Tipografi 2

Auzef Tipografi 2 Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Auzef Grafik Tasarımı bahar dönemi

Auzef Tipografi 2 Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Final Deneme -5
Final Deneme -6
Final Deneme -7
Final Deneme -8

Auzef Grafik Tasarımı bahar dönemi

Tipografi 2

Tipografi 2 Ünite 1 Soruları

1. Harflern yapısal nitelkler tanımlanırken hang metafor kullanılır?

A) İnsan anatoms
B) Mmar yapılar
C) Bitik anatoms
D) Evrenn yapısı
E) Mikro organzmalar

Cevap : A) İnsan anatoms

Tipografi, harflerin tasarımı ve düzenlenmesi ile ilgilenen bir sanattır. Harflerin yapısal özellikleri, insan anatomisi ile benzerlikler gösterir. Harflerin “kafa”ları, “kolları”, “bacakları” ve “kuyrukları” gibi terimler, insan bedenindeki benzer parçalarla ilişkilendirilir. Bu nedenle, harflerin yapısal özellikleri tanımlanırken, insan anatomisi metaforu kullanılır.

2. Küçükharflern x-yükseklğ hizası üstünde kalan kısmına ne denr?

A) Üst kollar
B) Yukarı uzantılar
C) Üsttekler
D) Kafadan bacaklılar
E) Üstün parçalar

Cevap : B) Yukarı uzantılar

Yukarı uzantılar, küçük harflerin x-yüksekliği hizasının üzerinde kalan ve bazı harflerde yer alan dekoratif bölümlerdir. Örneğin, “b”, “d”, “f”, “h”, “k”, “l”, “t” harflerinde yukarı uzantılar vardır. Bu uzantılar, harflerin okunmasını ve tanınmasını kolaylaştırır ve yazının estetik görünümünü artırır. Yukarı uzantıların boyutu ve şekli, tasarımın amacına, yazı tipine ve harfin diğer özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

3. Harf yapılarını biçimlendirirken sonlandırmak amacıyla kullanılan ve uçlarına eklenen ayrıntılara ne denir

A) Kuyruk
B) Saç
C) Tırnak
D) El
E) Ayak

Cevap : C) Tırnak

Harflerin biçimlendirilmesi sırasında, bazı harflerin sonuna küçük ayrıntılar eklenir. Bu ayrıntılar harfin sonlandırılması amacını taşır ve harfin daha düzenli görünmesine yardımcı olur. Bu ayrıntılara “tırnak” denir. Tırnaklar, harflerin sonuna eklenebilen farklı şekil ve boyutlarda olabilirler ve farklı yazı karakterlerinde değişkenlik gösterebilirler.

4. Dizgi esnasında harflerin bindiği ya da oturduğu varsayılan düşsel çizgiye

A) Uzay çizgisi
B) Bakış çizgisi
C) Düzlem çizgisi
D) Taban çizgisi
E) Tavan çizgisi

Cevap : D) Taban çizgisi

Dizgi esnasında harflerin bindiği ya da oturduğu varsayılan düşsel çizgiye “taban çizgisi” denir. Bu çizgi, harflerin alt kısımlarının hizalandığı hayali bir düzlem olarak kullanılır ve yazıların okunabilirliği için önemlidir. Taban çizgisine göre harfler, alt kısımlarının aynı hizada olması için ayarlanır.

5. Geometrik bir düzen bulunan harf veya yazı karakter biçimlerinin genel olarak kaç temel dizgede inşa edildikleri görülür?

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

Cevap : E) 2

Doğru cevap E) 2’dir. Geometrik düzenleme ile yapılan harf veya yazı karakter biçimleri genellikle iki temel dizgeye dayanır: Serif ve Sans-serif. Serif karakterler, uç kısımlarında küçük çıkıntılar veya “serifler” bulunan daha geleneksel bir stil sunarken, Sans-serif karakterler ise daha modern bir görünüme sahiptir ve seriflerden yoksundur.

6. Latince abecesinin temel biçimsel çıkış noktası ya nda kaynağı olarak kabul edilen, M.S. 2. yüzyılda yapılmış olan Trajan Column’da yer alan mermer üzerine kazınmış Trajan büyük harfleri hangi geometrik yapıya sahiptir?

A) Eskİ Biçem
B) Yeni Biçem
C) Çağdaş Biçem
D) Geleneksel Biçem
E) Eşit-en

Cevap : A) Eskİ Biçem

7. Eski biçem ve eşit-en dışındaki düzensiz geometrik altyapılar genellikle ne olarak sınıflandırılır?

A) Karma dizge
B) Serbest dizge
C) Kapalı dizge
D) Açık dizge
E) Hiçbiri

Cevap : B) Serbest dizge

Doğru cevap B) Serbest dizge. Bu tür geometrik altyapılarda belirli bir düzen yoktur ve karakterler serbestçe tasarlanmıştır. Bu nedenle, bir karakterin diğerlerinden farklı olması ve benzersiz bir tasarıma sahip olması daha olasıdır. Bu tür altyapılar, özellikle el yazısı fontlarında sıkça kullanılır.

8. Hangs yazı karakterlerinin yapısal özelliği değldir?

A) Vurgu farkı
B) Tırnak farkı
C) Kuyruk farkı
D) Ağırlık farkı
E) Genşlik farkı

Cevap : C) Kuyruk farkı

Yazı karakterlerinin yapısal özellikleri arasında genişlik, yükseklik, ağırlık, vurgu ve tırnak farkları gibi özellikler yer alır. Kuyruk farkı ise bu yapısal özelliklerden biri değildir. Kuyruk, bir harfin alt kısmında yer alan ve genellikle sola doğru uzanan ince çizgidir. Bazı harflerin kuyrukları farklı şekillerde tasarlanabilir, ancak bu yapısal bir fark değildir.

9. Harflerin temel çatıları dışında geometrk biçimleri üzernde oluşturulması hangi yapısal özelliği tanımlar?

A) Oluşum farkı
B) Biçimleniş farkı
C) Yükseklik farkı
D) Yapı ögesi farkı
E) Kalınlık farkı

Cevap : D) Yapı ögesi farkı

10. Görsel etiklerden hangisi, harf yapılarının kendisini biçimlendren yazma ya da çizim aracına bağlı olarak ortaya çıkan oluşum ya da biçimlenişi farkıdır?

A) Mermer oyma
B) Enli kalem
C) Sivri uçlu fırça
D) Markör
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

Doğru cevap E) Hepsi’dir. Görsel etiklerin hepsi harf yapılarının kendisini biçimlendiren yazma veya çizim aracına bağlı olarak ortaya çıkan oluşum veya biçimleniş farkını ifade edebilir. Mermer oyma gibi yontma teknikleri ile oluşturulan harflerin biçimi, enli kalem veya sivri uçlu fırça gibi farklı kalemlerle çizilen harflerin biçimleri ve markör gibi dolma kalemlerle yapılan harflerin biçimleri de yazma veya çizim aracına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Auzef Grafik Tasarımı 1. sınıf bahar dönemi vize soruları

Tipografi 2 Ünite 2 Soruları

1. Aşağıdaki yazı karakterlernden hangsi 20. Yüzyıl tasarımıdır?

A) Caslon’
B) Garamond’
C) Baskervlle’
D) Bodon’
E) Helvetca’

Cevap : E) Helvetca’

Doğru cevap E) Helvetca’dır. Helvetca, 1957 yılında İsviçreli tasarımcılar Max Miedinger ve Eduard Hoffmann tarafından tasarlanmıştır ve modern sans-serif (düz yazı) yazı karakterleri arasında en tanınmış olanlardan biridir.

2. Aşağıdaki hangi yazı karakter tasarım temelne dayalı br ada sahp değildir?

A) Tmes Roman’
B) News Gothc’
C) Futura’
D) Berkeley’
E) Avant Garde’

Cevap : D) Berkeley’

Berkeley yazı karakteri, bir tasarım temeline dayalı değildir. Bu nedenle, diğer seçenekler gibi bir belirli bir tasarım okulu veya felsefesi tarafından ilham alınmamıştır.

3. “Yazı karakter takımı (font) br harf bçmnn br ölçüdek bütün abecesdr.” cümlesndek “ölçü” ney fade eder?

A) Karakter sayısını
B) Karakter genşlğn
C) Karakter puntosunu
D) Karakter çeşidini
E) Hiçbiri

Cevap : C) Karakter puntosunu

Yazı karakter takımı (font), bir harf biçiminin belirli bir puntosu için tüm alfabesini içerir. Punto, yazı karakterinin yüksekliğini ölçmek için kullanılan bir birimdir. Dolayısıyla, “ölçü” kelimesi, yazı karakterlerinin puntosuna işaret etmektedir.

4. Aşağıdaki seçeneklerde sunulan ve günümüzdeki bilgisayar ortamlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş olan en son font biçimlemesi hangisidr?

A) TrueType
B) OpenType
C) Type 1
D) Type 3
E) Multple Master

Cevap : B) OpenType

TrueType, Adobe Type 1 ve Type 3 formatlarına alternatif olarak Microsoft ve Adobe Systems tarafından geliştirilen OpenType, günümüzdeki bilgisayar ortamlarında kullanılan en son font biçimlemesidir. OpenType, Unicode standardını destekleyerek dünya dillerindeki karakterleri destekler, ayrıca TrueType ve PostScript özelliklerini bir arada sunarak font tasarımcılarına daha fazla esneklik sağlar.

5. Genel geçer fontlarda bulunmayan özel karakterlerin bulunduğu fontlar genellikle ne olarak adlandırılır?

A) Pi fontu
B) Beta fontu
C) Optik font
D) Alfa fontu
E) Delta fontu

Cevap : A) Pi fontu

Pi fontu, genel geçer fontlarda bulunmayan özel semboller, matematik sembolleri, Yunan harfleri ve diğer özel karakterleri içeren bir font çeşididir. Bu özel karakterler, özellikle matematiksel formüller, teknik belgeler ve bilimsel yazılar gibi belirli alanlarda sıkça kullanılır. “Pi” terimi, matematiksel sabit “π” sembolüne atıfta bulunur ve bu sembol de pi fontu tarafından içerilir.

6. Bir yazı karakterinin en temel biçem hangisidir?

A) Dik, düz
B) Kalın
C) Eğik
D) Kalın eğik
E) Hepsi

Cevap :  E) Hepsi

7. Br harf biçiminin (yazı karakternn) tüm ölçü ve biçemlerinin bir araya getrlmesiyle oluşturulan hurufat grubuna ne denr?

A) Yazı klasörü
B) Yazı tarzı
C) Font dosyası
D) Yazı ailesi
E) Özel yazı

Cevap : D) Yazı ailesi

Bir yazı ailesi (font family), belirli bir tasarımcı veya tasarım ekibi tarafından oluşturulan bir dizi yazı karakteridir. Bu yazı karakterleri aynı temel tasarıma ve stilistik özelliklere sahiptir, ancak farklı boyutlar, kalınlıklar, eğimler vb. gibi değişikliklerle birlikte gelirler.

Örneğin, “Times New Roman” bir yazı ailesidir ve içinde normal, kalın, italik, kalın-italik gibi farklı biçimler bulunur. Bu yazı karakterlerinin hepsi aynı temel tasarıma sahiptirler, ancak farklı biçimleriyle farklı işlevler için kullanılabilirler. Yazı ailesi, belirli bir tasarım stili veya marka imajının korunması açısından da önemlidir.

8. Adran Frutger tarafından bir yazı ales olarak matematksel temelde düzenlenmş ilk yazı karakter tasarımı hangsidr?

A) Futura’
B) Unversal’
C) Unvers’
D) Helvetca’
E) Avant Garde’

Cevap : C) Unvers’

Doğru cevap Unvers’dir. Adrian Frutiger, 1954’te, matematiksel ve modüler bir temele dayalı olarak Univers yazı ailesini tasarladı. Bu yazı ailesi, sans-serif yazı tipleri için endüstri standardı haline geldi ve günümüzde hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

9. Metal harfin en temel ölçüsü hangsidr?

A) Santim
B) Punto
C) Derece
D) Kilo
E) Hiç biri

Cevap : B) Punto

Doğru cevap B) Punto. Punto, metal harf ölçü birimi olarak kullanılır ve 1 punto yaklaşık olarak 0.376 mm’ye eşdeğerdir.

10. Bir dizgi işlemnde satır uzunluğunu ölçmek için kullanılan en temel ölçü hangsidr?

A) Pika
B) Punto
C) Birim
D) Santm
E) Feet

Cevap : A) Pika

Pika, dizgi işleminde kullanılan bir uzunluk birimidir ve bir pikselin 1/72’sine eşittir. Genellikle, bir yazı karakterinin boyutunu veya satır uzunluğunu ölçmek için kullanılır. Özellikle basılı yayınlarda kullanılan bir birimdir. Bir pika, yaklaşık olarak 0.3528 mm veya 0.0139 inç uzunluğuna denk gelir.

Grafik Tasarımı 1. sınıf bahar dönemi çıkmış sınav sorualrı

Auzef TİPOGRAFİ -2
Auzef Grafik Tasarımı Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!