Türkiye’de Sporun Yönetim Yapısı

Auzef Türkiye’de Sporun Yönetim Yapısı Deneme Sınavları

Vize Final
2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Türkiye’de Sporun Yönetim Yapısı

Türkiye’de Sporun Yönetim Yapısı 2023 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Spor Federasyonları Genel Kurullarının görev ve yetkileri arasında yer almamaktadır?

Cevap : Olimpiyatların yapılacağı şehri belirlemek

2- Aşağıda verilenlerden hangisi Ulusal Gençlik ve spor politikasının spor alanındaki temel politikalarından biri değildir?

-- Ezoic - wp_under_page_title - under_page_title -->

Cevap : Spor tesisi

3- Bağımsız Spor Federasyonları kapatıldığında mal varlığı aşağıdakilerden hangisine devredilmektedir?

Cevap : Genel Müdürlük

4- Aşağıdakilerden hangisi sporun kamu yararına yönelik bir hizmet olarak değerlendirilmesi olarak gösterilemez?

Cevap : Sporun sadece uluslararası başarıya ulaşmak için kullanılması

5- Gençlik ve Spor Kulübü Genel Kurul toplantıları kaç gün önceden üyelere bildirilmek zorundadır?

Cevap : 15

6- Aşağıda verilenlerden hangisi Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında yer almaktadır?

Cevap : Taşınmazların kaydı, muhafazası ve kullanımına ilişkin işlemleri yapmak

7- Aşağıdakilerden hangisi Genel Müdürlüğün sponsorluk yönetmeliğine göre sponsorluk yapılabilecek alanlardan biri değildir?

Cevap : Uluslararası Spor Federasyonlarının yurt dışında düzenledikleri sportif faaliyetler

8- Uluslararası Olimpiyat Komitesinin oturumları, oyunların düzenlendiği yıl haricinde yılda kaç defa toplanmaktadır?

Cevap : 1

9- Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun merkez teşkilatında
yer almamaktadır?

Cevap : Sağlık kurulu

10- Aşağıdakilerden hangisi Spor yönetim politikaları arasında yer almamaktadır?

Cevap : Spor federasyonlarının yapılanması

11- Büyükşehir belediyelerinin birimlerinde spor komisyonu kurması zorunludur. Bu zorunluluk 5216 sayılı büyükşehir Belediyeler Kanunu nun ……. Maddesinde açıkça
belirtilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

Cevap : 15

12- Türkiye futbol federasyonunun yönetim kurulu kaç asil üyeden oluşmaktadır?

Cevap : 14

13- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası olimpiyat komitesi komisyonları arasında yer almaz?

Cevap : Sosyal Medya Komisyonu

14- Türkiye’nin Üniversite Sporları Federasyonunun ilk başkanı kimdir?

Cevap : Emin Ergen

15- Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye Okul Sporları federasyonunun merkez teşkilatı arasında yer almamaktadır?

Cevap : Doping Kurulu

16- Aşağıda verilen kanun maddelerinden hangisi il özel idarelerinin görev ve sorumluluklarıyla ilgilidir?

Cevap : 5302

17-Aşağıda verilenlerden hangisi Ulusal Gençlik ve Spor Politikasının ilke ve değerleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : Yabancı gençlerin ülkeye kazandırılıp vatandaşlık verilmesi

18- Aşağıdakilerden hangisi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında yer
almaz?

Cevap : Uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalar yapmak

19- Aşağıda verilenlerden hangisi bağımsız spor federasyonlarının gelirleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : Belediyelerin gelirlerinden ayrılacak yüzde beşlik pay

20- Aşağıda verilenlerden hangisi basın ve halkla ilişkiler müşavirliğinin görev yetkileri arasında yer almamaktadır?

Cevap : Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek

21- Aşağıdakilerden hangisi ilk defa siyasi atama usulüyle yönetim yapısı oluşturan kurumdur?

Cevap : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

22- Genel Müdürlük tarafından kulüplere yapılan yardımlar amacı dışında kullanılırsa kulüp kaç yıl süreyle süreyle tekrar yardım talebinde bulunamaz?

Cevap : 2 Yıl

23- Aşağıdakilerden hangisi sporda gönüllülük sisteminin oluşturulması politikasının hedefleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : ülkemizde farklı spor branşlarında uluslararası organizasyonlar düzenlemesini sağlamak

Türkiye’de Sporun Yönetim Yapısı

 

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!