılığın Yeri Ve Önemi

Ergin bir insanın dengeli bir şekilde beslenebilmesi için günlük ne kadar hayvansal kökenli protein alması gerekir?

A. %40-45
B. %20-25
C. %60-70
D. %30-35
E. %50-60

Cevap : A. %40-45

Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın katkı sağladığı sektörlerden değildir?

A. Kozmetik
B. İlaç
C. Otomotiv
D. Tekstil
E. Gıda sanayi

Cevap : C. Otomotiv

İnsanların, dengeli beslenme için vücut ağırlığının her bir kilogramı için kaç gram protein tüketmesi gerekir.

A. 5
B. 2
C. 10
D. 1
E. 3

Cevap : D. 1

İstihdam yaratmak için en az yatırım yapılması gereken sektör hangisidir?

A. İnşaat
B. Sağlık
C. Turizm
D. Tarım
E. Bilişim

Cevap : D. Tarım

Gelişmiş ülkelerde ihtiyaç duyulan proteinlerin hayvansal ürünlerden karşılanma oranları yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A. %60-65
B. %70-75
C. %45-50
D. %20-25
E. %10-15

Cevap : %60-65

Temel Veteriner Zootekni

Türkiye’de Ve Dünya’da Hayancılık

Dünya’daki et üretiminin içindeki payları açısından kırmızı et ve beyaz et üretimi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.A. %62-%38

B. %70-%30
C. %48-%52
D. %80-%20
E. %40-%60

Cevap : A. %62-%38

Dünya’da kırmızı et ve toplam et üretiminde ve beyaz et üretiminde açık ara en türler sırasıyla aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir.

A. Manda – Tavuk
B. Sığır- Tavuk
C. Domuz-Hindi
D. Domuz- Tavuk
E. Manda – Hindi

Cevap : D. Domuz- Tavuk

Türkiye’de et üretiminde beyaz et üretiminin ve kırmızı et üretiminin payları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.

A. %66,3-%33,7
B. %33,7-%66,3
C. %45-%55
D. %60-%40
E. %40-%60

Cevap : A. %66,3-%33,7

Aşağıdaki hayvan türlerinden hangisi son yıllarda dünya genelinde hayvan sayısı bakımından en yüksek oranda artışa sahiptir?

A. Domuz
B. Keçi
C. Sığır
D. Manda
E. Koyun

Cevap : B. Keçi

Dünya’daki süt üretimi incelendiğinde son kırık yılda oransal olarak en yüksek artış hangi türde meydana gelmiştir.

A. İnek
B. Manda
C. Koyun
D. Deve
E. Keçi

Cevap : B. Manda

Temel Veteriner Zootekni

Hayanların Evciltilmeleri

Aşağıdakilerden hangisi evciltmenin sebep olduğu morfolojik değişikliklerden birisi değildir?

A. Vücut Büyüklüğü
B. Deri ve Kıllar
C. Boynuzlar
D. Zeka
E. İskelet yapısı

Cevap : D. Zeka

Aşağıdakilerden hangisi evciltmenin sebep olduğu fizyolojik değişikliklerden birisi değildir?

A. Üreme
B. Süt verimi
C. Yemden yararlanma gücü
D. Boynuzlar
E. Erken gelişme yeteneği

Cevap : D. Boynuzlar

Aşağıdaki ırklardan hangisi evciltmeye bağlı olarak vücut büyüklüğü küçülmüştür.

A. Jersey
B. Simental
C. Charolais
D. Arden
E. Shire

Cevap : A. Jersey

Evciltmeye bağlı olarak deri ve kıllarda görülen morfolojik değişikliklerden biri değildir.

A. Bazı koyun ve domuz ırklarında görülen derideki katlanmalar,
B. Keçilerde boyunda görülen küpeler,
C. Bütün evcil hayvanlarda görülen sarkık kulaklar ve sığırlarda gerdan
D. Koyunlarda çeşitli yapağı tipleri
E. Atlarda yele kısalmıştır

Cevap : E. Atlarda yele kısalmıştır

İnsanlık tarihinde ilk evciltilen tür aşağıdakilerden hangisidir.

A. Kedi
B. Köpek
C. Koyun
D. Keçi
E. Sığır

Cevap : Kedi

Temel Veteriner Zootekni

Türler Ve Hibridasyon

Aşağıdakilerden hangisi zebu (brahman) türü ile sığırın birleştirilmesiyle elde edilmemiştir.

A. Santa Gertrudis
B. Brangus
C. Hereford
D. Braford
E. Charbray

Cevap : C. Hereford

Aşağıdakilerden hangisi bir tür değildir.

A. At
B. Eşek
C. Koyun
D. Akkaraman
E. Keçi

Cevap : D. Akkaraman

Katır elde etmek için aşağıdaki b irleştirmelerden hangisi yapmamız gerekmektedir.

A. Erkek at (aygır) x dişi eşek
B. Erkek eşek x dişi at (kısrak)
C. Erkek eşek x dişi zebra
D. Erkek zebra x dişi at (kısrak)
E. Erkek at (aygır) x dişi zebra

Cevap : B. Erkek eşek x dişi at (kısrak)

Koyunlarda kaç çift kromozom vardır?

A. 27
B. 28
C. 29
D. 30
E. 31

Cevap : 27

At ve eşek kromozom sayısısı hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir.

A. 31, 29
B. 31, 28
C. 29, 31
D. 30, 31
E. 31, 30

Cevap : E. 31, 30

Temel Veteriner Zootekni Auzef Ders Kitabı
Temel Veteriner Zootekni Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!